Cudzie slovo na dnes
motokros, motocross
terénne preteky motocyklov
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
o je
označujúce v slovenčine vyslovovanú dvojhlásku, napr. v slove kôň

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

kg

značka pre kilogram

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

Hľadaný výraz sa nenašiel, pozrite podobné výrazy

Diskusia k cudziemu slovu: kg

Žiaden komentár k cudziemu slovu: kg.

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'k'

ka

v staroegyptskom náboženstve životná sila

Kaaba, kába

v arabčine kocka, svätyňa islamu s posvätným veľkým čiernym kameňom na nádvorí mešity v Mekke

kabala

stredoveké tajné židovské učenie; v prenesenom zmysle tajná náuka známa len zasväteným, v prenesenom význame intrigy, tajné pikle

kabaret

zábavný program; podnik, v ktorom sa tento program predvádza

kábel

sústava jedného alebo viacerých vodivých jadier v izolačnom obale; lano z viacerých vodivých vlákien obalené izoláciou

kabína

menšia uzavretá miestnosť; izba na lodi; oddelenie v lietadle určené pre cestujúcich; telefónna hovorňa

kabinet

malá izba, pracovňa; sklad školských pomôcok alebo zbierok; vláda; umelecky spracovaná skriňa s mnohými priehradkami a zásuvkami

kabotáž

pobrežná lodná doprava, námorná plavba medzi prístavmi jedného štátu

kabrerit

odroda annabergitu, nerast

kabriolet

osobné auto so sklápacou alebo odnímateľnou strechou, otvorený automobil

kabuki

japonské tradičné divadlo zo 14. storočia

kacír

človek popierajúci časť náuky, napr. niektoré dogmy, heretik

kadáver

mŕtve telo, mŕtvola; zdochlina

kadaverín

mŕtvolný jed

kadaverózny

mŕtvolný

kaddiš

židovský náboženský hymnus, aramejská modlitba, kadoš

kadencia

spád, rýchlosť, vystupňovanie; rýchlosť paľby; sólový záver inštrumentálnej skladby, pri zváraní množstvo zvarov vyrobených odporovou zváračkou za určitý čas

káder

stály útvar, kmeňové teleso; stály súhrn pracovníkov určitej organizácie; popredný pracovník

kadet

začiatočník, nováčik; kedysi dôstojnícky čakateľ, žiak vojenskej dôstojníckej školy, krasokorčuliarsky skok

kádí

islamský sudca

kadmium

kovový prvok, značka Cd

kaduceus, caduceus

symbol lekárskeho povolania, palica s ovinutým hadom

kaducita

odúmrť, odumretie

kafiléria

stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly

kafilógia

náuka o správnej výslovnosti a prednese

kaftan

dlhý, voľný orientálny plášť, neskôr ho začali používať východoeurópski ortodoxní Zidia

kagulár

príslušník teroristickej fašistickej organizácie vo Francúzsku pred 2. svetovou vojnou

kachexia

telesná schátralosť, ochablosť

Kain

syn Adama a Evy, vrah svojho brata Ábela, v prenesenom význame bratovrah

kainit

vodnatý síran draselnohorečnatý, nerast

kajak

pôvodne eskimácky kožený čln, úzky a dlhý jednosedadlový čln

kajka

severský morský vták

kajman

druh krokodíla pôvodom z Južnej Ameriky

kajuta

obytný priestor na lodi alebo v lietadle

kakadu

druh austrálskych papagájov s veľkým chocholom

kakaovník

tropický strom pestovaný pre kakaové bôby

kakapo

novozélandský papagáj, papagáj soví

kaki

subtropický ovocný strom a jeho plody, tomel, churma, hurmikaki

kakodoncia

chybne vyvinutý chrup

kakofónia

zvukový nesúlad; zmätok

kakofrázia

nepekná, zlá výslovnosť

kakolália

sklon k prehnanému používaniu vulgárnych výrazov, koprolália

kakológia

chybná výslovnosť; používanie nepekných slov

kakosmia

porucha čuchu, čuchového ústrojenstva

kakoxén

vodnatý fosforečnan železa, nerast

kaktus

suchomilná rastlina s dužinatou stonkou

kalabasa

fľaškovec obyčajný, rastlina

kaláber

stratigrafický stupeň mediteránneho kvarteru

kalafúna

prírodná živica z výronov ihličnatých stromov

kalám

moslimská vierouka vychádzajúca zo starogréckej filozofie, podľa ktorej človek má síce predurčený osud, aleje zodpovedný za svoje činy

kalamajka

český ľudový kolový tanec

kalamár

nádobka na atrament

kalambúr

slovná hračka založená na zvukovej podobe významovo odlišných slov

kalamita

nehoda, nešťastie, prírodná pohroma; stav núdze

kalander

hladiaci, žehliaci alebo lisovací stroj

kalanetika

mnohonásobné opakovanie vybraných posiľovacích cvikov

kalašnikov

najrozšírenejší samopal na svete, nazvaný podľa ruského konštruktéra Kalašnikova

kalav

klenba lebky

kalaverit

teleurid zlata a striebra, nerast

kalcémia

štandardná hladina vápnika v krvi

kalciferol

vitamín D

kalcifíkácia

zvápenatenie, chorobné alebo prirodzené ukladanie solí vápnika do tkanív

kalcifit

rastlina vyžadujúca pôdu s vysokým obsahom vápnika a vápna

kalcifóbny

neznášajúci vápnik a vápno

kalcimeter

prístroj merajúci obsah uhličitanu v pôde

kalcinácia

vápnenie, pridávanie vápna; zahrievanie látok na vyššiu teplotu, aby sa vysušila alebo zbavila prchavých látok

kalcinémia

hladina vápnika v krvi

kalcinovať

vykonávať kalcináciu

kalcinóza

ochorenie vyvolané ukladaním vápnika v pokožke a pri klboch

kalcióza

blednutie rastlinných listov pôsobením nadmerného množstva vápnika v pôde

kalcit

uhličitan vápenatý, nerast vápenec

kalcium

vápnik, značka Ca

kalciúria

chorobné vylučovanie vápnika močom

kalcivírus

vyvoláva ochorenia ľudí aj zvierat, napr. gastroenteritídu

kaldera

lievikovitý pažerák sopky

kalderit

kremičitan mangánatoželeznatý, nerast

kaledonit

síran olova a medi, nerast

kaleidofón

zariadenie na pozorovanie kmitov

kaleidoskop

optický prístroj so zrkadlami, ktoré vytvárajú z farebných sklíčok pestré obrazy; pestrý sled výjavov

kalendár

súpis dní a mesiacov v časovej postupnosti

kalendy

v starorímskom kalendári prvý deň mesiaca

kali-

prvá časť zložených slov s významom draselný

kália

juhoafrická trváca rastlina

kalián

orientálna vodná fajka, nargilé

kaliber

vnútorná svetlosť valcovitých telies; vŕtanie strelnej zbrane, vnútorný priemer jej hlavne; presné meradlo strojných súčiastok, mierka

kalibrácia, kalibrovanie

úprava presnosti strojov a prístrojov; vybavenie meradiel príslušnými mierami, ciachovanie

kalif, kalifa

islamský panovník so svetskou aj duchovnou právomocou

kaligrafia

umenie krásneho písma, krasopis

kaligram

báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, ideogram

kaliko

riedka bavlnená tkanina

kalikreín

bielkovinový hormón znižujúci krvný tlak

kalinit

vodnatý síran draselnohlinitý, bezfarebný nerast

kalíšok

do kruhu usporiadané drobné lístky pod kalichom rastliny

kálium

draslík, značka K

kalk

slovo vytvorené presným prekladom cudzieho slova (napr. mrakodrap z angl. slova skyscraper)

kalkant

človek šliapajúci na mechy organov

kalkofilná

rastlina vyžadujúca vápenatú pôdu

kalkofóbna

rastlina neznášajúca vápenatú pôdu

kalkul

výpočet, rozpočet; úvaha, rozvaha, odhad

kalkulácia

účtovanie; výpočet, rozpočet, účtovná súvaha; úsudok

kalkulóza

tvorba kameňov v tele

kalkulus

kameň vo vývodoch žľazových orgánov

Kalliopé

v starogréckom bájoslovi jedna z deviatich múz, ochrankyňa epického básnictva a výrečnosti

kalm, kalma

pás územia pozdĺž rovníka s malým prúdením vzduchu; bezvetrie

kalma

pás územia pozdĺž rovníka s malým prúdením vzduchu; bezvetrie

kalmetizácia

očkovanie proti tuberkulóze

kalo

prirodzený úbytok na váhe tekutín pri doprave alebo dlhšom skladovaní

kalo-, kali-

prvá časť zložených slov s významom krása, krásny

kalobiotika

umenie krásne žiť

kalofónia

ľubozvučnosť, súzvuk

kalokagatia

starogrécka predstava úplného súladu telesnej a duševnej krásy; ideál dokonalosti

kalor-

prvá časť zložených slov s významom teplo, horúco, teplý, horúci

kalorescencia

pohltenie svetla a jeho vyžiarenie vo forme tepelného žiarenia

kalória

staršia jednotka tepelnej energie, tepla, značka cal

kalorická hodnota potravín

výživnosť potravín vyjadrená v kalóriách

kalorimeter

tepelne izolovaná nádoba na meranie tepla

kalorimetria

náuka o meraní zmien tepelnej energie kalorimetrom

kaloritropizmus

otáčanie rastlín alebo ich častí pod vplyvom tepla

kalotypia

prvý spôsob zhotovenia fotografických kópií z papierových negatívov, talbotypia

kaloudácia

úradné schválenie dokončenej stavby

kalpa

v hinduistickej kozmológii vesmírny vek trvajúci 8 640 miliónov rokov

kalumet

slávnostná ozdobná indiánska fajka,

kalus

novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti; rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny; zával

kalva

horná časť lebky

kalvária

umelecké zobrazenie Ježiša Krista, prenesene veľké utrpenie (podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný)

kalykant

severoamerický ker

kamae

bojový postoj v karate

kamarila

tajná vplyvná skupina okolo významnej osobnosti

Kámasútra

staroindická učebnica lásky

kamaše

priliehavé a pružné, spravidla veľmi teplé nohavice

kambala

morská ryba so splošteným telom a očami umiestenými na jednej strane

kambiálny

zmenkový

kambio

zmenka; dlžobný úpis

kambrium

najstarší útvar prvohôr

kamej, kamea

drahokam alebo polodrahokam s vypuklým rezom

kamélia

izbová rastlina alebo ker s veľkými kvetmi červenej alebo bielej farby

kamelot

pouličný predavač novín

kamera

komora; fotografický alebo televízny snímací prístroj

kameralistika

najstarší spôsob účtovníctva

kamerlengo

kardinál spravujúci majetok kardinálskeho zboru; kardinál zastupujúci pápeža v čase od jeho smrti do zvolenia nového páleža

kamikadze

japonský vojenský pilot - samovrah v 2. svetovej vojne

kamilka

rumanček kamilkový, liečivá rastlina

kamión

ťažkotonážny diaľkový nákladný automobil

kampaň

väčšia jednorazová politická, propagačná a iná akcia; hlavné prevádzkové obdobie v niektorých priemyselných odvetviach a v poľnohospodárstve, napr. v cukrovarníctve; úmyselné a organizované ťaženie proti niekomu

kampanila

zvonica stojaca mimo budovy chrámu

kampbelka

hovorový výraz pre druh nosného plemena kačíc

kampus

areál vysokej školy, vysokoškolské územie (priestor vrátane budov)

kampylit

arzeničnan a fosforečnan chlóru a olova, nerast

kamufláž

predstieranie, zastieranie, maskovanie

kamzičník

trvalka so žltými kvetmi

kamzík

horský prežúvavec žijúci vo vyšších horských polohách

kanabis, canabis

konope

kanadský balzam

terpentín z jedle balzamovej používaný vo farmácii

kanady

druh vyššej koženej obuvi, najmä vojenskej

kanál

stoka; umelý prieplav; vlnová dĺžka televízneho alebo rozhlasového vysielača

kanalizácia

systém zariadení na odvádzanie mestských odpadových vôd

kanárik

malý spevavý vták chovaný v klietkach

kanasta

druh kartovej hry

kanát

podzemný kanál pre rozvod vody z horských studní

kanava

riedka bavlnená tkanina na vyšívanie

kanavália

plazivá subtropická rastlina

kanavanín

kyselina maslová, aminokyselina v niektorých potravinách

kancela

železná mreža oddeľujúca oltárny priestor v starokresťanských bazilikách

kancelár

v stredoveku vedúci úradník svetského alebo duchovného vyššieho úradu; titul niektorých stredoeurópskych kurfirstov; v niektorých krajinách, napr. v Nemecku, titul najvyšších predstaviteľov štátu, napr. predsedu vlády; predstavený vysokého úradu, najčastejšie prezidentskej kancelárie

kancer-

prvá časť zložených slov s významom rakovina, rakovinový

kancer, cancer

rakovina

kancerizácia

premena na zhubný nádor

kancerogenéza

vznik zhubného bujnenia

kancerózny

rakovinový

kancionál

chrámový spevník

kancona

milostná pieseň alebo báseň

kančil

malý párnokopytník, ktorého vlasťou sú tropické oblasti Ázie a Afriky

kandahár

lankové lyžiarske bezpečnostné viazanie

kandela

jednotka svietivosti, značka cd

kandeláber

stojan pouličnej lampy

kandidát

čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skratka CSc.

kandidatúra

uchádzanie sa o funkciu alebo o hodnosť kandidáta vied

kandidóza

infekcia spôsobená kvasinkou žijúcou bežne v tráviacom trakte a v pošve, moniliáza

kandizovať

presladzovať napr. ovocie, orechy a pod., presladením konzervovať

kandys

rafinovaný repný cukor vo veľkých kryštáloch

kandyt

tvrdý cukrík zo sacharózy a škrobového sirupu

kanelácia

žliabkovanie povrchu stavby, najmä stĺpov

kanelloni

štvorcové cestoviny o veľkosti strany cca 12 cm

kanelúra

zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby

kanibalizmus

ľudožrútstvo, antropofágia

kanister

plastová alebo kovová nádoba na prepravu tekutín, najčastejšie benzínu

kankán

výstredný francúzsky tanec s vysokým prednožovaním

kannabinol

živicový produkt z niektorých druhov konope, súčasť hašiša

kanoe

pôvodne indiánsky čln, dnes športový čln poháňaný pádlom

kanón

druh dela s dlhšou hlavňou a plochou dráhou letu strely

kaňon

hlboké a úzke riečne koryto alebo údolie so strmými stenami vytvorené riečnou eróziou

kánon

pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel; kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov; predstava o ideálnych proporciách

kanonáda

sústredená delostrelecká paľba

kanonický

cirkevný; ten, ktorý je v súlade s cirkevnými predpismi

kanonier

pôvodne delostrelec, v prenesenom význame strelec, napr. futbalista

kanonik

kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole

kanonika

súbor pravidiel platných pre určitú oblasť

kanonizácia

prehlásenie za svätého, svätorečenie

kanopa

staroegyptská kamenná pohrebná nádoba

kantabilita

spevnosť

kantáta

rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov; oslavná báseň

kantilácia

spievané čítanie bohoslužobného textu

kantiléna

melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby; krásna melódia

kantína

jedáleň, závodná jedáleň

kantón

vyšší územnosprávny celok v Cíne a vo Švajčiarsku; štvoruholníkové pole v ľavom hornom rohu vlajky

kantonácia

ubytovanie vojska mimo posádku

kantor

učiteľ

kanyla

jemná hadička zavádzaná do tela

kaoliang

významná obilnina teplých oblastí, sorgo, cirok

kaolín

hornina obsahujúca kaolinit, surovina pre keramický priemysel; kaolínová hlinka

kaolinit

ílový minerál v kaolíne, surovina pre keramický priemysel

kaón

elementárna častica patriaca medzi mezóny

kap

mys, pláštenka

kapa

názov gréckej hlásky a písmena (k)

kapacita

objem; výkonnosť; schopnosť obsiahnuť; vynikajúci odborník; schopnosť vodivých telies viazať na seba elektrické množstvo; pomer elektrického množstva na vodiči k jeho napätiu

kapacita lebky

objem lebečného priestoru

kapacita pľúc

maximálne množstvo vzduchu, ktoré dokážeme vydýchnuť z pľúc pri maximálnom nadýchnutí

kapacizmus

nesprávna výslovnosť hlásky k

kaparovník, kapara

stredozemný tŕnitý ker s chutnými púčikmi

kapary

púčiky kra kapara, obľúbená lahôdka

kapciózny

zámerný, záludný, viaczmyselný

kapela

tanečné, ľudové, pochodové a pod. hudobné teleso

kaper

pirát, námorný lupič; loď, ktorá berie do zajatia počas vojny nepriateľské alebo neutrálne lode

kapia

druh úzkej podlhovastej červenej papriky, ktorá sa suší a melie alebo nakladá do oleja

kapilára

trubica s veľmi malým vnútorným priemerom; vlásočnica; jemný prieduch v pôde

kapilarita

zvyšovanie alebo znižovanie hladiny v kapiláre; vystupovanie podzemnej vody v priepustných horninách

kapitácia

suma, ktorú v SR dostáva súkromný lekár od poisťovne na jedného pacienta; v staroveku a stredoveku daň z hlavy, poplatok za jednu osobu

kapitál

hodnota majetku, majetok; to, čo investorovi umožňuje zisky z tzv. nadhodnoty, finančné alebo iné aktíva, napr. hmotný majetok alebo pracovná sila

kapitála

písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy; hlavica stĺpa s plastickou ozdobou, kapitel

kapitalizmus

spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným trhom

kapitán

vojenská hodnosť; veliteľ lode alebo lietadla; vodca, veliteľ; hráč zastupujúci celé družstvo

Kapitol

jeden zo siedmich pahorkov starovekého Ríma; budova amerického kongresu vo Washingtone

kapitola

časť knihy alebo spisu, časť niečoho, vo väčších zákonoch označenie jednotlivých častí

kapitula

zbor kanonikov pri katolíckom chráme; zbor kláštorných predstavených a ich zhromaždenie

kapitulácia

vzdanie sa, podriadenie sa, podrobenie sa; zloženie zbraní

kapitulantstvo

porazenectvo, šírenie porazeneckej nálady, pesimizmus

kápo

hlavná osoba, vodca; v nacistických koncentračných táboroch dozorca z radov väzňov

kapodaster

posuvný pražec pripevňovaný na krk brnkacieho strunového nástroja, najčastejšie gitary

kapota

kryt motora, najmä automobilov a lietadiel

kappa

v gréckej abecede znak pre hlásku k

kapparot

židovský zvyk rituálneho obetovania kohúta a sliepky pred sviatkom Jom Kippur, Dňom zmierenia

kaprál

zastaralý výraz pre desiatnika

kapriciózny

vrtošivý, náladový, rozmarný, nevypočítateľný

kaprie

rozmar, vrtoch

kapriola

bláznovstvo, bláznivý nápad; vysoký skok koňa; skok vôbec, kotrmelec; tanečná skoková figúra

kapsaicín

benzénový derivát spôsobujúci štipľavú chuť papriky a použivaný vo farmácii

kapsantín

červené farbivo v plodoch papriky

kapsľa

tobolka obsahujúca liečivo; rozbuška; puzdro, schránka

kapsula

obal; puzdro

kaptácia

zaujatie hypnotizovanej osoby hypnotizérom; zaujatie, oslnenie

kaptatórny

záludný

kapucín

druh veľmi mäkkého hnedého uhlia, používaný aj na výrobu farbív; člen žobravého mníšskeho rádu františkánov; káva s trochou mlieka, kapučíno

kapucináda

plané mentorovanie (podľa kapucínskeho mravokárneho kázania)

kapučíno

káva s malým množstvom mlieka, kapucín

kapybara

najväčší hlodavec, pochádza z Južnej Ameriky

kar

uzáver horského ľadovcového kotla; hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého

kara-kara

opojný nápoj niektorých tichomorských národov

karabína

krátka ľahká puška; zaistené kovové putko

karafa

sklenená fľaša so zabrúseným hrdlom

karafiát

klinček, rôznofarebný kvet

karaka

stredoveká plachetnica s tromi alebo štyrmi sťažňami a vysokými ustupujúcimi nástavbami na korme aj na prove

karakal

stepný rys žijúci v Ázii a v Afrike

karakola

pohyb závodného koňa v kruhu; v 16. storočí bojová formácia jazdectva na boj proti pechote vyzbrojenej strelnými zbraňami

karakul

kožušina z jahniat uzbeckej ovce, sivý perzián, širaz

karakum

názov stredoázijských púští a polopúští

karakurt

juhoeurópsky a ázijský jedovatý pavúk

karambol

zrážka, náraz (napr. guľou na gulečníku)

karamel

pálený, karamelizovaný cukor

karanténa

dočasné obmedzenie pohybu osoby podozrivej z infekčnej choroby; odlúčenie, oddelenie, dočasná izolácia

karát

jednotka hmotnosti drahokamov, drahých kovov a perál (=0,2 g); merítko rýdzosti drahých kovov

karate

japonské kontaktné bojové umenie

karaván

obytný automobil alebo obytný príves automobilu

karavána

výprava v púšti; dlhý sled dopravných prostriedkov; špeciálne letiskové vozidlo na pomocné riadenie pristávania a odletu lietadiel

karavánseráj

útulok, ubytovňa pre karavány

karavela

trojsťažňová stredoveká loď; francúzsky typ tryskového dopravného lietadla

karbamid

močovina

karbid

zlúčenina uhlíka s kovom alebo polokovom

karbid vápnika

pôsobením vody sa z neho získava acetylén

karbidácia

zahrievanie kovu alebo oxidu kovov s uhlíkom bez prístupu vzduchu, získavanie karbidu týmto postupom

karbofer

v baníctve prístroj na zisťovanie prítomnosti metánu v banských plynoch

karbol

vodný roztok kyseliny karbolovej, dezinfekčný prostriedok

karbón

útvar mladších prvohôr s výskytom nahosemenných rastlín a plazov

karbonácia

zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny; umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. nealkoholických nápojov; konzervácia dreva opaľovaním

karbonácia uhlia

získavanie koksu zahrievaním uhlia pri vysokej teplote a bez prístupu vzduchu

karbonádo

čierna odroda diamantu

karbonári

talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie

karbonát

uhličitan; čierna odroda diamantu, sivo až čierno sfarbená grafitom, karbonádo

karbonatizácia

rozklad hornín zvetrávaním

karbonifikácia

premena rastlín na uhlie

karbonizácia

uhoľnatenie, zuhoľnatenie, druh fosilizácie; zahrievanie organických látok za neprítomnosti vzduchu, zuhoľňovanie; spôsob odstraňovania celulózových vlákien z vlny

karbonylácia

reakcia acytylénu s oxidom uhoľnatým a zlúčeninami s vodíkovým atómom

karborafín

práškové rastlinné uhlie s veľkou adsorpciou

karbovanec

menová jednotka Ukrajiny

karboxyl

jednoväzbová funkčná skupina organických karbónových kyselín, karboxylová skupina

karboxylácia

zavedenie karboxylovej skupiny do molekuly organickej zlúčeniny

karbunkul

hnisavý zápal kože a podkožného tkaniva, vlasových váčkov

karburátor

zariadenie vytvárajúce zápalnú zmes pre motor

karcer

trest školského väzenia na stredných školách v 19. storočí

karcinofóbia

chorobný strach z ochorenia na rakovinu

karcinogén

látka spôsobujúca zmeny normálnych buniek na nádorové, karcinogénne

karcinogenéza

vznik a vývoj zhubného nádoru

karcinogenita

schopnosť vyvolať nádorovité bujnenie

karcinogénny

rakovinotvorný

karcinológia

náuka o zhubných nádoroch

karcinóm

zhubný nádor, rakovina

karcinostatikum

látka zastavujúca rozmnožovanie a rast buniek nádorových tkanív, cytostatikum

karcinóza

celkové zachvátenie organizmu rakovinou

karda

astrovitá rastlina pestovaná ako zelenina

kardamon

zázvorovitá rastlina, korenie

kardan

kĺbová spojka na prenos pohybu medzi dvomi hriadeľmi; zariadenie na udržanie jemných prístrojov vo vodorovnej polohe

kardia

vyústenie pažeráka do žalúdka

kardiak

človek trpiaci chronickou srdcovou chorobou

kardiaká

lieky povzbudzujúce činnosť srdca

kardialgia

bolesť žalúdka; bolesť v srdcovej krajine

kardiálny

týkajúci sa srdca alebo vyústenia pažeráka do žalúdka

kardinál

vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár; pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky

kardinálka

kaprovitá akváriová ryba

kardio-, kardi-

prvá časť zložených slov s významom srdce, srdcový

kardiocentrum

stredisko pre výskum a liečbu ochorení srdca

kardiochirurg

odborník v kardiochirurgii

kardiochirurgia

odbor chirurgie, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou ochorení srdca a veľkých srdcových ciev

kardiológ

odborník v kardiológii

kardiológia

srdcové lekárstvo

kardiomonitor

prístroj zaznamenávajúci činnosť srdca na obrazovke monitore

kardiomyopatia

ochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu

kardionálny

hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší

kardioplegia

zástava srdca, srdcová mŕtvica

kardiopulmonálny

týkajúci sa srdca a pľúc

kardioskop

elektrónkový oscilograf s monitorom na sledovanie bioelektrických potenciálov srdca

kardioskopia

vyšetrovanie srdcovej činnosti kardioskopom

kardiospazmus

porucha kruhového svalu uzatvárajúceho prechod z pažeráka do žalúdka

kardiostimulátor

prístroj stimulujúci srdce elektrickými impulzmi

kardiotachograf

prístroj zaznamenávajúci tep srdca

kardiotómia

chirurgické rozšírenie priechodu pažeráka do žalúdka

kardiotonikum

liek rastlinného pôvodu povzbudzujúci činnosť srdca

kardiovaskulárny

týkajúci sa srdca a ciev

karditída

zápal srdca

karé

bravčové mäso z chrbta; obdĺžnikový kantón na vlajke; štvorcový útvar spoločných figurálnych tancov

karencia

nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny; nedostatok; čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť

karet

podľa predpisov a zásad judaizmu, trest vyhnania zo židovskej obce; označenie predčasnej smrti človeka chápanej ako boží trest

kareta

druh veľkej morskej korytnačky teplých morí, kareta obrovská; ľahký jednozáprahový voz, kára

karfolit

zásaditý kremičitan mangánu a hliníka, kosoštvorcový nerast

kargo

lodný, železničný alebo letecký náklad

kari, curry

jemne mletá orientálna zmes ostrých tropických druhov korenia

karibu

druh soba

kariér

jedinec prenášajúci dedičné choroby; druh bradavičnatého holuba

kariéra

úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech

karies

zubný kaz, dlhodobý zápal kosti; kostižer

karikatúra

zosmiešňujúce vyobrazenie; nepodarený kresliarsky výtvor, spotvorenina

karimatka

plastová tepelne izolujúca podložka, na ktorej ležia ľudia napr. na pláži či na kúpalisku

karit

hornina z ortoklasu, albidu a egerínu

karma

v indickom náboženstve predurčenie človeka, jeho osud; plynový prietokový ohrievač vody

karmata

stúpenec šíitského hnutia usilujúceho o zavedenie všeobecnej rovnosti a spravodlivosti

karmelita

člen žobravého mníšskeho rádu

karmín

červenofialové farbivo, karmazín

kárna

juhoafrická antilopa

karnalit

vodnatý chlorid horečnato-draselný, kosoštvorcový nerast

karnát

vo výtvarnom umení označenie farby ľudského tela

karneol

žltočervený chalcedón, nerast

karner

kaplnka s kostnicou

karnet

colná priepustka pre motorové vozidlá a ich náklad, blok poukážok alebo poukazov

karneval

veľká slávnosť za účasti maskovaných osôb, sprievod, maškarný ples

karnifíkácia

nahradenie pľúcneho tkaniva novo utvoreným väzivom mäsitého vzhľadu

karnivol

živočích, ktorý sa živí mäsitou potravou, mäsožravec

karnivoria

mäsožravosť

karnivorný

mäsožravý, hmyzožravý

karnotit

vodnatý vanadát uranylu a draslíka, nerast

káro

kockovaný vzor, látka s takýmto vzorom, v kartách výraz pre červenú kosoštvorcovú farbu

karoséria

ložná a krycia časť motorového vozidla určená pre cestujúcich a náklad, horná, vonkajšia časť automobilu

karotáž

geofyzikálna metóda určovania geologického profilu vrtu

karotén

organické rastlinné farbivo, ktoré organizmus dokáže premeniť na vitamín A, prekurzor vitamínu A, provitamin A

karotenoid

prirodzené organické farbivo podmieňujúce žlté, oranžové a červené sfarbenie plodov a kvetov, lipochróm

karotída

krčná tepna

karotka

sladká mrkva

karpálny

zápästný

karpatská oblasť

horská oblasť Karpát

karpobiológia

náuka o semenách a plodoch rastlín, karpológia

karpofágia

plodožravosť

karpológia

náuka o plodoch rastlín

karposóma

plodnica vyšších húb

karpotropizmus

pohyb stopiek kvetu do polohy vhodnej na vypadávanie semien

kartel

združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania na spoluprácu v odbyte a iných oblastiach

karter

spodná časť skrine výbušného motora s kľukovým mechanizmom

karto-

prvá časť zložených slov s významom mapa, mapový

kartografia

náuka o mapách; zhotovovanie máp a plánov

kartomantia

hádanie z kariet, veštenie z kariet

kartometria

náuka o meraní na mapách

kartón

druh tvrdého papiera, lepenka, krabica z lepenky, návrh nástennej maľby, mozaiky a pod. na papieri v skutočnej veľkosti prevedený uhľom, farbou alebo ceruzkou

kartotéka

lístkovnica; súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému

kartuš, kartuša

ozdobné orámovanie znaku, nápisu alebo hesla, takto orámovaná, spravidla oválna doska

kartúza

kláštor rádu kartuziánov

kartuzián

príslušník prísneho mníšskeho rádu kartuziánov

karunkula

hrbolček, mäkký výrastok na tele niektorých vtákov

karusel

kolotoč; druh zvislého sústruhu; jazdecká prehliadka; šermiarsky turnaj; cestný kruhový objazd; otáčavá časť televíznej kamery s objektívmi

karyatída

socha ženskej postavy

karyo-

prvá časť zložených slov s významom bunkové jadro

karyogamia

splývanie jadier gamét, vznik oplodnenej vajcovej bunky

karyológia

náuka o štruktúre a funkcii bunkového jadra

karyolymfa

kvapalná zložka bunkového jadra

karyolýza

rozpad jadra bunky

karyon

bunkové jadro

karyoplazma

živá hmota jadra bunky; plazma jadra bunky; nukleoplazma

karyorexia

rozpad jadra bunky, jeho drobenie

karyotyp

súbor chromozómov jadra telovej bunky

kasa

pokladňa

kasácia

súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona; baroková skladba pre večerné milostné stretnutia; zrušenie listiny; pozbavenie úradu alebo hodnosti

kasava

tapioka, maniok; manioková múka, chlieb z maniokovej múky

kasíno

herňa, spoločenská sieň

kasiterit

oxid síričitý, cínovec, nerast

kaskáda

stupňovitý vodopád; sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku; sústava vodných diel na jednom vodnom toku; niekoľko prístrojov v sérii; artistická produkcia skokov, premetov a pádov

kaskadér

náhradník herca v nebezpečných scénach filmu; artista predvádzajúci kaskády

kasko

trup lode alebo lietadla; osobitné poistenie vlastného dopravného prostriedku na rozdiel od poistenia nákladu

kasta

prísne uzavretá, iným neprístupná spoločenská skupina v Indii; relatívne uzavretá skupina osôb

kastanety

španielsky ľudový bicí nástroj v podobe drevených misiek navlečených na palcoch rúk

kastelán

správca hradu; sprievodca návštevníkov hradu alebo zámku

kastigácia

pokarhanie, potrestanie

kastrácia

odstránenie peľníc z kvetov, aby sa nemohli opeliť vlastným peľom; zbavenie mužstva, prerušenie semenovodov alebo amputácia varlát, vyklieštenie

kastrát

klieštenec, človek bez pohlavných žliaz, eunuch; vykastrovaný spevák

kastrovať

odstraňovať peľnice z kvetov; odstraňovať pohlavné žľazy, vykonávať kastráciu

kastrum

ohradené miesto, pevnosť, hrad

kasula

omšové rúcho katolíckych kňazov

kašírovať

vyrábať dekorácie z náhradných surovín; falošne predstierať, napodobňovať

kaškaval

parený syr z ovčieho aj kravského mlieka, pochádzajúci z Balkánu

kašmír

jemná vlna z kašmírskej kozy, mäkká a jemná vlnená tkanina s bohatými pestrými vzormi

kat

vždyzelený tropický ker, ktorého listy sa žujú ako droga alebo sa z nich pripravuje čaj

kata-

prvá časť zložených slov s významom cez, nadol, úplne dopredu alebo späť

katablast

podzemný konár

katabolizmus

fáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza

katadrómia

sťahovanie rýb z riek alebo jazier do mora

katafalk

pódium pre vystavenie truhly so zosnulým

katafáza

po anafáze nasledujúca fáza mitotického delenia

katafázia

chorobné opakovanie rovnakej vety v dôsledu poškodenia centier reči v mozgu

katagenéza

zostupný vývoj, procesy regresívneho vývoja

katakana

japonské písmo

katakláza

mechanické drvenie hornín

kataklyzma

pohroma, katastrofa, najčastejšie prírodná; prevrat vo vývoji zemskej kôry

katakomby

podzemné pohrebisko s výklenkami pre rakvy, neskôr bohoslužobné zhromaždište prvých kresťanov, podzemné chodby

kataláza

enzým katalyzujúci rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík

katalektický

úplný

katalepsia

chorobná strnulosť svalstva pri hypnóze alebo hystérii

katalóg

utriedený zoznam, súpis s prípadným opisom

katalpa

strom s dlhými tobolkami, pestovaný v parkoch

katalýza

urýchlenie chemickej reakcie katalyzátorom

katalyzátor

látka urýchľujúca chemickú reakciu bez toho, aby sa na nej sama zúčastnila; urýchľovač

katamaran

plavidlo obyvateľov tichomorských ostrovov s dvomi trupmi alebo s postrannými plavákmi

katamnéza

sledovanie pacientov po prepustení z nemocničnej liečby

katapleit

vodnatý kremičitan sodíka a zirkónia, nerast

kataplexia

telesná strnulosť vyvolaná nervovým šokom

katapult

odpaľovacie zariadenie; prak; zariadenie na vymrštenie pilota pri havárii lietadla

katar

zápal sliznice; príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií

katarakt

perej, nízky stupňovitý vodopád; zariadenie na tlmenie nežiadúcich mechanických kmitov

katarakta

sivý zákal

katarzia

očistenie; záverečná časť klasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia

kataster

súpis osôb alebo nehnuteľností na daňové a iné účely; zakreslenie a súpis pozemkového majetku; územie obce

katastrálna mapa

grafické zobrazenie obecných pozemkov

katastrofa

nešťastie; veľká nešťastná udalosť s mnohými obeťami a veľkými materiálnymi škodami, zánik

katatónia

súhrn príznakov niektorých duševných porúch, napr. schizofrénie; stuhnutosť s neschopnosťou hýbať sa a hovoriť

katatýmia

pôsobením emócií spôsobené skreslenie obsahu vedomia, názorov alebo úsudku

katedra

odborné oddelenie na fakulte vysokej školy; stolík učiteľa; učiteľský úrad pápeža; biskupský stolec; symbol autority a úradnosti

katedrála

hlavný chrám s vencom kaplniek v sídle biskupa alebo arcibiskupa, v diecéze

kategória

pojmová skupina, trieda, druh; vo filozofii a vo vede základný pojem

kategorický

rozhodný, určitý, bezpodmienečný, výslovný, vylučujúci inú možnosť

kategorizácia

zaraďovanie, roztrieďovanie do kategórií, kategorizovanie

katechéta

učiteľ náboženstva

katechéza

vyučovanie náboženstva vo forme otázok a odpovedí

katechizmus

učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie formou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru

katecholamín

hormón produkovaný dreňou nadobličiek a vyplavovaný do organizmu pri strese

katechumen

vyučovaný žiadateľ o krst

katepsín

enzým živočíšneho tkaniva a tráviacich štiav, ktorý štiepi bielkoviny

kater

mrežové dvere, zábradlie

katéter

cievka; hadička na odvádzanie tekutín z tela, najčastejšie moču, cievkovač

katetrizácia

cievkovanie; zavedenie trubičky do močového mechúra na uľahčenie odvodu moču

katexia

uvoľnenie psychickej energie

katexochén

predovšetkým; vzorným spôsobom; vo vlastnom zmysle slova

katexovanie

výmena katiónov pri úprave vody

katión

kladne nabitý ión

kationizácia

reakcia amóniových solí v roztoku za studená pri farbení textílií

katóda

elektróda spojená so záporným pólom elektrického prúdu; plochý predvýrobok v tvare dosky získaný elektrolýzou a určený na pretavenie; elektróda elektrónky

katoforit

zásaditý aluminosilikát dusíka, vápnika a železa, nerast

katolicizmus

učenie a úrad katolíckej cirkvi

katolyt

elektrolyt okolo katódy

kaucia

peňažná záruka

kaučuk

makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníka alebo polymeráciou vhodných monomérov

kaučukovník

tropická rastlina s latexom obsahujúcim kaučuk

kauda

chvost živočíchov

kaukliar

kúzelník, eskamotér, komediant; podvodník, intrigán

kaulifória

rast kvetov na bezlistých konároch alebo priamo na kmeni

kaulimovírus

rastlinný vírus

kauloid

malá lodyha vyskytujúca sa u nižších rastlín

kaulom

výhonok; os rastliny

kauri

mäkké žltohnedé drevo

kaurí

ulita morského živočícha používaná ako platidlo

kaustický

leptavý, žieravý; ironický, výsmešný

kaustifikácia

príprava alkalických hydroxidov pôsobením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanov alkalických kovov; príprava sódneho lúhu z uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého

kaustika

obalová plocha zväzku svetelných lúčov lomených šošovkou alebo odrazených zrkadlom, kaustická plocha; leptanie

kaustikum

látka spôsobujúca leptanie tkanív

kaustobiolity

horľavé organogénne sedimenty, napr. rašelina a uhlie

kautela

zmluvná výhrada

kauter

prístroj na vypaľovanie tkaniva, zariadenie na leptanie a vypaľovanie

kauterizácia

liečba odstránením tkaniva rozžeraveným drôtom

kauza

prípad, dôvod, súdny proces, spor

kauzalita

náhodnosť

kauzalita

príčinná podmienenosť, príčinnosť

kauzálny nexus

príčinná súvislosť

kauzatívum

prechodné sloveso účinné, kauzatívne sloveso

kava

polynézsky nealkoholický nápoj s povzbudzujúcimi účinkami, pripravuje sa z čierneho korenia

kavalec, gavalec

pričňa, najjednoduchšie lôžko

kavaléria

jazdectvo, jazda, pozemné vojsko bojujúce na koni

kavalkáda

slávnostná prehliadka skupiny jazdcov, rad jazdcov, lodí alebo vozidiel

kavatína

v opere a v oratóriu lyrický sólový spev jednoduchší ako ária

kavent

ručiteľ pri pôžičke

kaverna

dutina; jaskyňa

kavernikol

živočích žijúci v jaskyniach

kaviár

ikry lososovitých a jeseterovitých rýb konzervované soľou

kavita

dutina, vyhlbenina

kavitácia

tvorenie vzduchových dutín v tých miestach kvapaliny, kde došlo k veľkému poklesu tlaku

kávovník

tropický strom, ktorého plody sa používajú na prípravu kávy

kazak

dlhá blúza; druh kaukazského koberca

kazeín

bielkovina obsiahnutá v mlieku; syrovina

kazematy

hradné alebo pevnostné podzemné miestnosti, najčastejšie väzenské

kazeta

schránka, ozdobná skrinka; časť stropu alebo steny; schránka s magnetickou páskou do magnetofónu alebo videoprehrávača

kazuistika

posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy; súhrn pozorovaní priebehu tej istej choroby u niekoľkých chorých, konkrétnosť; detailnosť

kazula

súčasť liturgického odevu, odev kňaza pri omši, ornát

kcal

značka pre kilokalóriu

kea

novozélanský druh papagája

kebab

baranie mäso pečené na ražni

keč

malá dvojsťažňová plachetnica

kečup

ochutený paradajkový pretlak

keep smiling

anglický výraz nabádajúci (vždy s úsmevom!)

kefalometer, cefalometer

prístroj na meranie lebky a menších rozmerov tela, kraniometer

kefír

alkoholicky kvasené kyslé kravské mlieko

keirin

z Japonska pochádzajúca disciplína dráhovej cyklistiky, keď zá-vodník ide za vodičom niekoľko okruhov, ale šprintuje bez vodiča

keks

sušienka

kelim

hrubo (gobelínovou technikou) tkaný perzský koberec

kelner

čašník

keloid

zvýšené bujnenie väziva v jazve

kelotómia

operácia prietrže, kýly

kelt

predhistorická sekierka

keltológia

náuka o jazyku, histórii a kultúre Keltov

kelvin

jednotka pre termodynamickú teplotu

Kelvínova stupnica

absolútna stupnica teploty s nulovým bodom na - 27,16 stupňov Celzia

kelyfit

druhotne vzniknutá radiálne lúčovitá obruba okolo minerálov, najmä okolo granátu, zložená predovšetkým z amfibolu

kemalizmus

hnutie, ktoré vzniklo v Turecku v roku 1919 s cieľom dosiahnuť politické a kultúrne zblíženie krajiny s Európou

kemp

tábor, táborenie, táborisko, kemping

kemping

táborenie vo voľnej prírode; táborisko

ken-džitsu

japonské bojové umenie, predchodca kenda

kencia

úzkolistá izbová palma

kendo

tradičný japonský šerm, šerm bambusovými palicami

kengura

austrálsky bylinožravý vačkovec

kenofytikum

vo vývoji rastlín obdobie prevahy krytosemenných rastlín, od hornej kriedy dodnes

kenotaf

symbolický hrob

kenozoium

geologická éra zahŕňajúca treťohory a štvrtohory, neozoikum

kentaur

postava zo starogréckych povestí, s polovicou tela ľudského a polovicou tela konského

keramika

výrobok z pálenej ílovitej hliny, hlinené nádoby

keramohalit

vodnatý sulfát hlinitý, nerast

keramzit

umelé pórovité keramické plnivo do ľahkého betónu v tvare guličiek alebo hrudiek

keratín

jednoduchá bielkovina nachádzajúca sa vo vlasoch, pokožce, nechtoch, u zvierat v perí a kopytách

keratinizácia

zhrohovatenie hornej vrstvy pokožky

keratitída

zápal očnej rohovky

kerato-

prvá časť zložených slov s významom rohovka, rohovkový, zrohovatený, rohovinový

keratofág

živočích živiaci sa rohovinou, vlasmi a perím

keratolytikum

látka zmäkčujúca rohovitú vrstvu pokožky

keratóm

ochorenie prejavujúce sa rohovatením kože

keratopatia

ochorenie očnej rohovky rozličného pôvodu

keratóza

chorobné rohovatenie pokožky

kermeš

zaschnuté samičky červca dubového

kermezit

kyslíkatý sírnik antimónu, nerast

kernit

vodnatý a zásaditý tetraboritan sodný, nerast

kerozín

letecký petrolej

kertak

kôň Przevalského, druh divokého koňa

keser

rybárska sieť upevnená na tyči

keson

pevná skriňa s otvoreným dnom umožňujúca práce pod vodou, potápačský zvon; kazeta so silným pohlcujúcim účinkom na úpravu stropov akusticky náročných miestností

kesonová choroba

vzniká pri zanedbaní potrebnej opatrnosti pri prechode z miest väčšieho pretlaku do normálneho ovzdušia

kešu

oriešky v tvare obličky, olejnaté semená tropického stromu obličkovca západného

keta

lososovitá morská ryba v severných častiach Tichého oceánu

ketazón

protizápalový liek

ketén

derivát organickej kyseliny

keto-

prvá časť zložených slov s významom ketón

ketolátka

látka s ketoskupinou

ketón

organická zlúčenina s karbonylovou skupinou viazanou na dva uhlíky

ketonémia

hladina ketolátok v krvi

ketonúria

vylučovanie ketónov močom, acetonúria

ketóza

jednoduchý cukor s ketónovou skupinou v molekule

ketupa

juhoázijský vták; sovia ryba

keyboard

klávesnica, klaviatúra, klávesové nástroje

khaki, kaki

zemito žltý, žltohnedý, špinavozelený; v prenesenom zmysle tupo vojenský

kHz

značka pre kilohertz

kibuc

typ kolektívneho hospodárenia a spôsob života uzavretého spoločenstva ľudí v Izraeli

kickbox

box s dovolenými kopmi nohou

kidnapper

únosca detí

kidnapping

únos dieťaťa

kieserit

vodnatý sulfát horečnatý, jednoklonný nerast

kiking, kicking

pákové alebo kladkové zariadenie plachetnice

kilo

kilogram

kilo-

predpona s významom tisícnásobku, 10 na tretiu

kiloampér

jednotka pre elektrický prúd; 1000 ampérov

kilogram

základná jednotka hmotnosti, značka kg

kilohertz

jednotka pre kmitočet, značka kHz; 1000 hertzov

kilojoule

jednotka pre teplo, energiu a prácu, značka kJ

kilokalória

staršia jednotka pre teplo, značka kcal

kilometer

jednotka pre dĺžku, značka km; 1000 metrov

kilometráž

vyznačenie dĺžok dopravných ciest v kilometroch

kilopond

staršia jednotka pre silu, značka kp

kilovolt

násobná jednotka pre elektrické napätie, značka kV; 1000 voltov

kilowatt

jednotka elektrického výkonu 1000 wattov

kilowatthodina

jednotka práce pre elektrický prúd, značka kWli

kilt

škótska mužská zavinovacia károvaná sukňa s ozdobnými strapcami a veľkým zatváracím špendlíkom, národný kroj

kimenokata

forma džuda

kimono

japonský odev bez zapínania, so širokými rukávmi

kina

menová jednotka Papuy-Novej Guiney

kináza

enzým prenášajúci amión fosforečnej kyseliny

kindžal

dlhá a široká turecká alebo kaukazská dýka

kinematika

odbor zaoberajúci sa opisom pohybu bez skúmania jeho príčiny

kinematograf

filmový snímací a premietací prístroj

kinematografia

zobrazovanie pohybu rýchlo po sebe nasledujúcimi obrazmi; technicko-organizačné a umelecké prostriedky a opatrenia na výrobu a distribúciu filmov; filmové umenie; filmová produkcia

kinetický

pohybový, týkajúci sa pohybu telies

kinetika

časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl; odbor zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok

kinetín

rastový regulátor rastlín

kinetizmus

umelecký smer vnášajúci do tradičných výrazových prostriedkov dominantný prvok pohybu

kineto-

prvá časť zložených slov s významom pohyb, pohybujúci sa

kinetofón

Edisonov prístroj vytvorený spojením kinetoskopu a fonografu

kinetogenéza

vývojová teória, podľa ktorej príčinou vývojových zmien živočíchov boli ich pohyby

kinetograf

Edisonova filmová komora z roku 1891, v ktorej použil 35mm film

kinetoskop

Edisonov prístroj s nekonečnou slučkou filmu na individuálne pozorovanie

kinetostatika

výskum dynamických problémov pomocou doplnkových síl, súčasť dynamiky

kinetóza

choroba z pohybu, nevoľnosť napr. na kolotoči, v lietadle a pod.

kinéza

zmenami vonkajšieho podnetu vyvolané správanie živočíchov

kinézia

neriadený pohyb organizmu vyvolaný špecifickými podnetmi

kineziológia

skúma pohyb človeka v priebehu jeho života; antropomotorika

king

holub domáci

king size

kráľovský formát, zvlášť veľký rozmer

kinín

biologicky vysoko účinná látka bielkovinovej povahy v krvnej plaz-me ovplyvňujúca rozširovanie ciev; peptid zvyšujúci priechodnosť kapilár a napätie hladkého svalstva živočíšnych organizmov

kino

filmové predstavenie; premietacia sála

kinocília

riasinka umožňujúca pohyb bunky alebo vírenie vody okolo nej

kinogram

séria snímok zachytávajúcich rovnaký objekt v jednotlivých časových úsekoch, rozfázovanie pohybu

kinoplazma

protoplazmatická hmota bunky

kiosk

pouličný predajný stánok

kip

menová jednotka Laosu

kipu

staroperuánske uzlové písmo alebo kalendár

kirna

nádoba na výrobu margarínovej emulzie

kismet

v moslimskom poňatí osud, Allahom dané predurčenie

kisuč

lososovitá ryba v severnej časti Tichého oceánu

kišasoňka

z maďarčiny pochádzajúci starší slangový výraz pre slečnu

kit

súprava dielov lietadiel, lodí a pod. pre modelárov

kiu, kjú

žiacky stupeň technickej vyspelosti džudistov

kivi

pštrosovitý vták so zakrpatenými krídlami z Nového Zélandu; chlpatý plod so zelenou dužinou, tzv. čínsky egreš

kjeldahlizácia

určovanie obsahu dusíka v organických látkach

klad

rod, kmeň; záujmová skupina

kladodium

skrátená zelená os rastliny nahrádzajúca zakrpatené listy

kladománia

nadmerné bohaté vývojové vetvenie

klak

skladací cylinder

klaka

skupina osôb najatých na organizované tlieskanie alebo prejavy odporu v divadle, na schôdzi a pod.; skupina ľudí pomáhajúcich presadiť určitý zámer

klaksón

zariadenie na zvukovú signalizáciu, najčastejšie u automobilov

klan

rod, kmeň, pevne zomknuté spoločenstvo

klaret

mladé víno bledočervenej farby z tmavých druhov hrozna

klarifikácia

odstraňovanie znečisťujúcich látok z roztokov alebo tekutín

klarinet

j azýčkový drevený dychový hudobný nástroj

klariska

príslušníčka ženskej vetvy rehoľného rádu minoritov

klarit

zložka čierneho uhlia

klark

percentuálne určenie obsahu prvkov v horninách alebo v zemskej kôre

klarkia

severoamerická letnička rodu Clarkia

klasicizmus

európsky umelecký smer z konca 18. a začiatku 19. storočia, vychádzajúci z antických vzorov

klasický

antický; vynikajúci, dokonalý, zodpovedajúci starovekému gréckemu a rímskemu umeniu; vytvorený klasikom; príznačný, typický

klasifikácia

triedenie; hodnotenie; rozdeľovanie, známkovanie, hodnotenie akosti výrobkov

klasifikácia chorôb

zaraďovanie osôb do skupín podľa zdravotného stavu

klasik

všeobecne uznávaný vynikajúci vedec alebo umelec, tvorca diel trvalej hodnoty; stúpenec klasicizmu; starogrécky alebo starorímsky spisovateľ

klasika

vrcholné obdobie antickej kultúry; umelecké dielo považované pre svoje vynikajúce hodnoty za trvalý vzor

klasmatocyt

tkaninová bunka schopná pohlcovať väčšie častice; makro-fág

klast

v geológii úlomok, zrno

klaster

zhluk, trs, zlúčenina s niekoľkými navzájom na seba viazanými atómami kovov; skupina viac ako dvoch objektov oddeľujúcich sa od štatistického pozadia; skupina niekoľkých súčasne znejúcich tónov s minimálnou intervalovou vzdialenosťou

klaudikácia

krívanie

klaun

šašo, pajác, komická figúrka cirkusového alebo varietného predstavenia

klausthalit

selinid olovnatý, nerast

klaustrofília

chorobná túžba po malých priestoroch

klauza

malá lesná nádrž na uľahčenie splavovania vyťaženého dreva

klauzula

doložka, poznámka v zmluve, rytmické zakončenie verša

klauzúra

odlúčenosť, uzavretie; neprístupný priestor, napr. v kláštore, vodná nádrž na splavovanie dreva, klauza

klavifón

elektronický klávesový nástroj

klavichord

strunový klávesový hudobný nástroj

klavikula

kľúčna kosť

klavikulárny

týkajúci sa kľúčovej kosti

klavus

okrúhle zhrubnutie rohovinovej vrstvy pokožky, ľudovo kurie oko

kleisto-

prvá časť zložených slov s významom plod, plodový, klíčok

kleistogamia

spôsob opelenia niektorých kvetov vlastným peľom, samoopelenie, samooplodnenie

kleistopetálny kvet

trvalo uzavretý kvet

klematis

popínavá rastlina s veľkými kvetmi; plamienok

klementína

južné citrusové ovocie bez jadierok

klepsydra

grécky výraz pre vodné hodiny

kleptománia

duševná porucha prejavujúca sa chorobným sklonom k drobným krádežiam bez zištných dôvodov

klér

roztok prebieleného cukru vo vode alebo v čistých rafinádnych sirupoch; katolícke duchovenstvo, klérus

klerik

študent katolíckej bohosloveckej fakulty, klerik; chovanec kňazského seminára; rímskokatolícky duchovný

klerika

dlhé rúcho katolíckych duchovných, sutana

klerikalizmus

úsilie cikrvi o vplyv na politický život a verejnú moc, takto orientovaný politický smer

kleronómny

vrodený, zdedený

klérus

katolícke kňažstvo, duchovenstvo ako celok

klesá

teplota s výškou v priemere o 6,5 C° na 1 km a v ktorej prebieha väčšina meteorologických dejov, ktoré sa označujú ako počasie

klevela

konzerva zo zrelého rozvareného ovocia zahusteného cukrom, klevera, klabera

klezeasténia

porucha hlasu

klient

chránenec (napr. obhajcov); zákazník

klif

pobrežná strmina, útes

klika

skupina osôb presadzujúcich svoje osobné alebo skupinové záujmy

klíma

podnebie

klimaktérium

obdobie zániku pohlavných funkcií ženského organizmu; prechod, klimax

klimatický

týkajúci sa podnebia, podnebný

klimatizácia

mechanická úprava vzduchu v uzavretej miestnosti (ohrievanie, chladenie, vlhčenie a pod.)

klimatológia

náuka o podnebí a vplyvoch meteorologických procesov na človeka

klimatyp

rastlina, na vzniku ktorej sa výrazne podieľali určité klimatické podmienky

klimax

obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod; vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze; najvyšší stupeň niečoho

klinč, clinch

v boxe nedovolené držanie súpera znemožňujúce ďalší boj, zaklesnutie pažami

klinická psychológia

zaoberá sa štúdiom duševného života človeka

klinická smrť

dočasné zastavenie dôležitých funkcií organizmu

klinický

týkajúci sa kliniky, klinika

klinika

lôžkové zdravotnícke zariadenie, napr. ortopedická klinika; nemocnica pri lekárskej fakulte

klino-

prvá časť zložených slov s významom sklon, naklonený

klinoenstatit

kremičitan horčíka, nerast

klinogonálny

kosouhlý

klinochlór

ílový minerál, chlorid

klinoklas

zásaditý arzeničnan meďnatý, nerast

klinometer

prístroj na meranie sklonu zemského povrchu

klinostrengit

vodnatý fosforečnan železa, nerast

klinotropizmus

otáčanie rastlinnej osi šikmo na smer podnetu

klinozoizit

zásaditý kremičitan hliníka a vápnika, nerast

klintonit

krehký sľudovitý nerast

Klió

jedna z deviatich Múz, ochrankyňa dejepisectva

klip

malé ploché skalnaté pobrežie; príkry útes, krátky obrazový záber alebo zvuková nahrávka

klipsňa

ozdobná stláčacia náušnica alebo spona s pružinovou príchytkou; pružná závesná príchytka ceruziek a pier; úchytka na upevnenie nohy v pedále bicykla

klišé

tlačiarenský štočok; ošúchaný slovný zvrat; prevzatý, dávno známy umelecký prostriedok

klitoris

dráždec

klívia

trváca amarylkovitá rastlina so zvončekovými kvetmi

klizúra

súteska

klk

výrastok na sliznici

kloaka

spoločné vyústenie tráviaceho a pohlavného systému niektorých stavovcov, vylučovací vývod; pohlavný vývod; stoka, žumpa

klon

potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným rozmnožovaním rovnakého jedinca, klonovaním

klonický

šklbavý, trhavý

klonovanie

rozmnožovanie nepohlavnou cestou z jedného jedinca; nepohlavné genetické zásahy k získaniu jedinca s aspoň jednou vlastnosťou, ktorá je pôvodnému organizmu cudzia

klonus

trhavý kŕč

klot

hladká lesklá bavlnená tkanina na podšívky

Klóthó

v starogréckej mytológii jedna z troch sudičiek

klozet

splachovací záchod

klub

uzavretá spoločnosť; záujmové združenie alebo organizácia (politická, športová a pod.); priestor, kde sa táto spoločnosť stretáva

klystír

črevný nálev, výplach čriev, klyzma

klyzma

črevný výplach; nálev tekutiny vstrekovanej do hrubého čreva cez konečník; klystír

km

značka pre kilometer

knajpovanie

liečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v pravidelnom a dlhodobom otužovaní studenou vodou, pohybom v prírode a pod.

knaster

silný fajkový tabak

knecht

stredoveký peší vojak

knesset

izraelský parlament

knif

obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie

knock down

v boxe zrazenie súpera k zemi

knock down symptóm

náhle ochrnutie spôsobené niektorými jedmi

knokaut

v boxe neschopnosť boxera ďalej bojovať po údere, skratka K.O., v prenesenom zmysle zdrvujúca porážka, zničujúci úder

know-how

informovanosť, vedomosť, súhrn poznatkov a postupov získaných dlhoročnou skúsenosťou; ekonomický nehmotný statok

knuta

korbáč, krátky kožený bič; v prenesenom zmysle krutovláda

koacerváty

guľôčky bielkovín samovoľne vznikajúce vo vodnom roztoku makromolekulárnych látok

koadaptácia

prispôsobovanie sa niektorých druhov organizmov jednému typu organizmu

koagulácia

v medicíne proces zrážania teplom, zhlukovanie, zrážanie tuhej látky z roztoku, zhlukovanie

koagulans

látka podporujúca zrážanlivosť krvi

koagulant

zrážadlo, zrážací prostriedok

koagulát

zrazenina

koaguláza

enzým spôsobujúci zrážanie červených krviniek

koagulín

prípravok podnecujúci zrážanie bielkovín

koagulopatia

porucha zrážanlivosti krvi

koagulovať

zastavovať krvácanie

koagulum

krvná zrazenina; zrazenina

koakvizícia

spoločne nadobudnutý majetok

koalescencia

splývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosólu; spájanie

koalícia

účelové združovanie, spolčovanie; spojenie politických strán vo vláde; spojenectvo štátov; skupina osôb združená v záujme dosiahnutia určitého cieľa

koarktácia aorty

zúženie aorty

koati

nosáľ červený, cicavec žijúci v Južnej Amerike

koaxiálny

súosý, združený okolo rovnakej osi

kobalt

striebristý kov, značka Co

kobaltín

sulfid kobaltu a arzénu, nerast

kobea

tropická rastlina s dlhými stopkami zakončenými kvetmi, letnička

kobelit

sulfid olova, antimónu a bizmutu, kosoštvorcový nerast

kobler, cobbler

miešaný chladený nápoj zo sirupu a muštu s prísadou alkoholu, ozdobený ovocím, pohár na miešané nápoje

kobold

škriatok v nemeckých povestiach

kobra

prudko jedovatý veľhad, okuliarnik indický

kód

šifra, sústava dohodnutých znakov na utajenie správy; sústava znakov a pravidiel pre počítače; transformácia charakteristických znakov správy skupinami impulzov

kodeín

alkaloid obsiahnutý v ópiu, súčasť liekov na zmierňovanie bolestí

kodér

zariadenie na kódovanie údajov

kódex

zbierka starých rukopisov; stará rukopisná kniha; zbierka zákonov, zákonník; zoznam symbolov na kódovanie telegramov

kodiak

najväčší medveď žijúci na ostrove Kodiak pri Aljaške

kodicil

dodatok k závetu

kodifikácia

usporiadanie podľa určitého systému; jednotná zbierka zákonov a predpisov; zachytenie existujúcej normy (jazykovej, právnej a pod.), uzákonenie

kodikológia

štúdium rukopisov neúradnej povahy

koedukácia

spoločná školská výchova chlapcov a dievčat

koeficient

nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok; číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ; údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz

koenzým

organická látka nebielkovinovej povahy nevyhnutná k účinku niektorých enzýmov

koercitívny

nátlakový, donucovací, zabraňujúci, stláčajúci

koevolúcia

podmienený vývoj dvoch na seba viazaných organizmov

koexistencia

súžitie, spolubytie, súčasné trvanie vedľa seba

kofeín

alkaloid nachádzajúci sa napr. v semenách kávovníka, koky a listoch čajovníka

kofeinizmus

chorobný návyk na kofeín, nadmerné pitie kávy

kofochirurgia

zaoberá sa liečbou porúch sluchu

kofóza

úplná hluchota

kofunkcia

funkcia doplnkového uhlu (kosínus, kotangens)

koga

obchodná a vojnová ťažká plachetnica s nástavbami na prednej aj zadnej časti

kogazín

zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina

kogentný

nariaďujúci, donucovací, presvedčivý, pádny

kognácia

pokrvná príbuznosť

kognát

pokrvný príbuzný z matkinej strany

kognícia

poznávanie, poznávacia schopnosť

kohabitácia

pohlavný styk, súlož

koherencia

súvislosť, spojitosť; priebeh elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore

kohézia

súdržnosť častí rovnakej hmoty

kohorta

vojenský oddiel, družina, osobná stráž

kochia

piano rastúca rastlina

koilometria

meranie dutých priestorov

koincidencia

súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore; nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé

koiné

nadnárečový útvar starej gréčtiny, obecná podoba jazyka

koinonifóbia

chorobný strach z pobytu medzi veľkým množstvom ľudí a z priestorov preplnených ľuďmi

koionizácia

premena ľanového vlákna na vlákno podobné bavlne, zbavl-novanie

koitus

pohlavný akt, súlož, kopulácia

kója

lodné lôžko; priečkami oddelená časť miestnosti, malý oddelený priestor

kojot

šelma žijúca na amerických stepiach, podobná vlkovi

kok

guľovitý mikroorganizmus, pôvodca infekčných ochorení

koka

tropický krík s listami obsahujúcimi kokaín; droga zo sušených listov tohto kríka

kokaín

alkaloid z listov koky

kokainizmus

závislosť na kokaíne

kokarda

stužkový odznak na čiapke; stužková ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany; záhradný kvet

kokcidióza

parazitárne ochorenie vyvolané prvokmi

kokcigodýnia

bolesti v okolí kostrče

kokeit

prírodný koks

kokeršpaniel, koker

plemeno dlhosrstého poľovníckeho psa

koketéria

ženská vyzývavosť, snaha upútať pozornosť

koketný

zvodný, záletný, vábivý, lákavý

kokila

trvalá liatinová forma na odliatky

kokimbit

vodnatý sulfát železa, bezfarebný nerast

kokón

obal vajíčok niektorých bezstavovcov; zámotok húseníc alebo iných lariev pred zakuklením

kokos

kokosový orech, plod kokosovej palmy

kokosovník

tropická palma s kokosovými plodmi

kokpit

priestor pre posádku malej športovej lode; uzavretý priestor pre pilota lietadla, prípadne ostatných členov posádky

koks

palivo vyrobené chemicko-fyzikálnou úpravou uhlia

koksochémia

spracovanie koksu

koksovanie

rozklad uhlia na uhlíkatý zvyšok, premieňanie uhlia na koks

koktejl, koktail

miešaný alkoholický alebo nealkoholický nápoj; menšie spoločenské podujatie s podávaním občerstvenia

kokus

baktéria guľovitého tvaru

kola

strom tropického pásma s plodmi obsahujúcimi kofeín; droga z plodov tohto stromu; nealkoholický nápoj, kokakola

kolaborácia

spolupráca; nečestná spolupráca s protivníkom

kolaborant

človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa

kolácia

porovnávanie originálu textu s opisom; kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy

kolagén

jednoduchá bielkovina obsiahnutá v koži, väzive a šľachách

kolagenóza

ochorenie väzivového tkaniva

kolamín

bezfarebná organická látka používaná na výrobu liekov

kolaps

náhle zlyhanie funkcie orgánu, náhle ochrnutie orgánu, napr. srdca

kolapsar

zrútená hviezda s veľkou hustotou a silnou gravitáciou, tzv. čierna diera

kolaterála

pobočná cieva; vedľajšia príbuzenská vetva

kolaterálny

postranný, vedľajší

kolatúra

katolícky farný obvod, farnosť; patronátne právo

kolaudácia

schválenie, úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení (napr. bytu)

kolavorácia

spolupráca, súčinnosť

koláž

výtvarný prejav kombinujúci ručné dielo s výstrižkami, fotografiami a pod.

kolega

spolupracovník, príslušník rovnakého povolania

kolégium

zhromaždenie, zbor; poradný zbor vedúceho pracovníka, napr. ministra

kolekcia

zbierka, súbor druhovo rovnakých predmetov; súprava

kolektív

celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

kolektivizácia

v období socializmu násilné zospoločenšťovanie, združovanie individuálnych roľníkov a ich majetkov do jednotných roľníckych družstiev

kolektivizmus

podriaďovanie osobných záujmov kolektívu; preceňovanie významu kolektívu

kolektívny

spoločný, združený, pospolitý, hromadný

kolektívum

hromadné podstatné meno

kolektómia

chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

kolektor

vyberač, zberateľ; zberná elektróda, zberač; zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh

kolemanit

vodnatý a zásaditý boritan vápenatý, bezfarebný nerast

kolenchým

rastlinné spevňovacie pletivo

koleoptéra

rýchle lietadlo s možnosťou kolmého štartu aj pristátia, namiesto krídel má prstencovitú nosnú plochu

koleopterológia

náuka o chrobákoch

koleoptóza

vybranie, odstránenie časti pošvy

koleus

africká žihľava, izbová rastlina s pestrými listami

kólia

škótsky dlhosrstý ovčiarsky pes s typickou úzkou hlavou

koliba

sezónne drevené obydlie pre pastierov v horách

kolibacilóza

ochorenie hrubého čreva vyvolané baktériou coli

kolibacilúria

prítomnosť baktérie coli v moci

kolibrík

najmenší vták žijúci v oboch častiach amerického kontinentu, schopný lietať pospiatky

kolidovať

zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa; časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať

koligácia

spájanie pojmov do jednotného celku

kolika

prudké kŕčovité bolesti, záchvat

kolikvácia

rozpad tkaniva

kolimácia

sústredenie lúčov do jedného smeru; nastavenie lúčov

kolimátor

optická spojná sústava vytvárajúca rovnobežné svetelné zväz-ky

kolineácia

projektívna príbuznosť rovín alebo priestorov; v geometrii zobrazenie roviny alebo priestoru na rovinu alebo na priestor

kolinit

hmota čierneho uhlia

kolitída

zápal hrubého čreva

kolízia

stretnutie, zrážka; spor, rozpor; dramatická zápletka

kolízny

vzťahujúci sa ku kolízii, v právnickom zmysle určujúci

kollinzit

fosforečnan mangánu, železa a vápnika, nerast

kolmácia

vyrovnávanie územia naplavovaním zemín

kolofanit

vodnatý fosforečnan vápenatý, nerast

kolofónia

tvrdá živica z destilácie smrekovej alebo borovicovej živice; natierajú sa ňou sláčiky

kologaritmus

záporný logaritmus; logaritmus prevrátenej hodnoty

koloid

látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku; drobné častice rozptýlené v kvapaline

kolokácia

dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek

kolokázia

tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy

kolokvializmus

hovorový výraz

kolokvium

diskusia, rozhovor, pohovor; druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole

kolombína

v commedia delľarte a neskoršej pantomíne postava piero-tovej družky

kolón

starorímsky dedičný nájomca pôdy; osadník; nájomca pôdy v Latinskej Amerike; menová jednotka Kostariky a Salvadoru

kolon

úsek hrubého čreva, trakčník

kólon

vetný úsek spojený jedným hlavným rytmickým prízvukom; takt; dvojbodka

kolóna

rad, zástup, útvar; destilačné zariadenie

kolonáda

stĺporadie; otvorená chodba so stĺpmi

kolonel

plukovník; stupeň tlačiarenského písma o veľkosti 7 bodov

kolónia

málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou; inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí; skupina ľudí odlišná od prostredia, v ktorom žije (umelecká kolónia); celok spravidla jednotných menších obytných domov; súbor mnohých spoločne žijúcich biologických jedincov

kolonializmus

systém a politika vykorisťovania; zisky a výnosy na úkor iných

kolonizácia

osídľovanie a kultivácia neobývaných území, kolonizovanie

kolonoskopia

vyšetrenie hrubého čreva kolonoskopom

kolorácia

farbenie, sfarbenie, ozdobenie farbami

koloradoit

telurid ortuti, nerast

koloratúra

ozdobný ženský spev

kolorimeter

prístroj na určovanie trichromatických súradníc farebného svetla; prístroj na určovanie koncentrácie roztokov

kolorimetria

fyzikálna teória farieb; meranie farieb; metóda určenia koncentrácie skúmanej látky

kolorit

farebnosť, pestrosť; ráz, charakter (napr. umeleckého diela)

kolorovať

farbiť, omaľovávať

kolos

velikán, obor

kolosálny

obrovský, ohromný, obrovitý, veľkolepý, znamenitý; nehorázny

koloseum

veľká otvorená antická aréna, veľké divadlo, amfiteáter

koloskopia

vyšetrenie hrubého čreva endoskopom, kolonoskopia

kolostómia

umelý vývod hrubého čreva brušnou stenou navonok

kolostrum

výlučok mliečnych žliaz počas tehotenstva a v prvých dňoch po pôrode

kolpitída, kolpis

zápal pošvy ženského pohlavného ústrojenstva

kolpo-

prvá časť zložených slov s významom pošva, pošvový

kolpohysterektómia

chirurgické odstránenie maternice cez pošvu

kolpoplastika

plastická operácia krčka maternice

kolporágia

krvácanie z maternice

kolportáž

šírenie správ alebo tlače, najčastejšie na ulici alebo po domoch

kolposkop

prístroj na vyšetrovanie krčka maternice a pošvy kolposkopom

kolt

bubienkový revolver, automatická pištoľ podľa amerického vynálezcu Colta

kolumbárium

miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých

kolumbit

nerast niobit, obsahujúci niób a tantal

Kolumbovo vajce

zdanlivo zložitý problém, k vyriešeniu ktorého stačí iba dôvtip (úlohu postaviť vajce na špičku údajne vyriešil Kolumbus tak, že vajce naklepol)

kolumna

stlpček, zvislý rad, odstavec textu usporiadaný do stránkového stĺpca

kolur

deklinačná kružnica prechádzajúca bodmi rovnodennosti alebo bodmi slnovratu

kolúzia

sťažovanie trestného konania pôsobením na svedkov alebo spolupáchateľov

koluzit

sulfid medi a železa, nerast

kolúzna väzba

uvalená na páchateľa, aby sa zabránilo kolúzii

kom a k

indický ošetrovateľ slonov

koma

čiarka ako rozdeľovacie znamienko; neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov; hmlistý - plynný - obal jadra kométy

kóma

hlboké bezvedomie pri ťažších poruchách látkovej premeny

koma

neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov; hmlistý - plynný - obal jadra kométy

komandant

veliteľ; náčelník vyššej jednotky; v prenesenom zmysle človek, ktorý rád rozkazuje, veliteľský typ

komandér

v niektorých armádach veliteľ vyššej jednotky; v niektorých krajinách titul nositeľa rádu vyššieho stupňa, napr. Cestnej légie

komandita

obchodná spoločnosť, v ktorej aspoň jeden spoločník ručí celým svojim majetkom, ostatní len vkladmi

komanditná spoločnosť

hospodárska spoločnosť s časťou neobmedzene a s časťou obmedzene ručiacich spoločníkov

komando

povel, rozkaz; velenie, veliteľská právomoc; menší vojenský útvar osobitného určenia

komasácia

hromadenie, sceľovanie (napr. pozemkov)

kombajn

strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj

kombatant

príslušník ozbrojených síl s bojovým poslaním, bojovník; frontový vojak; spolubojovník

kombinácia

zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usudzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel

kombinát

spájanie podnikov do účelového celku

kombinatorika

odbor zaoberajúci sa predovšetkým konečnými množinami a ich štruktúrami

kombiné

súčasť ženskej spodnej bielizne

kombinéza

jednodielny oblek vytvorený spojením blúzy a nohavíc, pracovný oblek, overal

kombinovať

spájať, zoskupovať, skladať; usudzovať, dohadovať sa, domnievať sa

kombuča, kombucha

čajová huba, kvasený nápoj zo sladeného čaju, pri výrobe ktorého sa využíva symbióza octových baktérií, kvasiniek a hubových vláken

kombuscia

popálenina, obarenie

kombustibilný

horľavý, spáliteľný

komédia

veselohra; každá hra, ktorá nemá vyslovene tragický ráz; smiešne, neprirodzené konanie

komedon

zápal mazových žliaz, uhrovitosť

komenda

územie pridelené rytierskemu rádu, spravované komtúrom, komtúria

komenológia

výskum života a diela J. A. Komenského

komensurabilita

súmerateľnosť, porovnateľnosť

komentár

vysvetľujúca poznámka, výklad, vysvetlenie

komenzál

neškodný parazit živiaci sa zvyškami potravy hostiteľa

komenzurabilita

súmerateľnosť, rovnorodosť, porovnateľnosť

komercia

obchod, obchodovanie; obchodný styk; dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)

komerčný

obchodný, obchodnícky, trhový

kométa

kozmické teleso tvorené jadrom s komou a chvostom, vlasatica

komfort

pohodlie, prepych

komický

smiešny, žartovný, veselý

komiliton

spolubojovník; druh zo štúdií, spolužiak

kominutívny

v medicíne trieštivý, napr. trieštivá zlomenina

komisár

osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu; stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe

komisia

skupina osôb poverených určitou jednorazovou alebo trvalou úradnou alebo služobnou úlohou; zverenie veci do predaja; zmoc-nenie na výkon niečoho

komisionár

obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť

komisné

poplatok za realizovaný obchod, kurtáž

komisný

úradný, realizovaný úradnou cestou; odmeraný, úradne prísny, upätý, chladný

komitét

výbor, zbor organizátorov, napr. slávnosti

komoda

nižší skriňový nábytok so zásuvkami

komodita

tovarová položka, druh tovaru

komodor, komodore

veliteľ vyššej jednotky vojenského námorníctva; najstarší alebo zaslúžilý kapitán lode na dôležitých zámorských trasách; predseda jachtového klubu; vyššia námornícka alebo letecká hodnosť

komora

miestnosť, uzavretý priestor; dutina; profesné združenie, napr. lekárska komora; časť zákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu); v baníctve rozľahlý banský priestor; vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez spádový stupeň; komora strelnej zbrane, v ktorej sú uložené náboje; pôvodne panovnícka, neskôr štátna pokladňa; rybník pripravený na prezimovanie rýb a násad; miestnosť na prácu s citlivým fotografickým materiálom (tmavá komora)

komorný

vzťahujúci sa ku komore; jemný, intímny, vycibrený; v hudbe označenie pre malý počet nástrojov (komorný orchester, komorná skladba)

komorovanie

sústredenie chovných rýb do špeciálne upravených rybníkov s bohatou potravou a prúdiacou vodou; zvláštna úprava prostredia pre niektoré úžitkové druhy zvierat, napr. lesnú zver a bažanty, v záujme ich bezpečnosti a ochrany, v baníctve metódy ťažby v hrubých hnedouhoľných slojoch s malým sklonom

kompaciscent

účastník zmluvy, zmluvná strana

kompaktnosť

pevnosť, zomknutosť, tuhosť

kompaktný

celistvý, hutný, pevný; stlačený, stiesnený

komparácia

porovnávanie, prirovnávame, stupňovanie prídavných mien

komparatistika

porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto metódy

komparativ

druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek

komparátor

porovnávací obvod

komparz

zbor divadelných alebo filmových štatistov; zboristi

kompas

pomôcka na určovanie svetových strán

kompatibilita

vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosť spolupracovať

kompatriot

rodák, krajan

kompendium

vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru

kompenzácia

náhrada, odškodnenie; v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku; v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti

kompenzácia

vzájomné vyrovnanie; poskytnutie náhrady; vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov

kompenzátor

vyrovnávacie zariadenie; vyvažovač, vyrovnávač; korektor, zariadenie vyrovnávajúce dráhový rozdiel koherentných zväzkov lúčov

kompetencia

odbor činnosti; odborná alebo vecná príslušnosť úradného orgánu; úradná alebo iná právomoc

kompetícia

súperenie, rivalita, súťaž, súťaživosť

kompilácia

dielo vytvorené prevzatím cudzích poznatkov alebo s použitím výňatkov z cudzieho diela; zhromažďovanie, zostavovanie; prevedenie počítačového programu zo zdrojového na výsledný

kompilátor

vo výpočtovej technike prekladač z vyššieho programovacieho jazyka do strojovo orientovaného jazyka

komplement

doplnok, doplňujúca zložka

komplementácia

vzájomné doplnenie funkcie rôznych génov

komplementár

spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý za jej záväzky ručí celým svojim majetkom

komplet

súprava, celok, úplný súbor, súhrn častí určitého celku

komplex

súbor, celok, súborná skupina, súvislá jednotka, súhrn pocitov, sebahodnotenie

komplexná funkcia

matematický výraz - funkčnými hodnotami takejto funkcie sú komplexné čísla

komplexná zlúčenina

reaguje ako celok; koordinačná zlúčenina

komplexné číslo

skladá sa z reálneho a imaginárneho čísla

komplexný

úplný, súhrnný, súborný

komplexný rozvrh

plán rozvoja v časových a číselných údajoch

komplic

spoluvinník; spoločník páchateľa trestného činu

komplikácia

spletitosť, zložitosť; neočakávaný problém; zápletka; zdravotný problém

kompliment

poklona, lichôtka; pozdrav; prejav úcty, zdvorilosť

komplot

spiknutie, sprisahanie

komponent

diel, súčiastka, zložka; v matematike zložka veličiny, najmä vektora

komponista

skladateľ

kompost

organické alebo priemyslovo vyrábané hnojivo zo živočíšnych a rastlinných látok

kompozícia

skladanie, zostavovanie celku z jednotlivých častí; hudobná skladba; tvorivý skladateľský proces; náuka o skladbe hudobných diel; obsahová a formálna stavba umeleckého alebo vedeckého diela; zmes, zlúčenina; výtvarné vyjadrenie ekonomických, funkčných, estetických a technických hľadísk pri výstavbe väčšieho celku; sklovina zbavená kovových solí

kompozit

zložený materiál vytvorený umelým prepojením jednoduchších materiálov

kompozitum

zložené slovo

kompresia

tlak, stláčanie látok; zhusťovanie, zmenšovanie objemu; zväčšovanie tlaku

kompresibilita

stlačiteľnosť

kompresor

stroj na stláčanie plynov

komprimácia

zhustenie, skoncentrovanie

komprimát

zlisovaná látka

komprimovať

stláčať, zhusťovať, zahusťovať; vo výpočtovej technike zakódovaním alebo odstránením opakovaných znakov zmenšiť priestor zabraný na dátovom nosiči

kompromis

ústupok v záujme dohody; dohoda dosiahnutá vzájomnými ústupkami

kompromisný

vedúci k ústupkom; sprostredkovací, ochotný k ústupkom

kompromitovať

zľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesť do hanby

kompulzia

nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť

komputer, computer

elektronický počítač

komputistika

v genetike proces určovania stupňa príbuzenského vzťahu

komtesa

dievča zo šľachtického rodu, mladá šľachtičná

komtúr

vysoký hodnostár rytierského rehoľného rádu

komúna

spoločenstvo, obec; označenie stredovekých mestských obcí vo Francúzsku a Taliansku; nižšia správna jednotka s čiastočnou samosprávou; skupina ľudí žijúcich v komunite; forma kolektívneho poľnohospodárstva

komunálny

patriaci obci, týkajúci sa obce

komunard

príslušník ozbrojenej jednotky Parížskej komúny v roku 1871

komunikácia

spojenie, doprava; dopravná cesta, vzájomný styk; oznámenie, správa

komunikatívnosť

ochota a schopnosť komunikovať, ústretovosť

komuniké

úradná správa, úradné oznámenie

komunita

spoločenstvo, pospolitosť; spoločný majetok

komunizmus

ideológia usilujúca o likvidáciu kapitalizmu a vytvorenie tzv. beztriednej spoločnosti, vychádzajúca z učenia K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina, totalitne presadzujúca zospoločenštené vlastníctvo a rovnostárske rozdeľovanie

komutácia

výmena, zámena

komutatívnosť

zameniteľnosť; v matematike jedna z vlastností algebraických operácií

komutátor

časť elektrického stroja slúžiaca ako mechanický usmerňovač alebo menič kmitočtu elektrického prúdu

kon-, con-

prvá časť zložených slov s významom s, so, spolu

koncedovať

robiť ústupky, ustupovať; dovoliť, súhlasiť, pripustiť

koncelebrácia

slúženie omše viacerými kňazmi

koncentrácia

sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku

koncentračný

sústreďujúci, zhusťujúci, izolujúci, internačný

koncentračný tábor

tábor na izoláciu a fyzickú likvidáciu odporcov režimu, príslušníkov národnostných menšín aj celých národov

koncentrát

zahustený roztok; kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy; zvyšok po odparení rozpúšťadiel

koncentrátor dát

vo výpočtovej technike združovacie zariadenie vytvárajúce dočasné dátové spojenia priestorovým alebo časovým delením na jednom dátovom okruhu

koncentrický

sústredený, majúci spoločný stred

koncentrovať

zahustiť, zhustiť roztok

koncepcia

predstava, poňatie, plán; počatie, oplodnenie

koncept

prvý návrh diela alebo textu; náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia

koncern

združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh

koncert

verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester

koncesia

ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech inej krajiny

koncil

poradné zhromaždenie; v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem

koncil ekumenický

svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža

konciliácia

zmierčie konanie; zmier, povoľnosť, znášanlivosť

konciliantný

znášanlivý, zmierlivý, povoľný, vľúdny

konciliarizmus

v katolíckej cirkvi hnutie vychádzajúce z myšlienky, že koncil je najvyššou cirkevnou autoritou

koncínny

urovnaný, uhladený, vycibrený, napr. sloh

koncipient

nižší správny úradník, pomocník advokáta alebo notára

koncipovať

navrhovať znenie písomného alebo ústneho prejavu; štylizovať

koncízny

stručný, krátky, výstižný, zhustený

kondemnácia

odsúdenie, prekliatie; vyradenie lode z prevádzky

kondenzácia

zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou

kondenzát

produkt kondenzácie

kondenzátor

výmenník tepla chladiaceho zariadenia; zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom

kondenzor

šošovková sústava sústreďujúca svetlo do zväčšovacieho alebo projekčného objektívu

kondenzovať

skvapalňovať

kondícia

podmienka; duševný a telesný stav; súkromné doučovanie

kondiciogram

výhľadový kalendár duševného a fyzického stavu na základe biorytmov

kondicionál

podmieňovací spôsob slovesa

kondicionalizmus

názor o krajnej relatívnosti poznania

kondicionálny

podmienený, podmienečný

kondicionér

upravovač, prostriedok alebo prísada na zlepšenie stavu; stabilizátor kvality vlasov

kondikcia

žaloba pre bezdôvodné obohatenie sa

kondolencia

prejavenie sústrasti

kondóm

mužský antikoncepčný prostriedok; prezervatív

kondomínium

spoluvláda, spoločné držanie nejakého štátneho územia dvomi alebo viacerými štátmi pod spoločnou zvrchovanosťou

kondor

veľký dravý juhoamerický vták pripomínajúci supa

kondotiér

v stredovekom Taliansku veliteľ žoldnierov

kondukcia

vedenie, napríklad kondukcia tepla - vedenie tepla vodičom; nervové podráždenie

kondukt

sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný; v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov; u organu vzduchové prúdenie do píšťal

konduktivita

veličina charakterizujúca elektrický odpor látky v jednotlivých bodoch, merná vodivosť

konduktomer

prístroj na meranie elektrickej vodivosti roztokov

konduktometria

meranie elektrickej vodivosti roztokov

kondyl

kĺbový hrboľček, výbežok

kondylóm

chorobný útvar, bradavičnatý výrastok na koži alebo sliznici

konektor

spojovacia súčiastka, spoločný názov pre elektrickú zásuvku a vidlicu

konexie

vplyvné známosti, vplyvné spojenie, styky

konfabulácia

rozprávanie výmyslov, chorobná obrazotvornosť

konfederácia

súštátie; spojenie, spolok, združenie

konfekcia

hromadná výroba odevov normálnych veľkostí

konferencia

porada, schôdza, zjazd, zhromaždenie

konfesia

vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla náboženské; vyznanie viery

konfety

pestrofarebné papieriky rozhadzované pri oslavách; drobné cukrárske výrobky

konfidencia

dôvera, dôvernosť; dôverné oznámenie; udanie

konfident

udavač, donášač, dôverník

konfigurácia

usporiadanie, zoskupenie, útvar; deformácia orgánu, najmä hlavy plodu pri pôrode; zoskupenie, útvar, usporiadanie; v astronómii nápadné zoskupenie objektov na oblohe; v chémii usporiadanie atómov v molekule, konformácia

konfinácia

úradné obmedzenie pohybu a pobytu

konfínium

hranica, hraničný kameň alebo územie

konfirmácia

potvrdenie; overenie, potvrdenie listiny; v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi; v katolíckej cirkvi obrad birmovania; v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa; vzájomné potvrdenie objednávky a dodávky tovaru

konfiškácia

zabavenie majetku; zhabanie celého nákladu tlače alebo jeho časti

konflagrácia

vzplanutie, výbuch; vypuknutie ozbrojeného konfliktu

konflikt

prudší spor, zrážka; rozkol, nezhoda; ozbrojená zrážka, vojna

konfluencia

splynutie, splývanie; v geológii sútok

konformácia

usporiadanie atómov v molekule, konfigurácia

konformita

zhoda, súhlas, prispôsobivosť, v matematike rovnakouhlosť

konformizmus

prispôsobivosť, najmä názorová a často bezzásadová

konformný

zhodný, súhlasný, zodpovedajúci

konfrontácia

porovnávanie, postavenie tvárou v tvár; stret názorov; stretnutie znepriatelených vojsk, konfliktný stav

konfucianizmus

názory a súhrn učenia Konfucia (žil 551-479 pred n.l.), neskôr čínske oficiálne náboženstvo, konfuciánstvo

konfutácia

vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie viery

konfúzia

zmätok, neporiadok; roztržitosť; splynutie oprávnenej osoby a povinnej osoby

konfúzny

zmätený, neusporiadaný

kongelifrakcia

rozpad hornín spôsobený mrazom

kongeliturbácia

v geológii výraz označujúci porušenie pôdy mrazom

kongenialita

spriaznenosť duchom, myšlienkami a názormi, duševná rovnocennosť

kongeniálny

súrodý, duchom spriaznený, duševne rovnocenný, rovnako nadaný, primeraný

kongenitálny

vrodený

kongescia

prekrvenie orgánu

konglomerát

nesúrodá zmes, zlepenec, zmiešanina; v geológii zlepenec v hornine

konglutinácia

zhlukovanie červených krviniek

kongregácia

náboženská obec, cirkevný zbor, zhromaždenie duchovných; rehoľa, mníšsky rád; spojenie niekoľkých kláštorov spoločným predstaveným

kongregacionalizmus

organizovanie jednotlivých zborov ako samostatných celkov v evanjelických cirkvách vo Veľkej Británii, USA a v Čechách

kongres

väčšie politické alebo odborné zhromaždenie; zjazd; pracovná schôdza; parlament niektorých štátov, napr. USA; politická strana v niektorých krajinách (napr. Africký národný kongres v JAR)

kongrua

štátom poskytovaný príjem duchovných, štátny príspevok ku platom duchovenstva

kongruencia

zhoda, súbeh, rovnosť, dohoda; v jazykovede zhoda v osobe, čísle a páde; v teórii čísel vzťah medzi celými číslami; v geometrii zhodnosť útvarov

koncha

ulita, lastúra, mušľa; skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov; polkruhová klenba

konchológia

náuka o schránkach mäkkýšov

kónický

kužeľovitý

konídia

výtrus húb

konifera

ihličnatá rastlina, strom alebo ker

konimeter

pachomer

koniotómia

rozrezanie priedušnice pri dusení

konjektúra

dohad, domnienka; oprava porušeného textu

konjugácia

časovanie slovies; spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov; párovanie chromozómov

konjunkcia

spojenie, spojitosť, časová zhoda; súvislosť; gramatická spojka; postavenie planéty na čiare Zem - Slnko buď pred alebo za Slnkom; v logike spojenie dvoch výrokov, ktoré je správne, ak sú oba výroky správne; zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe

konjunktív

slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť

konjunktiva

očná spojivka

konjunktivitída

zápal očných spojiviek

konjunktúra

priaznivá situácia, vhodná zhoda okolností; obdobie hospodárskeho rozmachu

konjurácia

spiknutie, sprisahanie

konkáva, konkavita

vyhlbenina, vydutosť, zakrivenie plochy dovnútra

konkávny

vydutý, zakrivený dovnútra

konkláve

prísne uzavreté miesto pre zhromaždenie kardinálov pri voľbe pápeža; toto zhromaždenie

konkludentný

pripúšťajúci záver; odôvodňujúci určitý výsledok

konkludentný čin

z ktorého možno usudzovať na skutočné myslenie jednajúceho

konklúzia

záver; konečný výsledok; konečné rozhodnutie, úsudok

konkordácia

súhlas, zhoda; abecedný zoznam aj so slovne zhodnými miestami jednej alebo viacerých kníh; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství; v hudbe konso-nujúci trojzvuk

konkordácia, konkordancia

súhlas, zhoda; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství

konkordát

dohoda medzi vládou a Vatikánom o postavení katolíckej cirkvi v danej krajine

konkrécia

zarastanie tkaniva; tvorba kameňov v niektorých orgánoch; horninový alebo minerálový guľovitý alebo šošovkovitý útvar odlišný od okolnej horniny

konkrement

patologicky vytváraný pevný útvar v dutých orgánoch, kameň

konkretizácia

zvečnenie, upresnenie, znázornenie, uskutočnenie

konkrétny

určitý, názorný, vecný; skutočný, hmatateľný, zmyslami vnímateľný

konkrétum

skutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť; podstatné meno pomenovávajúce bytosti a veci

konkubinát

trvalé súžitie muža a ženy bez formálneho uzavretia manželstva

konkurencia

súbeh, súťaž, súperenie, prejav hospodárskej súťaže

konkurz

zhoda okolností; súťaž, uchádzanie sa o niečo; úpadok právnickej osoby

konosement

prevoditeľný doklad o prevzatí tovaru na námornú prepravu

konotácia

významový alebo štylistický odtieň doplňujúci základný význam

konsangvinita

pokrvná príbuznosť

konsekrácia

posvätenie, svätenie; súčasť katolíckej omše, tzv. premena

konsenzus

schválenie, súhlas, dovolenie, zhoda

konsignácia

súpis, zoznam, odoslanie, zloženie, poukázanie peňazí alebo tovaru

konsignant

odosielateľ, deponent

konskripcia

súpis, zápis do zoznamu; sčítanie obyvateľov

konsolidácia

upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti

konsonancia

súznenie, súzvuk; hudobná ľúbozvučnosť

konsonant

spoluhláska

konspekt

plán diela v tézach, výťah z diela na študijné účely

konsternácia

zmätok, rozpaky, ohromenie, nepríjemné prekvapenie

konstipácia

zápcha

konstrikcia

zúženie, zovretie, utiahnutie, podviazanie

konstriktor

zvierač

konšel

radný, člen mestskej alebo obecnej rady

konškolák

zastaralý výraz označujúci spolužiaka

konšpirácia

sprisahanie, ilegálna činnosť; komplot, tajná dohoda

konštanta

stála, nepremenná veličina

konštantný

stály, nemenný, trvalý

konštatovať

zisťovať, potvrdzovať

konštelácia

postavenie; súbeh, stav okolností, stav vecí; postavenie hviezd, z ktorého astrológovia usudzujú na ľudský osud

konštitúcia

usporiadanie, stavba živého organizmu; usporiadanie atómov v molekule; telesné a osobnostné znaky jedinca; stavba tela; ústava

konštitucionalistika

veda o ústavnom práve

konštituovať

ustanovovať, zakladať, zriaďovať

konštrukcia

zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná; kostra stavby; stavba tela, telesný stav; umelá predstava, výmysel

konštruktivizmus

umelecký, predovšetkým architektonický smer 20. rokov 20. storočia zdôrazňujúci konštrukciu, kvalitu materiálu a účelnosť

konštruktívny

tvorivý, činorodý, aktívny

kontagiozita

nákazlivosť, infekcia

kontagiózny

nákazlivý

kontajner

kovový obal na dopravu sypkých a tekutých hmôt; veľkokapacitná nádoba na odpad; pojazdná nádoba na tuhý komunálny odpad

kontajnment

kontrola, obmedzenie, sebaovládanie, ochranný kryt jadrového reaktora a primárneho okruhu

kontakt

spojenie, styk; v geológii miesto dotyku dvoch hornín v zemskej kôre

kontaktný

dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku; podozrivý z nákazy zo styku s chorým

kontaminácia

znečistenie prostredia škodlivými látkami, zamorenie; in-fekt, nakazenie organizmu

kontaminovať

infikovať, nakaziť niekoho infekčnou chorobou

kontangentoida

graf funkcie kotangens

kontemplácia

rozjímanie; premietanie, uvažovanie

kontext

poňatie, doslovné znenie; súvislý text; súvislosť udalostí

kontiguita

styčnosť; dotyk vecí v čase a priestore; susedstvo

kontinent

pevnina, svetadiel

kontingent

vopred stanovený počet, dávka; zákonom alebo zmluvou stanovený počet alebo množstvo

kontinuácia

pokračovanie, trvanie

kontinuálne

nepretržite, priebežne, stále, súvislé

kontinuálny

súvislý, trvalý, nepretržitý, neprerušený

kontinuita

spojitosť, súvislosť, nepretržitesť, trvanie, trvalosť, plynutie

kontinuum

niečo súvislé, nepretržité, prostredie bez vnútornej štruktúry, spojité

konto

účet

kontokorent

bežný účet

kontra

proti; tón o tri oktávy nižší ako základný tón

kontra-

prvá časť zložených slov s významom opačný, idúci proti; v hudbe o oktávu nižší

kontraband

tovar protizákonne prepravovaný cez hranice, doprava takéhoto tovaru

kontrabas

strunový sláčikový hudobný nástroj, basa; hlboký mužský hlas

kontradikcia

protirečenie, rozpor, protiklad

kontrahent

zmluvná strana; osoba, ktorá uzatvára zmluvu, kontraktor

kontrahovaný

zmluvne dohodnutý, daný zmluvou

kontraindikácia

príčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby alebo určitého lieku

kontrakcia

sťahovanie, zmršťovanie; skracovanie, zúženie; zmenšenie objemu; zmršťovanie svalu

kontrakt

zmluva, dohoda, dohovor

kontraktácia

zjednávanie a uzatváranie zmlúv

kontraktilita

sťahovateľnosť, zmrštiteľnosť

kontraktúra

skrátenie; fixované držanie časti tela spôsobené skrátením svalu a jeho väzivovou premenou

kontralaterálny

ležiaci na opačnej strane

kontramaska

maska používaná v trikovej filmovej technike pri snímaní alebo kopírovaní

kontrapost

vo výtvarnom umení pohybovo vyvážený postoj, pri ktorom váha tela spočíva na jednej nohe

kontrapozícia

protiklad

kontraproduktívny

nevhodne pôsobiaci, pôsobiaci proti výsledku alebo riešeniu, brzdiaci

kontrapunkt

druh tvorby hudobnej skladby, pri ktorej majú všetky hlasy melodickú a rytmickú samostatnosť

kontrarevolúcia

politický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja; protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí

kontrárnosť

protiľahlosť, opačnosť, protichodnosť

kontrasignácia

spolupodpis druhej zmluvnej strany ako predpoklad záväznosti alebo platnosti úradného dokumentu

kontrasignatúra

podpis druhého splnomocnenca, spolupodpis

kontrast

protiklad, pravý opak, úplná rozdielnosť

kontribúcia

vojnová daň vymáhaná nepriateľom; verejné dávky a dane; podiel poisťovne na škode

kontrola

dozor, dohľad; preskúmanie, skúška, preskúšanie

kontroverzia

spor, rozpor, hádka; sporná vec

kontumácia

opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat; nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného; nedostavenie sa športového súpera na stretnutie s dôsledkom jeho prehry

kontúra

obrysová čiara, obrys

kontúzia

navonok nekrvácajúce zranenie vnútorného orgánu, svalu, nervu a pod., pomliaždenina

kontúzia

pomliaždenie, otlačenina

kónus

kužeľ; kužeľovitá súčiastka stroja

konvalidácia

premena pôvodne neplatného právneho úkonu na platný; v cirkevnom práve dodatočné uznanie cirkevne neplatného manželstva

konvalinka

trvalka s bielymi kvietkami zvončekového tvaru

konvejer, konvejor

článkový dopravník, bežiaci pás

konvekcia

prúdenie, prenos látky a energie prúdením; šírenie tepla prúdením; prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním povrchu Zeme

konvektor

vykurovacie teleso teplovzdušného vykurovania

konvencia

dohoda, zmluva; zvyklosť, spoločenský mrav

konvencionalizmus

klasický výklad podstaty matematiky, názor na pojmy ako iba dohodnuté, bez obsahu; lipnutie na spoločenských pravidlách, konvenciách

konvenovať

hodiť sa, vyhovovať; byť primeraným

konvent

zhromaždenie, schôdzka; zbor mníchov rovnakého kláštora; kláštor; francúzske revolučné národné zhromaždenie v roku 1792, ktoré vyhlásilo republiku

konvergencia

zbližovanie, zbiehanie; vo fyzike zbiehavosť, napr. lúčov; v jazykovede postupné vyrovnávanie jazykových rozdielov; v biológii vývojová tendencia organizmov k postupnému vytváraniu rovnakých alebo podobných morfologických a fyziologických znakov; v etnografii výskyt podobných kultúrnych javov u rôznych národov nezávisle na sebe; v medicíne nesúhlasný pohyb očí; v geografii uhol medzi dvoma poludníkmi

konvertibilita

zmeniteľnosť, prepočítateľnosť, najmä jednej meny za inú

konvertiplán

lietadlo schopné zvisle štartovať aj pristávať

konvertita

ten, kto prestúpil na inú vieru, najmä katolícku

konvertor

menič, zmiešavač; prevodník; hutnícka pec; jadrový reaktor na reprodukciu jadrového paliva

konvertovať

meniť, zamieňať; meniť vieru alebo presvedčenie

konverzácia

rozhovor, diskusia, najčastejšie spoločenského charakteru

konverzia

zmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.); obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore

konvexita

vydutosť, vypuklosť, konvexnosť

konvexný

vydutý, vypuklý, klenutý

konvoj

ozbrojený ochranný doprovod vozidiel, lodí a pod.; dlhý rad dopravných prostriedkov, kolóna

konvokácia

zvolanie, povolanie, schôdzka; snem; v Anglicku zákono-dárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok

konvolut

zväzok spisov; niekoľko spoločne zviazaných kníh

konvoluta

závitková, špirálovitá ozdoba hlavice stĺpu

konvulzia

kŕč, kŕčovitý záchvat

konzekvencia

následok, dôsledok; vytrvalosť, dôslednosť; cieľavedomosť

konzekvent

nasledujúci člen, následok, logický záver, výsledok

konzekventný

logicky vyplývajúci, dôsledný; v hydrológii svahový, prispôsobený svahovým pomerom

konzervácia

úprava látok a predmetov proti zničeniu, pokazeniu

konzervatizmus, konzervativizmus

lipnutie na starom a prežitom; úsilie o zachovanie starých poriadkov a spôsobu života; spiatočníctvo; zaujatosť proti novému a pokrokovému; program niektorých politických strán

konzervatórium

vyššia stredná hudobná a divadelná škola

konzervovať

uchovávať v dobrom pôvodnom stave; vybaviť ochranným obalom, náterom a pod.; prevádzať ochranu prírodných a umeleckých pamiatok

konziliár

odborník prizvaný ošetrujúcim lekárom na konzultáciu

konziliárny

poradný

konzílium

spoločná porada, najčastejšie lekárov o postupe liečby

konzistencia

súdržnosť, pevnosť, húževnatosť, hutnosť; chovanie látok voči zmenám stavu, súdržnosť čiastočiek hmoty molekulárnymi silami

konzistórium

poradný zbor pápeža alebo biskupa; najvyšší orgán niektorých evanjelických cirkví; biskupská kancelária; biskupská kúria

konzola

nosník, podstavec, konštrukcia vystupujúca z múra a podopierajúca časť stavby; držiak tyče na záclony

konzorcium

spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie

konzul

v starovekom Ríme najvyšší úradník; diplomatický úradník menovaný vládou k zastupovaniu v inom štáte

konzulát

budova konzulárneho zastupiteľského úradu, úrad konzula

konzultácia

odborná porada; udelenie odbornej rady

konzultant

odborný poradca

konzum

spotreba vecí potrebných pre život, konzumácia; obchod so zmiešaným tovarom

konzumácia

spotrebovanie, spotreba

konzumpcia

spotreba spotrebných predmetov na uspokojenie potrieb; v právnictve obsiahnutie jedného trestného činu v inom

kooperácia

spolupráca, súčinnosť

kooperatívny

spolupracujúci, svojpomocný, družstevný

kooptácia

povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby

koordinácia

uvedenie do súladu; spolupráca jednotlivých zložiek niečoho; zoradenie, nastavenie podľa určitého pravidla

koordináta

súradnica

kopainovník

tropický ker, z ktorého sa získava balzam používaný v medicíne a farmácii

kopal

fosílna živica z tropických stromov, používaná pri výrobe lakov

kópia

opis, obťali, rozmnoženina; otlačok; nepôvodné dielo napodobňujúce originál; mechanicky vyrobený ďalší exemplár

kopiapit

vodnatý a zásaditý síran železa a mangánu, nerast

kopilot

druhý pilot dopravných lietadiel

kopiózny

bohatý, početný, častý, hromadný; vyskytujúci sa vo veľkom množstve

kopolymér

polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka

kopolymerácia, kopolymerizácia

reťazová polymerácia dvoch alebo viacerých rôznych monomérov

kopra

sušená biela vnútorná hmota kokosových orechov; surovina na výrobu jedlých tukov

kopro-

prvá časť zložených slov s významom výkal, vulgárny

koprocesor

vo výpočtovej technike pomocný procesor počítača

koprodukcia

spoločná výroba (napr. filmu)

koprofág

organizmus živiaci sa výkalmi a trusom; skatofág

koprofágia

duševná porucha, pri ktorej postihnutý pojedá vlastné výkaly

koprofília

v biológii schopnosť organizmov žiť na výkaloch živočíchov; patologická záľuba vo výkaloch

koprofóbia

strach z vlastných výkalov

koprofyt

rastlina vyvíjajúca sa na výkaloch živočíchov

koprolália

chorobná túžba hovoriť vulgárne, kakolália

koprolit

kameň v čreve; skamenelé výkaly vymretých živočíchov

koprológia

vyšetrovanie a skúmanie ľudskej stolice alebo zvieracieho trusu; náuka o tom

kopula

v jazykovede spona, slovesná časť menného prísudku so sponou

kopulácia

pohlavné spojenie, súlož, párenie; pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty; štepenie ovocných stromov; reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlú-čeniny; v zastaralom význame svadba; jednoduchý spôsob úpravy ovocných stromov

kopulant

páriaci sa živočích

kopunkcia

funkcia doplnkového uhla

korakoid

krkavčia kosť u vtákov, plazov a obojživelníkov

koral

morský živočích s vápenatou kostrou, žijúci prisadnuto vo veľkých trsoch - kolóniách; vápenatá schránka tohto živočícha; drobná guľka na navliekanie na šnúru - korálik

koralit

vápenatá schránka mechúrnikov

koralovec

jedovatý had tropického pásma, napr. kobra

koralovka

ryba žijúca v koralových útesoch

korán

posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu

korázia

obrusovanie a rozrušovanie hornín pevnými časticami, abrázia

kord

dlhá bodná zbraň, šermiarska zbraň; vrúbkovaná tkanina, manchester; tkanina na vystužovanie kostry pneumatiky

kordialita

srdečnosť

kordierit

kremičitan hliníka a mangánu, kosoštvorcový nerast

kordillera

v geomorfológii systém paralelných chrbtov, ostro lineárne vyhranený; horský chrbát; v geológii pozdĺžny prah rovnobežný s pretiahnutím geosynklinály vzniknutý v určitom štádiu jeho vývoja

kordomyóm

nezhubný nádor svalového tkaniva srdca

kordón

zástup vojska, divákov a pod.; zábrana, zátaras; ochranné pásmo; súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto; tvarovaný ovocný stromček; mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie; rádová stuha; územie oddeľujúce oblasť zamorenú infekčnou chorobou od nezamorenej, tzv. sanitný kordón

kordonet

niť z prírodného hodvábu na strojové šitie

kordován

brašnárska koža z koziny a baraniny, podľa španielskeho mesta Cordoba, čítaj Kordová

korealita

nerozdielnosť spoločného záväzku alebo pohľadávky

koreferát

doplňujúci referát; dodatkový prejav k hlavnému prejavu

korekcia

oprava, náprava, úprava; väzenská cela na výkon zostreného trestu; v očnom lekárstve vyrovnanie chyby zraku okuliarmi

korektív

opravný, nápravný prostriedok

korektný

správny, presný, bezchybný, upravený, zodpovedajúci zásadám slušného styku medzi ľuďmi

korektor

zariadenie samočinne upravujúce činnosť stroja alebo údaje meracieho prístroja; pracovník upravujúci text, vykonávajúci korektúru

korela

druh austrálskeho stepného papagája

korelácia

súvsťažnosť medzi znakmi, dejmi alebo veličinami; vzájomné vzťahy medzi bunkami, pletiva a orgánmi viacbunkových organizmov; štatistická závislosť viacerých veličín

korepetícia

nacvičovanie a opakovanie úlohy s operným alebo operetným spevákom alebo tanečníkom

korepetítor

hudobník alebo tanečník študujúci so spevákmi alebo tanečníkmi ich rolu; domáci učiteľ

korešpondencia

dopisovanie, listy; vzťah medzi javmi a teóriami, ktoré si vzájomne zodpovedajú; v logike relácia medzi dvomi triedami; v geometrii rovnoľahlosť; osová súmernosť

korešpondent

dopisovateľ, zvláštny alebo stály spravodajca tlače, televízie, rozhlasu a pod.

korfball

loptová hra zmiešaných družstiev podobná basketbalu

koriander

vysoká rastlina s aromatickými plodmi a malými kvietkami; plody sa používajú ako korenie

korida, corrida

býčie zápasy

koridor

veľká chodba, priechod; pruh štátneho územia na území iného štátu

korigencie

prísady zlepšujúce niektoré nepríjemné vlastnosti, napr. chuť, vôňu hlavného lieku

korigovať

upravovať, opravovať, zlepšovať

korium, corium

prekrvená a inervovaná väzivová vrstva kože pod pokožkou, škára; bunková vrstva pod pokožkou koreňov

korkovník

exotický strom poskytujúci cenné drevo

korma

zadná časť lode nad kormidlom

kormorán

veľký vodný vták, žijúci aj v podunajskej delte vo veľkých kolóniách

kormus

telo rastliny, rozlíšené na koreň, stonku a listy; trs, zhluk rastlín alebo živočíchov, spravidla k sebe natrvalo prirastených

kornea

očná rohovka

kornelit

vodnatý sulfát železa, nerast

kornet

vojenský trubač; neskôr veliteľ jazdeckej čaty; kovový dychový nástroj podobnú trubke; organový register

korneta

štvorcový nevy stužený jazdecký prápor so stuhami a šnúrami; čata vojenskej jazdy

korodovať

podliehať korózii; rozrušovať povrch kovu

korofília

sexuálny záujem mužov o nedospelé dievčatá

korok

kôra z korkového duba; vyrábajú sa z neho izolačné materiály

korola

korunka kvetu

koróna

veniec, koruna; vonkajšia vrstva slnečnej atmosféry; tichý elektrický výboj vyvolaný nárazovou ionizáciou

koronadit

oxid olova a mangánu, štvorcový nerast

koronárna jednotka

jednotka intenzívnej starostlivosti v nemocnici pre pacientov po operácii srdcovocievneho systému

koronárny

vencovitý, vencový

koronavírus

vírus spôsobujúci ochorenia dýchacích ciest

koroner

v USA a Anglicku úradný obhliadač mŕtvol, súdny lekár

koronograf

ďalekohľad na pozorovanie slnečnej koróny

korózia

porušovanie povrchu hmoty chemickým a iným pôsobením; porušovanie povrchu hornín prírodnými procesmi

korporácia

združenie, spolok; záujmová organizácia; obchodná spoločnosť, spravidla akciová

korporativizmus

talianský variant fašistickej ideológie, tzv korporatívneho, čiže stavovského štátu

korporatívny

spoločný, hromadný; stavovský

korpulencia

tučnota, obezita, telnatosť

korpulentný

mohutný, tlstý, telnatý

korpus

telo, teleso; v sovietskej armáde armádny zbor; v medicíne telo maternice; súpis pamiatok zahŕňajúci iba určitý vybraný materiál; pečený pekárenský polotovor na prípravu tort a koláčov

korpuskula

vo fyzike: veľmi malá častica

korpuskulárne žiarenie

tvoria ho častice s nenulovou hmotnosťou

korsak

stredoázijská psovitá šelma

kortesy

pôvodne španielske stavovské zhromaždenia, neskôr označenie španielskeho a portugalského parlamentu

kortexón

hormón produkovaný kôrou nadobličiek

kortikálny

týkajúci sa kôry, kôrový

kortikoid, kortikosteroid

steroidný hormón kôry nadobličiek

kortikopropín

hormón predného laloku hypofýzy

kortikosterón

steroidný hormón regulujúci látkovú premenu minerálnych látok

kortikostimulátor

prístroj elektricky dráždiaci mozgovú kôru

kortikovírus

druh bakteriálneho vírusu

kortizol

steroidný hormón z kôry nadobličiek, regulujúci látkovú premenu cukrov

kortizon

steroidný hormón nadobličkovej kôry, liek proti reumatizmu

korumpovať

mravne kaziť, narušovať, najmä podplácaním; podplácať

koruna

rozvetvená časť stromu; vnútorný obal kvetu

korund

po diamante najtvrdší nerast, oxid hlinitý

korunka

ozdoba na hlave niektorých vtákov, napr. pávov

korupcia

mravný rozklad, úplatkárstvo; predajnosť činiteľov verejného života

koruška

lososovitá ryba pobrežných vôd

korutina

vo výpočtovej technike spoločná rutina, podprogram, ktorý po opätovnom vyvolaní obnoví svoju funkciu na návratovej adrese svojho posledného prevedenia

korveta

vojnová trojsťažňová plachetnica s jedným radom diel; bojová loď používaná ako doprovodná loď; akrobatický skok do stoja na rukách

korvuzit

nerast s obsahom vanádu

koryfa

druh indickej palmy kvitnúcej iba jediný raz

koryfej

popredná osobnosť verejného života; pôvodne hlava starogréckeho dramatického zboru

korynebaktéria

baktéria tyčinkovitého tvaru, spôsobujúca hnisavé ochorenia

koryza

nádcha, prechladnutie

korzár

pirát, námorný lupič; majiteľ alebo nájomca lode splnomocnený bojujúcim štátom k námorným operáciám s právom koristi

korzet

šnurovačka; v medicíne aparát na podporu trupu

korzo

ulica v centre mesta, kde sa pravidelne prechádzajú ľudia, promenáda

kosalit

sulfid bizmutu a olova, kosoštvorcový nerast

kosekans

jedna zo základných goniometrických funkcií

kosínus

pomer priľahlej odvesny a prepony v pravouhlom trojuholníku

kosínusoida

graf funkcie kosínus

kostálny

rebrový košerrituálne bezchybný, čistý pokrm alebo jedlo podľa židovských predpisov

košerovanie

spôsob porážania jatočného dobytka a úpravy mäsa a iných pokrmov a nápojov podľa židovských rituálnych predpisov

koštovka

ochutnávka vína

kóta

číslo, ktoré udáva výšku zemepisného bodu nad hladinou mora; v geometrii číslo určujúce rozmer; vrchol hory, údaj výšky

kotácia

úradný záznam kurzov cenných papierov na burze; kótovanie

kotangens

jedna zo základných goniometrických funkcií

kotéria

vzájomná podpora jednotlivcov na dosiahnutie spoločného úžitku; klaka

kotilion

francúzsky spoločenský tanec; drobný darček tanečníkovi od tanečnice

kotinga

pestrofarebný juhoamerický vták

kótovanie

priraďovanie kót; záznam kurzov na burze, kotácia

kotunnit, cotunnit

chlorid olovnatý, kosoštvorcový nerast

koturn

zvláštna obuv antického herca; povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči

kouč, coach

vedúci športového družstva, tréner

kovalencia

v chémii väzba vzniknutá zdieľaním elektrónov

kovalentná väzba

chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov

kovariancia

miera vzájomnej väzby medzi dvomi náhodnými veličinami

kovariantnosť

zachovanie tvaru rovníc vo všetkých vzťažných sústavách, inerciálnych aj neinerciálnych

kovboj

pastier dobytka v Severnej Amerike (v južnej Amerike gaučo)

koverkot

pevná vlnená alebo polovlnená látka z česanej priadze z dvojfarebnej nite, najčastejšie na oblek alebo na plášť

kox-

prvá časť zložených slov s významom bedro, bederný klb

koxa

bedrový klb

koxagra

dna bedrového klbu

koxalgia

bolesti v bedernej oblasti

koxálny

bedrový

koxatróza

degeneratívne ochorenie bedier, artróza bedrového klbu

koxitída

zápal bedrového klbu

kozmetika

odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o telesnú krásu a odstraňovanie kozmetických chýb a nedostatkov

kozmický

vesmírny, týkajúci sa vesmíru

kozmo-

prvá časť zložených slov s významom vesmír, svet

kozmobiológia

náuka o živote vo vesmíre

kozmodróm

priestor a zariadenie na vypúšťanie kozmických lodí do vesmíru

kozmogónia

náuka o vzniku a vývoji hviezdnych sústav, celého vesmíru

kozmografia

veda, ktorá sa zaoberá výskumom vesmru

kozmochémia

náuka o chemických procesoch vo vesmíre

kozmológia

náuka o vesmíre ako celku, o štruktúre vesmíru v najširšom zmysle, podstate, počiatku a vývoja vesmíru

kozmonaut

vysokokvalifikovaný letec pilotujúci umelé kozmické telesá; astronaut

kozmonautika

odbor zabezpečujúci lety do vesmíru, astronautika

kozmonómia

náuka o zákonoch vesmíru

kozmopolit

v biológii: organizmus rozšírený po celej zemeguli

kozmopolita

svetoobčan, stúpenec kozmopolitizmu

kozmopolitizmus

rozšírenie organizmu na všetkých svetadieloch Zeme; svetoobčianstvo; popieranie významu národného vedomia a príslušnosti v záujme svetového príslušenstva; zdôrazňovanie príslušnosti jedinca i celého národa k ľudstvu

kozmoráma

diaskopické znázornenie krajín, miest, vesmíru

kozmos

vesmír, vesmírny priestor, svet

kp

značka pre kilopond

Kr

značka pre kryptón

kraal

juhoafrická kruhová oplotená dedina domorodcov; oplotená pastva

krab

jedlý kôrovec z podradu desaťnohých morských kôrovcov, žijúci na pobreží mora

krach

úpadok, bankrot; v prenesenom zmysle úplný nezdar

kraj ta

rod veľkých nejedovatých ázijských hadov

krakeláž

sústava trhliniek vo farebnej vrstve obrazu

krakovanie

tepelné štiepenie - pyrolýza - vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy

kramľa

železná svorka na spájanie trámov, tesárska skoba

krandallit, crandallit

zásaditý fosforečnan hliníka a vápnika, nerast

kranio-

prvá časť zložených slov s významom lebka, lebečný

kranioektómia

chirurgické otvorenie lebky

kraniológia

vedný odbor zaoberajúci sa opisom lebky

kraniometer

prístroj na meranie lebky a menších rozmerov tela, kefalo-meter

kranioneuralgia

zápalové ochorenie nervov pokožky na hlave

kraniostenóza

deformácia lebky z predčasného zrastenia švíkov lebky

kraniotómia

operatívne otvorenie lebky

kras

útvary vytvorené pôsobením vody v rozpustných pevných horninách

kráter

pažerák sopky, vyústenie dráhy magmy na povrch; sopečná priehlbina, najmä na povrchu Mesiaca

kratogén

časť zemskej kôry, ktorá už nepodlieha vrásneniu

krauróza

zvrašťovanie kože

kreácia

tvorba; výtvor, výsledok činnosti; menovanie nového kardinála

kreacionizmus

teória o vzniku alebo vývoji človeka a živej prírody tvorivou silou

kreatín

organická zlúčenina v svaloch, mozgu, krvi; svalový enzým

kreatinín

produkt látkovej výmeny pri niektorých špecifických stavoch, napr. v tehotenstve

kreatinúria

prítomnosť kreatínu v moci

kreatúra

stvorenie, bytosť; netvor, obluda

kredit

úver; plusový zostatok na účte; pravá strana účtu; dôvera, spoločenská vážnosť; hodnota a význam vysokoškolskej skúšky alebo zápočtu

krédo

vyznanie viery; presvedčenie, viera, názor; časť katolíckej omše

kredulita

dôverčivosť, ľahkovernosť

krecht

chránený kryt na uskladnenie poľnohospodárskych produktov počas zimy

kreker, cracker

suchár, sušienka

krém

polotuhá penovitá hmota z rôznych prípravkov; kozmetický prípravok; mazadlo na obuv a pod.; jemná polievka; hustý likér

kremácia

spopolnenie, pohreb žehom

kremonky

vzácne husle zo 17. a 18. storočia vyrobené v husliarskych dielňach v talianskom meste Cremona

krenelovanie

ozdobovanie budov pevnostnými motívmi

krenológia

výskum liečivých účinkov prameňov

krenoterapia

liečba účinkami liečivých prameňoch

kreol

pôvodne potomok európskych, najmä španielskych prisťahovalcov v Južnej a Strednej Amerike, v karibskej oblasti a Brazílii aj potomok černošských otrokov

krep

zrnitá, jemne zvrásnená tkanina

krepa

prírodný kaučuk z latexu

krépidoma

podstavec pod sochu; mierne vypuklá podmurovka antického chrámu, krépis

krépis

mierne vypuklá podmurovka antického chrámu

kresťanstvo

náboženstvo založené na viere v osobu Ježiša Krista a jeho učenie

kretén

duševne zaostalý človek; hlupák

kretenizmus

vrodená choroba mozgu prejavujúca sa poruchami telesného a duševného vývoja

kretón

bavlnená, spravidla pestro potlačená tkanina

kreveta

malý morský rak, garnela

krézovský

nesmierne, rozprávkovo bohatý; podľa starovekého kráľa Kréza

krída

obchodný úpadok v dôsledku neschopnosti plniť záväzky

krieda

najmladší útvar druhohôr; uhličitanová hornina bielej farby, odroda vápenca, ktorá sa používa na písanie

krichtonit

oxid železa a titánu, hornina

kriket

pálkovacia hra

krimi-

prvá časť zložených slov s významom kriminálny

kriminalistika

veda skúmajúca a odhaľujúca páchateľov trestnej činnosti, zisťujúca súdne dôkazy a pod.

kriminalita

zločinnosť, trestná činnosť

kriminológia

spoločenská veda zaoberajúca sa zločinnosťou, jej príčinami a prejavmi a bojom proti nej

krinolína

široká sukňa s vystuženými kostenými alebo kovovými kruhmi a páskami

kripel

slangový výraz pre mrzáka, postihnutého človeka, invalida

kris

indonézska dýka s vlnovitou čepeľou

kristianizácia

šírenie kresťanstva, christianizácia

kristianizovať

obracať na kresťanstvo

kristobalit

oxid kremičitý, nerast

Krišna

pôvodne indický hrdina, neskôr zbožňovaný ako 8. prevtelenie Višnu

krištáľ

bezfarebná odroda kremeňa

kritérium

meradlo pre porovnanie, určovací znak, poznávavacie znamenie; závod vybraných pretekárov

kriticizmus

skeptický prístup ku všeobecným, dogmatickým pravdám

kritický

hodnotiaci, skúmajúci; karhajúci; rozhodujúci; nebezpečný; medzný, krajný, hraničný

kritika

odborné posúdenie; spochybnenie; vytknutie nedostatkov

kríza

vrcholný stav deja alebo činnosti; neľahká situácia; obdobie hospodárskeho úpadku; nebezpečný stav, zmätok

krocetín

farbivo získané zo šafranu

krocín

žlté farbivo v šafrane krokethra s drevenými palicami, ktorými hráči ženú farebné gule medzi bránkami k cieľovému kolíku

kroketa

vyprážané plnené cesto; jedlo zo zemiakov alebo ryže v tvare guľôčok alebo valčekov

krokodíl

veľký nebezpečný plaz s mohutným a silným chvostom a šupinami pokrytou kožou

krokoit

žltý lesklý jednoklonný nerast, chróman olovnatý

krókus

šafran; cibuľovitá rastlina

króna

islandská koruna, menová jednotka Islandu

kroon

menová jednotka Estónska, estónska koruna

kros

terénny alebo cezpoľný beh

krosček

nedovolené bránenie v hre, napr. zadržanie protihráča hokejkou

krossit

amfibol v kryštalických bridliciach

kruciáta

stredoveká križiacka výprava

krucifix

plastika ukrižovaného Krista

krudelita

surovosť, krutosť

kruchta

chór kostola

krupáda

skok koňa šikmo nahor

krupiér

pomocník bankára pri niektorých hazardných hrách, napr. rulete

krupón

chrbtová koža zvieraťa; stredná časť chrbtovej kože

krusta

chrasta, vrstva zaschnutej krvi; v chémii zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; v geológii pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách; obklad steny z rôznych materiálov; skorodovaná vrstva na kamenných plastikách

krusta

zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách

krustácia

kôrnatenie

krutóny

drobné kúsky chleba opečené na oleji

krvná plazma

tekutina obsahujúca krvné bielkoviny

kryo-

prvá časť zložených slov s významom nízka teplota, mráz

kryobiológia

náuka o pôsobení chladu na organizmy

kryofilný

prispôsobený životu pri nízkych teplotách, chladnomilný

kryofyt

rastlina žijúca na roztápajúcom sa snehu alebo ľade, chladnomilná rastlina

kryogenetika

časť fyziky zaoberajúca sa javmi prebiehajúcimi pri veľmi nízkych teplotách, spravidla kvapalného hélia

kryogenéza

súhrn procesov prebiehajúcich v najhornejšej časti zemskej kôry pri záporných teplotách a pretvárajúcich horniny

kryogénny

spôsobený alebo vytvorený pôsobením mrazu

kryokomora

izolovaná skriňa, v ktorej možno vytvárať a udržiavať teploty pod - 50 stupňov Celzia, používaná na výskum účinkov nízkych teplôt na materiály, prístroje a ich súčasti kryokonitmeteorický prach na ľadovcoch v polárnych a vysokohorských oblastiach

kryolit

minerál používaný pri elektrolytickej výrobe hliníka; fluorid hli-nitosodný

kryológia

náuka o ľadovcoch a výskyte ľadu na vodných tokoch a plochách

kryoplanácia

zarovnávanie povrchu mrazivými procesmi

kryoplanktón

spoločenstvo mikroorganizmov žijúcich na ľadových plochách

kryosféra

časť hydrosféry a litosféry, ktorá je v zmrznutom stave v dôsledku dlhodobého pôsobenia záporných teplôt

kryoterapia

liečebná metóda používajúca na ničenie choroboplodných útvarov veľmi nízku teplotu

krypta

podzemné pohrebisko pod chrámovým priestorom; skrytá dutinka v krčnej mandli

kryptestézia

mimozmyslové vnímanie

kryptické

sfarbenie nenápadné sfarbenie tela živočícha

krypto-, krýpt

- prvá časť zložených slov s významom skrytý, tajný

kryptodepresia

skrytá prepadlina, depresia zatopená vodou s hladinou nad úrovňou a dnom pod úrovňou morskej hladiny

kryptogam

tajnosnubná, výtrusná rastlina, ktorá sa nerozmnožuje semenami

kryptogamia

rozmnožovanie rastlín výtrusmi, tajnosnubnosť

kryptogamná rastlina

tajnosnubná, rozmnožujúca sa spórami

kryptogénny

nejasného pôvodu

kryptogram

text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu; literatúra utajujúca skrytý zmysel; druh hádanky

kryptoklíma

mikroklíma uzavretých priestorov

kryptokokus

hubový pôvodca ochorenia pľúc

kryptokoryna

akváriová rastlina

kryptomelán

nerast s obsahom horčíka a draslíka

kryptoméria

japonský céder, ihličnatý strom pestovaný u nás v parkoch

kryptomérny

neviditeľný, skrytý

kryptometria

latencia znaku; japonský céder

kryptomitóza

priame delenie bunky s fázami mitózy prebiehajúcimi v jadre

kryptón

chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr

kryptonym

krycie meno, pseudonym, prijaté meno, fiktonym

kryptoxantín

provitamín A; prírodné červené farbivo

kryptozoá

živočíchy žijúce skryto, napr. pod kameňmi alebo pod stromovou kôrou

krypty

vyduté miesta črevného epitelu

kryštál

pevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané; teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny

kryštalický

majúci tvar kryštálu; zložený z kryštálov

kryštalit

niekoľko atómov zoskupených ako v kryštále; veľmi malý kryštalický útvar vo vyvretých horninách

kryštalizácia

tvorba kryštálov vylučovaním tuhej látky z roztoku; tríbenie, vyjasňovanie názorov

kryštalografia

odbor, ktorý sa zaoberá kryštálmi, ich chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, zákonitosťami ich vzniku a pod.

kryštalomantia

veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule

ksí

v gréckej abecede písmeno x

kšaft

testament, závet, posledná vôľa

ktenídie

žiabre mäkkýša

ku rát

vojenský kňaz

kubanit

sulfid medi a železa, nerast

kubatúra

objem, kubický obsah telesa

kubický

objemový, priestorový; tretieho stupňa (kubická rovnica)

kubizmus

umelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti; podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov

kubus

kocka; tretia mocnina

kudu

stepná antilopa žijúca na juhu a východe Afriky

kuesta

asymetrický horský vrchol alebo hrebeň, ktorého mierny svah tvorí vrstvová plocha a príkry svah čelo vrstvy

kuff

holandská široká pobrežná plachetnica

kuguár, kaguár

mačkovitá šelma žijúca v amerických horách; puma americká

kukla

štádium procesu vývoja hmyzu medzi larvou a dospelým hmyzom

Kukluxklan, Ku-Klux-Klan

fašistická teroristická protičernošská organizácia v USA, vystupujúca v dlhých bielych zakuklených odevoch

kukurica

jednoročná obilnina s kvetmi dozrievajúcimi do klasov; zrná tejto rastliny

kulak

veľkostatkát; bohatý sedliak

kulancia, kulantnosť

zdvorilosť, láskavosť; obchodnícka podlízavosť

kulantný

zdvorilý, príjemný, prijateľný

kulér

farba; druh potravinárskeho farbiva; farebný hladený papier; tmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na karamelizačnú teplotu, používaná na farbenie nápojov a v cukrárstve

kulér

tmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na teplotu karamelizácie, používaná na farbenie nápojov a v cukrárstve

kulinárny, kulinársky

kuchársky

kulinárstvo

poznanie potravín a požívatín a ich správne používanie pri príprave jedál

kulisa

pozadie; súčasť divadelnej dekorácie; zvuky vytvárané v pozadí; úzky pás zeme s vysadenými rastlinami, chrániaci pôdu pred vetrom a zadržiavajúci vlahu

kulma

ručný nástroj na zvlnenie vlasov teplom

kulminácia

vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav; prechod nebeského telesa poludníkom; najvyšší stav vody pri povodni

kulminačný

vrcholiaci, vrcholný

kuloár

vedľajšia chodba alebo vedľajšia miestnosť významnej budovy; miesto v ústraní; zákulisie; strmá, úzka, hlboká roklina

kuloárny

neoficiálny, zákulisný; postranný

kulpózny delikt

trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti

kult

uctievanie; pripisovanie neprirodzených vlastností; sústava náboženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí

kultivácia

zušľachťovanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie; pestovanie, obrábanie, napr. pôdy; pestovanie a rozmnožovanie buniek, tkanív a pod. v laboratórnych podmienkach; mechanická úprava pôdy pred sejbou alebo počas vegetácie

kultivar

vyšľachtená odroda úžitkovej rastliny

kultivovaná pôda

pravidelne obrábaná pôda

kultivovanosť

vyšľachtenosť; uhladenosť, vybrané spôsoby

kultivovaný

vzdelaný, vychovaný; šľachtený, pestovaný

kultový

vzťahujúci sa ku kultu, k uctievaniu

kultúra

vzdelanosť, súhrn odborov ľudskej duševnej a telesnej činnosti; starostlivosť o rozvoj životných oblastí, životného prostredia a úpravy mimopracovného času človeka; pestovanie úžitkových rastlín a ich druhy; súbor buniek, tkanív a pod. jednej mikrobiálnej populácie vypestovanej v umelom živnom prostredí; spôsob využívania pozemku, spôsob zakladania a ošetrovania porastov

kulturistika

individuálny šport rozvíjajúci posiľovaním svaly celého tela, bodybuilding

kum

pôda s vysokým obsahom piesku

kumarón

surovina na výroba plastických látok

kumiuči

starý japonský spôsob boja holými rukami

kumkvát

drobnolistý ker s plodmi s kyslou dužinou a jeho plody

kummingtonit

zásaditý kremičitan železa a mangánu, nerast

kumránske nálezy

písomnosti dôležité pre históriu judaizmu a raného kresťanstva nájdené v roku 1947

kumránsky

týkajúci sa židovskej kumránskej sekty

kumulácia

hromadenie, nahromadenie; navŕšenie, navrstvenie

kumulonimbus

búrkový oblak veľkého vertikálneho rozsahu

kumulus

osamotený, žiarivo biely oblak s vodorovnou tmavou základnou

kumys

stredoázijský nápoj z alkoholizovaného kvaseného kobylieho mlieka

kuna

základná menová jednotka v Chorvátsku

kundaliní

magická tzv. hadia sila v indickom náboženstve

kung

v starovekej Cíne predok panovníkov, neskôr najvyšší úradník; v stredovekej Cíne najvyšší šľachtický titul

kung-fu

čínska liečebná gymnastika; čínske kontaktné bojové umenie

kungur

geologické označenie východoeurópskeho stratigrafického stupňa morského permu

kunsthistória

dejiny umenia

kunsthistorik

historik umenia

kuo-chua

čínska technika štetcovej kresby tušom na ručný papier alebo hodváb

kupážovanie vína

miešanie rôznych druhov, najmä šumivých, na zlepšenie akosti, tzv. sceľovanie vína

kupé

oddelenie v osobnom železničnom vozni; športový variant osobného auta s dvojdverovou karosériou

kupírovať

rezať, odrezávať, oddeľovať; skracovať ušnice alebo chvosty zvierat; riediť tlačové farby na rôzne úrovne sýtosti odtieňov

kuplet

vtipná až satirická pieseň spievaná kedysi v kabaretoch a hudobných komédiách

kupola

pologuľová klenba

kupón

ústrižok; oddeliteľná časť vstupenky, cenného papiera a pod.

kuprit

ruda medi, nerastný oxid medi

kupro-

prvá časť zložených slov s významom meď, medený

kuproaurit

prírodné zlato obsahujúce prímesi medi, medené zlato

kupula

čiaška rastliny

kúra

postupná liečba jedným prostriedkom

kurabilita

možnosť liečenia, vyliečiteľnosť

kurácia

časť farnosti s vlastným kostolom spravovaná ustanoveným kaplánom; expozitúra

kurare

prudký tzv. šípový jed, extrakt z kôry tropických lián

kuratela

opatrovníctvo nad nesvojprávnou osobou

kuratíva

liečebná starostlivosť

kuratívny

liečebný, liečivý

kurátor

opatrovateľ, opatrovník; správca, dozorujúci úradník; v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví

kuratórium

zbor opatrovateľov; správny výbor nadácie, ústavu a pod.

kurentné písmo

bežné kurzívové písmo používané v Nemecku od začiatku 16. storočia

kurentný

bežný, obvyklý

kurgan

veľký hrob s kamenným násypom, mohyla

kúria

pápežská stolica, v prenesenom zmysle Vatikán; v niektorých volebných systémoch trieda voličov určovaná podľa výšky majetku; bývalý zemiansky dvor na Slovensku

kuriér

osoba poverená doručením dôležitej správy alebo zásielky, posol

kuriér

rýchly, zvláštny posol, najmä diplomatický

kuriozita

zvláštnosť, mimoriadna vec, unikát; zaujímavosť, neobvyklosť, pamätihodnosť

kurkuma

tropická hľuzovitá rastlina, z ktorej sa získavá žlté farbivo kurkumín; korenie z tejto rastliny

kurkumín

žlté farbivo z pakoreňov kurkumy so širokým využitím pri farbení potravín, kože a pod.

kurt

športové ihrisko, najčastejšie tenisové; popruh, remeň

kurtáž

poplatok za uskutočnený obchod

kurtína

opona, záves; časť hradieb medzi baštami

kurtizána

prostitútka; milenka vyššie postavených mužov; záletnica

kurtoázia

zdvorilosť, spoločenská slušnosť, galantnosť

kurvatúra

zakrivenie, krivka

kurz

cyklus prednášok; smer činností; smer dopravy; hodnota cenných papierov na burze kurzíva druh ležatého písma, mierne nakloneného písma, italika; novinárska próza kratšia ako fejtón, stlpček kurzorpohyblivá svetelná viditeľná značka na monitore počítača ukazujúca aktuálnu polohu znaku kurzorický zbežný, súrny, prchavý

kus-kus

arabské jedlo z baranieho mäsa, zeleniny a pšeničnej krupice

kuskus

vačnatec

kuspidín

zásaditý kremičitan vápnika a fluóru, nerast

kustód

správca zbierok, knižníc, hradov a pod.; strážca, opatrovník

kuša

samostrel, luk s pažbou

kuter

jednosťažňová plachetnica

kutikula

vrstva kutínu pokrývajúca vonkajšie strany pokožkových buniek rastlín a zabraňujúca strate vody; ochranná sklerotínová vrstva na povrchu tela niektorých bezstavovcov, u hmyzu prestúpená chití-nom alebo inkrustovaná minerálnymi látkami

kutín

organická ochranná látka, výstuž bunkových blán rastlín

kuváda

zvyk niektorých domorodých kmeňov, keď muž imituje tehotenstvo, pôrod a šestonedelie

kuvert

obálka, obal

kV

značka pre kilovolt

kváder

kolmý štvorboký hranol s pravouholníkovou podstavou

kvadrant

štvrťkruh, štvrtina kružnice; jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami; kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina

kvadrát

štvorec; druhá mocnina čísla

kvadratúra

vzájomná poloha dvoch kozmických telies, keď ich spojnice so Zemou zvierajú uhol 90 stupňov; v matematike určenie plošného obsahu plochy

kvadriatlon

kombinácia plávania, jazdy na kajaku, jazdy na bicykli a behu

kvadriga

staroveký dvojkolesový voz so štvorzáprahom

kvadrika

kvadratická plocha, plocha druhého stupňa

kvadriliarda

číslo 10 na 27mu

kvadrilión

bilión biliónov

kvadrilovanie

mriežkovanie na poštových známkach

kvadrinóm

matematický štvorčlen

kvadrívium

štvorica predmetov vyučovaných na stredovekých školách

kvadrofónia

záznam a reprodukcia zvuku zo štyroch miest

kvadrupédia

pohyb po všetkých štyroch končatinách

kvadruplégia

úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín

kvadruplicita

štvornásobnosť

kvajak, quajak

strom s veľmi ťažkým drevom, ktoré sa potápa vo vode, s liečivou živicou

kvajava

myrtovitý ovocný strom tropického pásma Ameriky

kvaker

príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu

kvalifikácia

schopnosť, odborná spôsobilosť; preukaz spôsobilosti; hodnotenie; odborný posudok

kvalifikovaný

spôsobilý, školený, schopný

kvalita

akosť, hodnota; stav veci

kvalitný

akostný, hodnotný

kvantifikácia

určovanie množstva; zavedenie číselných vzťahov a pojmov

kvantifikátorpojem

označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia; v matematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom

kvantifikovateľný

merateľný

kvantil

hodnota znaku, ktorá rozdeľuj e štatistický súbor skupiny s rovnakým počtom prvkov

kvantita

množstvo, početnosť

kvantitatívny

číselný, vyjadrený v číslach alebo určitých hodnotách; početný

kvantová fyzika

jedna zo základných vetiev fyziky

kvantovanie

prístupnosť iba niektorých hodnôt fyzikálnych veličín, nespojitosť niektorých fyzikálnych veličín

kvantový skok

prechod systému z jedného kvantového stavu do druhého

kvantový stav

fyzikálny stav mikročastice, ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie

kvantum

počet, množstvo, kvantita; najmenšia možná hodnota nejakej fyzikálnej veličiny

kvarcit

metamorfovaný kremenec; kremitý pieskovec

kvardián

predstavený niektorých kláštorov, napr. františkánskych

kvark

typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny; častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila

kvárt

štvrťka, štvrťarchový formát papiera; úder kordom; štyri karty rovnakej farby s postupnými hodnotami

kvarta

štvrtá trieda osemročných stredných škôl; v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón

kvartácia

spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej; spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu; kužeľové štvrtenie

kvartál

štvrťrok

kvartána

druh maláriovej horúčky vracajúci sa každý štvrtý deň

kvartér

najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum

kvartet

skladba pre štyri, spravidla sláčikové nástroje; štyri bunky vznikajúce z materskej bunky

kvarteto

súbor štyroch interprétov alebo nástrojov, spravidla sláčikových; druh kartovej hry

kvartil

tri hodnoty znaku, ktoré rozdeľujú usporiadaný rad hodnôt znaku do štyroch rovnakých častí

kvarto

štvorvalcová valcovacia stolica

kvaš, gvaš

maliarska technika vodových farieb s pojítkom (krycou belo-bou)

kvaterín

druh rastového stimulátora rastlín

kvaternión

zobecnenie komplexných čísiel

kvazar

kozmický objekt podobný hviezdam s veľkým červeným posuvom, intenzívny rádiový zdroj

kvázi, kvázi

akoby, ako, skoro, takmer; quasi

kvázičastica

elementárna excitácia systému mnohých častíc

kvázipeniaze

termínované vklady a depozity v bankách

kvellit

hornina z apatitu, olivínu, magnetitu a iných látok

kvér

slangový výraz pre pušku alebo inú strelnú zbraň

kverulant

nespokojenec, večný sťažovateľ

kvestionár

dotazník

kvestor

vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy; v starovekom Ríme správca štátnej pokladne; hodnosť v talianskej polícii

kviescencia

pokoj, dočasný odpočinok; vo vývoji organizmu obdobie pokoja so zníženým metabolizmom

kvietizmus

náboženskoetický smer hlásajúci trpný vzťah ku svetu a zmierenie s osudom; túžba po pokojnom, ničím nerušenom živote

kvinkvenálny

päťročný, prebiehajúci/opakujúci sa v päťročnom období

kvinta

piata trieda osemročných stredných škôl; v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón

kvintesencia

najjemnejší výťažok; podstata, jadro veci

kvintet

skladba pre päť nástrojov

kvinteto

súbor piatich interpretov alebo nástrojov

kvintilión

číslo 10 na tridsiatu - v niektorých krajinách, napr. v USA, číslo 10 na osemnástu

kvitancia

podpísaná alebo overená potvrdenka o platení

kvitovať

potvrdzovať príjem; vziať na vedomie; prijať, uznávať; kedysi vzdať sa aktívnej dôstojníckej služby

kvíz

spoločenská hra v podobe otázok a odpovedí; krátky ústny alebo písomný test

kvocient

podiel dvoch veličín ako ukazovateľ nej akého javu; konštantný podiel dvoch susedných členov geometrickej postupnosti; číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt

kvodlibet, quodlibet

čo sa páči, nech sa páči; zmes, všehochuť; piate cez deviate; v hudbe viachlasná zmes niekoľkých skladieb, obľúbená v 16. - 18. storočí; v stredovekej scholastickej diskusii sled mechanických otázok a odpovedí

kvórum

počet účastníkov jednania (napr. parlamentu) nevyhnutne potrebný pre platnosť prijatých rozhodnutí

kvóta

stanovený počet, podiel, pomerná časť

kW

značka pre kilowatt

kwacha

menová jednotka Malawi a Zambie

kwanza

základná menová jednotka v Angole

kWh

značka pre kilowatthodinu

kyán

jednomocný radikál, zložka kyanidov

kyanid

soľ kyseliny kyanovodíkovej, prudko jedovatá zlúčenina

kyanit

nerast, kremičitan hlinitý, drahokam, disthen

kyanizácia

ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortut-natého; hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov

kyanofyl

zelená súčasť zeleného farbiva rastlín

kyanotypia

spôsob fotografického rozmnožovania

kyanovanie

impregnácia dreva chloridom ortutnatým; sýtenie povrchu ocele dusíkom a uhlíkom, nitrocementovanie

kyanovodík

prudko toxická kvapalina používaná pri výrobe umelých vláken

kybernetika

veda zaoberajúca sa zákonitosťami riadenia, oznamovania a kontroly informácií všetkých sústav a ľudskej spoločnosti

kyfoskolióza

chorobné vybočenie chrbtice dozadu a do strany

kyfóza, kyfosa

chorobné prehnutie chrbtice dozadu

kyklop

obor, velikán, silák (podľa starogréckych bájnych obrov s jediným okom uprostred čela)

kyklopia

znetvorenie, pri ktorom obe oči splývajú (aj zdanlivo) do jedného oka

kyma

ozdobný, pôvodne podporný architektonický článok

kymograf

prístroj graficky zaznamenávajúci pohybovú činnosť srdca, svalov a iných orgánov

kymometer

vlnomer

kyneta

prehĺbená časť dna koryta rieky alebo kanálu

kynizmus

starogrécky filozofický názor o etickej nezávislosti jedinca

kynológia

náuka o psoch; chovateľstvo psov

kynór

podľa biblie harfa, lýra

kypa

bezfarebná forma niektorých farbív, ktoré oxidáciou prechádzajú do svojej farebnej formy; zariadenie na farbenie kypovými farbivami; vrstva zeminy povrchovej bane premiestená kvôli ťažbe do okolia

kypovanie

vyklápanie nákladu pri rozvoze vyťaženej horniny

kyreta

ostrá chirurgická lyžička, lekársky nástroj na vykonávanie kyretáže

kyretáž

metóda umelého prerušenia tehotenstva, ľudovo (výškrab)dutiny maternice

kyron

jadro bunky

kyrys

ochranný hrudný pancier vojaka

kyselina hyaluronová

používa sa v kozmetickej dermatológii ako vstre-bateľná výplň namiesto kolagénu na likvidáciu vrások, korekciu objemu pier, rýh na hrdle a mimických vrások

kyselina oxalová

kyselina šťaveľová, organická kyselina

kyselina stearová

mastná kyselina v prirodzených tukoch

kyveta

laboratórna nádobka s okienkami, slúžiaca na premeriavanie optickej priepustnosti vzoriek; nehlboká plochá miska na vyvolávanie fotografií

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'k'

K.O.

knokaut

K+M+B

tříkrálova zkratka latinského: Christus Mansionem Benedicat tedy "Kriste, žehnej tomuto domu" - často se to ale vnímá jako jména tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar)

ka

v staroegyptském náboženství životní síla

kába, Keaba

svatyně islámu s posvátným kamenem v Mekce

kabala

podání, tradice; starožidovský mystický výklad světa; tajná židovská nauka; vědomosti a výpočty známé jen zasvěcencům

kabaret

zábavný, obv. humoristický, hudební a taneční program; místnost, podnik, kde se takový program předvádí

kabaretiér

umělec vystupující v kabaretu

kabeláž

1. souhrn činností spojených s vytyčením trasy kabelů,jejich uložením do země, ochranou a označením; 2. souhrn kabelů takto uložených

kabina

malá uzavřená místnost, prostor

kabinet

1. pracovna; malý pokojík 2. místnost pro učební pomůcky, sbírky; 3. obv. umělecky zpracovaná skříň nebo skříňka s mnoha přihrádkami a zásuvkami pro úschovu dokumentů,šperků ap.; 4. vláda nebo část vlády,

kabinetní

vztahující se ke kabinetu; zákulisní, tajný

kabotáž

plavba podél pobřeží; námořní plavba mezi přístavy jednoho státu

kabriolet

otevřená automobilová karoserie se stahovací plátěnou nebo odnímatelnou střechou

kabuki

druh japonského tradičního divadla

kacíř

heretik; kdo popírá část nauky, např. některé dogma

kadáver

mrtvé tělo, mrtvola; uhynulé zvíře, zdechlina

kadence

vystupňování; 1. zakončení hudební myšlenky nebo celé skladby; virtuózní vsuvka v árii nebo koncertu; 2. melodický, intonační nebo rytmický spád; 3. závěr figury ve společenských tancích; 4. rychlost střelby

kadet

1. vojenská hodnost v některých armádách; 2. žák vojenské školy pro důstojníky; 3. začátečník, nováček; 4. sport a) krasobruslařský skok b) žákovská věková kategorie

kádí

islámský soudce

kádr

skupina osob tvořící základ celku; odborně i politicky zdatný pracovník

kaducita

odúmrť

Kafeterie

Bonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.

kafilerie, kefilérie

veterinární asanační ústav

kafr

organická sloučenina ze skupiny terpenů

kaftan

dlouhý volný plášť orientálního původu

kachexie

patologické zhubnutí a silná celková sešlost

kajak

eskymácký člun z kůže; úzký dlouhý lehký sportovní člun poháněný dvojpádlem

kajman

druh krokodýla

kajuta

menší obytná místnost na lodi

kakadu

druh papoušků s velkým chocholem na hlavě a silným zobákem

kaki

tropický ovocný strom i jeho plod velikosti pomeranče žluté, červené nebo oranžové barvy, tomel, churma

kako-

první část složených slov mající význam špatný, chorobný

kakofonie

nelibozvučnost

kakofrezie, kakofrázie

špatná, nehezká výslovnost

kakolalie

sklon k přehnanému užívání vulgárních výrazů, koprolalie

kakos

hříšný, zlý (řecky)

kalafuna

přírodní pryskyřice z výronů jehličnatých stromů

kalamajka

český lidový kolový tanec

kalamář

nádoba na inkoust

kalambúr, calembour

slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov

kalamita

neštěstí, pohroma

kalandr

stroj používaný na hlazení, žehlení, leštění

kalanetika, callanetics

sportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků

kalašnikov

typ samopalu

kalcemie

normální hladina vápníku v krvi

kalci-

první část složených slov mající význam vápno, vápník, vápenec, vápencový, vápenatý

kalciferol

vitamin D

kalcifikace

vápenatění

kalcióza, kalciosa

choroba rostlin z nedostatku železa způsobeného nadbytkem vápníku v půdě

kalcit

vápenec

kalcium

vápník

kaldera

trychtýřovitý jícen sopky

kaleidoskop

1. optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců; 2. pestrá směsice rychle se střídajících událostí, věcí

kalendář

soupis dní a měsíců v časovém postupu

kalendárium

soupis události v kalendářním postupu

kalendy

v římském kalendáři první den měsíce

kaletace

degradace kovu způsobena odlétáváním kapek vody či jiné látky z jeho povrchu.

kali-

1. kalo-; 2. první část složených slov mající význam draselný

kalián

orientální vodní dýmka, nargilé

kalibr

1. světlost, vnitřní průměr dutiny; vnitřní průměr hlavně nebo průměr střely, ráže; 2. přesné měřidlo

kalibrace

cejchování; určování a označování míry na měřidlech

kalif

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa

kaligrafie

krasopis

kaligram

báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum

kaliko

řídká bavlněná tkanina

kalilogie

nauka o dokonalém přednesu

kalium

draslík

kalk

pojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy

kalkul

formalizovaná soustava, počet; úvaha, rozvaha, plán; počítání, výpočet

kalkulace

výpočet, propučet, hrubý odhad, stanovení ceny; úvaha, předpoklad, uvažování

kalkulačka

počítačka, počítací stroj, kapesní počítačka, kalkulátor

kalkulátor

počítačka, kalkulačka

kalkulovat

provádět kalkulaci; předvídat, počítat s něčím; zamýšlet, plánovat

kalkulóza, kalkulosa

tvorba kamenů v těle

kalm, kalma,

rovníková nebo subtropická tišina, pás území s malým prouděním vzduchu; bezvětří

kalmetizace, kalmetisace

očkování proti tuberkulóze

kalo-, kali-

první část složených slov mající význam krása, krásný

kalobiotika

umění krásně žít

kalofonie

libozvuk, souzvuk

kalokagathia

tělesná a duševní harmonie a dokonalost

kalokegathie, kalokegathiá

starořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot

kalor-

první část složených slov mající význam teplo, horko, teplý, horký

kalorescence

pohlcení světla a jeho vyzáření ve formě tepelného záření

kalorický

energetický, dodávající energii

kalorie

starší jednotka pro energii

kalorimetr

tepelně izolovaná nádoba k měření tepla

kalorimetrie

obor zabývající se měřením tepla

kalota

kupola tvaru guloveho odseku alebo rotačného elipsoidu (arch); součást rektifikační kolony (chem); přístropní část tunelu; typ vysokotónového reproduktoru, resp. jeho membrána

kalotypie

první způsob zhotovení fotografických kopií z papírových negativů, talbotypie

kalpa

v hinduistické kosmologii vesmírný věk trvající 8 640 milionů let

kalumet

rovná indiánská dýmka

kalumetizace

očkování TBC- tuberkuloza

kalva

klenba lební

kalvárie

umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Nazaretského;místo velkého utrpení; velké utrpení

kamae

bojový postoj v karate

kamarila

vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti

kamaše

pružné přiléhavé kalhoty, obv. velmi teplé

kambela

mořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla

kambium

dělivé pletivo stonků a kořenů, mízní pletivo, vytváří cévní svazky

kambrium

nejstarší útvar prvohor

kamej, kameje

drahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy

kamelot

pouliční prodavač novin

kameralistika

nejstarší způsob účetnictví

kamikadze, kamikaze

japonský sebevražedný letec za 2. světové války

kamion, kamión

velký nákladní automobil

kamkorder, camcorder, kamkodér, camcoder

zkratka z camera recorder, přenosná kamera se záznamovým zařízením na magnetický pásek

kampaň

bojové úsilí, tažení, propagační akce

kampanila

volně stojící zvonice tvaru věže

kampbelka, campbelka

druh nosného plemena kachen

kampelička

český venkovský peněžní družstevní ústav

kampus, campus

vysokoškolské území (prostranství včetně budov), areál vysoké školy

kamufláž

utajování, maskování

kanabis, canabis

konopí

kanalony

těstoviny tvaru čtverce o stranách asi 12 cm

kanasta

druh karetní hry

kanát

podzemní kanál pro rozvod vody z horských studní

kanava

řídká bavlněná tkanina vhodná na výšivky

kancer-

první část slov mající význam rakovina, rakovinový

kancerogeneze,kancerogenese-

vznik zhoubného bujení, karcinogeneze

kancerogenita

schopnost vyvolat rakovinu, karcinogenita

kancionál

zpěvník duchovních písní

kancléř

titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády

kancléřství

významný, nejvyšší úřad

kancóna

forma milostné písně nebo básně

kandahár

lyžařské lankové vázání

kandela

jednotka pro svítivost

kandelábr

stojan pouliční svítilny; ozdobný svícen

kandidát

uchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd vědecká hodnost, zkratka CSc.

kandidátka

seznam osob navržených na funkci

kandidatura

1. ucházení se o funkci; 2. vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.

kandidóza, kandidosa

infekce vyvolaná kvasinkou žijící běžně v trávicím ústrojí a pochvě, moniliáza

kandovat

proslazovat, kandysovat

kandys

rafinovaný řepný cukr ve velkých krystalech

kandyt

tvrdý bonbon ze sacharózy a škrobového sirupu

kanelura

svislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře

kanibal

lidojed

kanibalizmus, kanibalismus

lidojedství, antropofagie

kanic

ryba

kanisterapie

rehabilitace pomocí psů

kankán

francouzský výstřední tanec s vysokým přednožováním

kánoe

indiánský člun; sportovní člun poháněný pádlem

kaňon

hluboké údolí s příkrými až svislými svahy

kánon

1. měřítko, pravidlo, soubor zásad; 2. ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu; 3. druh bohoslužebného zpěvu; 4. sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii; 5. představa o ideálních proporcích

kanon, kanón

druh děla s dlouhou hlavní

kanonáda

dělostřelecká palba

kanonický

odvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu

kanonika

soubor pravidel platných v určité oblasti

kanonizace, kanonisace

svatořečení

kanonizovat, kanonisovat

svatořečit

kanonýr

dělostřelec; střelec

kanovník

kněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele

kantabilita

zpěvnost, kantabilnost

kantáta

rozsáhlejší obv. oslavná hudební skladba; oslavná báseň

kantilace

zpívané čtení liturgického textu

kanton

1. vyšší územně správní jednotka ve Švýcarsku; 2. čtyřúhelníkové pole v horním levém rohu vlajky nebo praporu

kantor

učitel

kantýna

jídelna

kanyla

jemná trubička zaváděná do těla

kanystr

plechová nebo plastová nádoba na skladování a přepravu kapalin

kaoliang

významná obilnina teplých oblastí, čirok, sorgo

kaolin, kaolín

hornina obsahující kaolinit, surovina pro keramický průmysl

kaolinit

jílový minerál v kaolinu, surovina pro keramický průmysl

kaon

elementární částice patřící mezi mezony

kap, cap

1. pláštěnka, přehoz; 2. mys

kapacita

1. schopnost něco pojmout, obsáhnout; výkonnost, schopnost něco vykonat; 2. nosnost, únosnost; 3. znamenitý odborník

kapacitance

reaktance ideálního kondenzátoru

kapacitor

kondenzátor

kaparovník

středozemní trnitý keř

kapary

nerozvitá poupata kaparovníku užívaná jako pochutina

kapciózní

úskočná, lstivá (otázka) - otázky záměrně formulované tak, aby vyslýchaný nepoznal jejich pravý smysl

kapela

hudební těleso (obv. zábavní, taneční, lidové, pochodové)

kaper

námořní lupič, pirát; loď provádějící za války zajímání nepřátelských nebo neutrálních lodí

kapilára

1. trubička s nepatrným vnitřním průměrem; 2. vlásečnice; 3. jemný průduch v půdě

kapilarita

vzlínavost

kapitace

daň z hlavy, poplatek za jednu osobu

kapitál

1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. využít něčeho

kapitála

1. písmeno velké abecedy ve výšce písmen malé abecedy, kapitálka; 2. hlavice sloupu nebo pilíře obv. plasticky zdobená, kapital

kapitalizmus, kapitalismus

společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu

kapitální

hodně veliký, pořádný; znamenitý, výborný

kapitálový

vztahující se 1. ke kapitálu; 2. ke kapitále

kapitán

vojenská hodnost; velitel letadla, lodi; vůdce, velitel; ve sportu hráč pověřený zastupováním družstva

kapitola

oddíl knihy nebo spisu; část něčeho; příběh

kapitula

sbor kanovníků

kapitulace

přiznání porážky, podlehnutí; vzdání se

kapitulní

vztahující se ke kapitule; k. vikář duchovní, který zastupuje ordináře v období uprázdnění biskupského stolce

kápo

1. vůdce, hlava; 2. dozorce z řad vězňů

kapodastr

posuvný pražec připevňovaný na krk drnkacího strunného nástroje, např. Kytary

kapota

kryt motoru dopravních prostředků

kapotovaný

opatřený ochranným krytem

kappa

v řecké abecedě znak pro hlásku k

kapric

umíněnost, vrtoch

kapriciózní, kapriciosní

náladový, rozmarný, nevypočitatelný, vrtkavý

kapsle

1. rozbuška; 2. pouzdro, schránka, tobolka

kapucín

1. člen žebravého mnišského řádu; 2. káva s malým množstvím mléka, kapučíno

kapučíno, cappuccino

káva s malým množstvím mléka, kapucín

kaput

rozbitý, zničený, zdeptaný

kar

ledovcový kotel

karabina

krátká vojenská puška

karafa

široká láhev se zúženým hrdlem a obv. se zabroušenou zátkou

karaka

středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, s vysokými ustupujícími nástavbami na zádi i přídi

karakul

perzián; kožešina mláděte karakulské ovce

karakurt

černý jedovatý pavouk z čeledi Latrodectes žijící v jižní Evropě a ve Středí Asii, snovačka jedovatá

karambol

srážka

karamel

pálený cukr

karamela

bonbon, cukrovinka z cukru, sirupu, mléka, popř. mletých ořechů

karanténa

dočasná izolace

karát

stará jednotka pro hmotnost zlata, drahokamů a perel; měřítko ryzosti drahých kovů

karate

japonský způsob kontaktního boje

karavan

obytný automobil, obytný přívěs automobilu

karavana

skupina cestující společně pouští nebo řídce osídlenou oblastí; dlouhá řada lidí, zvířat, dopravních prostředků

karavanink, karavaning, caravanning

forma motorizmu; cestování karavanem

karavela, caravela

dvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo

karbamid

močovina

karbaník

náruživý hráč karet

karbid

sloučenina uhlíku s kovem nebo polokovem

karbon

1. útvar mladších prvohor; 2. usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů

karbonace

způsob zušlechťování textilií; umělé sycení např. piva oxidem uhličitým; konzervace dřeva opalováním

karbonádo

černá odrůda diamantu, která má průmyslové využití; karbonát

karbonát

uhličitan; černá odrůda diamantu; karbonádo

karbonizace, karbonisace

1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny

karborundum

brusný materiál na bázi karbidu křemíku

karbovanec, karbovaněc

měnová jednotka Ukrajiny

karboxyl

jednovazná funkční skupina obsahující atom uhlíku, kyslíku a vodíku v organických kyselinách, karboxylová skupina

karbunkl

hnisavý zánět kůže a podkožní tkáně

karburátor

zařízení, ve kterém se vytváří zápalná směs pro benzinové motory

karcinofobie

chorobný strach z onemocnění rakovinou

karcinogen

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen

karcinogeneze, karcinogenese

vznik zhoubného bujení, kancerogeneze

karcinogenita

schopnost vyvolat rakovinu, kancerogenita

karcinom

zhoubný nádor, rakovina

karcinostatikum

látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum

karcinóza, karcinosa

celkové zachvácení organizmu rakovinou

kardamom

zázvorovitá rostlina, koření

kardan

cardanův kloub, kloubový hřídel

kardiak

člověk trpící chronickou srdeční chorobou

kardialgie

bolest žaludku; bolest v krajině srdeční

kardiální

srdeční

kardie

česlo, vyústění jícnu do žaludku

kardie

druhá část složených slov mající význam srdce, srdeční

kardinál

hodnostář římskokatolické církve oprávněný volit papeže

kardinální

hlavní, podstatný, rozhodující

kardio-, kardi-

první část složených slov mající význam srdce, srdeční

kardiocentrum

zdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce

kardiologie

lékařský obor zabývající se chorobami srdce

kardiomyopatie

onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů

kardioplegie

zastavení činnosti srdce, zástava srdce, srdeční mrtvice

kardiostimulátor

přístroj k srdeční stimulaci elektrickými impulzy

kardiovaskulární

týkající se srdce a cév

kardioverze

kardioverze - metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví rytmus srdce, zejm. jeho nadměrně rychlá činnost (fibrilace či flutter síní apod.). Provádí se po přípravě pacienta, v krátké narkóze. Srov. defibrilace

karditida

zánět srdce

karé

1. obdélníkový kanton na vlajce; 2. čtvercový útvar společenských figurálních tanců; 3. vepřová pečínka, vepřové maso ze hřbetu

karegenan

používá se do ovocnýcch pomazánek - zajišťuje stabilitu rosolotvorného preaprátu a pro možnost nejkratšího záhřevu

karence

1. dočasné čekatelství, dočasné vyloučení z platnosti pojistky; 2. lhůta, po kterou sportovec nesmí startovat po ohlášení přestupu; 3. nedostatek některé živiny nebo látky vyvolávající chorobný stav

karfiol

karfiól květák

kargo, cargo

lodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka

kari, karí, curry

jemně mletá orientální směs různých druhů koření

karibu

druh soba

kariéra

rychlý postup v zaměstnání; vzestupná úspěšná životní dráha; dosažený úspěch

kariérista

ctižádostivý člověk podřizující všechno vlastní kariéře

karies

zubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer

karikatura

zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; obdobně zacílený literární výtvor; nepodařený výtvor

karikovat

přeháněním zesměšňovat

karimatka

tepelně izolační plastová podložka

karma

1. plynový průtokový ohřívač vody; 2. Karma

karman, karmán

v indickém náboženství zákon řídící lidský osud, zejm. převtělování, karma

karmelitán

člen žebravého mnišského řádu

karmín

červenofialové barvivo

karnát

výtv. umění barva lidského těla

karner

kaple s kostnicí

karnet

celní doklad pro motorová vozidla; blok poukazů

karneval

lidová zábava, průvod, maškarní ples

karnifikace

nahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu

karnivor

masožravec

karnivorie

masožravost

káro

kostkový vzorek; látka s kostkovým vzorkem; karetní výraz pro červenou kosočtverečnou kartu

karoserie, karosérie

svrchní, vnější část automobilu

karotáž

geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu

karoten, karotin

organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A

karotenoid

přirozené organické barvivo podmiňující žluté, oranžové a červené zbarvení květů a plodů, lipochrom

karotida

krční tepna

karpální

zápěstní

karpo-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní

karpobiologie

nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie

karpofagie

plodožravost

karpologie

nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie

kartel

dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky

karter

spodní část skříně spalovacího motoru

karting

závod motokár

karto-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní

kartodiagram

tematická mapa s diagramy statistických údajů

kartografie

věda zabývající se mapami

kartogram

tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu

kartomantie, kartomancie

věštění, hádání z karet

karton

1. lepenka, tvrdý papír, krabice z lepenky; 2. návrh nástěnné malby, mozaiky ap. na papíře ve skutečné velikosti provedený uhlem, tužkou nebo barvou

kartotéka

seznam, evidence

kartouza

klášter mnišského řádu kartuziánů; klášter

kartuš, kartuše

ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)

kartuzián

příslušník přísného mnišského řádu kartuziánů

karunkula

hrbolek, měkký výrůstek

karusel

1. jezdecká přehlídka; 2. šermířský turnaj; 3. stroj. svislý soustruh; 4. křižovatka ve tvaru kruhového objezdu

karyatida

plastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí

karyo-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní

karyolema

obal jádra buňky

karyologie

nauka o struktuře a funkci buněčného jádra

kasa

pokladna

kasace

1. přezkoumání, případně zrušení soudního rozhodnutí; 2. zrušení listiny, zbavení úřadu nebo hodnosti; 3. druh příležitostné hudební skladby

kasava

maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky

kasino, casino

místnost nebo budova pro provozování hazardních sázkových her

kaskáda

1. přirozený nebo umělý stupňovitý vodopád; 2. soustava vodohospodářských staveb na témže vodním toku; 3. spojení dvou i více strojů (přístrojů) nebo řada strojů (přístrojů) v sérii; 4. artistická produkce skoků, přemetů a pádů

kaskadér

1. náhradník herce v nebezpečných scénách filmu; 2. artista předvádějící kaskády

kasko

1. trup lodi, letadla; 2. zvláštní pojištění vlastního dopravního prostředku na rozdíl od pojištění nákladu

kasovní

vztahující se ke kase, peněžní, pokladní

kasta

indická přísně uzavřená společenská vrstva; relativně uzavřená skupina osob

kastel

1. menší římská pevnost; 2. typ středověkého hradu; 3. nástavba na přídi a zádi plachetních lodí

kastelán

správce hradu nebo zámku, průvodce, klíčník

kastrace

vykleštění, chirurgické odstranění pohlavních žláz

kastrát

kleštěnec, eunuch

kastrum, castrum

ohrazené místo, pevnost, tvrz, hrad

kaširování

výroba dekorací a kulis polepováním papírem; falešné napodobování, předstírání neexistujícího

kaškaval

pařený balkánský sýr z ovčího i kravského mléka

kašmír

jemná vlna z kašmírské kozy; měkká jemná vlněná tkanina s bohatými pestrými vzory

kat

tropický vždyzelený keř nebo malý strom, jehož listy se žvýkají jako droga nebo používají jako čaj

kata-

první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět

katabolizmus, katabolismus

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

katabolizmus, katabolismus

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

katafalk

vyvýšené pietní místo pro vystavení rakve

katageneze, katagenese

sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje

katakana

japonské písmo

kataklyzma, kataklysma

katastrofa, pohroma, hrůzný zánik

katakomby

podzemní chodby; tajemné ponuré místnosti

katalektický

úplný

katalepsie

chorobná strnulost svalstva při hysterii nebo hypnóze

kataleptický

ztrnulý, ztuhlý

katalog

utříděný seznam; soupis

katalýza, katalysa

urychlení chemické reakce katalyzátory

katalyzátor

látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění

katamaran

plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky

katamnéza

zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje pacienta po léčbě v určitém časovém odstupu

katapult

1. starověká metací zbraň; 2. zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla

katar

1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií

katarakt

1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů

katarakta

šedý zákal

katarální

přídavné jméno ke slovu katar - zánět sliznic

katarze, katarse, katharse

vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce

katastr

území obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis

katastrofa

pohroma, neštěstí, zánik

katatonie

souhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie; ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit

katatymie

zkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce

katedra

1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti

katedrála

velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze

kategorický

výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost

kategorie

skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy

kategorizace, kategorisace

zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování

katecheta

učitel náboženství

katecheze, ketechese

vyučování církevní nauky

katechizmus, katechismus

učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí

katechumen

vyučovaný žadatel o křest

katétr

cívka, hadička, tenká trubice zaváděná do dutého orgánu, cévkovač

katetrizace, katetrisace

cévkování

katexochén

především,vzorným způsobem, ve vlastním smyslu slova

katgut, ketgat, ketget, catgut

vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev

kation, kationt

kladně nabitý ion

katleja, Cattleya

rod orchidejí - kvítky, které jsou zdrojem jemné vůně, s půvabným zvlněným okrajem vytváří iluzi mořské pěny

katoda

1. záporná elektroda; 2. plochý předvýrobek ve tvaru desky získaný elektrolýzou a určený k přetavení

katolicizmus, katolicismus

učení a řád katolické církve

katolický

1. obecný; 2. mající vztah ke katolicizmu

katr, gatr

1. mřížové dveře, zábradlí; 2. velká rámová pila; 3. dřevařský stroj k výrobě řeziva

katuše, katuše

raketomet z 2. světové války

kauce

jistota, záruka, obv. v peněžní podobě

kaučuk

makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníku nebo polymerací vhodných monomerů

kaudální

ocasní; koncový

kaukliar,kaukliarka

Implantovaný elektronický systém, který přináší sluch tisícům těch, kteří jsou naprosto neslyšící a kterým by jiné pomůcky určené ke zlepšení sluchu nepomohly.

kauliflorie

schopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni

kauloid

malá lodyha vyskytující se u nižších rostlin

kauri

měkké žlutohnědé dřevo

kaustický

žíravý, leptavý

kaustifikace

příprava alkalických hydroxidů působením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanů alkalických kovů

kaustika

obalová plocha svazku světelných paprsků lomených čočkou nebo odrážených zrcadlem, kaustická plocha

kaustikum

leptací prostředek

kaustobiolit

hořlavé organogenní sedmenty

kautela

bezpečnostní opatření; preventivní opatření při právních jednáních, aby se v budoucnu nevyskytly spory, nebo vyskytnou-li se, aby byla pevná základna pro jejich řešení

kauter

přístroj k leptání, vypalování

kauterizace, kauterisace

vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem

kauza, kausa, cause

případ, důvod, soudní proces, spor, pře

kauzalita, kausalita

příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost

kauzální, kausální

příčinný

kauzativum, kausativum

přechodné sloveso účinné, kauzativní sloveso

kava

polynéský nealkoholický nápoj z kořenů a oddenků tropického druhu pepřovníku s povzbudivými účinky

kavalerie, kavalérie

jezdectvo, jízda, pozemní vojsko bojující na koni

kavalír

čestný, charakterní člověk; společník dámy

kavalkáda

slavnostní jezdecký průvod; řada jezdců, vozidel, lodí

kavatina, cavatina

v opeře a oratoriu lyrický sólový zpěv jednodušší než árie

kavelec

pryčna, prosté lůžko

kaverna

dutina

kavernikolní

jeskynní

kaviár

1. jikry zejm. jeseterovitých a lososovitých ryb konzervované solí; 2. vzor vlněné tkaniny se světlými body na tmavém podkladě

kavita

dutina, vyhloubenina

kavitace

tvoření dutin uvnitř proudící kapaliny uvolňováním pohlceného kyslíku nebo jiného plynu

kávo-

první část složených slov mající význam káva, kávový

kazak

1. dlouhá blůza; 2. druh kavkazského koberce

kazein, kasein

mléčná bílkovina, sýrovina

kazematy, kasematy

podzemní chodby pevnosti, obv. skladiště nebo vězení

kazeta, kaseta

1. ozdobná skřínka; 2. část stropu nebo stěny; 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače

kazualita, kasualita

nahodilost

kazuistika, kasuistika

konkrétnost, detailnost, uvádění jednotlivých případů

kázule, kasule, casula

součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát

kebab

skopové maso pečené na rožni

keč

malá dvojstěžňová plachetní jachta

kečup

ochucený rajčatový protlak

keep smiling

vždy s úsměvem

kefalometr, cefalometr

přístroj k měření lebky a menších rozměrů těla, kraniometr

kefír

alkoholicky zkvašené kysané kravské mléko

keirin

disciplína dráhové cyklistiky japonského původu, kdy závodník jede za vodičem několik okruhů, ale spurtuje bez vodiče

kejkle

kouzelnické, eskamotérské, komediantské triky, kousky, pohyby, eskamotáž; podvodné jednání, pletichy, intriky

keks

sušenka

kelim, kilim

hrubě tkaný perský koberec (gobelínovou technikou)

kelner

číšník

keloid

zvýšené bujení vaziva v jizvě

kelotomie

operace kýly

keltologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Keltů

kelvin

jednotka pro termodynamickou teplotu

kemalizmus

hist. hnutí založené v Turecku r.1919 za účelem politického a kulturního sblížení s Evropu

kemp, camp

tábor; táboření, tábořiště, kempink

kempink, camping

táboření, tábořiště, kemp

kempr

táborník; obytný automobil

ken-džitsu

japonské bojové umění, předchůdce kenda

kendo

tradiční japonský šerm; šerm bambusovými tyčemi

kenkarta

průkaz totožnosti za nacistické okupace

kenotaf

symbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, jehož tělo je nezvěstné, nebo bylo pohřbeno jinde.

kenotat

symbolický hrob

kenozoikum

geologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, neozoikum

kentaur, centaur

bytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)

kentumový

patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích satemových

kepr

druh vazby vytvářející na líci tkaniny šikmé řádky; tkanina s uvedenou vazbou, serž

keramika

výrobky z pálené jílovité hlíny; hliněné nádoby

keramzit

umělé pórovité keramické plnivo do lehkého betonu ve tvaru kuliček, hrudek

keratin

jednoduchá bílkovina nacházející se ve vlasech, pokožce, nehtech, kopytech, peří

keratitida

zánět oční rohovky

kerato-

první část složených slov mající význam 1. rohovka, rohovkový; 2. zrohovatělý, rohový, rohovinový

keratofág

živočich živící se rohovinou, vlasy a peřím

keratóza, keratosa

nadměrné rohovatění kůže

kerberos, cerber, cerberus

přísný strážce vchodu, hlídač

kerka

tetovani (slang.)

kerosin

letecký petrolej

kertak

kůň Převalského

keser

rybářská síť upevněná na tyči

keson

1. ocelová nebo betonová konstrukce ve tvaru krabice s otevřeným dnem, udržující vzduch k práci pod vodní hladinou; potápěčský zvon; 2. kazeta se silným pohltivým účinkem k úpravě stropů akusticky náročných místností

kešu, kešú

ledvinovité oříšky, semena ledvinovníku

keťas

lichvář s potravinami

keto-

první část složených slov mající význam keton

keton

organická sloučenina s karbonylovou skupinou vázanou na dva uhlíky

ketonurie

vylučování ketonů močí, acetonurie

keyboard

klávesnice, klaviatura; klávesové nástroje

keynesiánství

ekonomický směr založený britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (výklad nestabilního, cyklického vývoje ekonomiky)

khaki

hnědožlutý nebo špinavě zelený; tupě vojenský

kibic

divák přihlížející hře a zasahující do ní

kibicování

dělání kibice

kibuc

typ kolektivního hospodaření a způsob života uzavřeného společenství lidí v Izraeli

kickbox

box, při kterém se smí i kopat nohama do soupeře

kifóza

hrb

kiking, kicking

pákové nebo kladkové zařízení u plachetnice

kiks

triviální chyba při poměrně kvalitním výkonu, selhání

kilián

předepsaná sestava kroků při povinném tanci na ledě

kilo-

předpona ve významu tisícinásobku,10 na 3

kilometráž

vyznačení délek dopravních cest v kilometrech

kilometrovník

ukazatel nebo seznam vzdáleností v kilometrech

kilt

skotská mužská zavinovací skládaná sukně s barevným kárem, ozdobnými třásněmi a velkým zavíracím špendlíkem, národní kroj; dámská sukně

kimčchi

(korejsky) kvašený salát, obvykle z čínského zelí n. ředkve, ochucený chilly paprikou, česnekem, pórkem, zázvorem, pastou z mořských produktů apod.

kimenokata

forma džuda, nácvik sebeobranných prvků

kimono

volný dlouhý japonský šat se širokými rukávy; střih oděvu vcelku pro tělo i rukávy

kina

měnová jednotka Papuy-Nové Guiney

kinematika

obor zabývající se popisem pohybu bez zkoumání jeho příčiny

kinematografie

zobrazování pohybu rychle za sebou jdoucími obrazy; filmové umění, filmová produkce

kineskop

televizní obrazovka

kinetický

pohybový

kinetika

1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek

kinetizmus, kinetismus

umělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu

kineto-

první část složených slov mající význam pohyb, pohybující se

kinetofon

Edisonův přístroj vzniklý spojením kinetoskopu a fonografu

kinetografie

grafický záznam pohybu

kinetoskop

původní Edisonův kinematografický přístroj

kinetóza, kinetosa

nemoc z pohybu

kineze, kinese

neřízený pohyb organizmu vyvolaný specifickými podněty

kineziologie, kineslologie

nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka

king síze

královský formát, velikost, zvlášť velký rozměr, např. Cigaret

kinin

biologicky vysoce účinná látka bílkovinné povahy v krevní plazmě ovlivňující rozšiřování cév, zvyšující propustnost kapilár

kino

1. filmové představení, biograf; podívaná; 2. černá nebo červená klovatina z některých tropických dřevin užívaná v lékařství, parfumerii, koželužství

kinoautomat

filmové představení (s účastí moderátora), jehož průběh ovlivňují diváci volbou z nabízených variant příběhu; technické zařízení k realizaci takového představení

kinocílie

řasinka umožňující pohyb buňky nebo víření vody kolem ní

kinofilm

perforovaný filmový pás šířky 35 mm

kinogram

série snímků zachycující tentýž objekt v jednotlivých fázích, rozfázování pohybu

kinotéka

sbírka a půjčovna zejm. školních filmů

kinžál, kindžál

sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí

kiosk

zahradní besídka; prodejní stánek, kiosek

kip

měnová jednotka Laosu

kipu, qufpu

uzlové písmo z andské oblasti Jižní Ameriky

kiretáž

viz kyretáž

kirne

nádoba na výrobu margarínové emulze

kirsch

třešňovice

kismet

osud; vůle Alláhova

kit

souprava dílů letadel, lodí ap. z plastu určená pro modelářství

kiu

žákovský stupeň technické vyspělosti sportovce v džudu

kivi

nelétající pták se silně zakrnělými křídly z Nového Zélandu

kiwi

ovocné bobule se zelenou dužninou bohaté na vitamin c

kladomanie

biol. nadměrně bohaté vývojové větvení

klak

skládací cylindr

klaka

organizovaný potlesk; lidé k tomu najatí; skupina lidí pomáhající prosadit jistý záměr

klakson

houkačka motorových vozidel

klamr

skoba

klan, clan

rod, kmen; pevně semknuté společenství

klandr

zábradlí; klacek, hůl

klaret, claret

bílé až narůžovělé víno z tmavých druhů hrozna

klarifikace

objasnění; očištění; čiření; připomenutí a upozornění pacienta na jeho myšlenky, pocity, postoje a objasnění některých aspektů jeho chování

klarinet

jazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj

klariska

příslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů

klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída

klasicizmus, klasicismus

umělecký sloh 17. až 19. století rozvíjející ideály antiky

klasický

vytvořený klasikem; vynikající, formálně dokonalý

klasifikace

třídění, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žáků ve škole

klasik

tvůrce děl trvalé hodnoty; všeobecně uznávaný umělec nebo vědec; antický spisovatel

klasika

1. klasické dílo; klasická hudba; klasický ráz; 2. vrcholné období v umění a literatuře určitého národa

klast

úlomek, zrno

klastický

úlomkovitý

klastr, cluster

1. shluk, hrozen, trs; 2. skupina více než dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí; 3. skupina několika současně znějících tónů s minimální intervalovou vzdáleností

klatba

Klatba (v latině interdikt) je trestem pro zvlášť těžké hříšníky a souvisí s velkým exkomunikováním. Ve městě, kde odsouzenec žije jsou zakázány všechny církevní obřady a udělování jakýchkoli svátostí. Odsouzence v klatbě může ve dne kdokoli beztrestně zabít. Klatba platí od svítání do soumraku. Uvržení musí povolit Svatý otec.

klaudikace

kulhání; křečové bolesti v lýtkách

klaun, clown

komická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar

klauniáda

komické, klaunské vystoupení; šaškárna

klaustrofilie

chorobná touha po malých prostorech

klaustrofobie

chorobný strach z pobytu v uzavřených prostorách

klauza

vodní nádrž na splavování dřeva, klauzura

klauzule, klausule

omezující podmínka výhrada, doložka; rytmické zakončení verše

klauzura, klausura

uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza

klaviatura

klávesnice

klavifon

elektronický klávesový nástroj

klavichord

strunný klávesový hudební nástroj

klavikula

klíční kost

klavikulární

klíčkový; týkající se klíční kosti

kleisto-

první část složených slov mající význam klíček, plod, plodový

kleistogamie

krytosnubnost

klepsydra

vodní hodiny

kleptokrat

příslušník kleptokracie, tzn. vlády zlodějů a podvodníků

kleptomanie

chorobný sklon k drobným krádežím

klér

1. roztok rafinovaného cukru ve vodě nebo v sirobech k sváření bílých cukrovin; 2.klérus

klerik

studující katolické bohoslovecké fakulty, bohoslovec; římskokatolický duchovní

klerika

sutana

klerikalizmus, klerikalismus

úsilí o vliv církve na politický život a veřejnou moc; takto orientovaný politický směr

klerofašizmus, klerofašismus

politické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu

klerokracie

vláda kněží nebo církve

kleronomní

vrozený, zděděný

klérus, klér

duchovenstvo

klevela

konzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera

klient

zákazník chráněnec

klientela

okruh zákazníků

klientelismus

neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích

klif

pobřežní sráz, útes

klika

skupina lidí navzájem se podporujících v dosažení svých cílů; štěstí

klima

podnebí; poměry, situace, prostředí

klimakterium, klimaktérium

období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, klimax, přechod

klimatický

týkající se podnebí; podnebný

klimatografie

část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti

klimatologie

nauka o podnebí

klimax

1. vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol; 2. liter. řada výrazů zesilujících základní význam; 3. konečné stadium vývoje biocenózy; 4. klimakterium, období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, přechod

klimetizace, klimetisace

úprava vzduchu v uzavřených prostorách

klimpr

piano

klinč, clinch

držení nebo sevření soupeře; zaklesnutí pažemi

klinika

nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům

klino-

první část složených slov mající význam sklon, nakloněný

klinogonální

kosý, kosoúhlý

klinometr

sklonoměr

klínopis

Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky.

klip, clip

1. střih; krátký filmový záběr nebo zvuková nahrávka; 2. příkrý útes; malé ploché skalnaté pobřeží

klipr, clipper

1. kombinovaný zemědělský čisticí stroj k vytřídění příměsí a osiv obilovin, luštěnin, olejnin a travin; 2. štíhlá rychlá obv. třístěžňová plachetní loď k obchodním účelům; 3. druh letadla na dopravu přes moře

klips

ozdobná stiskací náušnice nebo spona; připínadlo pera nebo tužky; klipsna

klipsna, klipsa

úchytka k upevnění nohy v pedálu jízdního kola; klips

klíring, clearing

bezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy

klistr, klister

lyžařský vosk

klišé

zautomatizovaný nebo otřelý slovní obrat; polygr. štoček

klišograf

polygr. zařízení na výrobu rytých štočků

klitoris, clitoris

poštěváček

klizura

soutěska

klk

výrůstek na sliznici

kloaka

kanál, stoka; společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy některých obratlovců; časopis nízké mravní i kulturní úrovně

klocování

napouštění textilií vodnými roztoky barviva s přísadami

klon

potomstvo vzniklé nepohlavní cestou z jednoho jedince

klondajk, klondike

zlatokopecké působiště, možnost rychlého zbohatnutí

klonický

škubavý, trhavý

klonování

1. rozmnožování nepohlavní cestou z jednoho jedince; 2. genetické zásahy (nikoli pohlavní) k získání jedince s alespoň jednou požadovanou vlastností, která je původnímu organizmu cizí

klošár

tulák

klozet, kloset

splachovací záchod

klub, club

spolek sdružení lidí se společným zájmem; společenská místnost; noční podnik, bar

klystron

elektronka pracující ve frekvenčním pásmu 0,5-50 GHz

klystýr

střevní nálev, výplach střev,

klyzma, klysma

klystýr

kment

jemné lněné plátno

knajpa

hospoda, krčma

knejpování

přírodní vodoléčebná metoda podmíněná správnou životosprávou

kneset, knesset

izraelský parlament

knif

obratný hmat, úskok, lstivé jednání, manévr, trik

knock-down

knokdaun

knokaut, knockout

boxerský úder, po kterém zápasník není schopen pokračovat v boji; drtivý úder, ničivá činnost, porážka, zkratka k.o.

knokautovat

udeřit knokautem, srazit k zemi; bleskově porazit

knokdaun, knock-down

sražení soupeře k zemi v boxu

kňour

divoké prase

know-how

znalost, informovanost; souhrn poznatků, receptů, výrobních a obchodních znalostí a postupů získaných dlouholetou zkušeností, hospodářský nehmotný statek

knuta

karabáč, krátký bič; krutovláda

ko-

předpona mající význam s, spolu

koacervace

tvorba koacervátů

koacervát

kapičkovitý útvar samovolně vznikající ve vodném roztoku makromolekulárních látek

koacerváty

(teorie vzniku života na zemi) - org. sloučeniny, které měli základní projevy života,ale nebyly to ani buňky, ani bakterie(spíš nějaký mezistupeň) a z nich se postupně vyvíjel další život

koagulace

shlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku

koagulancium

látka zvyšující krevní srážlivost

koagulant

srážedlo

koagulát

útvar vzniklý koagulací, sraženina

koagulum

koloidní sraženina; krevní sraženina

koakvizice, koakvisice

společně nabytý majetek

koala

stromový vačnatec

koalescence

splývání disperzních částic ve větší celky, zánik aerosolu

koalice

seskupení; sdružení dvou nebo více subjektů, např. politických stran, států; skupina osob sdružená pro dosažení určitého cíle

koarktace

zúžení

koaxiální

souosý

kobler, cobbler

míchaný chlazený nápoj ze sirupu a moštu s menší přísadou alkoholu a zdobený ovocem; sklenka pro míchané nápoje

kobza

Drnkací hudební nástroj (dnes už normálně nepoužívaný) podobný citeře s velkým oválným tělem. Jeho domovinou byly slovanské oblasti - Rusko, Srbsko i u nás se používala a to zejména v lidovém prostředí.

kočičí zlato

pyrit, složení: disulfid železa, FeS2 někdy nazývané i kočičí zlato

kód

šifra; systém znaků a pravidel pro přepis jiných znaků

kodein

alkaloid obsažený v opiu, lék nebo součást léku

kodér

zařízení ke kódování dat

kodex, codex

sbírka rukopisů a dokumentů, zákoník

kodicil

dodatek k závěti, dovětek

kodifikace

uzákonění

kodikologie

obor zabývající se studiem rukopisů neúřední povahy

kódovat

šifrovat; přeměnit informaci v určitém kódu na postupnost znaků nebo na signály

koedukace

společná školní výuka chlapců a děvčat

koeficient

součinitel; neproměnná veličina, obv. konstanta úměrnosti; index, bezrozměrný statistický výraz

koenzym

organická látka nebílkovinné povahy nezbytná k účinku některých enzymů

koercitivní

donucovací, nátlakový; stlačující, zabraňující

koexistence

společný výskyt, trvání; existence vedle sebe, soužití

kofein

alkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku

kofóza, kofosa

úplná hluchota

kofunkce

funkce doplňkového úhlu (kosinus, kotangens)

koga

obchodní a válečná, obv. dvou nebo třístěžňová těžká plachetní loď s nástavbami na přední i zadní části

kogenerace

kogenerační jednotka: zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu.

kogentní

nařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný

kognace

z právního hlediska pokrevní příbuznost

kognece

právo pokrevní příbuzenství; příbuznost

kognice

poznávání, poznávací schopnost

kognitivní

poznávací, sdělný

kohabitace

(med.) soulož, koitus

koherence

souvislost, spojitost

koherentní

souvislý, spojitý, soudržný; související

koheze, kohese

soudržnost

kohorta,

vojenský oddíl; družina, houf

koincidence

souhlasnost, shoda, splývání; současný výskyt, časový souběh

koiné

nadnářeční útvar staré řečtiny ; obecná podoba jazyka

koitální

týkající se koitu, pohlavního styku, soulože

koitus, coitus

soulož, pohlavní styk, kopulace

kóje

pevně zabudované lodní lůžko; malý oddělený prostor

kojot, koyot

stepní šelma

koka

tropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře

kokain

alkaloid obsažený v listech koky, koks

kokainizmus, kokainismus

drogová závislost na kokainu

kokakola, koka-kola, coca-cola

osvěžující nealkoholický nápoj, kola, coke

kokarda

štítek, stužka nebo růžice ze stužek v národních nebo státních barvách nošená jako ozdoba nebo odznak; zahradní květina

kokcidióza, kokcidiosa

parazitární onemocnění lidí nebo zvířat vyvolané prvoky

kokcygodynie

bolesti v okolí kostrče

koketa

žena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů

koketerie, koketérie

ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost; nezodpovědné zahrávání si s něčím

koketní

vyzývavý, vábný, svůdný

kokila

litinová odlévací forma

kokon

obal vajíček některých bezobratlých; zámotek larev hmyzu

kokos

kokosový ořech, plod kokosové palmy

kokpit, cockpit

pilotní kabina; místo pro posádku v zadní části člunu

kokr

kokršpaněl

kokršpaněl, cocker-spaniel

lovecký pes ze skupiny slídičů, kokr

koks

1. palivo, tuhý zbytek vysokoteplotní karbonizace uhlí i dalších látek 2. kokain

koktejl, koktajl, cocktail

chlazený alkoholický i nealkoholický míchaný nápoj; míchaný předkrm; společenská schůzka s lehkým občerstvením, obv. v pozdní odpoledne

kokus, kok

bakterie kulovitého tvaru

kola

1. kolovník, tropický strom pěstovaný pro semena (kolové oříšky); 2. osvěžující nealkoholický nápoj, kokakola

kolaborace

spolupráce; nečestná spolupráce, např. s nepřítelem

kolaborant

spolupracovník; za druhé světové války se tak označovali lidé, kteří spolupracovali s Němci

kolace, kolecionace

porovnávání dvou stejných textů; započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného

kolagen

jednoduchá bílkovina obsažená v kůži, šlachách, ve vazivu

kolamin

druh olejovité organické látky, derivát etylalkoholu

kolaps

zhroucení, selhání orgánu, organizmu, systému

kolapsar

zhroucená hvězda s velkou hustotou a silnou gravitací, z níž nemůže uniknout ani světlo, černá díra

kolaterála

vedlejší větvení např. cévy, nervu; vedlejší větev příbuzenství koletura, farnost

kolaudace

schválení; ověření výchozích podmínek při dokončení

koláž

technika vlepování různých materiálů do plochy obrazu; výtvarné dílo touto technikou vytvořené

kolega

spolupracovník

kolegialita

vzájemná soudržnost mezi spolupracovníky, kolegiálnost

kolegium

1. v antickém Římě sdružení osob společných zájmů; 2. stálý poradní orgán, např. ministra, děkana

kolej

1. zařízení sloužící k ubytování, popř. i stravování studentů vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel

kolekce

sbírka, soubor, souprava

kolektiv

1. společenství; organizovaná, obvykle malá skupina osob; 2. druh optické čočky

kolektivizece, kolektivisace

přeměna soukromého hospodaření v kolektivní

kolektivizmus, kolektivismus

podřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu

kolektivní smlouva

smlouva mezi odbory zaměstnanců a zaměstnavateli v oblasti pracovního práva, kterou se upravují mzdové podmínky a ostatní pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy

kolektivum

kolektiv; jaz. podstatné jméno hromadné

kolektomie

chirurgické odstranění části tlustého střeva

kolektor

1. výběrčí; 2. sběrací zařízení, sběrač, lapač; zařízení k zachycení a přeměně jedné formy energie na jiné formy energie; podzemní stavba tunelového charakteru; 3. přísada zvyšující vytavitelnost rmutu

kolenchym

rostlinné zpevňovací pletivo

koleoptéra

rychlý letoun s možností kolmého startu a přistání; místo křídel má kolem trupu prstencovou nosnou plochu

koleopterologie

nauka o broucích

koleoptóza, koleoptosa

vyhřeznutí pochvy

koleus, coleus

africká kopřiva, pokojová rostlina s pestrými listy

kolchicin

alkaloid obsažený v ocúnu

kolchoz

kolektivní hospodářství, hospodaření

koliba

sezonní dřevěné obydlí pro pastevce v horách

kolidovat

křížit se, střetat se; překážet si; časově spadat vjedno

kolie, collie

skotský ovčácký pes

kolier, golié

náhrdeník

koliformní bakterie

bakterie z čeledi Enterobacteriaceae - zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy - vyskytují se ve výkalech

koligace

zpětná reakce u homolytických (radikálových) reakcí

koligativní

vyznačující se vlastnostmi, charakteristickými pro větší počet jednotek - jedinců

kolika

prudké křečovité bolesti, záchvat; silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut; křečovitá bolest postihující hladké svalstvo, např. střev, žlučníku nebo močového traktu

kolikvace

zkapalnění, rozbřednutí, rozplynutí, odumření

kolimátor

optická spojná soustava vytvářející rovnoběžné světelné svazky

kolineace

druh geometrického zobrazování

kolins, collins

míchaný nápoj z džinu, citronové šťávy a cukru

kolitida

zánět tlustého střeva

kolize, kolise

srážka, rozpor, nesrovnalost, střetnutí

kolizní, kolisní

vztahující se ke kolizi; právo určující

kolmatace

naplavování; zmenšování propustnosti zemin

kolofón

u m. /g/ lit. - záver stredovekej knihy s údajmi o autorovi, tematike diela, miesta a dátume vydanie, vydavateľovi a pod.; tiráž

koloid

látka rozptýlená ve formě částic ve druhé látce, která je v nadbytku

kolokace

dvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek

kolokázie, kolokasie

tropická bylina pěstovaná pro jedlé hlízy s velkým obsahem škrobu

kolokvializmus, kolokvialismus

hovorový výraz

kolokviální rozhovor

vědecká rozprava, komplexní pohovor

kolokvium

rozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava

kólon

větný úsek takt; dvojtečka

kolon, colon

úsek tlustého střeva, tračník

kolón, colón

1. měnová jednotka Kostariky a Salvadoru; 2. nájemce zemědělské půdy, osadník, zejm. v Jižní Americe

kolona

1. dlouhá řada; útvar; sloupec; 2. organizovaná skupina lidí s určitým úkolem; 3. destilační zařízení

kolonáda

sloupořadí; otevřená chodba se sloupořadím

kolonel

1. plukovník; 2. písmo o velikosti 7 bodů

koloniál

obchod se smíšeným zbožím

kolonializmus, kolonialismus

systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých

kolonie

1. skupina jedinců nebo soubor jednotlivostí tvořící určitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodářsky a politicky závislé území

kolonista

osadník; obyvatel kolonie

kolonizace, kolonisace

proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování

kolonoskopie

vyšetření tlustého střeva endoskopem, koloskopie

koloptóza, koloptosa

pokles příčného tračníku

kolorace

zdobení barvami, barvení, zbarvení

koloratura

druh pěvecké techniky užívající melodické ozdoby

kolorimetr

1. přístroj na určování trichromatických souřadnic barevného světla; 2. přístroj k určování koncentrace roztoků

kolorimetrie

fyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky

kolorit

barevnost, barvitost, zabarvení; ráz, charakter

kolorovat

vybarvovat; hud. zdobit koloraturami

kolos

antická socha nadživotní velikosti; tvor neobyčejné velikosti, obr; věc mimořádně velkých rozměrů, gigant

kolosální

obrovský; velkolepý, nádherný, skvělý

koloseum

amfiteátr, velké divadlo

koloskopie

vyšetření tlustého střeva endoskopem, kolonoskopie

kolostomie

umělý vývod tlustého střeva

kolostrum

mlezivo

kolpitida

zánět pochvy ženského pohlavního ústrojí

kolpo-

první část složených slov mající význam pochva, poševní

kolpoplastika

plastická operace děložního čípku

kolportáž

roznáška, rozšiřování, pouliční prodej tiskovin

kolportér

roznašeč, pouliční prodejce tiskovin

kolposkopie

vyšetření poševních stěn a děložního čípku pomocí endoskopu

kolt

bubínkový revolver

kolumbárium

hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren

kolumnární

sloupkovitý (sloupkovité krystaly)

kolur

deklinační kružnice procházející body rovnodennosti nebo body slunovratu

koluze, koluse

1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž

koma

1. plynný obal kolem jádra komety; 2. vada optických zobrazovacích soustav; 3. čárka, interpunkční znaménko

kóma

těžká forma ztráty vědomí

komandant

velitel; kdo rád poroučí, velitelský typ

komandatura, komandantura

vojenské velitelství

komandita

obchodní společnost, kde alespoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady

komanditista

společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu

komando

1. útočný oddíl, speciální jednotka; bojůvka; 2. velitelství, komandatura; velení, vláda, moc; 3. v nacistických koncentračních táborech pracovní skupina vězňů

komandovat

velet, přikazovat, poroučet

komasace

scelování, sjednocování, slučování

komatózní, komatosní

vztahující se ke kómatu

kombajn

strojový komplex vykonávající několik po sobě následujících pracovních úkolů

kombatant,

příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják

kombi, combi

automobilová karoserie s pátými dveřmi na zadní straně, kombík

kombinace,

seskupování, vytváření různých vztahů; domněnka, úsudek

kombinát,

spojení různých vzájemně se doplňujících výrobních závodů v jeden podnik

kombinatorika,

obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami

kombiné,

dámské spodní prádlo

kombinéza,

jednodílný oblek vzniklý pevným spojením kalhot a blůzy; pracovní oblek, overal

kombinovat

1. spojovat, skládat; 2. usuzovat, dohadovat se

kombuča, kombucha

čajová houba; nápoj

kombusce

spálenina, opaření

komediant,

kočovný artista; divadelní umělec; přetvařující se člověk

komedie

veselá divadelní hra; směšné nebo falešné jednání; žert, přetvářka

komedon, komedo

uher, zánět mazových žláz

komenda

klášter rytířského řádu

komeniologie

obor zabývající se studiem života a díla J. A. Komenského

komensalismus

Druh symbiózy, při které jeden partner (populace) využívá druhého, ale neškodí mu. Využívaný partner (populace), ale ani nic nezískává. Např. dravci - mrchožrouti.

komentář

poznámky, vysvětlivky, vysvětlení, výklad, kritika

komentovat

vysvětlovat, rozebírat, reflektovat, kritizovat

komenzál

neškodný příživník živící se zbytky potravy hostitele

komenzalizmus, komenzalismus

soužití dvou nebo více druhů organizmů

komenzurabilita, komensurabilita

souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost

komerce

obchod, obchodování, obchodní styk

komercializace, komercialisace

obchodní využití, zpeněžení

komercializmus, komercialismus

obchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz

komerční

obchodní

kometa

vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem

komfort

pohodlí, přepych

komický

budící veselost nebo smích, žertovný, směšný

komično

oblast jevů budících veselost nebo smích

komik

herec komických rolí; šprýmař

komiks, comics

obrázkový seriál

kominterna

Komunistická internacionála

komisař

1. osoba určená k provedení zvláštního úkolu, zastupující stát nebo státní správu; 2. stupeň úřední hodnosti ve státní správě

komise

1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží

komisionář

samostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost

komisné

poplatek za uskutečněný obchod, kurtáž

komisní

služební, úřední; úředně odměřený, přísný; k. prodej převzetí zboží k prodeji s platbou po jeho uskutečnění

komitent

příkazce v komisionálním obchodě; zákazník

komitét, komité

skupina osob pověřená nějakým úkolem; organizační výbor

komnata

pěkně zařízený prostorný pokoj, obv. zámecký, hradní

komoce, commotio

otřes, pohnutí

komoda

nižší skříňový nábytek se zásuvkami

komodita

druh zboží

komodor, komodore

vyšší námořní nebo letecká hodnost

komolý

komolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)

komonalita

stejnost, shoda

komora

1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře

komorbidita

Současný výskyt více nemocí. Viz též morbidita.

komorní

1. vztahující se ke komoře; 2. intimní, jemný, vytříbený; 3. o malém počtu hudebních nástrojů

kompakce

stlačení

kompakt

kompaktní deska, cédéčko, CD

kompaktát

důležitý úkol; pověření

kompaktní

pevný, hutný, celistvý, souvislý soudržný

kompaktnost

pevnost, masivnost, semknutost, hutnost

kompandor

zařízení, které umožňuje zlepšit odstup signálu od šumu na lince

komparace

přirovnání, srovnání, porovnání; stupňování přídavných jmen a příslovcí

komparatistika

srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody

komparativ

druhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí

komparativní

1. srovnávací; 2. vztahující se ke komparativu

komparátor

přístroj umožňující přesné srovnávání

komparz, kompars

v divadle a filmu sbor statistů

kompas

pomůcka k určování světových stran

kompatibilita

vzájemná slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení

kompatibilní

snášenlivé, slučitelné

kompaundní

složený sdružený

kompendium

příručka, stručný přehled

kompenzace, kompensece

náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění

kompenzátor, kompenzátor

vyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač

kompenzovat

vyrovnávat; nahrazovat (např. škody)

kompetence

pravomoc; rozsah působnosti

kompetentní

pravomocný; zodpovědný; způsobilý

kompetice

soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost

kompetitivní komunikace

je komunikace soutěživá

kompilace

sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný

kompilát

výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace

komplement

doplněk, doplnění

komplementář

společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí celým svým majetkem

komplementární

doplňující se, zapadající do sebe

komplet

souprava, sada; souhrn částí určitého celku

kompletní

úplný, v plném počtu

komplex

souhrn, soubor; skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení

komplexita

složitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost

komplexní

celkový, souborný, všestranný, složitý

komplexnost

komplexita

komplic

spoluviník, spolupachatel

komplikace

složitost; zápletka; nesnáz; přidružení další nesnáze, obtíže, nemoci

komplikovaný

složitý, zamotaný, těžký

kompliment

lichotka; poklona, projev úcty

komplot

spiknutí, pikle

komponent, komponenta

díl, součást, složka

komponista

skladatel

komponovat

sestavovat, tvořit (obv. hudební dílo)

kompost

organické nebo průmyslově vyráběné hnojivo

kompot

zavařené ovoce

kompozice, komposice

skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce

kompoziční, komposiční

skladbový, výstavbový; týkající se kompozice

kompozit, komposit

složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů

kompozitní, kompositní

složený z různých prvků

kompozitum, kompositum

složenina, složené slovo

komprehensivní

ucelený

komprese

stlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku

kompresibilita

stlačitelnost

kompresivní

stlačující, zhušťující

kompresor

stroj ke stlačování plynů

komprimace

zhuštění, zkoncentrování

komprimát

slisovaná látka

komprimovaný

stlačovaný, stlačený; slisovaný

kompromis

dohoda na základě vzájemných ústupků

kompromitovat

poškodit, znevažovat, zostudit (někoho)

kompulze, kompulse

bezesmyslové, nutkavé opakování určitých pohybů nebo jednání, kterým se postižený nemůže ubránit

komputer, computer

elektronický počítač

komtesa

dívka ze šlechtického rodu, šlechtična

komtur

vysoký hodnostář rytířského řeholního řádu

komuna

nižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství

komunální

patřící do pravomoci měst a obcí

komunard

Příslušník, člen Pařížské komuny (1871 založena v Paříži po válce prusko-francouzské). Když Komuna byla poražena, komunardé byli popraveni u zdi hřbitova Pera La Chaise v Paříži.

komunika

společenství

komunikabilita

schopnost udržet kontakt s okolím

komunikace

spojení; přenos, sdělování, výměna informací; veřejná doprava, dopravní cesta

komunikační

dopravní, přepravní; dorozumívací; sloužící ke spojení

komunikát

text, jazykový projev

komunikativnost

snadnost, ochota komunikovat; schopnost se domluvit, vstřícnost

komuníké

úřední oznámení, oficiální sdělení

komunikovat

oznamovat; být ve spojení

komunita

skupina, či spolek žijící v určité své samosprávě

komunizmus, komunismus

názor, ideologie nebo přesvědčení o historické nadřazenosti zespolečenštěného vlastnictví a rovnostářského rozdělování i jeho totalitní prosazování

komutace

výměna, záměna

komutativní

zaměnitelný, záměnný

komutatívnost

zaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací

komutátor

část elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu

komže

svrchní kněžská bílá košile

kon-, con-

první část složených slov mající význam s, se, spolu

koňak, cognac

vinný destilát

koncedovat

připustit, souhlasit, ustoupit

koncelebrace

sloužení mše několika kněžími

koncentrace

hustota, zhušťování; hromadění; soustředění

koncentrační

soustřeďující, zhušťující; izolující, internační

koncentrák

koncentrační tábor, tábor na izolaci i fyzickou likvidaci odpůrců režimu, příslušníků národnostních menšin i celých národů

koncentrát

1. zhuštěný roztok; 2. kovem obohacená surovina po koncentraci rudy; 3. zbytek po odpaření rozpouštědel

koncentrický

soustředný

koncentrovaný

1. zahuštěný; 2. soustředěný

koncepce

1. početí, oplodnění; 2. pojetí, rozvržení, představa

koncept

1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 2. koncepce, pojetí, pojem

koncern

sdružení podniků různých odvětví

koncert

veřejná hudební produkce; vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr

koncertantní

mající vlastnosti koncertu (skladby)

koncertní

souvisící s koncertem (veřejnou produkcí)

koncese

oprávnění, výsada, úřední povolení k provozování živnosti

koncesionář

držitel koncese

koncesovaný

úředně povolený

koncil

církevní sněm

konciliarizmus, konciliarismus

hnutí v katolické církvi vycházející z myšlenky, že koncil je nejvyšší autoritou v církvi

koncilientní

smířlivý, snášenlivý, vlídný

koncinní

urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný

koncipient

nižší správní úředník; pomocník notáře nebo advokáta

koncipovat

navrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat

koncizní, koncisní

stručný, zhuštěný, úsečný

kondemnace

1. odsouzení; odsuzující rozsudek; 2. prohlášení lodi za neschopnou další plavby

kondenzace, kondensace

zhušťování; srážení, zkapalňování par

kondenzát, kondensát

produkt vzniklý kondenzací

kondenzátor, kondensátor

1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím

kondenzovat, kondensovat

1. zhušťovat; 2. zkapalňovat

kondice

podmínka; rozpoložení, tělesný nebo duševní stav; doučování

kondiciogram

zpracování výhledového kalendáře duševního i tělesného stavu na základě biorytmů

kondicionál

podmiňovací způsob

kondicionalizmus, kondicionalismus-

názor o krajní relativnosti poznání

kondicioner, kondicionér, conditionneur

upravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu; stabilizátor kvality vlasů

kondiční

týkající se kondice

kondikce

žaloba pro bezdůvodné obohacení

kondolence

soucítění, projev soustrasti

kondolovat

projevit soustrast

kondom

prezervativ, mužský gumový ochranný a antikoncepční prostředek

kondominium

spoluvlastnictví; území pod společnou svrchovanosti více států

kondor

velký dravý jihoamerický pták

kondotiér

středověký velitel žoldnéřů

kondukce

vedení, např. tepla nebo nervového vzruchu

kondukt

1. průvod při smutečních příležitostech; 2. středověká vícehlasá skladba, conductus

konduktance

reálná část admitance

konduktér

průvodčí

konduktivita

veličina charakterizující v jednotlivých bodech elektrický odpor látky

kondyl

kloubní hrbol, výběžek

kondylom

chorobný bradavčitý výrůstek na kůži nebo sliznici

konektivita

rychlost připojení; připojení, spojení, propojení

konektor

spojovací součástka; společný název pro elektrickou zásuvku a vidlici

konexe

vlivná spojení, styky; výhodné známosti

konfabulace

smyšlenka; chorobná obrazotvornost

konfederace

volné sdružení států, v němž si členské státy zachovávají suverenitu a volnost jednání; sdružení, spolek

konfekce

hromadná výroba oděvů v normovaných velikostech; hromadně vyrobené oděvy

konference

porada, shromáždění, sjezd

konferenciér

osoba provádějící zábavným programem

konferovat

provádět zábavným programem; radit se, mít poradu

konfese

náboženské vyznání;vyznání,přesvědčení vůbec;životní paměti,zpověď

konfese, confessio

přesvědčení; vyznání víry, náboženské vyznání

konfesní

týkající se konfese;církevní,církevnický

konfeta, konfet

1. pestrobarevné papírky rozhazované při oslavách; 2. drobný cukrářský výrobek

konfidence

1. důvěra, důvěrnost; důvěrné sdělení; 2. Udání

konfident

tajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač

konfigurace

seskupení, uspořádání

konfirmace

ověření, potvrzení listiny; obnovení křestního slibu, biřmování; papežské potvrzení biskupa

konfiskace

zabavení (zejm. majetku)

konfiskát

zabavený majetek

konflagrace

vzplanutí, vypuknutí

konflikt

neshoda, rozpor, střet, střetnutí, válka

konfliktní

rozporný, střetávající se, nesouhlasící

konfluence

splývání, splynutí

konformace

prostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin

konformita

1. shoda, souhlas, přizpůsobení; 2. mat. stejnoúhlost

konformizmus, konformismus

přizpůsobivost; bezzásadová schopnost se přizpůsobit

konformní

souhlasný, shodný, odpovídající

konfrontace

porovnání, srovnání; střetnutí, konfliktní stav

konfucianizmus, konfucianismus-

názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství

konfutace

vyvrácení např. názorů, odmítnutí např. učení, víry

konfúze

zmatek, chaos; splynutí oprávněné osoby a povinné osoby

konfuze, konfúze, konfuse

zmatek, zmatení, chaos; splynutí oprávněné a povinné osoby v jeden subjekt

konfúzní

zmatený, neuspořádaný

kongeniální

sourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný

kongenitální

vrozený

kongesce

dopravní zácpy;ucpání

konglomerát

směs; směsice, nesourodý celek; slepenec

kongregace

náboženská obec; shromáždění duchovních; řádová řehole; spojení několika klášterů společným představeným

kongres

sjezd, shromáždění; parlament některých států; politická strana v některých státech

kongresman

člen kongresu, poslanec

kongrua

příjem duchovních poskytovaný státem

kongruence

shoda, shodnost

kongruentní

souběžné

koncha

1. půlkruhová klenba; 2. skořápka měkkýšů, ulita, lastura, mušle; 3. zkostnatělá ploténka v nosní dutině obratlovců,skořepa

kónický

kuželovitý

konidie

výtrus hub

konifera

jehličnan

konimetr

prachoměr

konjektura

dohad, předpoklad; pravděpodobná oprava, doplnění porušeného textu

konjugace

spojení, splynutí; časování sloves

konjuktiva

oční spojivka

konjunkce

spojení, spojitost, souvislost, časová shoda; astr. okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku; jaz. Spojka

konjunktiv

způsob slovesný vyjadřující vztah závislosti

konjunktiva

oční spojivka

konjunktura

příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach

konjunkturalista

prospěchář, vypočítavec těžící z okolností

konkáva

vyhloubenina

konkávní

vyhloubený, dutý

konkláve

uzavřená místnost, kde kardinálové volí papeže; toto shromáždění kardinálů

konkludentní

vysvětlující určitý projev vůle, úsudek

konkluze, konkluse

závěr, konečný výsledek, rozhodnutí

konkordance

shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)

konkordantní

shodný, souhlasný; harmonický

konkordát

smlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví

konkrece

zhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně

konkrektace

pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí

konkrement

patologicky vytvářený pevný útvar v dutých orgánech, kámen

konkretizace, konkretisace

upřesnění, uskutečnění, realizace

konkrétní

určitý, přesný; skutečný, věcný, hmatatelný

konkrétum

něco smysly vnímatelného; podstatné jméno konkrétní

konkubinát

vztah muže a ženy, kteří nejsou manželé, ale trvale spolu žijí, např. druh a družka

konkurence

soupeření, soutěžení; projev hospodářské soutěže

konkurenceschopnost

schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními, viz konkurence

konkurent

soupeř

konkurz, konkurs

1. forma výběru, soutěž; 2. soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku upadajícího dlužníka, konkurzní řízení

konkurzant, konkursant

dlužník v konkurzním řízení, úpadkář, kridatář

konosament, konosement

cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď

konotace

významový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova

konsangvinita

pokrevní příbuznost

konsekrace

vysvěcení, posvěcení na biskupa

konsekuce

účinek; souslednost, posloupnost, nepřetržitost

konsekutivní

účinkový; nepřetržitý, po sobě jdoucí, postupný

konsekvence

důslednost; důsledek, následek; konsekventnost

konsekvent

následující člen; následek; logický závěr, výsledek

konsekventní

důsledný, výsledný, logicky vyplývající; hydrologie svahový, přizpůsobený svahovým poměrům

konsenzus, konsensus, konsens, consensus

shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost

konsignace

seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží

konsignant

odesílatel, deponent

konsolidace

upevnění; ustálení; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti

konsonance

souznění, libozvuk, souzvuk

konsonant

souhláska

konsonantizmus, konsonantismus-

soustava souhlásek; nauka o souhláskách

konsorcie

družka,společnice

konsorcium

společenství; příležitostné sdružení právnických subjektů k provedení určitého obchodu

konspekt

plán díla v tezích; zhuštěný obsah díla

konspirace

spiknutí, komplot, tajná dohoda

konspirační

utajený, spiklenecký, v zájmu utajení, konspirativní

konspirativní

konspirační

konstábl, constable

1. vrchní velitel vojska zastupující krále; 2. policista nejnižší hodnosti, policejní strážník ve Velké Británii

konstance

ustálenost, stálost

konstans

První část básnického přívlastku (epitetonu) - označuje stálou vlastnost. Př.: Bílý sníh.

konstanta

stálá, neproměnná veličina

konstanten

slitina niklu a mědi vyznačující se velkým, teplotně stálým elektrickým odporem

konstantní

neměnný, stálý

konstatace

zjištění, konstatování

konstatovat

zjišťovat, shledávat, potvrdit existenci něčeho

konstelace

postavení, souběh okolností,stav věcí; postavení hvězd a planet

konsternace

zmatek, zděšení; nepříjemné překvapení; úžas, ohromení

konsternovat

nepříjemně překvapit

konstituce

1. ústava, uzákonění; 2. stavba těla. tělesný stav; 3. složení, uspořádání; 4. církevní dekret, dokument

konstitucionalismus

vláda lidu prostřednictvím ústavy

konstitucionalistika

věda o ústavním právu

konstituční

ústavní - viz konstituce

konstituovat

ustanovit, ustanovovat, zřídit, zřizovat

konstrikce

zúžení, sevření, utažení, podvázání

konstriktiva

úžinová souhláska

konstriktor

svěrač

konstrukce

montáž, sestavování; stavba; kostra; stavba těla, konstituce

konstruktivizmus, konstruktivismus-

umělecký (zejm. architektonický) směr 20. let 20. století zdůrazňující konstrukci, kvalitu materiálu a účelnost

konstruktivní

tvořivý, činorodý

konšel

radní, člen městské nebo obecní rady

kontakt

dotyk, spojení, styk

kontaktáž

uskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení

kontaktér

prostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař

kontaktní

dotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným

kontaktovat

navázat kontakt

kontaminace

znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření; infekce, nakažení organizmu

kontaminant

znečišťující látka

kontejner

přepravník, pojízdná nádoba na tuhý komunální odpad

kontejnment

1. kontrola, omezení; sebeovládání; 2. ochranný kryt jaderného reaktoru a primárního okruhu

kontemplace

rozjímání, přemýšlení, uvažování

kontemplativní

rozjímavý, hloubavý, přemítavý

kontemplativní

vnitřní

kontext

souvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí

kontiguita

styčnost, dotyk věcí v čase a prostoru, sousedství

kontinent

pevnina, světadíl

kontinentalita

pevninský, vnitrozemský charakter, např. Počasí

kontinentální

pevninský, vnitrozemský

kontingence

náhodnost; nahodilost; možnost

kontingent

pevný počet, pevně stanovené množství

kontinuální

spojitý, souvislý, nepřetržitý

kontinuita

spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí

kontinuum

něco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury

konto

účet

kontokorent

běžný účet

kontra

1. proti; 2. v karetních hrách flek 3. od základního tónu o tři oktávy nižší tón

kontra-

první část složených slov mající význam 1. opačný, protivný, jdoucí proti; 2. o oktávu nižší

kontraband

podloudně dodávané zboží

kontrabas

1. strunný smyčcový hudební nástroj, basa; 2. hluboký mužský hlas

kontraceptivum

prostředek bránící početí

kontradikce

protiřečení, rozpor, protiklad

kontrahent

smluvní strana, kontraktor

kontrahovaný

nasmlouvaný, daný smlouvou

kontrahovat

stahovat; uzavírat smlouvu

kontraindikace

okolnost nebo stav pacienta vylučující některé léčebné postupy, výkony, užívání některých léků

kontrakce

smršťování, zmenšování, stah

kontrakt

smlouva, dohoda

kontraktace

sjednávání a uzavírání smluv

kontraktilita

stažitelnost, smrštitelnost

kontraktor

smluvní strana, kontrahent

kontraktura

zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou

kontralaterální

ležící na opačné straně

kontramaska

maska používaná v trikové technice při snímání nebo kopírování

kontrapost

výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze

kontrapozice, kontraposice

protiklad

kontraproduktivní,

působící nevhodně, proti výsledku, řešení

kontrapunkt

druh skladebné práce, v němž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost

kontrarevoluce

regresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí

kontrárnost, contrarietas

protilehlost, opačnost, protichůdnost

kontrasignace

spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny

kontrast

naprostá odlišnost; protiklad, opak rozdílnost

kontrastní

naprosto odlišný, opačný, rozdílný

kontribuce

nucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě

kontrola

přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování

kontrolér

zařízení pro řízení chodu elektrických motorových vozidel

kontrovat

provádět protipohyb, zpětný záběr; slovně replikovat

kontroverze, kontroverse

spor, hádka, prudká výměna názorů

kontroverzní, kontroversní

sporný

kontumace

1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel

kontura

obrys; nákres v hlavních liniích

kontuze, kontuse

zhmoždění, pohmoždění

konurbace

souměstí, aglomerace měst

kónus

kužel; kuželovitá součástka různých strojů

konvalidace

zhojení, dodatečné zplatnění právního vztahu

konvekce

přenos látky a energie prouděním, proudění

konvektivní

založený na konvekci, související s prouděním, konvekční

konvektomat

přístroj na přípravu jídla, zpravidla ve velkých kuchních

konvektor

topné těleso teplovzdušného vytápění

konvence

dohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo

konvencionalizmus,konvencionalismus

1. názor na pojmy jako jen dohodnuté, bez obsahu; 2. lpění na společenské konvenci

konvenční

dohodnutý, sjednaný, smluvní; obvyklý, běžný

konvenovat

vyhovovat, odpovídat, hodit se, být vhod

konvent

shromáždění, schůzka; osazenstvo, budova kláštera

konvergence

sbíhavost, sbíhání, sbližování

konvergentní

sbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí

konvertibilita

směnitelnost, převoditelnost, přepočitatelnost

konvertiplán

experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním

konvertita

kdo přestoupil na jinou víru, zejm. Katolickou

konvertor

měnič, směšovač, převodník; hutnická pec

konvertovat

změnit, obrátit, přestoupit

konverzace, konversace

rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce

konverze, konverse

přeměna, změna, obrat

konverzovat

komunikovat, bavit se s někým

konvexita

vydutost, vypouklost, vypuklost, konvexnost

konvexkonkávní

dutovypuklý

konvexní

vydutý, vypouklý, vypuklý, klenutý

konvexnost

konvexita

konvoj

ochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků

konvokace

svolání, sjezd, sněm; veřejná soudní výzva k přihlášení pohledávek

konvolut

svitek listin nebo několik písemností svázaných do knihy

konvoluta

architektonická spirálovitá ozdoba

konvulze, konvulse

křeč, křečovitý záchvat

konzervace, konservace

úprava látek a předmětů napomáhající jejich ochraně před zkažením, zničením

konzervativec, konservativec

stoupenec konzervatismu; člověk zaujatý proti všemu novému, zpátečník

konzervatizmus, konservatismus, konzervativizmus, konservativismus-

lpění na tradičních hodnotách, na tom, co je zažité; politická zásada tradicionalistického zaměření

konzervatoř, konservatoř

střední odborná škola uměleckého směru

konziliární, konsiliární

poradní

konzilium, konsilium

poradní sbor; odborná porada lékařů

konzistence, konsistence

soudržnost, pevnost, hutnost

konzistentní

soudržný; neporušený; pevný

konzistoř, konsistoř

poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví

konzola, konsola

konstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí

konzul, konsul, consul

1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě

konzulární, konsulární

souvisící s úřadem konzula

konzulát, konsulát

budova konzulárního úřadu; úřad konzula

konzultace, konsultace

porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyučujícího

konzultant, konsultant

odborný poradce; vyučující poskytující konzultace

konzultativní, konsultativní

poradní

konzum, konsum

1. spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; 2. obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna

konzumace, konsumace

1. spotřeba, konzum; 2. právo dokonání něčeho

konzument, konsument

spotřebitel, odběratel

konzumní, konsumní

spotřební; průměrné kvality

konzumovat, konsumovat

spotřebovat, spotřebovávat, strávit

konzumpce, konsumpce

spotřeba, pohlcení, užívání spotřebních předmětů k uspokojení potřeb; obsažení jednoho trestného činu v jiném

kooperace

spolupráce

kooperativní

svépomocný; družstevní

kooptace

přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů

koordinace

uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce

koordináta

souřadnice

koordinátograf

přístroj k přesnému vynášení bodů daných souřadnicemi do plánů, grafů

kópia

kopie - slovensky

kopie

nepůvodní dílo přesně napodobující originál; mechanicky vyrobený další exemplář (otisk, průpis)

kopilot

druhý pilot velkých dopravních letadel

kopiózní, kopiosní

hojný, častý

kopolymerace, kopolymerizace

řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů

kopra

sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů

kopro-

první část složených slov mající význam 1. výkal; 2. Vulgární

koprocesor

pomocný procesor

koprodukce

společná, sdružená výroba

koprofág

živočich živící se výkaly, skatofág

koprofilie

patologická záliba ve výkalech

koprolalie

sklon k přehnanému užívání hrubých až obscénních výrazů, kakolalie

koprolit

zkamenělé výkaly vymřelých živočichů; lék. kámen ve střevě

kopula

jaz. spona, slovesná část jmenného přísudku se sponou

kopulace

1. splývání dvou pohlavních buněk, soulož, koitus; 2. jednoduchý způsob roubování ovocných stromů

kopule, kupole

polokulová klenba

korál

1. mořský živočich žijící přisedle ve velkých trsech; jeho vápenatá schránka; 2. drobná kulička k navlékání, korálek

korán

posvátná kniha islámu

koraze, korase

obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze

kord

1. dlouhá bodná zbraň, šermířská zbraň; 2. vroubkovaná tkanina, manšestr; 3. tkanina na vyztužování koster pneumatik

kordon, kordón

1. zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; 2. tvarovaný ovocný stromek; 3. mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru

kordonet

silná skaná příze

korekce

oprava, náprava, zlepšení; cela pro nápravu vězňů

korektiv

opravný, nápravný prostředek

korektní

správný, slušný, společensky bezvadný

korektor

zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu

korektura

oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury

korelace

vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději

korelát

souvztažný pojem

korelovat

vzájemně souviset; být ve vztahu s něčím

korepetitor

hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel

korespondence

1. dopisování; dopisy; 2. vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají; 3. log. relace mezi dvěma třídami

korespondent

dopisovatel, zpravodaj; úředník obstarávající korespondenci

korespondovat

dopisovat si; shodovat se, být v souladu, ve shodě

korfbal, korfball

sportovní míčová hra smíšených družstev mužů a žen podobná basketbalu

koriandr

jednoletá bylina, jejíž plody se užívají jako koření

korida, corrida

býčí zápasy

koridor

1. chodba velkých rozměrů; 2. pruh území vedoucí cizím státem

korifej

vedoucí osobnost; hlavní představitel

korigovat

opravovat, zlepšovat, provádět korekci

korium, corium

prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů

korma

zadní část plavidla nad záďovým kormidlem

kormorán

velký vodní pták

kormus

tělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých

kornea

oční rohovka

korner

1. ekon. corner; 2. roh v ringu

kornet

1. vojenský trubač; 2. trubka; rejstřík varhan; 3. korneta čtvercový nevyztužený jezdecký prapor s vlajícími stuhami a šňůrami

korodovat

podléhat korozi; způsobovat korozi

korofilie

náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým nebo dospívajícím dívkám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k dětem, schopností se do nich zamilovat, obvykle též specificky vyšší genitální reaktivitou nebo touhou po fyzické blízkosti nebo orgasmických aktivitách ve vztahu k nim. Je zhruba synonymem slova hebefilie, částečně se významově překrývá s pojmy pedofilie a girllove.

korona

1. věnec, koruna; 2. vnější vrstva sluneční atmosféry; 3. druh elektrického výboje vznikající v okolí silně zakřivených vodičů

koronální

související s korónou

koronární

věnčitý, korunový

koroner, coroner

úřední ohledávač mrtvol

koroze, korose

1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy

korporace, corporation

obchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost

korporativizmus, korporativismus-

italská varianta fašistické ideologie

korporativní

hromadný, společný; stavovský

korporátní komunikace

komunikace mezi členy jedné korporace

korpulentní

tlustý, mohutný, tělnatý

korpus, corpus

1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar

korpuskulární

částicový

korpuskule

částice

korsak

středoasijská psovitá šelma

kortikoid, kortikosteroid

steroidní hormon kůry nadledvinek

kortizol

stresový hormon

kortizon, kortison

steroidní hormon kůry nadledvinek

korumpování

úplatkářství, podplácení; korupce

koruna

měnová jednotka České republiky, Slovenska, Dánska (krone), Norska(krone), Estonska (kroon), Švédska (krona), Islandu (króna)

korund

nerost mající po diamantu nejvyšší tvrdost, oxid hlinitý

korupce

úplatkářství, podplácení; korumpování

korveta

1. válečná hojstěžňová plachetnice s jednou řadou děl; bojová loď používaná jako loď doprovodná; 2. akrobatický skok do stoje na rukou

koryfej

náčelník; přední osobnost

koryza, coryza

rýma

korzár, korsár, korsar

1. pirát, námořní loupežník; 2. majitel nebo nájemce lodi zmocněný válčícím státem k provádění námořních operací a k tomu, aby měl právo kořisti

korzet, korset

šněrovačka; lék. obvaz, aparát sloužící k podpoře trupu

korzo, korso

hromadné procházení; místo takového procházení, promenáda

kosmetika

obor zabývající se péčí o tělesnou krásu a odstraňováním kosmetických vad

kosmetologie

vědecká kosmetika

kosmický

vesmírný

kosmo-

první část složených. slov mající význam vesmír, svět

kosmodrom

místo, odkud startují kosmické rakety; komplex zařízení ke startu raket

kosmogonie

nauka o vzniku a vývoji kosmických těles, hvězdných soustav, celého vesmíru

kosmografie

popis světa nebo vesmíru

kosmologie

věda o vesmíru jako celku

kosmonaut

člen posádky kosmické lodi, astronaut

kosmonautika

vědecký a technický obor zabezpečující lety do vesmíru, astronautika

kosmopolit

organizmus rozšířený po celé zeměkouli

kosmopolita

světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu

kosmopolitizmus, kosmopolitismus-

světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

kosmopolitní

související s kosmopolitem, kosmnpolitou a kosmopolitizmem

kosmoráma

diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru

kosmos

vesmír, svět

kostální

žeberní

kostým

dámský oblek; divadelní a maškarní oděv

košárování

umísťování zvířat, hl. ovcí, do vymezeného prostoru (košáru) za účelem vyhnojování horských pastvin

košer

nezávadný, čistý; k. maso připravené k požívání podle židovských náboženských předpisů

košt

ochutnávka

koštýř, koštéř

1. násoska k odebrání vzorku vína ze sudu; 2. koštér- ochutnávač, který posuzuje a hodnotí kvalitu vína zrakem, čichem a ochutnáváním

kóta

vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky

kotace

stanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskutečněno co nejvíce obchodů; kótování

kothurny

(vysoké) dřevěné střevíce

kotillon, kotilión, cotillon

francouzský společenský tanec; drobný dárek, který dávala tanečnice tanečníkovi na plese

kotonizace, kotonisace

zbavlňování, přeměna lněného vlákna na vlákno podobné bavlně

kótování

1. přiřazování kót; 2. záznam kurzů, např. cenných papírů na burze, kotace

koturn

obuv antických herců tragédií na vysokých podrážkách; mluvit s patosem

kouč, coach

vedoucí sportovní ho družstva, zejm. taktiky při utkání

koučování

vedení sportovního družstva při utkání, coaching

kovalence

chemická vazba vzniklá sdílením elektronových párů

kovalentní

kovalentní a homeopolární vazba molekul, nepolární vazba - atomová vazba molekul vzniklá sdílením elektronového páru (jednoduchá), dvou párů (dvojná) a tří párů (trojná vazba). V.t. chemická vazba.

kovariance

míra vzájemné vazby mezi dvěma náhodnými veličinami

kovboj, cowboy

honák skotu

kovbojka

literární nebo filmové dílo ze života kovbojů; dobrodružný, napínavý, neskutečný zážitek

kox-

první část složených slov mající význam kyčel, kyčelní kloub

koxa

kyčel, kyčelní kloub

koxagra

dna kyčelního kloubu

koxalgie

bolest v kyčli

koxartróza, koxarthrosa

degenerativní onemocnění kyčelního kloubu

koxitida, coxitis

zánět kyčelního kloubu

kozoroh

obratník na jižní polokouli; souhvězdí a znamení zvěrokruhu; sudokopytník (kozorožec horský)

krab

1. jedlý korýš; 2. architektonická plastická ozdoba, žabka, žába

krach

úpadek, bankrot; úplný nezdar

krakeláž

soustava trhlinek v barevné vrstvě obrazu

krakorec

1. podpěrný nosník vyčnívající před líc zdiva; 2. konstrukce k zachycení vesel uložených ve vidlici, k uložení lodí v loděnici

krakování

tepelné štěpení vyšších uhlovodíků na nižší

kramle

železná svora ke spojování trámů, tesařská skoba

kraniální

směřující k lebce, lebeční, horní

kranio-

první část složených slov mající význam lebka, lebeční

kraniometr

přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr

kraniometrie

vyšetřování a hodnocení velikosti lebky měřením

kranioskopie

zkoumání lebky popisnými způsoby

kraniostenóza, kraniostenosa

deformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů

kraniotomie

operativní otevření lebky

kráter

jícen sopky, vyústění dráhy magmatu na zemském povrchu

kraul

plavecký styl

krauróza, kraurosa

svrašťování kůže

krčma

hospoda

kreace

tvoření, tvorba; výtvor; jmenování nového kardinála

kreacionizmus, kreacionismus

teorie o vzniku nebo vývoji člověka a živé přírody tvořivou silou

kreační

viz kreace

kreatika

Kreatika je vedná disciplína,ktorá sa zaoberá tvorením produtov. Produktom môže byť materiálna a nemateriálna vec, dokonca aj chorá myšlienka.

kreatin

svalový enzym

kreativita, kreativnost

tvořivost, tvoření

kreatura

bytost, stvoření; stvůra, obluda

kredeizace

desinfekce očních spojivek novorozenců jako prevence očních zánětů

kredit

1. úvěr; plusový zůstatek na účtě; pravá strana účtu; 2. důvěra, vážnost, vliv, postavení; 3. hodnota, význam vysokoškolské zkoušky, zápočtu

kreditní

úvěrový

krédo

vyznání víry, přesvědčení, souhrn názorů; část katolické mše

krecht

chráněný kryt na uskladnění zemědělských plodin přes zimu

krekr, kreker, cracker

suchar, sušenka

krém, créme

polotuhá hmota, krémovitá hmota 1. k čištění, leštění; 2.kosmetický přípravek ke vtírání; 3. cukrářský přípravek; 4. jemná polévka; 5. hustý likér

kremace

zpopelnění, spálení mrtvého, pohřeb žehem

krematorium

budova, v níž se provádí kremace

křemík

Poměrně tvrdý polokov. Křemík se v přírodě vyskytuje jako oxid křemičitý (křemen) nebo jako kyselina křemičitá, vytvořená hydratací oxidu křemičitého, Křemík je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře, slouží jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, ale i jako základní surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materilálů.

krémový

mající barvu žloutkového krému; natíratelný

krempa

okraj, střecha klobouku

krenelování

zdobení budov pevnostními motivy

krenologie

zřídelnictví, nauka o zřídlech

kreol

původně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý význam

krep

tkanina zrnitého, jemně zvrásněného povrchu

krépidoma

1. podstavec pro sochu; 2. mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépis

krépis

mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépidoma

kretén

duševní zaostalec, člověk trpící kretenizmem

kretenizmus, kretenismus

vrozená snížená činnost štítné žlázy projevující se poruchou duševního í tělesného vývoje

kreton

bavlněná, obv. pestře potištěná látka

kreveta

malý mořský korýš

krchov

hřbitov

kridatář

dlužník v konkurzním řízení, úpadce, konkurzant

kriket, cricket

sportovní pálkovací hra

krimi-

první část složených slov mající význam kriminální

kriminalistická odorologie

identifikace osob a věcí podle pachu

kriminalistika

věda zkoumající a zjišťující pachatele trestných činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů

kriminalita

zločinnost, trestná činnost

kriminalizace, kriminalisace

dodávání trestního rázu, charakteru

krimino-

první část složených slov mající význam kriminální, trestní

kriminologie

věda o trestných činech, pachatelích, trestním řízení a trestech

krinolína

široká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy a pásky

kripl

nadávka - z něm. der Krüppel - mrzák

Krishna

známý indický avathar

kristianizace, kristianisace

šíření křesťanství, christianizace

kritérium

1. měřítko pro srovnávání, hledisko při posuzování, znak; 2. sportovní závod vybraných závodníků

kriticizmus, kriticismus

skeptický přístup k obecným, dogmatickým pravdám; sklon kritizovat

kritický

rozhodující; hodnotící, posuzovací; příznačný pro krizi

kritika

odborné posuzování, odborný posudek;zpochybnění

krize, krise

1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje; 2. těžká, svízelná situace, potíž, zmatek

křížení

Křížení je i způsob, jak ze dvou druhů může vzniknout druh nový. Křížením může vzniknout buď nový druh, který je schopen pohlavního rozmnožování, ale i druh, který je schopen pouze vegetativního množení. Ne všechny druhy se mohou křížit.

krocin

šafránová žluť, ve vodě nerozpustné žluté barvivo šafránu setého

kroket

sportovní hra, při níž se hráči snaží dřevěnými palicemi prohnat barevné koule mezi brankami k cílovému kolíku

kroketa

1. smažené plněné těsto; 2. pokrm z brambor nebo rýže ve formě např. kuliček, válečků

krokoit

žlutý lesklý jednoklonný nerost, chroman olovnatý

krone

měnová jednotka Dánska a Norska, koruna

krone

švédská koruna, měnová jednotka Švédska

króne

islandská koruna, měnová jednotka Islandu

kroon

měnová jednotka Estonska, koruna

kros, cross

terénní nebo přespolní běh

krosček, krosčekink

v některých sportovních hrách nedovolené bránění soupeři ve hře, zadržení holí

kruciální

křížový, průsečíkový, ústřední; rozhodný, rozhodující

krucifix

plastika ukřižovaného Krista

kruchta

kostelní kůr

krupáda

skok koně provedený šikmo vzhůru

krupiér, krupier, croupier

zástupce bankéře, který vede sázkovou hru u hracího stolu

krupon

nejhodnotnější střední část zvířecí kůže

krupózní, kruposní

pablánovitý, vláknitý

krusta

kůra, strup; shluk krystalů

krutony

drobné kousky bílého chleba opečené v oleji

kryo-

první část složených slov mající význam mráz, nízká teplota

kryobiologie

nauka o účinku nízkých teplot na živé organizmy

kryofilní

chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách

kryofyt

rostlina žijící na tajícím sněhu nebo ledu, chladnomilná rostlina

kryogeneze, kryogenese

souhrn procesů probíhajících v nejsvrchnější části zemské kůry pří záporných teplotách

kryogenika

část fyziky zabývající se jevy, které probíhají při velmi nízkých teplotách (obv. kapalného helia)

kryogenní

mrazový, vzniklý působením mrazu

kryochirurgie

chirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně

kryokauter

přístroj pro koagulaci tkání pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku

kryokonit

meteorický prach na ledovcích v polárních a vysokohorských oblastech

kryolit

minerál používaný při elektrolytické výrobě hliníku

kryologie

nauka o kryosféře

kryoplanace

zarovnávání povrchu mrazovými procesy

kryosféra

část hydrosféry a litosféry, která je dlouhodobým působením záporných teplot ve zmrzlém stavu

kryoterapie

léčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty

kryoturbace

porušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem

krypta

podzemní nebo polozapuštěný klenutý prostor; podzemní hrobka; hrobka, hrob

krypto-, krypt-

první část složených slov mající význam skrytý, tajný

kryptodeprese

skrytá proláklina, deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny

kryptogama

tajnosnubná, výtrusná rostlina

kryptogenní

nejasného původu

kryptografie

psaní tajným nebo šifrovaným písmem

kryptogram

text se skrytým údajem složeným z některých písmen textu

kryptoklima

mikroklima uzavřených prostorů

kryptokoryna

akvarijní rostlina

kryptomerie

1. latence znaku; 2. japonský cedr

krypton

chemický prvek ze skupiny netečných vzácných plynů

kryptonym

pseudonym; fiktonym

krystal

pevná látka, v níž jsou rovnovážné polohy částic prostorově periodicky uspořádány

krystalerie

drobné užitkové skleněné předměty zhotovené lisováním nebo foukáním

krystalizace, krystalisace

vytváření krystalů; tříbení, vyhraňování názorů

krystalografie

obor zabývající se krystaly

krystalomantie, krystalomancie

věštění, předpovídání budoucnosti ze skleněné koule

ksar

opevněné sýpky, které sloužily berberům když někde kočovali

ksí

v řecké abecedě písmeno x

ksicht

obličej; nepříjemný člověk

ksindl

sebranka, lůza, chátra

kšanda

popruh; šle

kšeft

obchod; čachry

kšeftsman

kšeftař, podloudný obchodník; ziskuchtivec, hamižník

kšilt

štítek čepice

kubatura

objem

kubický

krychlový; prostorový, hlavně objemový; třetího stupně

kubizmus, kubismus

umělecký směr počátku 20. století převádějící zobrazovaný předmět do geometrických tvarů

kubus

krychle, kostka, skládací kostka na hraní

kuča

chatrč, primitivní obydlí, rozbité stavení

kuesta

asymetrický horský vrchol nebo hřeben, jehož povlovný svah tvoří vrstevní plocha a příkrý svah čelo vrstvy

kuff

holandská široká pobřežní plachetní loď

kulak

velký sedlák, bohatý statkář

kulantní

příjemný, zdvořilý, přijatelný

kulér, couleur

tmavohnědá kapalina nahořklé chuti používaná k barvení nápojů; zabarvení, barva

kulinárie

kuchařské umění

kulinární

kuchařský

kulinářství

znalost potravin a pochutin a jejich správné použití při přípravě pokrmů

kulisa

pozadí; součást divadelní dekorace; zvuky vytvářené v pozadí

kulma

ruční nástroj na kadeření vlasů

kulminace

dosažení nejvyššího bodu, hodnoty, vyvrcholení

kulminační

vrcholný, vrcholící

kulminovat

vrcholit

kuloár, couloir

1. chodba (obv. postranní nebo vedlejší místnost význačné budovy; zákulisí; 2. strmá, úzká, hluboká rokle, širší než komín

kuloární

neoficiální, zákulisní, postranní, kuloárový

kulpózní, kulposní

nedbalostní, např. trestný čin zaviněný z nedbalosti

kult

náboženský obřad; uctívání, velebení, často nekritické

kultivace

1. zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; 2. pěstování a rozmnožování buněk, tkání v laboratorních podmínkách; 3. mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace

kultivar

vyšlechtěná odrůda užitkové rostliny

kultivátor

nářadí na drobení a kypření půdy, ničení plevele

kultivovanost

vyšlechtěnost; vytříbenost, uhlazenost, vybrané způsoby

kultovní

vztahující se ke kultu

kultura

souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem; soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí; způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostu

kulturistika

individuální silový sport rozvíjející pomocí posilovacích cviků jednotlivé svalové skupiny lidského těla

kulturní evolucionismus

všechny kultury se vyvíjejí stejně, ale každá jinou rychlostí

kumíuči

starý japonský způsob boje holýma rukama

kumpán

společník

kumšt

umění

kumulace

hromadění, nahromadění, nakupení

kumulativní

hromadný, úhrnný, rostoucí, načítaný, stoupající

kumulonimbus, cumulonimbus

bouřkový oblak velkého vertikálního rozsahu, dešťová kupa

kumulovat

hromadit, narůstat

kumulus, cumulus

osamocený, zářivě bílý oblak (podoby květáku) s vodorovnou tmavou základnou, kupa

kumys

středoasijský nápoj z kvašeného kobylího mléka

kuna

měnová jednotka Chorvatska

kunčaft, kunšoft, kunšaft

zákazník, klient

kundalini, kundaliní

magická hadí síla v indickém náboženském myšlení

kung

ve staré Číně předek panovníků, později nejvyšší úředník; ve středověké Číně nejvyšší šlechtický titul

kung-fu

čínská léčebná gymnastika; čínský způsob kontaktního boje

kunkvat

najmenší citrusový plod

kunsthistorie

dějiny umění

kuo-chue

čínská technika štětcové kresby tuší na hedvábí nebo na ručním papíru

kupé

1. oddělení v osobním železničním voze; 2. sportovní varianta osobního automobilu s dvoudveřovou karoserií a splývavou zádí

kupírování

1. zkracování ušních boltců nebo ocasů zvířat; 2. ředění tiskové barvy pro dosažení různých sytostí barevného odstínu

kuplet

píseň jednoduché formy a obv. žertovného nebo satirického obsahu

kupon, kupón

druh cenného papíru; ústřižek; vzorek látky

kuprit

ruda mědi

kupro-

první část složených slov mající význam měď, měděný

kurabilita

možnost léčení, vyléčitelnost

kurantní

běžný, platný, v oběhu

kurare

prudký šípový jed

kurát

vojenský kněz

kuratela

opatrovnictví, instituce opatrovníka

kurativně

léčebně, hojivě

kurativní

kurativní [-tý-] příd.jm., odb. léčebný

kurátor

pečovatel, opatrovník; v protestantské církvi laický představitel církve

kuráž

odvaha

kurent

německé novogotické kurzivní písmo

kurfiřt

kníže oprávněný volit krále, císaře

kurie

papežská k. nejvyšší úřady římskokatolické církve

kuríozita, kuriosita

neobvyklá věc, zvláštnost

kurkuma

tropická rostlina s hlízovitými oddenky, z nichž se získává žluté barvivo kurkumin; koření z této rostliny

kurt, court

1. sportovní hřiště, dvorec; 2. popruh

kurtáž

poplatek za uskutečněný obchod, komisné

kurtina

hradební zeď nebo opevňovací val mezi baštami či bastiony

kurtizána

prodejná žena, milostnice, nevěstka pohybující se ve vyšších kruzích; prostitutka

kurtoezie, kurtoasie

zdvořilost, dvornost, galantnost

kurvatura

zaoblení, zakřivení, křivka

kurvimetr

křivkoměr

kurýr

osoba pověřená doručením důležité zprávy, posel

kurýrovat

léčit

kurz, kurs

1. cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu; 2. dopravní směr, úhel letu; 3. směr, režim, ráz, např. politiky; 4. soubor přednášek

kurziva, kurzíva, kursiva

1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek

kurzor, kursor

pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku

kurzorický, kursorický

zběžný, rychle probíhající

kuskus

1. vačnatec; 2. kuskus arabské jídlo ze skopového masa a zeleniny; těstovina v podobě drobných zrnek z mléka, vajec, soli, vody, popř. mléka

kustod

dozorce, průvodce, opatrovník; správce

kuše

samostříl, kuš

kutálka

amatérský dechový orchestr slabší úrovně

kutativní

domnělý, zdánlivý

kutikula

vrstva na povrchu organizmu

kutizin, kutizín, cutisin

střeva z hovězí štěpenkové klihovky

kutr

malé plavidlo s jednou nebo několika plachtami

kutrovací

kutrovací látky jsou přísady masových produktů (při mletí masa) - vážou vodu, emulgují tuk

kuváda

zvyk některých domorodých kmenů, že muž imituje těhotenství, porod a šestinedělí

kuvert, kuvér, couvert

1. poplatek za stolování zahrnutý do ceny jídla; 2. menu sestavené předem a za pevnou cenu

kux, kuks

podílový nebo spekulační cenný papír, obv. s důlním právem

kvádr

rovnoběžnostěn s obdélníkovými stěnami a kolmými hranami; stavebnina různých rozměrů a tvarů, náhražka zděného materiálu

kvadrant

jedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma kolmicemi; čtvrtina kruhu, kružnice, zemského poledníku

kvadrát

druhá mocnina; čtverec

kvadratický

druhého stupně

kvadratura

vzájemná poloha dvou kosmických těles, kdy jejich spojnice se Zemí svírají úhel 90 stupňů; mat. určení plošného obsahu; arch. křížová chodba

kvadriatlon

kombinace sportovních disciplín plavání, jízda na kajaku, jízda na kole a běh

kvadrienále

přehlídka konaná jednou za čtyři roky

kvadriennium

čtyřletí, období čtyř let

kvadrika

mat. kvadratická plocha, plocha druhého stupně

kvadriliarda

číslo 10 na 27

kvadrilion, kvadrilión

číslo 10 na 24, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 15

kvadrilování

čtvereční mřížkování na poštovních známkách

kvadrilovaný

čtverečkovaný

kvadrivium

čtveřice předmětů vyučovaných na středověkých školách

kvádro

šaty, oblek

kvadrofonie

záznam a reprodukce zvuku ze čtyř míst

kvadruhypertonie

napětí svalů všech končetin

kvadruparéza

částečné ochrnutí všech čtyř končetin

kvadrupedie

pohyb po všech čtyřech končetinách

kvadruplegie

úplné ochrnutí všech čtyř končetin

kvadruplicita

čtyřnásobnost

kvadrupól

rovinná soustava dvou dipólů se stejně velkými opačnými momenty

kvaker

příslušník náboženské společnosti odmítající obřady a tradiční dogmatickou teologii

kvalifikace

odborná způsobilost; sportovní soutěž o postup do vyššího kola

kvalifikovaný

způsobilý, školený

kvalimetrie

věda o kvalitě a měření kvality výrobků

kvalita

hodnota, jakost, stav věci

kvalita života

je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody

kvalitativní

vztahující se k jakosti, kvalitě, zjišťující kvalitu

kvalitní

hodnotný, jakostní

kvalt

spěch; rychlost

kvantifikace

určování množství

kvantifikátor

log. pojem označující rozsah platnosti nějakého tvrzení; operátor

kvantifikovatelný

měřitelný

kvantil

hodnota znaku, která rozděluje statistický soubor uspořádaný v neklesajícím pořadí na určitý počet skupin se stejně velkým počtem prvků

kvantita

množství, počet, kvantum; četnost, mnohost

kvantitativní,

týkající se kvantity

kvantování,

přístupnost pouze některých hodnot fyzikálních veličin, nespojitost některých fyzikálních veličin

kvantový

související s kvantem; fyz. související s kvantovou teorií, s kvantováním

kvantum

množství, počet, kvantita; fyz. nejmenší možná hodnota nějaké fyzikální veličiny

kvarcit

metamorfovaný křemenec

kvardián

představený některých klášterů, např. Františkánů

kvark

typ částic, z nichž jsou složeny hadrony

kvart

1. čtvrtarchový formát papíru; 2. úder kordem; 3. čtyři karty stejné barvy s postupnými hodnotami

kvarta

čtvrtá třída osmiletých středních škol; hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón

kvartál

čtvrtletí

kvartální

čtvrtletní

kvartána

druh malarické horečky vracející se každý čtvrtý den

kvartér

čtvrtohory

kvartet

komorní skladba pro čtyři nástroje nebo hlasy

kvarteto

soubor čtyř hráčů nebo zpěváků komorní hudby; druh karetní hry

kvartil

tři hodnoty znaku, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot znaku do čtyř stejných částí

kvarto

čtyřválcová válcovací stolice

kvaš

malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou

kvaternion

zobecnění komplexních čísel

kvaternita

čtveřice

kvazar, kvasar

kosmický objekt podobný hvězdám s velkým rudým posuvem, intenzivní rádiový zdroj

kvazi-, quasi-

první část složených slov mající význam jakoby, připomínající, zdánlivý

kvazičástice

elementární částice systému mnoha částic

kvazipeníze

termínové vklady a depozita v bankách

kvazistelární

hvězdám podobný

kvazivěda

rádobyvěda, pavěda

kvelb

klenutá místnost; obchod, krám

kvér

puška, zbraň

kverulant

stálý nespokojenec; člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého domnělého práva

kverulantství

chování charakterizované opakovaným stěžováním, žalováním

kvestor

ve starém Římě správce státní pokladny; správní úředník vysoké školy; hodnost v italské policii

kvestura

úřad kvestora

kviescence

klid, dočasný odpočinek; ve vývoji organizmu klidové období se sníženým metabolizmem

kvietizmus, kvietismus

názor hlásající trpný vztah ke světu a přijetí osudu

kvinde

odmítnutí, rozchod

kvinta

pátá třída osmiletých středních škol; pátý stupeň diatonické stupnice; interval, v němž tento stupeň tvoří vyšší tón

kvintet

komorní skladba pro pět nástrojů nebo hlasů

kvinteto

soubor pěti hráčů nebo zpěváků komorní hudby

kvintillon, kvintilión

číslo 10 na 30, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 18

kvit

být si kvit, mít vyrovnané závazky, nic si nedlužit, být vyrovnáni

kvitance

stvrzenka, účtenka, potvrzení o zaplacení dluhu

kvitovat

potvrdit příjem; vzít na vědomí

kvizkvíz

společenská hra s otázkami a odpověďmi, hádanková soutěž; krátký ústní nebo písemný test

kvocient

podíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu; mat. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti

kvodlibet, quodlibet

co je libo; směs, všehochuť

kvorum

nejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný

kvota

stanovený počet, poměrný díl

kwacha

měnová jednotka Malawi a Zambie

kwanza

měnová jednotka Angoly

kyanotypie

způsob fotochemického rozmnožování

kyanování

1. impregnace dřeva chloridem rtuťnatým; 2. sycení povrchu oceli dusíkem a uhlíkem, nitrocementování

kybernetika

teorie informace, sdělování a řízení

kýč

naoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo

kyfoskolióza, kyfoskoliosa

chorobné vybočení páteře dozadu a na stranu

kyfóza, kyfosa

chorobné prohnutí páteře dozadu a na stranu

kyklop

obr, silák, velikán

kyklopie

zrůdnost, při které obě oči (i zdánlivě) splývají v jedno

kyma

výzdobný, původně podpůrný architektonický článek

kyneta

prohloubená část ve dně koryta řeky, kanálu

kyniatrie

nauka o léčení psů

kynik

stoupenec kynizmu

kynizmus, kynismus

starořecký filozofický názor o etické nezávislosti jedince

kynologie

nauka o psech

kyreta

lékařský nástroj na provádění kyretáže, ostrá lžička

kyretáž

výškrab děložní dutiny, abraze

Kyros

Pán, autorita, "základ na němž vše spočívá" (řečtina 1.stol. NZ)

kyrys

jednoduchý nebo dvojitý ochranný kryt vojáka

kyslík O2

kyslík - oxygenium, O (Z = 8, Ar = 15,999). Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, první člen skup. chalkogenů (VI.A sk.) period. soust. Tvoří 21 obj. % vzduchu a 88,8 hmotn. % vody. Po uhlíku a vodíku vytváří největší počet slouč., slučuje se téměř se všemi prvky s výj. někt. vzácných plynů, větš. za vývoje tepla a světla (hoření, oxidace). Patří k biogenním prvkům, je součástí molek. proteinů, lipidů a sacharidů. Pro lidský organismus je nezbytný k zisku energie (spalování živin). Dodávka k. jednotlivým buňkám těla je zabezpečována souhrou dýchání, krve (krevního barviva hemoglobinu) a krevního oběhu. Zásoby k. v lidském těle jsou naprosto zanedbatelné. Zejm. mozek je na k. zcela závislý. Bez k. nastává do několika sekund porucha jeho funkce (bezvědomí) a k smrti může dojít do několika málo minut. Naproti tomu kosterní sval může určitou dobu pracovat i s omezeným přívodem kyslíku (na "kyslíkový dluh"). Zisk energie bez k. je však velmi malý (viz glykolýza). Zabezpečení dodávky k. v akutních stavech je nezbytné pro přežití pacienta (viz též resuscitace). Reakcí molek. O2 s kyslíkem vzniká ozon. Objev. r. 1774 švéd. lékárníkem C. W. Scheelem a Angl. J. Priestleym. Srov. oxi-, oxy-, hypoxemie, hypoxie, aerobní, anaerobní ; Etymologie - vysvětlení původu slova: um. podle lat. oxygenium: řec. oxys ostrý, kyselý, gennao rodit, tvořit, látka vytvářející kyseliny

kyslíkové radikály

kyslíkové radikály - nespecifické označení pro velmi reaktivní látky, které za určitých okolností vznikají v organismu z kyslíku a některých jeho sloučenin (v místech intenzivního aerobního metabolismu, při zánětu, vlivem záření apod.). Mají velmi krátký poločas. Patří k nim např. superoxidový a hydroxylový radikál, singletový kyslík, peroxid vodíku (z něhož mohou k. r. vznikat). K. r. plní v organismu některé funkce (účastní se např. likvidace bakterií ve fagocytech či průniku spermie do vajíčka), jejich nadměrný vznik a současný nedostatek ochranných mechanismů je však jedním z faktorů, které organismus poškozují (oxidativní stres). Existuje vztah k některým chorobným stavům (ateroskleróza, parkinsonismus, reperfuzní poškození aj.), za něž jsou k. r. zodpovědné. Radikálové reakce kyslíku mají vztah k stárnutí biologických tkání. Proto je v lidském těle řada antioxidačních mechanismů, které jsou schopny je zneškodnit (srov. kataláza, peroxidáza, superoxiddismutáza). Ochranný vliv se přisuzuje rovněž některým vitaminům (C, E a beta-karotenu) a stopovému prvku selenu

kytare

drnkací strunný hudební nástroj

kyveta

1. nádobka z optického skla pro proměřování optické propustnosti vzorků; 2. nehluboká plochá miska k vyvolávání fotografií

Hľadané slovo - kg

kg cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová