Cudzie slovo na dnes
xenoekia
náhodný výskyt organizmu v úplne inom prostredí, než v akom obvykle žije
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
gulag je
skratka ruského výrazu gosudarstvennoje upravljanje lagerev, štátna správa táborov; (nápravný) trestný tábor pre skutočných aj domnelých nepriateľov režimu v bývalom Sovietskom zväze; symbol sta-linskej hrôzovlády

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

kongruencia

zhoda, súbeh, rovnosť, dohoda; v jazykovede zhoda v osobe, čísle a páde; v teórii čísel vzťah medzi celými číslami; v geometrii zhodnosť útvarov

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

Hľadaný výraz sa nenašiel, pozrite podobné výrazy

Diskusia k cudziemu slovu: kongruencia

Žiaden komentár k cudziemu slovu: kongruencia.

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'kongru'

kongrua

štátom poskytovaný príjem duchovných, štátny príspevok ku platom duchovenstva

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'kongruenc'

kongruence

shoda, shodnost

Hľadané slovo - kongruencia

kongruencia cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová