Cudzie slovo na dnes
agitátor
zariadenie na oddeľovanie látok
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
aspirín je
liek takmer totožný s acylpyrínom; analgetikum, antipyretikum

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

lg

značka pre logaritmus

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

Hľadaný výraz sa nenašiel, pozrite podobné výrazy

Diskusia k cudziemu slovu: lg

Žiaden komentár k cudziemu slovu: lg.

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'l'

L

rímska číslica 50; označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosť) 1 značka objemovej jednotky liter

l. c.

skratka výrazu loco citato (lat.) na uvedenom mieste

la

solmizačná slabika pre tón

label

nálepka na tovar, etiketa; vo výpočtovej technike návestie

labiála

pérová spoluhláska, napr. p, b, m

labializácia

tvorenie hlások s podporou pier; premena nezaokrúhlenej hlásky na zaokrúhlenú

labiálny

perný, týkajúci sa pier

labilita, labilnosť

vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť

labiodentála

perozubná spoluhláska, napr. v alebo f

labiovelára

spoluhláska vytváraná zaokrúhlením pier, napr. u

labium

v medicíne pera, pysk; spodný pysk ústneho ústrojenstva hmyzu

lablab

druh strukoviny z tropickej Ázie, dolichos

laboratórium

odborná pracovňa pre prírodné a technické vedy

laboretizum

ekonomická teória inšpirovaná taylorizmom a technokra-tizmom

laborovať

pracovať; v prenesenom zmysle mať s niečím ťažkosti, ťažko zvládať

labourizmus

smer blízky sociálnej demokracii a odborovému hnutiu

labrador

krátkosrstý poľovnícky pes - stavač - anglického pôvodu

labradorit

nerast, ozdobný kameň až polodrahokam

labrum

horná časť ústneho ústrojenstva hmyzu; horný pysk živočíchov

labyrint

bludisko, spleť chodieb a miestností; pomocné dýchacie ústrojenstvo niektorých druhov rýb žijúcich v zabahnených vodách s malým obsahom kyslíka; kanáliková časť vnútorného ucha

labyrintektonómia

chirurgické odstránenie labyrintu z vnútorného ucha

labyrintída

zápal vnútorného ucha

labyrintka

druh rýb s pomocným dýchacím ústrojenstvom nazývaným labyrint, žijúcich v zabahnených vodách s malým obsahom kyslíka

lacerácia

potrhanie, roztrhnutie mäkkých tkanív

laceta

lesklý ozdobný pásik na odev

lacrimoso

v hudbe: plačlivo

ladin

stratigrafický stupeň alpského triasu

lafeta

podvozok dela

láger

tábor

lagoftalamus

neschopnosť zavrieť oko spôsobená obrnou lícneho nervu, jazvami na viečkach, tzv. zajačie oko

lagostoma

tvar úst pri rázštepe pery, zajačí pysk

lagúna

vodná plocha medzi útesmi atolu; plytká pobrežná zátoka, napr. v Benátkach; morská zátoka oddelená od pobrežia úzkym piesočným valom

lahar

bahenný prúd sopečných tufov s prevahou vody

lai

starofrancúzska krátka veršovaná poviedka s námetmi z keltských povestí o nešťastnej láske, rozprávkových postavách a pod.

laicizácia

zosvetštenie, odstránenie vplyvu cirkvi, sekularizácia

laický

necirkevný, svetský; neodborný, neškolený

laik

neodborník, neprofesionál; svetský človek, nekňaz

laissez-faire, laissez-passer

liberálna ekonomická zásada: nechajte nás konať, nechajte nám voľnú cestu

lajka

odolné sibírske plemeno psov používané pri výskume vesmíru; ruský durič

lajm

plod tropického citrusu, limetka

lajna

slangové označenie čiary, najmä na ihrisku

lajntuch

prestieradlo, veľký kus látky

lajtnant

starší výraz pre poručíka v bývalej rakúsko-uhorskej cisárskej armáde

laka

druh živicovej látky

Lakedaimonskí

starogrécke pomenovanie obyvateľov Sparty

lakmus

farbivo z lišajníkov, acidobazický indikátor

lakmusový papierik

filtračný papier impregnovaný lakmusovým roztokom, ktorý sa pri ponorení do kyseliny sfarbí do červená a pôsobením zásad do modra

lakolit

magmatické teleso stuhnuté pod zemským povrchom, najčastejšie v tvare hríba

lakonický

úsečný, britký; stručný, výstižný

lakovka

drobná huba rodu Laccaria s guľovitými výtrusmi

lakrimálny

slzný, slzový

lakrimátor

slzotvorná látka

lakros

bránková hra kanadského pôvodu

laktácia

vylučovanie mlieka

laktagogum

látka zvyšujúca u žien v období laktácie tvorbu mlieka

laktát

soľ kyseliny mliečnej

laktáza

črevný enzým, ktorý štiepi mliečny cukor, laktózu

lakto-

prvá časť zložených slov s významom mlieko, mliečny

laktoflavín

starší názov vitamínu B2

laktoglobulín

jednoduchá bielkovina v mlieku, mliečny globulín

laktologia

náuka o mlieku

laktosúria

vylučovanie laktózy močom

laktóza

mliečny cukor v mlieku cicavcov

lakuna

medzera, štrbina, prerušenie

lakunosus

oblaky, v ktorých sú v súvislej tenkej oblačnej vrstve pravidelne rozložené zaokrúhlené otvory

lalácia

detské žvatlanie v najútlejšom veku

lalofóbia

chorobný strach z hovorenia

lalopatia

porucha reči, všetky jej druhy

lama

prežúvavý ťavovitý juhoamerický párnokopytník

láma

tibetský a mongolský budhistický mních

lámaizmus

tibetsko-mongolská forma budhizmu

lamarckizmus

evolučná teória rozšírená pred darvinizmom; vytvoril ju J. B. Lamarck

lamassu

voľné aj reliéfne plastiky okrídlených býkov s mužskými hlavami pri bránach asýrskych a perzských stavieb

lambada

druh moderného, ľahko erotického tanca

lambda

grécky názov hlásky a písmena (1)

lambdacizmus

porucha výslovnosti hlásky

lambert

kedysi používaná jednotka svetelného jasu, značka La

lamela

plátok, pliešok, doštička, páska; tenká vrstva oddeľujúca bunky rastlín

lamentoso

v hudbe: nariekavo

lameta

plochá postriebrená niť používaná ako vianočná ozdoba

lamina

blana, doštička; list

laminárny

vrstevnatý, vláknitý, prebiehajúci v paralelných vrstvách

laminát

pevná vrstvená umelá hmota v podobe dosiek a plátov

lampas

atlasová tkanina so vzorom; pruh odlišnej farby na vonkajších švíkoch nohavíc uniformy

lampión

z Cíny pochádzajúci papierový lampáš

lanarkit

kyslíkatý sulfát olova, jednoklonný nerast

lanč, lunch

poludňajší ľahký obed

lančmít, luncheon meat

mleté korenené mäso v konzerve

land-rover

terénny automobil

landser

veľké dlhosrsté plemeno psa

landsknecht

(nem.) stredoveký peší žoldnier

landsmanšaft

súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Rakúsku a Nemecku združujúcich odsunutých Rakúšanov a Nemcov; kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jedného mesta alebo oblasti

langit

vodnatý a zásaditý sulfát medi, nerast

lángoš

na oleji opečená placka z kysnutého, spravidla zemiakového cesta

langusta

desaťnohý rak žijúci v Stredozemnom mori

lankasterka

slangový výraz pre druh loveckej pušky

lanolín

tuk ovčej vlny

lantán

chemický prvok, biely ťažný kov, značka La

lantana

ker rodu Lantana pestovaný v záhradách

lantanit

nerast obsahujúci lantán

lanugo

chĺpky na povrchu plodu, vlasový porast plodu a novorodenca

lapália

nepríjemná drobnosť, malichernosť

laparokéla

brušná prietrž, brušná kýla

laparoskopia

optická metóda vyšetrovania brušnej dutiny a jej orgánov

laparotómia

chirurgické otvorenie brušnej dutiny

lapidárium

zbierka kamenných starožitností (plastík a sôch), budova pre túto zbierku

lapidárnosť

stručnosť, výraznosť, jadrnosť vyjadrovania

lapidárny

neobyčajne veľký, výrazný; stručný a výstižný

lapili

sopečné vyvrženiny vzhľadom pripomínajúce vysokopecnú trosku

lápis

kameň; leptavý kamienok, ktorým sa odstraňujú bradavice

lápis infernalis

pekelný kamienok, dusičňan strieborný

lápis philosophorum

kameň mudrcov

lápis pumicus, lápis vulcanicus

pemza

lapsus

omyl, chyba; vypadávanie, napr. vlasov

lapsus linguae

prerieknutie

lapsus memoriae

zlyhanie pamäti, omyl

laptop

prenosný osobný počítač, o niečo väčší ako notebook

lár

starorímsky bôžik ochraňujúci domov

larderellit

zásaditý boritan amónny, jednoklonný nerast

largo

široko, pomaly; skladba v tomto tempe

lari

základná menová jednotka v Gruzínsku

ľart pour ľart

umelecký smer považujúci samotné umenie za cieľ tvorby, umenie pre umenie

larva

vývojové štádium hmyzu medzi vajíčkom a kuklou; maska, škraboška; obličaj, tvár

laryngála

hrtanová spoluhláska, v niektorých jazykoch hrdelná hláska

laryngektómia

chirurgické odstránenie hrtana, preťatie hrtana

laryngitída

zápal hrtana

laryngofaryngitída

zápal hrtana a hltana

laryngofón

hrdelný mikrofón, do ktorého sa hlas prenáša pritlačením ku hrdlu

laryngológ

odborník v laryngológii, (krčiar)

laryngológia

náuka o hrtane a jeho chorobách; krčné lekárstvo

laryngotómia

chirurgické otvorenie hrtana

larynx

hrtan

las not least

posledný, ale nie najmenší; posledný, ale nie zanedbateľný

lascivita, lascívnosť

necudnosť, mravná neviazanosť, oplzlosť

lascívny

nemravný, chlípny, necudný

laser

kvantový zosiľovač svetla zosiľujúci a usmerňujúci elektromagnetické žiarenie viditeľných vlnových dĺžok, kvantový generátor svetla

laso

dlhý pevný povraz so slučkou, najmä na chytanie dobytka

lassalizmus

smer v nemeckom a rakúskom robotníckom hnutí, založený v 60. rokoch 19. storočia Ferdinandom Lassalom, neskôr pravé krídlo nemeckej sociálnej demokracie

lassi

indický údený syr z byvolieho mlieka

lastex

tkanina s gumenými niťami opradenými priadzou

lastúra

vonkajšia schránka lastúrnikov, mušľa; klinovitákosť, napr. nosná lastúra a pod.

lastúrničiar

bahniakovitý vták živiaci sa lastúrami

lastúrnička

drobný morský kôrovec

lat

menová jednotka Lotyšska

latén

mladšia doba železná

latencia

skrytosť, neprejavenosť, utajenosť

latentný

skrytý, neprejavujúci sa navonok, utajený

laterál

bočná plocha ponorenej časti plavidla

laterála

boková spoluhláska, ktorá sa tvorí na stranách ústnej dutiny, napr. 1

lateralita

prednostné používanie jedného z párových orgánov pohybového alebo zmyslového ústrojenstva

laterálny

postranný, bočný

laterna magika

jednoduché zariadenie na premietanie obrázkov; scénické umenie kombinujúce živý herecký prejav s filmovou produkciou

latero-

prvá časť zložených slov s významom bočný

laterodukcia

v anatómii pohyb do boku

lateroflexia

v anatómii ohnutie do boku

latex

biela šťava kaučukonosnej rastliny

latifundium

veľkostatok, pôvodne starorímsky veľký pozemkový majetok

latiméria

ryba rodu Latimeria, donedávna pokladaná za vymretú

latinizmus

prostriedok prevzatý do iného jazyka z latinčiny alebo v ňom podľa latinčiny vytvorený

latinka

bežne používaná moderná kurzíva v oblasti latinského písma

latitúda

šírka; odchýlka

latrán

osada alebo mesto pri hrade alebo zámku, podhradie

latrína

slangové označenie provizórneho, vykopaného záchoda v poľných podmienkach

laudánum, laudanon

ópium

laudátor

chválorečník, velebiteľ

lauf

slangové označenie hlavne strelnej zbrane; v hudbe rýchly sled tónov nasledujúcich v stupnici za sebou

Laugarício

starorímsky názov Trenčína

laur

sláva; vavrín

laureát

v staroveku víťaz v závodoch alebo slávny básnik vyznamenaný vavrínovým vencom; verejnou cenou vyznamenaný umelec alebo vedec, prípadne kolektív

láva

prirodzená žeravá roztavená hmota z kremičitanov, vylievajúca sa zo sopiek na povrch

lavábl

jemná látka z chemických vláken, prací hodváb

lavabo

časť katolíckej omše po obetovaní; výklenok v múre katolíckych kostolov na umývanie rúk; liturgické umývadlo

lavatórium

umyváreň

laváž

v medicíne výplach; umývanie

lavírovať

kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi; prispôsobovať sa okolnostiam; vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu

lavra

väčší pravoslávny mužský kláštor

law and order

zákon a poriadok

lawrencium

syntetický rádioaktívny prvok, značka Lr

laxácia

telesné ochabnutie

laxatívum

liek alebo prostriedok proti hnačke

laxatívum

preháňadlo, laxans

laxný

nedbalý, ľahostajný, vlažný

layout

kreslený návrh pre zalomenie tlačoviny

lazar

chorý človek; mrzák; chudák, úbožiak; podľa biblického Lazara

lazaret

stredne veľká vojenská nemocnica

lazarita

príslušník kongregácie zameranej na misijnú a kazateľskú činnosť

lazúr

jasne modrá farba, blankyt; nerast azurit

lazúra

tenká priehľadná vrstva dávajúca spodnej farebnej vrstve iné sfarbenie a svietivosť; priehľadná slabo kryjúca náterová farba

lazurit

modrý kubický minerál, polodrahokam

LDL

tzv. zlý cholesterol

leasing, lízing

prenájom

lecitín, lecithin

fosfatid, nevyhnutná súčasť buniek najmä bunkových membrán, obsiahnutá v mozgu, nervovom tkanive, mieche, sójových bôboch a pod.

lecitín, lecithin

fosfatid, zlúčenina mastných kyselín s kyselinou glycero-fosforečnou; nevyhnutná súčasť buniek najmä bunkových membrán, obsiahnutá v mozgu, nervovom tkanive, mieche, sójových bôboch a pod.

Leda

v starogréckej mytológii Diova milenka, Zeus sa k nej priblížil v podobe labute

lefoška

poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami

léga

ozdobný pruh látky

legácia

vyslanectvo; posolstvo, najmä pápežské; územie alebo provincia cirkevného štátu

legalita,

legálnosť, zákonnosť, zákonný stav;

legalizácia

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu

legasténia

označenie všetkých drobných špecifických porúch učenia, dyslexia

legát

posol; vyslanec, najmä pápežský; odkaz

legato

v hudbe vážne; v jazykovede viazané spájanie slov

lege artis

podľa zákona, predpisu, zásady

legenda

primitívny výklad vzniku prírodných javov; rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť; príbeh zo života svätých; vymyslená príhoda

legendárny

opradený legendami, neskutočný, bájny; slávny

légia

v starovekom Ríme pešie vojsko; v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka; v prenesenom zmysle zástup, dav; rád, napr. Cestnej légie

légia, cudzinecká

francúzska koloniálna námezdná armáda zložená väčšinou z cudzincov

legíny, leggins

pružné priliehavé nohavice

legislatíva

zákonodárstvo, zákonodárna činnosť

legisvakancia

obdobie medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej normy

legitimácia

preukaz, preukážka; oprávnenie, zmocnenie

legitimita

zákonnosť, zákonitosť; oprávnenosť

legizmus

lipnutie na doslovnom znení textu zákona

legovanie

pridávanie iného kovu do základného kovu na zlepšenie jeho vlastností

leguán

druh amerického jaštera žijúceho na stromoch

leiomyón

nádor hladkého svalstva

leitmotív

príznačný, vedúci motív skladby; vedúca, hlavná myšlienka

lek

menová jednotka Albánska

lekáž

únik; poškodenie vodotesnosti plavidla; unikanie kvapaliny zapríčinené netesnosťou obalu

lekcia

časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška; poučenie, napomenutie

lektor

predčítavač, prednášajúci; odborný posudzovateľ literárnej alebo vedeckej práce; vysokoškolský učiteľ praktických vedomostí, napr. jazyka

lektúra

čítanie

lékythos

antická štíhla nádoba s úzkym hrdlom

lema, lemma

v matematike veta dokázaná ako pomocná pri dokazovaní inej vety; predpoklad; v jazykovede lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným tvarom; heslové slovo v slovníku

lempira

základná menová jednotka v Hondurase

lemur

poloopica s veľmi jemnou srsťou

lengyelská kultúra

vyspelá poľnohospodárska kultúra z mladšieho neolitu až eneolitu, rozšírená na juhovýchode strednej Európy

lenienciá

lieky pôsobiace utišujúco

leninizmus

ideológia a prax Leninovho variantu diktatúry proletariátu

lenitívum

mierne preháňadlo

léno

pozemky alebo statky prepožičiavané za určitých podmienok do osobnej alebo dedičnej držby

lenticela

prieduchy v rastlinnej kôre umožňujúce výmenu vzduchu vo vnútornej časti rastliny

lento

v hudbe: zvoľna, pomaly

Leo

vo zverokruhu: Lev

leonberger, leonberský pes

mohutné žltohnedé psie plemeno

leone

menová jednotka Sierry Leone

leopard

veľká mačkovitá šelma žijúca pôvodne v Afrike a v Ázii, panter

lepido-

prvá časť zložených slov s významom šupina, šupinatý

lepidopterológia

náuka o motýľoch

lepok

zmes bielkovín vyskytujúca sa v normálnej forme v pšenici, glutén

leporelo

detská zábavná knižka v podobe rozkladacích obrázkov na kartónovom podklade

lepra

malomocenstvo, infekčná choroba vyvolaná Hansenovým bacilom

lepróm

zápalové ložisko pri lepre

leprosárium

ústav, nemocnica alebo osada pre malomocných, chorých na lepru

lept

grafická technika tlače z hĺbky

leptocefália

pretiahnutá a v čelovej kosti znížená lebka

leptom

lyková časť cievneho zväzku rastliny

leptomeningitída

zápal mäkkých mozgových blán

leptón

častica hmoty, na ktorú nepôsobí tzv. silná sila

leptón

najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii

leptosómny

štíhly typ človeka, útly zjav, astenický, dolichomorfný

leptospiróza

ochorenie zvierat vyvolané leptospirami, prenosné na človeka

lesbizmus

sexuálny záujem a styk medzi ženami, sapfizmus

lesto

v hudbe: sviežo, ľahko

letalita

úmrtnosť; demografický ukazovateľ počtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou

letálny

smrtiaci, smrteľný, napr. smrteľná dávka

letargia

dlhodobý duševný útlm; nečinnosť, ochabnutosť

Léthé

v starogréckej mytológii rieka zabudnutia v podsvetí

letkis

spoločenský tanec fínskeho pôvodu

letora

povaha, nálada, temperament

leu

menová jednotka Rumunska a Moldavska, množné číslo lei

leucín

esenciálna aminokyselina v bielkovinách

leucit

hlinitokremičitan draselný, nerast

leukémia

bielokrvnosť, zhubné ochorenie krvi, leukóza

leuko plast

náplasť na rany

leuko-

prvá časť zložených slov s významom biely, svetlý

leukocyt

biela krvinka

leukocytogenéza

rozpúšťanie leukocytov

leukocytopénia

pokles počtu leukocytov v krvi

leukocytopoéza

zvýšenie počtu leukocytov v krvi

leukocytóza

chorobný nárast počtu bielych krviniek

leukoderma

belavé škvrny na pokožke z nedostatku alebo úplnej absencie pigmentu

leukodermia

nedostatok kožného farbiva

leukolyzín

látka rozpúšťajúca leukocyty, biele krvinky

leukopatia

porucha v množstve farbiva v pokožke, vlasoch a pod.; druhotná depigmentácia v mieste zhojenej kožnej choroby, leukoderma

leukopénia

chorobný pokles počtu bielych krviniek

leukopoéza

tvorba leukocytov

leukorágia

výtok z rodidiel

leukotázia

pohybová smerová reakcia bielych krviniek - leukocytov - na produkty baktérií

leukotómia

chirurgické odstránenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, lobotómia

leukotoxín

látka poškodzujúca biele krvinky, leukocyty

leukotrichia

strata pigmentu vo vlasoch, biele vlasy

lev

základná menová jednotka v Bulharsku, množné číslo leva

levanduľa

juhoeurópsky poloker s liečivou a voňavou silicou

Levanta

staré talianske označenie východnej časti Stredozemného mora

levantín

druh hodvábnej tkaniny

level

úroveň, vrstva, hladina, na rovnakej výške

levhart

veľká mačkovitá šelma, pôvodne žijúca v Afrike a Ázii, leopard, pardál, panter

leviatan

podľa biblie obrovský netvor stelesňujúci oceán; v prenesenom zmysle vec obrovských rozmerov

levirát

v niektorých primitívnych spoločenstvách zvyk, podľa ktorého sa vdova stala manželkou najbližšieho príbuzného zosnulého, spravidla jeho brata

levita

u starovekých Židov potomok kmeňa Levi; pomocník kňaza

levitácia

vznášanie sa, najmä okultické

levulóza

fruktóza, ovocný cukor

lewisit

pľuzgierotvorná bojová látka, zmes organických derivátov chloridu arzenitého, páchnuca po pelargóniach

lex

zákon; v starovekom Ríme všeobecne záväzný predpis prijatý ľudovým zhromaždením

lexém

súhrnné označenie všetkých tvarov toho istého slova

lexikalizovať

dať alebo získať samostatný význam

lexikálny

slovný, slovníkový, vzťahujúci sa na slovnú zásobu

lexikografia

odbor zaoberajúci sa opisom slovnej zásoby, zostavovaním slovníkov a pod.

lexikón, lexikón

slovník, najčastejšie náučný; súpis odborných dát; slovná zásoba, lexikum

lezba, lesba

žargónové pomenovanie lesbickej ženy, lesbičky

lézia

poranenie, telesné poškodenie, porucha

ležérny

ľahkovážny, nenútený

Li

značka pre lítium

liadok

dusíkaté hnojivo, dusičňan sodný a vápenatý; súčasť čierneho strelného prachu, dusičňan draselný

liana

popínavá rastlina, ktorá sa ovíja okolo iných rastlín

lias

spodný oddiel jury

libela

vodováha; vodná vážka (hmyz)

liber catenatus

v stredoveku kniha pripútaná reťazou ku stolu alebo čítaciemu pultu

liber prohibitus

katolíckou cirkvou zakázaná kniha; v prenesenom zmysle z rôznych dôvodov zakázaná kniha

liberácia

oslobodenie; zbavenie zodpovednosti

liberalizácia

uvoľnenie obchodu; celkové politické a spoločenské uvoľnenie; uznanie súkromného vlastníctva; obmedzenie vplyvu štátnej moci

liberalizmus

súhrn politických a ekonomických názorov vyslovujúcich požiadavku úplnej politickej a ekonomickej voľnosti; zmierlivosť, zhovievavosť

liberálny

slobodomyseľný; znášanlivý, zmierlivý

libero

vo futbale stredný obranca

liberté, égalité, fraternité

voľnosť, rovnosť, sloboda, heslo Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie v 18. storočí

libertin

v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec; človek voľných názorov a mravov; člen evanjelickej sekty odporcov Kalvínovej mravnej náboženskej prísnosti

liberum veto

voľné zakazujem; v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia; slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať

libido

túžba po slasti, najmä pohlavnej; pohlavná túžba, pohlavný pud

Libra

vo zverokruhu: Váhy

libra

základná menová jednotka vo Veľkej Británii; stará britsko-americká jednotka (0,453 kg), pound

librácia

výkyv, kolísanie

libreto

text dramatického diela; ideový náčrt výstavy; slovesný podklad hudobného diela, napr. opery

libri prohibiti

zakázané knihy

licencia

voľnosť; povolenie; zmluva o využití patentu alebo vynálezu, prípadne osvedčeného výrobného postupu

licencia poetica, básnická licencia

odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.

licet

je dovolené, opak non licet

licitácia

dražba, verejný predaj; zjednávame, dohadovanie sa

liči

tropický ovocný strom aj s jedlými plodmi, pochádzajúci z Cíny

lidar

laserový rádiolokátor

líder, leader

hovorca; vodca; vedúci, vedúca osobnosť

lido

morská pláž s prepychovým spoločenským vybavením; prímorské nekryté kúpele; piesočná lavica, pobrežná hrádza

lienitída

zápal sleziny

lieno-

prvá časť zložených slov s významom slezina

lienomalácia

zmäknutie sleziny

lientéria

nestrávené jedlo v stolici pri hnačke

lift

výťah; v športe slangový výraz pre útočný úder s hornou rotáciou loptičky, liftovaný úder

liftboy

pracovník obsluhujúci výťah

lifting

beh, aj beh na mieste s cieľom uvoľniť a posilniť lýtkové svalstvo

liftvan

veľký kontajner

liga

zväz, združenie; spojenectvo; najvyššia celoštátna športová súťaž

ligament, ligamentum

väzy upevňujúce klby; obväz

ligant, ligand

koordinovaná skupina molekúl

ligatúra

spojenie, spájanie; v hudbe oblúčik spájajúci dve noty rovnakej výšky; podviazanie cievy

Light Scribe

technológia umožňujúca napáliť obraz alebo text na povrch CD alebo DVD priamo napaľovacou jednotkou počítača

lignát

izolačný materiál alebo ohňovzdorný obklad z drevovláknitého materiálu spojeného cementom

lignifíkácia

drevnatenie

lignín

súbor polymérnych zlúčenín spôsobujúci zdrevnatenie bunkovej steny

lignit

najmladší druh hnedého uhlia

lignos

druh lisovanej drevovláknitej dosky

lignóza

súbor rastlín s prevahou krovísk a stromov

lignum

drevo

ligula

blanitý výrastok na rozhraní pošvy a čepele tráv, paliem a iných rastlín, jazýček

ligurián

člen mužského mníšskeho rádu, redemptorista

lichen

chronické kožné ochorenie, lišaj; lišajník

lichneológia

náuka o lišajníkoch

likér

sladký sirupovitý alkoholický nápoj

likvefakcia

premena plynnej látky na kvapalnú; skvapalnenie

likvet, liquet

už je mi to jasné, už mi svitá

likvida

spoluhláska sonorná, sonantná

likvidácia

vyúčtovanie, vyrovnanie; vybavenie; zrušenie, odstránenie, zničenie

likvidita, likvidnosť

platobná schopnosť; peňažná pohotovosť

likvor, liquor

tekutina; šťava, tekutina, mok; mozgový mok

lila

bledofialový, orgovánovej farby

lilangeni

menová jednotka Svazijska

liliput

neprirodzene malý človek alebo iný tvor, porucha spôsobená určitými fyziologickými poruchami; veľmi malý knižný formát (3,5 x 4,5 cm); veľmi malý závit

Liliput

rozprávková krajina trpaslíkov v románe anglického spisovateľa J. Swifta Gulliverove cesty

lilipután

neprirodzene malý človek alebo iný tvor, liliput

liliputka

zakrpatené plemeno sliepok

liman

morský záliv neúplne oddelený kosou od mora, pobrežné jazero oddelené piesočnou hrádzou od mora

limba

vysokohorská borovica s jedlými plodmi

limbický

okrajový, s lemom

limburger

nemecký mäkký syr v tvare tehly

limbus

vodorovný delený kruh, súčasť uhlomerných zariadení; predpeklie, podsvetie; v medicíne okraj, medza

limes

hranice ríše Karia Veľkého proti pobaltským Slovanom

limes Romanus

opevnená starorímska hranica proti severným a východným susedom

limeta

druh malých citrónov aj nápoj z nich vyrobený

limikolný

živočích žijúci v bahne alebo na bahne

limit

medza, hranica hodnoty, výkonu a pod.

limita

jeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje

limitatívny

obmedzujúci, obmedzovací

limitativum

vymedzovacie zámeno (sám, každý, všetci)

limited

anglický výraz pre obmedzený; označenie spoločnosti s ručením obmedzeným, skratka Ltd.

limnetický, limnický

sladkovodný, jazerný

limnický

vnútrozemský, sladkovodný

limnigraf

prístroj registrujúci časový priebeh výšky vodnej hladiny

limno-

prvá časť zložených slov s významom jazero, bažina, vnútrozemský

limnobiológia

náuka o živote organizmov v sladkých vodách

limnobios

prejavy života v sladkých vodách

limnofilný

žijúci v sladkých vodách

limnofyt

rastlina žijúca v jazere alebo rieke, v sladkej vode

limnológia

náuka o vnútrozemských vodách, ich fyzikálnych, biologických a chemických vlastnostiach, súčasť hydrografie

limon, lemon

citrón

limonáda

ovocný nápoj sýtený oxidom uhličitým

limonit

vodnatý kysličník železa, málo výdatná železná ruda; hnedeľ

limoterapia

kúpeľná bahenná liečba

limpidný

priesvitný, priezračný, čistý

limuzína

uzavretá štvordverová karoséria automobilov, viacmiestny uzavrený automobil s dvomi radmi sedadiel

linda

topoľ biely

line, linea

čiara, línia

lineál

pravítko

lineálny

priamy, priamočiary

lineament

rysy obličaja; čiary na rukách; charakteristický rys; v geológii lineárny zlom

lineárna rovnica

rovnica prvého stupňa s neznámou naviac v prvej mocnine

lineárny

priamočiary; týkajúci sa priamky; štíhly, leptosómny, astenický, dolichomorfný (typ človeka)

lingam

symbol plodnosti indického boha Šivu, penis

lingua

jazyk

lingvála

spoluhláska tvorená jazykom proti podnebiu, napr. 1, r.

lingvistika

jazykoveda, náuka o jazykoch

lingvo-

prvá časť zložených slov s významom jazyk, reč, jazykoveda

línia

čiara, priamka; rys, ťah, obrys; hranica, frontová čiara; smer politickej a inej činnosti; v biológii rad príbuzných jedincov; vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí

liniatúra

linkovanie, čiarkovanie

liniment

farmaceutický výrobok, mastivo na vtieranie do pokožky

linín

nefarbiteľná časť bunkového jadra, achromatín

linnéit

sulfid kobalnatý, nerast

lino-, lin-

prvá časť zložených slov s významom ľan, ľanový, plátno, plátený

linoleát

soľ kyseliny linolénovej

linoleum

podlahová krytina

linoryt

grafická technika tlače z výšky

linotyp

riadkový sádzací stroj

linotypia

fotografická kópia alebo zväčšenina na tkaninách

lint, linters

vlákna zostávajúce v semenách bavlníka pri vyzrňovaní bavlny, surovina pre acetátovú celulózu používanú pri výrobe strelnej bavlny a filtračných papierov

lipáza

enzým, ktorý štiepi tuky na glycerín a mastné kyseliny

lipémia

hladina lipidov v krvi

lipicán

spravidla biely menší plnokrvný kôň, pôvodne zo žrebčinca Lipica v Terste

lipidy, lipoidy

organické látky odvodené od vyšších mastných kyselín, estery mastných kyselín nerozpustné vo vode

lipiodol

chemická kontrastná látka používaná pri rôntgenovaní

lipo-

prvá časť zložených slov s významom tuk, tukový

lipodystrofia

porucha látkovej premeny tukov a jej prejavy

lipofág

bunka obsahujúca pohltené kvapky tukových látok

lipofibróm

nezhubný nádor z väzivového a tukového tkaniva

lipofilný

rozpustný v tukoch

lipogénny

tvoriaci tuk, tukového pôvodu

lipochróm

organické farbivo určujúce sfarbenie pokožky

lipochrómia

väčšie nahromadenie lipochrómov v krvi

lipóm

nezhubný nádor z tukového tkaniva

lipomatóza

chorobné bujnenie tukových buniek

lipoproteid

jednoduchá bielkovina obsahujúca tukovú zložku viazanú na bielkovinu

liposukcia

chirurgické odsávanie prebytočného podkožného tuku z estetických dôvodov

lipozóm

mikroskopická častica dopravujúca výživné látky hlboko do podkožia

liquet

už mi svitá, už je mi to jasné!

lira

starý ruský a ukrajinský ľudový strunový nástroj

lirokonit

arzeničnan medi a hliníka, jednoklonný nerast

lista

zoznam, výkaz

lister

lesklý povlak na skle alebo fajanse; ľahká lesklá bavlnená látka

listerióza

infekčné ochorenie nervového systému prenosné zo zvierat na človeka

lit, lita

menová jednotka Litvy

litánia

modlitba zložená z prosieb prednášaných striedavo ľudom a pred-nášačom; vytrvalá prosba; v prenesenom zmysle zdĺhavý výklad

litera

písmeno; doslovné znenie zákona

literál

vo výpočtovej technike lexikálna jednotka, ktorá priamo reprezentuje hodnotu

literatúra

písomníctvo, slovesnosť, súhrn slovesných diel umeleckých aj odborných

litiáza

chorobná tvorba kameňov v tele; vírusové ochorenie hrušiek

litifíkácia

premena nespevnenej usadeniny na pevnú horninu

litispedencia

prekážka súdneho konania

lítium

najľahší alkalický kovový prvok, značka Li

lito-

prvá časť zložených slov s významom kameň, kamenný

litocystotómia

chirurgické otvorenie močového mechúra a odstránenie močových kameňov

litofánia

priesvitný obrázok z porcelánu

litofyt

organizmus prispôsobený životu na kameňoch

litogenéza

súhrn pochodov vedúcich ku vzniku usadených hornín

litografia

kamenotlač, druh tlače z plochy

litoklast

zariadenie na drvenie kameňov, napr. močových, litotryptor

litokláza

puklina v zemskej kôre

litolapaxia

odstránenie rozdrvených močových kameňov z močového mechúra

litológia

náuka o sedimentárnych horninách, sedimentológia

litonefrotómia

chirurgické otvorenie obličkovej panvičky a odstránenie kamienkov z nej

litonefróza

kamene v obličkovej panvičke so zmenami v obličke

litorál

pribrežná oblasť mora a sladkých stojatých vôd; morské usadeniny pobrežného pásma

litosféra

zemská kôra; vonkajší zemský obal

litoskop

sonda na zisťovanie močových kameňov

litotes

štylistické zjemnenie, najmä vyjadrenie kladu dvomi záponni (napr.nemôžem nevidieť)

litotómia

chirurgické odstránenie kameňov z tela

litotrypsia

rozdrvenie kameňov, napr. v močovom mechúre

litotryptor

zariadenie na drvenie kameňov, napr. močových, litoklast

littera scripta manet

napísané slovo platí

lituanistika

odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, kultúrou a históriou litovského národa

lituráza

odchádzame obličkových kameňov močom

liturgia

bohoslužobný cirkevný poriadok; bohoslužba

livarot

druh francúzskeho mäkkého syra v malých kotúčoch previazaných prúžkom červeného papiera

live, láj f

anglický výraz pre priamy, živý, bezprostredný, vysielaný naživo, vytváraný priamo

livedo

modrasté sfarbenie pokožky ako dôsledok poruchy kapilárneho krvného obehu

lividita

bledosť s modrastým nádychom

livrej

uniforma sluhov alebo zamestnancov, napr. hotelov

lizéna

zvislý plochý výstupok na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky

lm

značka pre lúmen, jednotku svetelného toku

loajalita, lojalita

vernosť, oddanosť niečomu alebo niekomu; čestnosť, verné zmýšľanie

lob

vrchný úder s vysokým letom

lobárny

lalokový, postihujúci lalok

lobbizmus

cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci

lobby

predsieň, kuloár; záujmová skupina presadzujúca spoločný záujem

lobektómia

chirurgické odstránenie laloku nejakého orgánu

lobélia

druh ozdobnej rastliny

lobelín

toxický alkaloid lobélie používaný vo farmácii

lobotómia

chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, leukotómia

loci communes

verejné miesta; všeobecne známe, bežné výroky; otrepané frázy

loco

v mieste, tu

locus

miesto

lodžia

otvorená stĺpová chodba; krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu

logaritmovať

vypočítať logaritmus daného čísla; počítať pomocou logaritmických tabuliek

logaritmus

číslo ktorým je nutné umocniť základ na získanie logaritmo-vaného čísla; pojem umožňujúci nahradiť zložitejšie matematické operácie jednoduchšími

logatóm

skupina hlások tvoriaca prvok hlasového prejavu, ale nedávajúca zmysel, na zisťovanie zrozumiteľnosti reči, napr. pri použití mikrofónu

logicizmus

názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky

logika

náuka o zákonitostiach a prostriedkoch poznania sveta; zákonitosť vývoja; veda o zákonoch správneho myslenia; vzájomná súvislosť vecí a udalostí; ponímanie matematiky ako logickej disciplíny

logistika

súbor tylových zariadení pre výcvik armády; sklad zásob, skladové hospodárstvo; systém zásobovania; symbolická logika

logo

reklamný štít; nápis s názvom a značkou firmy

logo-

prvá časť zložených slov s významom slovo, reč

logofóbia

strach pred hovorením

logogram

znak zastupujúci slovo, napr. %

logoneuróza

rečová porucha nervového pôvodu

logopat

človek postihnutý logopatiou

logopatía

chorobné komolenie reči

logopéd

odborník v logopédii

logopédia

náuka o fyziológii a patológii rečových orgánov; výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii

logoplégia

obrna rečových orgánov

logorea

chorobná urozprávanosť

logos

v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok; duchom postihnuteľný zmysel sveta; slovo, pojem, reč, myšlienka; rozum, poriadok, aktívny princíp

loch

v geodézii jazero alebo hlboký a úzky záliv podobný fjordu; slangový výraz pre väzenie

lochia

tekutina vytekajúca po pôrode z maternice, očistka šestonedielok

lochneska

slangové označenie údajnej príšery Nessie, záhadného vodného živočícha z jazera Loch Ness v Škótsku; púťová atrakcia v podobe dračej príšery

lokácia

umiestenie, poradie, zaradenie

lokaj

šľachtický sluha v uniforme; prisluhovač

lokál

šiesty pád skloňovania; menší pohostinský alebo zábavný podnik

lokalita

nálezisko, miesto výskytu; miesto všeobecne

lokalizácia

umiestenie, miestne určenie; obmedzenie na určité miesto; obmedzenie požiaru na miesto jeho vzniku alebo najbližšie okolie

lokálka

krátka novinárska správa o miestnej udalosti; miestna železnica, vláčik

lokálny

miestny, obmedzený na určité miesto

lokatív

pád vyjadrujúci miestne vzťahy, šiesty pád pri skloňovaní, lokál

lokátorvo

výpočtovej technike vstupné zariadenie poskytujúce súradnice polohy, napr. myš alebo tablet

lokomócia

schopnosť pohybu; pohyb organizmov pri zmene stanovišťa alebo polohy

lokus

miesto v chromozóme, kde je uložený konkrétny gén

lombard

krátkodový úver so založením hnuteľných vecí

lombardské malomocenstvo

choroba vyvolaná nedostatkom vitamínu B2, pelagra

longitudinálny

pozdĺžny, rovnobežný s osou; dlžkový, rovnobežkový, týkajúci sa zemepisnej dĺžky

longitudinálny pohyb

pohyb v smere

lonž

dlhé opraty na ovládanie koňa pri výcviku; záchytné lano artistov pri nácviku

looping

obrat, akrobatický premet lietadla

lord

náčelník, pán; v stredoveku anglický pozemkový vlastník; neskôr anglický najvyšší dedičný šľachtický titul; titul niektorých vysokých štátnych alebo samosprávnych funkcionárov, napr. lord kancelár, lord strážca pečate

Lord

oslovenie boha v angličtine

lordoskolióza

chorobné vybočenie chrbtice dopredu a do strany

lordóza

prirodzené prehnutie chrbtice dopredu

loreta

baroková chrámová alebo kláštorná stavba ako napodobenina domnelého domu Panny Márie v Nazarete

lori

pestrofarebný papagáj rozšírený v Austrálii

lorňon

okuliare s rukoväťou, škripec

lotéria

spoločenská stávková hra

loti

menová jednotka Lesotha

lotion

roztok; tekutý alebo polotekutý kozmetický prípravok alebo liek

Lotofágovia

v starogréckom báj osloví lenivý severoafrický národ živiaci sa lotosmi, v prenesenom zmysle lenivci

lotos

vodná rastlina s veľkými kvetmi, pripomína lekno

louisdor

zlatá francúzska minca používaná do konca 18. storočia

love story

milostný príbeh, príbeh lásky

loxodróma

krivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimutom lóža malá oddelená časť divadelného hľadiska; malá miestnosť pri vchode budovy, zasklená vrátnica; organizačná jednotka slobodomurárov

LQ

skratka z anglického výrazu letter quality vo význame tlač v kvalite listu; vysoká kvalita tlače

Lr

značka pre lawrencium

LSD

halucinogénna látka pôsobiacia na psychiku človeka

Ltd.

skratka z Limited, anglického výrazu pre spoločnosť s ručením obmedzeným

Lu

značka pre lutécium

lubrikácia

zvlhčenie, mazanie, zvlhčovanie, napr. pošvy pri sexuálnom vzrušení

lubrikant

zvlhčovači prostriedok, napr. na zvlhčovanie pošvy pri jej nedostatočnom prirodzenom zvlhčení

lucerna

poľnohospodárska plodina pestovaná ako krmivo

lucida intervalla

jasné chvíľky, obdobie normálneho prejavu duševne chorého človeka

lucidita

prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia, svetlé okamihy; domnelá schopnosť jasnovidectva

lucidný

jasný, svetlý

Lucifer

v antickom bájosloví Svetlonos, v gréčtine Fosforos; knieža pe-kiel, zosobnený princíp zla, Satan; v prenesenom zmysle ľudovo čert

ludi

slávnostné verejné hry v antickom Ríme

Ludolfovo číslo

udáva pomer obvodu kružnice k jej priemeru (=3,14159)

ludus

stredoveká duchovná hra

ludwigit

kyslíkatý boritan horečnatý, nerast

lues

pohlavná choroba syfilis, tzv. tvrdý vred

luetik

človek postihnutý syfilisom

lufa

tekvicovitá popínavá tropická rastlina s jedlými plodmi

lugubre

v hudbe: trúchlivo, smutne

lukratívny

výnosný, finančne výhodný, prinášajúci zisk

lukulský

bohatý, prepychový, vybraný, hojný

lumachela

hornina obsahujúca skamenelé ulity živočíchov

lumbago

úsad, tzv. húser

lumbalgia

bolesť v krížoch

lumbálna punkcia

vbodnutie do kanálu miechy, napichnutie kanálu chrbtice na liečebné alebo diagnostické účely

lumbálny

bedrový

lumbotómia

chirurgické otvorenie bedrovej krajiny

lumen

svetlo; jednotka svetelného toku; bunková dutina; v ironickom zmysle výnimočne nadaný človek

lumen náture

prirodzené svetlo; podobenstvo sily rozumu

lumík

malý severský hlodavec

luminál

druh liečiva; veronálové narkotikum

luminiscencia

svetielkovanie, svetelné žiarenie látok; emisia svetla telesom bez vzniku tepla

luminizmus

maliarske poňatie založené na farebnom vyjadrení svetla

luminofor

látka, v ktorej dochádza k luminiscencii, vydávaniu tzv. studeného svetla

luminozita

svietivosť hviezdy, energia j ej žiarenia

lunácia

čas, za ktorý Mesiac vystrieda svoje fázy; doba zodpovedajúca synodickému mesiacu

lunapark

zábavný park

lunárny

mesačný, týkajúci sa Mesiaca

lunárny deň

dvanásť synodických mesiacov

lunárny kalendár

vychádza zo synodického mesiaca

lunatik

námesačník, somnambul; nebezpečný šialenec

lunatizmus

námesačnosť, porucha spánku blízka hypnóze, somnambu-lizmus

luneta

výsek v klenbe nad oknami alebo dverami a jeho maliarska výzdoba; plocha vymedzená polokruhom nad vodorovnou základňou; podpera dlhých kusov pri obrábaní na sústruhu alebo na brúske; uzáver na rýchle uzavretie banských chodieb v prípade požiaru; druh opevnenia

lunch

ľahké poludňajšie jedlo v anglosaských krajinách

lunisolárny

vzťahujúci sa na Mesiac a Slnko

lunula

svetlejší polmesiačik pri koreni nechta

lupa

zväčšovacie sklo

lupina

dvojklíčna bôbovitá rastlina; vlčí bôb

lupinín

alkaloid nachádzajúci sa v lupine a iných bôbovitých rastlinách

lupóm

uzlík v podkoží skladbou zodpovedajúci tuberkulu

lupulín

žltý prášok chmeľových toboliek, chmeľová múčka s vysokým obsahom horkých živíc

lupus

chronické kožné ochorenie, tuberkulóza kože

lupus vulgaris

tuberkulóza kože s tvorbou lupómov

lura

starodávny bronzový škandinávsky dychový nástroj

lusitan

stratigrafický stupeň jury

lustrácia

kontrola záznamov a údajov; prehliadka kníh, výpis z registrov, pozemkových kníh a pod.; kultové očisťovanie obetovaním zvierat, na ktoré prechádza kultická nečistota

lustrum

výpis z pozemkovej knihy, zoznamu a pod.; päťročné obdobie, životné jubileum zakončené na číslicu 5

lusus naturae

hračka prírody; nevedecké označenie niektorých odchylných prírodných javov, pre ktoré skôr nebolo vysvetlenie

lutécium

prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Lu

luteín

žlté prírodné farbivo v rastlinách (v žltých kvetoch) a živočíchoch (žltok), lipochróm

luteinizácia

vznik tzv. žltého telieska vo vaječníku v druhej polovici menštruačného cyklu

luteóm

nádor vaječníka

luter

tekutina neobsahujúca alkohol, vznikajúca pri destilácii alkoholu

luteránstvo

jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera; základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti

lutna

brnkací strunový nástroj

lutz

v krasokorčuliarstve skok s obratom vo vzduchu

lux

hlavná jednotka osvetlenia, značka lx; slangový výraz pre vysavač

luxácia

vykĺbenie

luxfer

silné sklo so zvlneným povrchom lámajúce a rozptyľujúce svetlo

luxmeter

merač intenzity svetla v luxoch

luxuriózny

prepychový, rozmarný, hýrivý

luxus

prepych, nádhera

lx

značka pre lux

lýceum

Aristotelova filozofická škola v Aténach; typ strednej školy; bývalá dievčenská stredná škola

lyddit

ekrazit; silná trhavina

lykantropia

bludná predstava duševne chorého, že je zvieraťom

lymeswold

anglický plesňový syr

lymfa

miazga živočíšneho tela; očkovacia látka proti kiahňam

lymfadenitída

zápal miazgových uzlín

lymfangiektázia

ochorenie vyvolané rozšírením lymfatických ciev

lymfangión

nezhubný nádor kože

lymfangoitída

zápal lymfatických ciev

lymfo-, lýmf-

prvá časť zložených slov s významom miazga, miazgová, lymfa, lymfatický

lymfoblastóm

zhubný nádor lymfatického - miazgového - tkaniva

lymfocyt

druh bielych krviniek; miazgová bunka

lymfocytopénia

zmenšenie množstva bielych krviniek

lymfocytóza

chorobný nárast počtu bielych krviniek

lymfogranulóm

druh nádorového bujnenia lymfatického tkaniva

lymfológia

náuka, ktorá sa zaoberá štúdiom a liečbou ochorení lymfatických ciev

lymfóm

nádor lymfatického tkaniva

lymfonodus

miazgová uzlina; miazgová žľaza

lymfosarkóm

zhubný nádor lymfatického tkaniva

lymfostáza

hromadenie lymfy

lynč, lynčovanie

náhly súd prevedený davom bez riadneho prejednania, podľa amerického rasistického sudcu Lyncha

lyo-

prvá časť zložených slov s významom súvislosť s rozpúšťaním látok

lyofilizácia

odstránenie vody zo zmrazenej látky, používaná najčastejšie pri konzervácii ovocia a výrobe mrazených potravín

lýra

staroveký brnkací rámový strunový nástroj; oblúková drôtená ochrana vedenia vysokého napätia proti poškodeniu bleskom; druh zberača prúdu

lyrika

druh písomníctva vyjadrujúci osobné city a myšlienky

lyrizmus

citovosť umeleckého diela, spevnosť

lysis

prasknutie bunky roztrhnutím bunkovej membrány; ústup horúčky

lyssa

vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu

lyzimeter

prístroj na meranie výparov vody z pôdy

lyzín

aminokyselina chemicky viazaná v bielkovinách

lyzoform

roztok formaldehydu a mydla používaný ako dezinfekčný prostriedok

lyzol

dezinfekčný prostriedok, emulzia zmesi krezolov v mydlovom roztoku

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'l'

la

solmizační slabika pro tón a

label

nálepka na zboží

labiále

retná souhláska

labializace, labialisace

tvoření hlásek za podpory rtů; přeměna nezaokrouhlené souhlásky v zaokrouhlenou

labiální

retný, týkající se rtů

labil

blb, debil

labilita

nestálost, kolísavost

labilní

nestálý, vratký, nejistý, nepevný

labiodentála

retozubná souhláska

labiovelára

zadopatrová souhláska vyslovovaná za podpory rtů

labium

1. ret, pysk; 2. spodní část ústního ústrojí hmyzu

lablab

druh luskoviny z tropické Asie, dolichos

laborant

pracovník v laboratoři

laboratizmus, laboratismus

ekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem

laboratoř

výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna

laborovat

pracovat; mít s něčím nesnáze, těžce něco zmáhat

labourista

člen, stoupenec, přívrženec labouristické strany

labouristický

vztahující se k labourizmu, k jeho politice

labourizmus, labourismus

politický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí

labredor

krátkosrstý lovecký pes patřící k anglickým ohařům

labrum

horní část ústního ústrojí hmyzu

labyrint

bludiště; stavba s množstvím spletitých chodeb; anat. kanálková část vnitřního ucha

labyrintektomie

chirurgické odstranění labyrintu z vnitřního ucha

labyrintitida

zánět vnitřního ucha

lacerace

potrhání, rvaní, roztržení měkkých tkání

lacerna

Čtverhranný cípatý plášť spínaný na rameni sponou (známý již v Antice)

laceta,

lesklý ozdobný prýmek na oděv

lacl,

horní, náprsní část zástěry, kalhot,sukně

lacláče

kalhoty s laclem

lacobel

lakované sklo odolné proti poškrábání

lacrimoso

hud. plačtivě

lactobacilus, laktobacilus

bakterie, která je součástí pozitivní střevní mikroflóry

ladin

stratigrafický stupeň alpského triasu

lady

dáma z vyšších společenských kruhů, paní

lafeta

podvozek hlavně děla

lagoftalmus

neschopnost zavřít oko, zaječí oko

lagostoma

tvar úst při rozštěpu rtu, zaječí pysk

lágr

zajatecký, koncentrační tábor

laguna

vodní plocha uprostřed atolu; pobřežní jezero oddělené od moře písečným valem

lahar

bahenní proud sopečných tufů s převahou vody

laicizace, laicisace

zesvětštění, odstranění vlivu církve, např. ze školství, sekularizace

laický

neodborný; světský, necírkevní

laik

neodborník; světský člověk; nekněz

laissez-faire, laissez-passer

liberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu

lajm

plod tropického citrusu, limetka

lajna

čára

lajntuch

prostěradlo, velký kus látky

lajtka

cigareta s menším obsahem nikotinu a dehtu, lehká cigareta

lajtnant, leltnant

poručík

lake

druh pryskyřičné látky (z indické smokvoně nebo badyánu smíšená s výměšky samiček červce lakového)

lakmus

barvivo z lišejníků, acidobazický indikátor

lakolit

pod zemským povrchem utuhlé magmatické těleso tvaru hříbku nebo bochníku

lakonický

stručný a výstižný, úsečný

lakrimální

slzní

lakrimátor

slzotvorná látka

lakros, lacrosse

branková sportovní hra kanadského původu

laktace

tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy

laktagogum

látka zvyšující u žen v období laktace vylučování mléka

laktalbumin

albumin obsažený v mléce

laktam

cyklický amid vznikající odštěpením vody z příslušné aminokyseliny

laktát

ester mléčné kyseliny

laktáza, laktasa

enzym štěpící laktózu

lakto-

první část složených slov mající význam mléko, mléčný

laktodenzimetr, laktodensimetr

přístroj k měření hustoty mléka

laktologie

nauka o mlékařství

laktóza, laktosa

mléčný cukr

lakuna

mezera, štěrbina, prohlubeň, přerušení, prázdný prostor

lalace

broukání a žvatlání jako první projev dětské řeči

lalofobie

chorobný strach před mluveným projevem

lalopatie

žvatlavost, všechny druhy poruchy řeči

lama

1. přežvýkavý sudokopytník žijící v Jižní Americe; 2. láma tibetský buddhistický mnich; 3. nezkušený člověk (zejména uživatel PC)

lamaizmus, lámaizmus, lámaismus

tibetsko-mongolská forma buddhizmu

lamarckizmus, lamarckismus

první ucelená teorie vývoje, vytvořená J. B. Lamarckem

lambada

druh moderního tance

lambda

v řecké abecedě písmeno l

lambdacizmus, lambdacismus

porucha výslovnosti hlásky l (řecky lambda)

lamela

plátek, destička, plíšek

lamentace

nářek, bědování

lamentoso

hud. naříkavě

lameta

ozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu

lamie

myt. upírka; přeneseně noční obluda, strašidlo

lamina

blána; destička, ploténka, list

laminární

vláknitý, vrstevnatý, probíhající v paralelních vrstvách

laminát

vrstvená hmota ve formě desek vyztužená vlákny

laminovaný

vrstvený, lepený, spojený živicí; potažený průhlednou fólií

lampas

1. atlasová tkanina se vzorem; 2. lampasy pruhy odlišné barvy na vnějších švech oblečení

lampasák

důstojník

lampion

pestře barevná papírová lucerna

lanceta

lanceta - sterilná ihla určená na urobenie vpichu do končeka prstu. - Používa sa v alergológii pri určovaní alergickej reakcie na alergén (na lancete=ihle je nanesená látka, u ktorej je podozrenie, že je alergén - takáto ihla sa vpichne do končeka prstu a sleduje sa prípadná alergická reakcia na prste). - Používa sa aj pri určovaní hladiny cukru u diabetikov, kde sa tiež napichne konček prstu a urobí sa rozbor kvapnutím kvapky krvi na analyzátor.

Lancre

Království na Zeměploše, nachází se v pohoří Beraní Hlavy, králem je Verence II.

lanč, lunch

polední lehký oběd,přesnídávka

lančmít, luhcheon meat, lunch meat

mleté kořeněné maso v konzervě

land use

1. nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny; 2. Mapa

land-rover

terénní automobil

landfríd

zemský mír

landrace

masné plemeno prasat

landsmanšaft

krajanské sdružení v Německu a Rakousku

langoš

v oleji opečená placka z kynutého, obv. bramborového těsta

language

řeč jako schopnost užívat jazyka

langue

jazyk jako systém

langusta

velký mořský rak

lankasterka

lovecká puška

lanolín, lanolin

tuk ovčí vlny

lanthan

chemický prvek, bílý těžký kov

lanthanoid

jeden ze skupiny čtrnácti chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za lanthanem a majících podobné fyzikální i chemické vlastnosti

lanugo

ochmýření plodu a novorozence

lanýž

chutná jedlá houba s podzemními plodnicemi

lapálie

nevýznamná maličkost, malichernost, drobná nepříjemnost

laparoskopie

optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů

laparotomie

chirurgické otevření břišní dutiny

lapidárium

sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek

lapidární

neobyčejně veliký, výrazný; ve stručnosti výstižný

lapili

sopečné vyvrženiny struskovitého vzhledu

lápis

kámen;1. infernalis pekelný kamínek, dusičnan stříbrný;1. causticus leptavý kamínek, hydroxid draselný;l. pumicis,l. vulcanicus pemza

lapsus

chyba, omyl, pád; vypadávání (např. vlasů, nehtů); nedopatření (1. linguae přeřeknutí)

laptop

přenosný osobní počítač kufříkového rozměru s bateriovým napájením

lár

starořímský domácí bůžek

largo

hud. široce, pomalu; skladba nebo její věta v tomto tempu

lartpourlartizmus

umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění

larva

1. vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou; 2. maska, škraboška; 3. obličej, tvář

laryngála

hrtanová souhláska

laryngektomie

chirurgické odstranění hrtanu, protětí hrtanu

laryngitida

zánět hrtanu

laryngofon

hrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu

laryngologie

lékařská věda o hrtanu a jeho chorobách

laryngoskopie

vyšetřování hrtanu zrakem pomocí speciálního přístroje

larynx

hrtan

lasagne

italské široké nudle

lasanoforos

nočník (v Perštině)

lascivní, lascivní

necudný, chlípný, smilný

laser

kvantový generátor světla

laso

dlouhý pevný provaz se smyčkou, nejčastěji na chytání zvěře

lassalizmus, lassalismus

směr v rakouském a německém dělnickém hnutí

last not least

poslední, ne však nejnepatrnější

lastex

tkanina s pryžovými nitěmi opředenými přízí

lastura

párovitá schránka bezobratlých

lat

měnová jednotka Lotyšska

latén

mladší doba železná

latence

skrytost, utajenost, neprojevenost

latentní

utajený, skrytý, bezpříznakový

laterál

boční plocha ponořené části plavidla

laterála

boková souhláska

lateralita

přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí

laterální

postranní, boční

laterna magika, laterna magica

1. jednoduché zařízení na promítání obrázků; 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou

latero-

první část složených slov mající význam boční

latex

emulzní nátěrová barva; bílá na vzduchu tuhnoucí šťáva kaučukovníků, zdroj přírodního kaučuku

latifundie

rozsáhlá plocha, obv. zemědělské půdy

latin rock

spojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století)

latinizmus, latinismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený

latinka

běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma

latituda

délka, odchylka

latrán

osada nebo město u hradu nebo zámku, podhradí

latrie

druhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování

latrina

provizorní vykopaný záchod v polních podmínkách

laudánum, laudanon

opium

lauf

1. hlaveň; 2. hud. rychlý sled tónů následujících ve stupnici za sebou

laur

vavřín; sláva

laureát

jedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou

lavábí

jemná látka z chemických vláken, prací hedvábí

lavabo

nádoba na umývání rukou; liturgické umyvadlo

lavatorium

umývárna

lavírovat

1. udržovat loď přibližně na stejném místě; 2. jednat podle okolností, manévrovat; 3. rozmývat nanesenou barvu

lávra

větší pravoslavný klášter

law end order

zákon a pořádek

lawn-tennis

tenis na trávě

laxans

projímadlo, laxativum

laxativní

projímavý

laxativum

projímadlo, laxans

laxní

lhostejný, povrchní, neodpovědný, beroucí všechno na lehkou váhu

layout

kreslený návrh pro zalomení tiskoviny

lazar

nemocný člověk; mrzák, ubožák, chudák

lazaret

nemocnice

lazarita, lazarista

příslušník kongregace zaměřené na misijní a kazatelskou činnost

lazur

jasně modrá barva, blankyt

lazura

tenká průhledná vrstva dávající spodní barevné vrstvě jiné zbarvení a svítivost; průhledná slabě kryjící nátěrová barva

lazurit

modrý minerál, polodrahokam

LDL-C

low density lipoprotein cholesterol

leader

lídr

leasing

pronájem

lecitin, lecithin

fosfatid, nezbytná součást buněk, zejm. buněčných membrán, obsažený v mozku, nervové tkáni, míše, sojových bobech

lečo

pokrm z cibule, rajčat, paprikových lusků, příp. vajec a uzeniny

ledek

1. dusíkaté hnojivo,1. (dusičnan) sodný a vápenatý; 2. součást černého střelného prachu,1. (dusičnan) draselný

lefoška

lovecká palná zbraň se sklopnými hlavněmi

léga

ozdobný pruh látky

legace

vyslanectví; poselství s určitým posláním; území nebo provincie církevního státu

legalita

zákonnost

legalita x legitimita

Legalita je zákonnost, tzn.nejnutnější normy, které by člověk měl dodržovat a zároveň práva, která mu přináleží. Legitimita je oprávněnost, což může znamenat větší okruh.

legalizace, legalisace

ověření, potvrzení správnosti listiny; dodatečné uznání, uzákonění

legální

zákonný, ve shodě s právním řádem

legastenie

označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, dyslexie

legát

úředník se zvláštním posláním

legato

hud. vázaně; jaz. vázané spojování slov

lege artis

podle zákona vědy, odborně správně, podle pravidel lékařského umění

legenda

literární útvar vyprávějící o životě a skutcích světců; vysvětlující text na obrazech, mincích, pečetích; rozšiřovaná nepravdivá zpráva, výmysl

legendární

opředený legendami, neskutečný; slavný, proslulý

leggins

legíny

legie

1. vojenská jednotka; 2. zástup, dav; 3. řád (čestná legie)

legíny, leggins

kamaše, pružné přiléhavé kalhoty

legislativa

zákonodárná moc, zákonodárná činnost, zákonodárství

legislativní

zákonodárný

legisvakance

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis

legitimace

průkaz; oprávnění, zmocnění; právní uznání

legitimita

zákonnost, oprávněnost

legitimní

právně uznávaný, zákonný, založený na zákonném oprávnění

legizmus, legismus

lpění na doslovném znění textu zákona

lego

druh dětské stavebnice

legovat

přidávat do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností

legrace

žertovná zábava, švanda

leguán

druh amerického ještěra (s dlouhými prsty a dlouhým ocasem)

leguminóza, leguminosa

rostlinná bílkovina

legura

legující přísada

leiomyom

nádor hladkého svalstva

leitmotiv

příznačný motiv, hlavní myšlenka

lejch

středověký jednohlasý zpěv v lidovém jazyce

lek

měnová jednotka Albánie

lekáž

únik; poškození plavidla způsobené porušením jeho vodotěsnosti; unikání kapaliny působené netěsností obalu

lekce

část učební látky, učební hodina; ponaučení

lékořice

jihoevropská rostlina se sladkým oddenkem zvaná sladké dřevo

lektin

bílkovina rostlinného nebo bakteriálního původu vážící se na určité buňky nebo vyvolávající jejich shlukování

lektor

odborný učitel; odborný posuzovatel děl určených k vydání nebo provozování

lektura

četba

lektvar

ve středověku čarodějnicemi míchaný nápoj jemuž se připisovaly kouzelné vlastnosti

lékythos

antická štíhlá nádoba s úzkým hrdlem

lemma

1. mat. věta, která v dané souvislosti má jen pomocný význam; 2. lexikální jednotka se všemi tvary reprezentovaná základním tvarem, heslové slovo ve slovníku

lempfra

měnová jednotka Hondurasu

lemur

poloopice s jemnou srstí

leninizmus, leninismus

ideologie i praxe Leninovy varianty diktatury dělnické třídy

léno

pozemky nebo statky propůjčované za určitých podmínek do osobního nebo dědičného držení

lenticela

drobné okrouhlé až protáhlé bradavičky na povrchu větví a kmene, umožňující výměnu plynů mezi vnitřními pletivy

lento

hud. pomalu, zvolna

leone

měnová jednotka Sierry Leone

leopard

velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, panter, levhart

lepá

krásná, pohledná

lepek

směs bílkovin vyskytující se v normální formě v pšenici, gluten

lepido-

první část složených slov mající význam šupina

lepidopterologie

nauka o motýlech

leporelo

harmonikově se rozkládající knížka, skládanka z tvrdého papíru

lepra

malomocenství

leprozárium, leprosarium

nemocnice pro nemocné leprou, leproserie

lept

grafická technika tisku z hloubky

lepton

elementární částice podléhající slabé, popř. elektromagnetické interakci

leptosomní

astenický, dolichomorfní, lineární, štíhlý (typ člověka)

leptospiroza

onemocnění zvířat vyvolané leptospirami,přenosné na člověka

leptospiróza, leptospirosa

onemocnění zvířat vyvolané leptospirami, přenosné na člověka

lesbizmus, lesbismus

pohlavní chování projevující se sexuálním vztahem mezi ženami, lesbická láska, sapfismus

letalita

úmrtnost, smrtnost; demografický ukazatel počtu zemřelých na určitou nemoc z tisíce onemocnělých touto nemocí

letální

smrtelný, smrtící, mající za následek smrt, např. dávka drogy, jedu

letargie

chorobná spavost; lhostejnost, netečnost, otupělost

letkis,letkiss

společenský tanec finského původu

letora

povaha, temperament

letter

písmeno, litera; dopis, listina

lettrizmus, lettrismus

výtvarné a literární hnutí inspirující se tvarem jednotlivých liter

leu

měnová jednotka Rumunska a Moldovy (množné číslo lei)

leucizmus, leucismus

výskyt pigmentu jenom v duhovce a kůži, ne však v srsti zvířete

leukemie, leukémie

nádorové bujení bílých krvinek leukémie

leuko-

první část složených slov mající význam bílý, světlý

leukocyt

bílá krvinka

leukocytóza, leukocytosa

chorobné zmnožení bílých krvinek

leukocyty

bílé krvinky, zajišťují obranyschopnost organismu

leukoderma

bělavé skvrny na kůži

leukopenie

chorobné snížení počtu bílých krvinek

leukopetie

porucha v množství barviva v kůži, vlasech ap.; druhotná depigmentace v místě vyhojené kožní choroby, leukoderma

leukotomie

chirurgické odstranění nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, lobotomie

leukózaleukosa

nádorové bujení bílých krvinek leukémie

lev

měnová jednotka Bulharska (množné číslo leva)

levandule

polokeř poskytující léčivou a voňavou silici

levantin

druh hedvábné tkaniny

level

úroveň, vrstva, hladina, na stejné výši, úrovni

levhart

velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, leopard, panter

Leviathan, Livjátan

Podle semitského mýtu to byla ohromná obluda, která ztělesňovala vše pohlcující oceán. Starozákonní podobou tohoto jména (Livjátan) se rozuměl obojživelník podobný okřídlenému draku žijící ve vodě. Byl symbolem pekla či předpeklí, tehdy tak vnímali bezbožnou Sýrii, Babylón a Egypt. Livjátan byl protivník Hospodina, kterým byl nakonec poražen.

levitace

vznášení těles ve vzduchu bez opory

lex

zákon; v antickém Římě všeobecně závazný právní předpis přijatý lidovým shromážděním (množné číslo leges)

lexém

souhrnné označení všech tvarů téhož slova

lexikalizovat, lexikalisovat

dát nebo získat samostatný slovní význam

lexikální

týkající se slovní zásoby, slovní, slovníkový

lexikografický

slovníkový, slovníkářský

lexikografie

obor zabývající se popisem slovní zásoby, sestavováním slovníků a zásadami jejich tvorby, slovníkářství

lexikologie

nauka o slovní zásobě jazyka

lexikon

naučný slovník; soupis odborných dat; slovní zásoba, lexikum

lexikum

lexikon

lézelése

anatomické poškození, porucha určité struktury

ležérní

nedbalý, nenucený, lehkovážný

ležérnost

nenucenost, volnost v projevu

liána

ovíjivá rostlina

liapor

lehké keramické kamenivo = keramzit

libela

1. vodováha; 2. vodní vážka

liberace

uvolnění, osvobození; zproštění odpovědnosti

liberál

stoupenec liberalizmu

liberalista

přívrženec ideologie liberalizmu

liberalistický

odvozený z ideologie liberalizmu

liberalizace, liberalisace

uvolňování, zmírnění omezení

liberalizmus, liberalismus

politické a ekonomické hnutí, směr zdůrazňující politickou a hospodářskou svobodu, toleranci, omezení vlivu státní moci, uznání soukromého vlastnictví

liberální

svobodomyslný, nezaujatý, velkorysý, umírněný

libero

ve fotbalu střední obránce

libertarianizmus, libertarianismus

radikální forma liberalizmu

liberté, égalité, fraternité

volnost, rovnost, bratrství (heslo Velké francouzské revoluce)

liberum veto

svobodné veto, námitka, kterou již není třeba zdůvodňovat

libido

smyslnost, touha, žádostivost, pohlavní pud

libra

1. měnová jednotka Velké Británie a jiných států, pound, pfund; 2. britsko-americká jednotka pro hmotnost rovnající se 0,453 527 kg, pound

librace

kolísání, výkyv

libretista

autor libreta

libreto

námět, scénář, nástin; slovesný podklad hudebního díla

libri prohibiti

zakázané knihy

licence

povolení, oprávnění, svolení k užití něčeho; možnost odchýlení se od normy

licet

je dovoleno

licitace

dražba, vydražování; přihazování, oceňování závazku; smlouvání

licitátor

dražitel

licoměrný

pokrytecký, neupřímný, falešný, lživý cituji z http://www.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/103508

liči

tropický ovocný strom a jeho jedlé plody, původem z Číny

lidar

laserový radiolokátor

lido

pláž; přímořské nekryté lázně; písečná lavice, pobřežní hráz

lídr, leader

vedoucí osobnost, tahoun; nejlepší hráč družstva

lieno-

první část složených slov mající význam slezina

lienterie

nestrávené jídlo ve stolici při průjmu

lifrovat

dodávat; dopravovat ve smyslu odklízet někoho, něco

lift

výtah; sport útočný úder s horní rotací míčku, liftovaný úder

liftboy

člověk obsluhující výtah

liftink, lifting

běh (i na místě) s mírným pokrčováním nohou za účelem uvolnění a posílení lýtkového svalstva a kotníku

liftovat

dodávat míčku horní rotaci, vrchní faleš

liftvan

velký kontejner

liga

svaz, sdružení, spolek, spojenectví, aliance; dlouhodobá sportovní mistrovská soutěž

ligament, ligamentum

vaz, povázka; obvaz, pouto

ligand

koordinovaná skupina iontů nebo molekul

ligatura

spojování, spojení;1. při psaní spojování sousedních písmen; 2. hud. oblouček spojující dvě noty o stejné výšce; 3. lék. podvázání (cévy)

ligáza

třída enzymů katalyzujících syntézu

light

světlo, světlý, jasný; lehký, lehce

lignát

izolační materiál, popř. ohnivzdorný obklad z dřevovláknitého materiálu spojeného cementem

lignifikace

dřevnatění

lignin

soubor polymerních sloučenin; způsobuje zdřevnatění buňkové stěny, má antioxidační účinky, působí jako zpevňující materiál

lignit

nejmladší druh hnědého uhlí se zřetelnou strukturou dřeva

lignum

dřevo

ligurián

člen mužského mnišského řádu, redemptorista

lichen

1. chronické kožní onemocnění, lišej; 2. lišejník

lichenologie,

obor zabývající se lišejníky

likér

sladký sirupovitý alkoholický nápoj

liknavec

člověk co všechno bere na lehkou vahu

liknavost

bez zájmu /něco řešit/

likr

1. nasycený roztok cukru, probělka; 2. emulze tuku ve vodě k mazání usní

likus

izolační desky s jádrem z kukuřičných oklasků a poddýžkových krajních desek

likvefakce

přeměna plynné látky v kapalný stav

likvida

souhláska plynná, sonorní, sonantní

likvidace

odstranění, vyřízení, zrušení, skončení, usmrcení

likvidátor

kdo provádí likvidaci; úředník pověřený soudem k likvidaci společnosti

likvidatura

oddělení, kde se provádí likvidace (účetních dokladů, škod)

likvidita

platební schopnost, solvence, likvidnost; finanční pohotovost; zaručená, snadná, rychlá možnost zpeněžení

likvidní

schopný platit; splatný; snadno zpeněžitelný

likvidnost

platební schopnost, solvence, likvidita

likvidus

křivka v rovnovážném diagramu udávající začátek krystalizace, popř. tuhnutí slitiny

likvor, liquor

lék. tekutina

lila

bledě fialový, barvy šeřík

lilangeni

měnová jednotka Svazijska

liliput

1. zvlášť malý knižní formát, kolibří formát; 2. tech. zvlášť malý závit; 3. nepřirozeně malý člověk nebo jiný tvor, lilipután

lilipután

nepřirozeně malý člověk nebo jiný tvor, liliput

liliputka

zakrslé plemeno slepic

liman

pobřežní jezero vzduté písečnou kosou a neúplně oddělené od moře

limba

vysokohorská borovice

limbický

okrajový, opatřený lemem, valem, okrajem

limbus

1. vodorovný dělený kruh úhloměrných přístrojů; 2. předpeklí, podsvětí; 3. okraj, mez, vyvýšený val

limerik

Co je to limerik? Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout, poučit ani ohromit, nýbrž pobavit či dokonce rozesmát. Limerik je výbuch smíchu, kterým se jazyk aspoň na chvíli osvobozuje ze svěrací kazajky přísné logiky. Podle jedné teorie prý limerik vymysleli angličtí námořníci, kteří procestovali celý svět, spatřili věci nevídané a v přístavních krčmách se bavili tím, že svá dobrodružství řádně opepřili fantazií, aby se navzájem trumfovali, a hlavně aby ohromili suchozemské pecivály. A poněvadž prý nejpraštěnější říkanky vymýšleli mořští vlci v irském Limericku, pojmenování bylo na světě. Definice je z knihy od Jiřího Žáčka "99 dědečků a 1 babička".

limes

opevněná hranice římské říše

limetalimetta

druh malých citronů s tenkou slupkou

limetka

lajm

limit

krajní mez, stanovená nejmenší nebo největší hranice

limita

jeden ze základních pojmů matematické analýzy, mez, ke které se proměnná veličina přibližuje

limitativní

omezující, omezovací

limitativum

limitativní, vymezovací zájmeno (každý, sám, týž, všechen)

limited

omezený; anglické označení společnosti s ručením omezeným, zkratka Ltd.

limitní

hraniční, mezní, ještě přípustný

limitovaný

ohraničený; od nebo do nějaké meze, mezní hodnoty

limnický

vnitrozemský, sladkovodní

limnigraf

přístroj zaznamenávající řasový průběh výšky hladiny vody

limno-

první část složených slov mající význam jezero, bažina, vnitrozemský

limnologie

věda o sladkých vodách a organizmech v nich žijících, limnobiologie

limon, lemon

citron

limonáda

ovocný nápoj nasycený oxidem uhličitým

limoterapie

lázeňská bahenní léčba, procedura

limuzína, limusina

vícemístná uzavřená čtyřdvéřová karoserie se dvěma řadami sedadel, se stupňovitou zádí

line

čára, lajna, linie

lineace

lineární uspořádání, lineární strukturní prvky

lineál

pravítko

lineální

přímý, rovný, v přímé linii

lineament

rysy obličeje; čáry na rukou; charakteristický rys; geol. lineární zlom

linearita

přímočarost, přímková závislost

lineární

1. přímočarý; týkající se, mající tvar přímky; závislost vyjádřitelná přímkou; 2. štíhlý, leptosomní, astenický, dolichomorfní (typ člověka)

lingam

symbol plodnosti indického boha Šivy

lingue franca

smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejm. směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře

lingvála

souhláska tvořená jazykem proti patru

lingvista

odborník v lingvistice; kdo umí více cizích jazyků

lingvistika

jazykověda

lingvo-

první část složených slov mající význam jazyk, řeč, jazykověda

linie, linea

1. křivka, čára, přímka, obrys; 2. řada příbuzných jedinců, rodokmen, větev rodu; potomstvo vybrané rostliny nebo živočicha

liniment

přípravek určený k potírání pokožky

lino

linoleum

lino-, lin-

první část složených slov s významem len, lněný, plátno, plátěný

linoleum

podlahová krytina z jutové tkaniny s nalisovanou směsí pojiv, plniv a barev, lino

linoryt

grafická technika tisku z výšky, linoleoryt

lipáza, lipasa

enzym štěpící tuky na glycerin a mastné kyseliny

lipémie

hladina lipidů v krvi

lipicán

lipicánský kůň; obv.bílý jezdecký i kočárový plnokrevný kůň

lipidy, lipoidy

organické látky odvozené od vyšších mastných kyselin

lipo-

první část složených slov mající význam tuk, tukový

lipofilní

rozpustný v tucích

lipochrom

v tucích rozpustné organické barvivo, lutein, karotenoid

lipoidóza, lipoidosa

nadměrné ukládání lipidů ve tkáních

lipolýza, lipolysa

rozložení, štěpení tuků lipázou

lipom

nezhoubný tukový novotvar

lipomatóza, lipomatosa

chorobné množení tukových buněk

lipoproteid

jednoduchá bílkovina obsahující tukovou složku vázanou na bílkovinu

lipoprotein

složitá bílkovina konjugovaná s neutrálními tuky či jinými lipidy

lipozom, liposom

mikroskopická částice dopravující výživné látky hluboko do podkoží

lira

měnová jednotka Itálie, Malty a Turecka

Lister Joseph

Lister Joseph (Baron Lord Lister) (1827-1912) - britský chirurg, označovaný za jednoho z největších chirurgů historie. Jeho hlavní zásluhou bylo zavedení přísné čistoty a antiseptických opatření do operačních sálů a do chirurgických technik, což vedlo k radikálnímu poklesu pooperační úmrtnosti. Opíral se o poznatky L. Pasteura a o antibakteriální účinnost chemikálií, zavedl karbolovou kyselinu jako univerzální antiseptikum. Jeho principy zprvu narazily na odpor britských chirurgů, v Německu a Rakousku došly uznání a souhlasu. Teprve ke konci života se dočkal nejvyšších poct, byl pohřben ve Westminsterském opatství. Viz listerie

listerie

rod grampozitivních bakterií. Morfologicky krátké tyčinky, vyskytující se jednotlivě nebo v krátkých řetízcích. Jsou aerobní či fakultativně anaerobní, pohyblivé (bičíky), nesporulující, neopouzdřené, kultivačně poměrně nenáročné a schopné dlouhodobého přežívání. Jsou ubikviterní, mohou vyvolávat onemocnění u zvířat. V patogenitě se uplatňují některé povrchové molekuly (ovlivnění imunity, zvýšení počtu makrofágů, schopnost přežívat po fagocytóze, některé endotoxinu podobné účinky, listeriolyzin). U člověka se v patologii uplatňuje Listeria monocytogenes, řidč. L. ivanovii, L. seeligeri. Může se vyskytovat v trávicím traktu. Zdrojem infekce jsou často potraviny (l. může přežívat i při nižších teplotách). Způsobuje různá onemocnění (endometritidu, konjunktivitidu, kožní infekce, "chřipkové" onemocnění, meningoencefalitidu) obv. lehčího průběhu. Závažný je transplacentární přenos a perinatální infekce s generalizací, popř. infekce u imunosuprimovaných osob. Z antibiotik je možné podávat např. cotrimoxazol či aminopeniciliny v kombinaci s aminoglykosidy

listerióza, listeriosa

infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka

listing

vyhledávání; seznam, soupis

listr

lesklý měňavý povlak na skle nebo na fajánsi; lehká lesklá látka z bavlněné příze a česané vlny

lit

druhá část složených slov mající význam kámen, pevnost kamene

lita

měnová jednotka Litvy

litanie

modlitba složená z proseb pronášených střídavě předříkávačem a lidem; vytrvalá prosba

litera

písmeno; písmo; doslovné znění (litera zákona)

literát

spisovatel, publicista

literatura

písemnictví, slovesnost

litiáza, litiasa

chorobné tvoření kaménků v orgánech těla

litifikace

přeměna nezpevněné usazeniny v pevnou a soudržnou horninu

litispedence

překážka soudního řízení

lito-

první část složených slov mající význam kámen, kamenný

litofacie

litologická facie sedimentů, odlišitelná část vrstevního sledu

litofanie

průsvitný obrázek z porcelánu

litofyt

organizmus přizpůsobený životu na kamenech

litografie

kamenotisk, technika tisku z plochy

litoklast

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litotryptor

litologie

nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie

litometeor

meteor z pevných částic nepocházejících z vody, např. kouř, zvířený prach

litonefróza, litonefrosa

kameny v pánvičce ledvinné s druhotnými změnami v ledvině

litorál

příbřežní oblast moře i sladkých stojatých vod

litosféra

svrchní část zemského tělesa tvořená zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště

litotes

zjemnění nebo oslabení výrazu

litotomie

vynětí kamenů z těla

litotrypse, litotripse

rozdrcení kamenů, např. v močovém měchýři

litotryptor, litotripter

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litoklast

littera scripta manet

napsané dílo zůstává, platí; co je psáno, to je dáno

lituréza

odcházení ledvinových kamenů močí

liturgie

křesťanský bohoslužebný řád, bohoslužba

liturgika

nauka o liturgii

litvanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou litevského národa

live

přímý, živý, bezprostřední; živě vytvářený, přímo vyslaný

livrej

uniforma sluhů nebo některých zaměstnanců (hotelu, cirkusu)

lizéna

svislý plochý výstupek na čelní straně budovy bez hlavice a patky

loajalita, loyalita

věrnost, souhlasný postoj; upřímnost, čestnost; podlézavost

lob

úder vrchním odbitím s vysokou dráhou letu míče

lobární

lalokový, postihující lalok

lobbizmus, lobbismus

cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci

lobby

předsíň, kuloár; zájmová skupina nebo seskupení sledující a prosazující společný zájem

lobektomie

chirurgické odstranění laloku nějakého orgánu

lobotomie

chirurgické přerušení nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, leukotomie

lobovat

"kopat" za jistého člověka nebo firmu, společnost za účelem zisku

loco

zde, v místě

loco citato

... na citovaném místě

locus

místo

loden

hrubší vlněná látka

lodžie, loggie

krytá síň nebo chodba otevřená na jedné až třech stranách; krytý otevřený prostor stavby nepřesahující jeho líc

log

druhá část složených slov označující odborníka, teoretika, vzdělance v oboru

logaritmus

číslo, jímž je nutné umocnit základ, aby se dostalo dané číslo

logicizmus, logicismus

názor zdůrazňující význam nebo výlučnost logiky a matematiky

logický

mající logiku

logie

druhá část složených slov označující nauku, vědu, vědní obor

logika

teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání

login

přihlášení; přihlašovací jméno

logistika

symbolická logika; systém přepravy a týlového zásobování

logizmus, logismus

1. rozumný závěr; 2. názor, že svět je logicky uspořádán

logo

reklamní štít; nápis s názvem a značkou firmy

logo-

první část složených slov mající význam slovo, řeč

logofobie

strach před mluvením

logogram

znak zastupující slovo (např. %, §, znak čínské abecedy)

logopedie

nauka o fyziologii dorozumívání a nápravě poruch, vad řeči a výslovnosti; výchova ke správné řeči

logopetie

chorobné komolení řeči

logoplegie

ochrnutí, obrna mluvidel

logorea, logorrhoea

mnohomluvnost, chorobná povídavost

logos

slovo, řeč, myšlenka, pojem; rozum, řád, aktivní princip

logos

slovo

logotrop

Učitel, jehož vnitřní pohnutkou k učení je látka, obor, zkrátka předmět vyučování. (srov. pedotrop)

loch

1. jáma, díra, vězení; 2. ve Skotsku jezero nebo dlouhý úzký záliv

lochie

tekutina vytékající po porodu z dělohy, očistky

lochneska

1. Nessie, lochneská příšera, záhadný vodní živočich údajně žijící ve skotském jezeře Loch Ness; 2. pouťová atrakce v podobě draka

lokace

umístění, zařazení

lokaj

šlechtický sluha v uniformě; přisluhovač

lokál

zábavní podnik; místnost v hostinci; jaz. pád vyjadřující zejména místní vztahy (v češtině šestý pád)

lokalita

konkrétní místo, oblast; místo výskytu, naleziště

lokalizace, lokalisace

určení místa, umístění

lokálka

místní vláček; zprávička v novinách o místní události

lokální

místní; vztahující se k určitému místu

lokálpatriotizmus, lokálpatrlotismus-

přemrštěné zdůrazňování významu a zájmů místních na úkor obecných; láska ke svému městu, rodišti

lokativ

jaz. pád vyjadřující místní vztahy

lokomoce

schopnost pohybu, pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti

lol

zkratka vyjadřující smích při textové komunikaci - laughing out loud: směju se nahlas nebo lot of laugh: mnoho smíchu

lombard

krátkodobý úvěr na zástavu movitých věcí

longdrink, long drink, long-drink-

míchaný, obvykle alkoholický nápoj, dlouhý nápoj

longitudinální

podélný, rovnoběžný s osou; délkový; pohyb ve směru

lonže

lano k drezúře koní nebo při nácviku artistických cviků

look

vzhled, vzezření, zevnějšek

lopink, looplng

obrat, přemet při letecké akrobacii

lord

pan; šlechtický titul

lordoskolióza, lordoskoliosa

chorobné vybočení páteře dopředu a do strany

lordóza, lordosa

přirozené prohnutí, zakřivení páteře dopředu

loreta

1. církevní stavba postavená jako napodobenina kaple v italském Loretu; 2. loretka nevěstka pařížského polosvěta

lornět

brýle na malé rukojeti, lorňon

lorňon

brýle na malé rukojeti, lornět

loterie

společenská sázková hra, loto

lotion

pleťový kosmetický prostředek, pleťová voda, tekutý krém

lotl

měnová jednotka Lesotha (množné číslo maloti)

loto

stolní společenská hra; loterie

lotos

vodní rostlina podobná leknínu

loutna

drnkací strunný hudební nástroj

love story, lovestory

milostný příběh

low key, low-key

nekontrastní fotografický snímek s převládajícími tmavými tóny, barvami

loxodroma

křivka na glóbu protínající poledníky pod stejným azimutem

lóže

malá oddělená část divadelního hlediště pro několik osob; malá místnost poblíž vchodu budovy; organizační jednotka svobodných zednářů

LQ

letter quality, tisk v kvalitě dopisu, vysoká kvalita tisku

LSD

Lyserg Sörge Diethylamid, diethylamid kyseliny lysergové, halucinogenní látka, narkotikum

Ltd.

Limited, anglický výraz pro společnost s ručením omezeným

Ltd.

obdoba společnosti s ručením omezeným

lubrikace

zvlhčení, mazání; povrchová úprava, tenký povlak

lubrikační

zvlhčovací

lucerna

1. svítilna; 2. válcová nástavba s okny na kopuli sloužící k jejímu osvětlení; 3. jetelovina

lucidita

jasnost vědomí

lucidní

jasný, světlý

lučizmus, lučismus

rozdělení podle územních celků, rajonizmus

ludibrionismus, ludibrionizmus

podle Ladislava Klímy: Svět je absolutní hříčkou Mé osobní Vůle. Svět je to, co v každý okamžik já z něho míti chci.

ludus

1. středověká duchovní hra; 2. ludi slavnostní veřejné hry v antickém Římě

lues

syfilis, příjice

lufa

popínavá tropická rostlina

lukrativní

ziskový, výnosný

lukubration

usilovné studium (v noci)

lumbago

ústřel, houser, náhlé bolesti v kříži

lumbalgie

bolest v kříži

lumbálka

lumbální punkce; vbodnutí, vstříknutí do míšního kanálu

lumbální

bederní

lumbargo

náhlá bolest ve svalu při nevhodném pohybu

lumen

1. světlo, záře; 2. jednotka pro světelný tok; 3. buněčná dutina; 4. výjimečně schopný, nadaný člověk (i ironicky)

lumen naturale

přirozené světlo; podobenství síly rozumu

luminiscence

vyzařování elektromagnetického záření (světla) po předchozím dodání energie, přičemž se jedná o přebytek nad termodynamicky rovnovážným zářením tepelným; světélkování

luminizmus, luminismus

malířské pojetí založené na barevném vyjádření světla

luminofor

látka, ve které dochází k luminiscenci

luminozita, luminosita

svítivost

lump

darebák, marnotratník

lumpenproletariát

deklasované živly

lunace

doba, za kterou Měsíc vystřídá všechny své fáze

lunapark

zábavní park

lunární

měsíční

lunatik

náměsíčník

lunatizmus, lunatismus

náměsíčnost, porucha spánku blízká hypnóze, somnambulizmus

luneta

plocha vymezená polokruhem nad vodorovnou základnou; malba na takové ploše

lunisolární

související s Měsícem a Sluncem

lunt

doutnák, zápalná šňůra

lupek

lupek, karbonský vrstevnatý jílovec; usazená hornina (sediment), podstatnou složku tvoří jílový minerál kaolinit. Za sucha se střípkovitě rozpadá. Ložiska jsou zejména v kladensko-rakovnické pánvi. Vynikající žáruvzdorná surovina užívaná v keramickém průmyslu pro výrobu šamotu. Těží se v okolí Nového Strašecí.

lupom

uzlík v podkoží skladbou odpovídající tuberkulu

lupulin

žlutý prášek chmelových šištic, chmelová moučka

lupus

chronické kožní onemocnění; lupus vulgaris tuberkulózní onemocnění kůže s tvorbou lupomů

lurex

syntetické kovově lesklé vlákno zatkávané nebo zaplétané do textilií jako ozdobný prvek

lustrace

kontrola údajů, záznamů; prohlídka knih, výpis z rejstříků, pozemkových knih ap.

lustrum

1. v římské říši oběť konaná k očistě občanů; 2. výpis

lutein

žluté původní barvivo obsažené v rostlinách i živočiších, lipochrom

luteom

nádor vaječníku

luterství, luteránství

jeden ze tří hlavních směrů reformačního křesťanství

lutz

krasobruslařský skok s obratem ve vzduchu

lux

1. jednotka pro osvětlení; 2. vysavač, elektrolux

luxace

vykloubení, vymknutí

luxfer

silné sklo se zvlněným povrchem lomící a rozptylující světlo

luxmetr

měřič osvětlení

luxus

přepych

lůza

chátra, sebranka, holota, deklasované živly

lyceum

typ střední školy

lycre

polyuretanové vlákno používané do textilií pro zpevnění a elastičnost, elastan

lykantropie

bludná představa, při níž se pacient domnívá, že je zvířetem

lymfa

míza, tkáňový mok

lymfatlcký

mízní

lymfo-, lymf-

první část složených slov mající význam míza, mízní

lymfocyt

druh bílých krvinek

lymfocytopenie

zmenšené množství lymfocytů

lymfocytóza, lymfocytosa

zmnožení lymfocytů

lymfogranulom

druh nádorového bujení mízní tkáně

lymfoidní

vztahující se na lymfu, pocházející z lymfy

lymfom

nádor mízní tkáně

lymfoserkom

druh zhoubného nádorového bujení mízní tkáně

lynč, lynch

svémocné trestání, tělesné týrání nebo usmrcení, obv. bez řádného soudu; lynčování

lyo-

první část složených slov značící souvislost s rozpouštěním látek

lyofilizace

vymrazení, vakuové sušení, mrazová sublimace, voda se odpařuje ze zmrazeného vzorku pod vakuem a namrazuje se na kondenzační spirálu

lyosol

koloidně dispergovaná tuhá látka

lyra

drnkací rámový hudební nástroj

lyrika

literární druh vyznačující se nedějovostí a subjektivitou podání

lyrizmus

citovost v uměleckém díle

lysis

1. prasknutí buňky roztržením buněčné membrány; 2. ústup horečky; 3. článek ukončující římsu

lýza

druhá část složených slov mající význam rozklad

lyzimetr, lysimetr

přístroj k měření výparu vody z půdy

lyzol, lysol

dezinfekční prostředek

lyzozom, lyzozóm, lysozom

buněčná struktura obsahující enzymy štěpící organické látky

lžiskóre

vyhodnocení sady kontrolních otázek testujících pravdivost odpovědí

Hľadané slovo - lg

lg cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová