Cudzie slovo na dnes
panó
doska, výplň, výplňkový dekoratívny obraz, panel; rovné sedlo krasojazdcov
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
bluegrass je
štýl hudby country, druh americkej ľudovej hudby, pôvodne zo štátu Kentucky

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

Hľadaný výraz sa nenašiel, pozrite podobné výrazy

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

H2 SO3

kyselina dihydrogensiřičitá nebo i kyselina trioxosiřičitá

Diskusia k cudziemu slovu: H2 SO3

Žiaden komentár k cudziemu slovu: H2 SO3.

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'h'

h.c.

skratka výrazu honoris causa, čestný akademický titul, napr. čestný doktorát

habán

potomok nemeckých novokrstencov, ktorí sa v 16. storočí prisťahovali z Nemecka a Švajčiarska na Slovensko a na Moravu

habanéra

španielsko-americký ľudový tanec

habdala

židovská ďakovná modlitba prednášaná pánom domu, napr. pri ukončení sabatu

habeas corpus

doslova maj telo (nedotknuteľné), historicky prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679

habent sua fata libelli

knihy majú svoje osudy, výrok Teretia Maura

Habeš

starší názov Etiópie

habilitácia

dosiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent; obhajoba docentskej práce

habilitovať

dosiahnuť hodnosť docenta

hábit

dlhý rehoľný odev; splývavé šaty

habitácia

obydlie, bývanie; prostredie bydliska alebo výskytu

habitat

miesto výskytu určitého organizmu, biotop

habituácianavykanie,

zdomácňovanie, prijímanie; prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia; návykovosť v správaní človeka

habitualita

vznik návykov, zvnútornenie prežitých skúseností

habituálny

obvyklý

habitué

každodenná návšteva, stály hosť

habitus

celkový vzhľad, vonkajší stav

hacienda

väčšia poľnohospodárska usadlosť v Latinskej Amerike; chata; vidiecka usadlosť

hacker

počítačový fanúšik nelegálne prenikajúci do cudzích databánk

hadál

najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop

Hádes, hádes

starogrécky boh podsvetia; podsvetie, záhrobie, podzemná ríša mŕtvych v gréckej mytológii

hadíth

krátke príbehy o činoch proroka Mohameda, súčasť islamskej tradície

hadróm

drevná časť cievneho zväzku rastlín

hadróny

subatomárne častice reagujúce na silnú interakciu

hádž

púť do Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovať aspoň raz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností

hadži

moslim, ktorý vykonal púť do Mekky

haff

sladkovodné jazero úzkou kosou oddelené od mora

háfiz

titul moslima, ktorý pozná Korán spamäti

hafnium

kov vzhľadom pripomínajúci oceľ, značka Hf

hagada

rozprávanie, líčenie príbehov; rozprávania obsiahnuté v Talmude

hagiografia

písomníctvo s námetmi životných osudov a činov svätých, spisovanie životopisov kresťanských svätcov

hajdúch

sólový mužský ľudový tanec; v Uhorsku ozbrojený sluha, dráb; uhorský žoldnier

hajduk

ľudový bojovník proti Turkom na Balkáne

hajtman

náčelník, predstavený, hodnostár s vysokou vojenskou alebo civilnou právomocou

hala

dvorana, veľký zastrešený priestor; väčšia obytná predsieň

halácia

odraz svetelných lúčov od plôch podkladového materiálu fotografickej citlivej vrstvy

halacha

spôsob života, chodenie; zákonné ustanovenia v Talmude

halali

lovecké fanfáry, trúbenie pri ukončení poľovačky

halapartňa

bodná a sečná zbraň

halászlé

silne korenená maďarská rybacia polievka s cibuľou, paradajkami a paprikami

halftime

polčas v športových hrách; v džeze polovičné tempo hry

halibut, halabut

ryba platesa; údená alebo mrazená úprava platesy

halit

kamenná soľ, chlorid sodný

halma

stolná spoločenská hra; druh starogréckeho atletického skoku

halo

prstenec okolo obrazu hviezdy na fotografickej snímke alebo okolo zdroja svetla spôsobený odrazom svetla a jeho lomom v kryštálikoch ľadu

halo-

prvá časť zložených slov s významom soľ, soľný

halobaktéria

druh baktérie žijúcej v morskej vode

halobiont

slanomilný organizmus

haloefekt

nesprávne hodnotenie človeka na základe prvého dojmu; tendencia hodnotiť človeka podľa prvého dojmu

halofilný

slanomilný, žijúci na slaných pôdach a v slanom prostredí;

halofóbny

neznášajúci slané prostredie, slanú pôdu

halofyt

rastlina rastúca v slanej pôde

halogenácia

zavádzanie halogénu do molekuly

halogenéza

chemický proces typický pre slané jazerá

halogenid

zlúčenina halogénu s elektropozitívnymi prvkami

halogény

nekovové chemické prvky chlór, fluór, jód, bróm, astát

halomorfný

v geológii soľný, obsahujúci soľ, napr. soľné pôdy

halopelit

ílovitá hornina s obsahom soli

halotan

tekutina používaná na inhalačnú narkózu

halovce

zlúčeniny halogénov s kovmi, nerasty

halucinácia

prelud, zmyslový klam, vidina

halucinogén

látka vyvolávajúca halucinácie

halucinovať

mať halucinácie, blúzniť

ham and eggs, hemendex

opečená slanina alebo šunka s vajciami

hamada

skalná púšť s malými výskytmi hrubých zvetralín

hamak, hamaka

visuté lôžko, húpacia sieť

hamal

v Oriente nosič bremien

hamerleska

poľovnícka puška

hamman

budova maurských kúpeľov

hámor

buchar poháňaný vodným kolesom

hampshire

plemeno sliepok a ošípaných

Han

najväčšia etnická skupina v Cíne, 92 % jej populácie

handicap

nevýhoda; nerovnosť podmienok závodiacich športovcov alebo koni; znevýhodnenie; stupeň hodnotenia výkonnosti golfistu

handmade

vyrobený ručne

hangár

veľký zastrešený priestor na opravu a úschovu lietadiel

hantec

žargón obyvateľov Brna

hantírka

reč odborníkov alebo nižších spoločenských tried, napr. zlodejov alebo prostitútok

hanza

stredoveký zväz nemeckých obchodných a prístavných miest na ochranu ich záujmov v zahraničí

hapalonychia

mäknutie nechtov

hapaxantná rastlina

rastlina, ktorá kvitne iba jediný raz

haplo-

prvá časť zložených slov s významom jednoduchý

haplografia

chyba opisovača textov, napr. vynechanie časti textu, preskočenie riadku a pod.

haploídia

polovičný počet chromozómov v jadre bunky

haplológia

vynechávame hlások alebo slabík pri nedbalej výslovnosti; zánik jednej z dvoch susedných alebo podobných hlások, napr. mineralógia z mineralo-lógia

happening

improvizované predstavenie

happy end

šťastné zakončenie filmu, románu a pod.

haptalgia

bolesť pri dotyku

haptický

hmatový; týkajúci sa hmatu

haptotropizmus

mechanickým podnetom vyvolané zakrivenie rastliny

harakiri

japonská rituálna samovražda rozpáraním brucha mečom

haranga

útočná, štvavá reč

harassment

obťažovanie, najmä sexuálne

hard disk, harddisk

pevný disk; pevná disková pamäť počítača

harddisk

pevný disk počítača

hardware

technické vybavenie počítača

hárem

ženská časť moslimského domu; obydlie panovníkových manželiek a súložníc

harfa

brnkací rámový strunový hudobný nástroj

harlekýn

komická postava talianskej improvizovanej komédie; záves kryjúci hornú časť javiska; sladký zákusok s dvojfarebnou šľahačkou

harmónia

súlad, dokonalý poriadok; súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk; náuka o význame a použití akordov; vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások

harmonický

súladný, vyrovnaný, súzvučný, usporiadaný, vzájomne zladený; týkajúci sa hudobnej harmónie

harmónium

jazýčkový vzduchový hudobný nástroj s klávesnicou

harmonizácia

doplnenie melódie o akordický doprovod; zladenie, uvedenie do súladu

harmonogram

grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu

harpagon

lakomec

Harpia

netvor s telom supa a tvárou ženy; symbol nenásytnej chamtivosti

harpsichord

strunový klávesový hudobný nástroj, čembalo

harpúna

kovový oštep na dlhom lane na lov veľkých morských rýb, spravidla vystreľovaný špeciálnym zariadením a pripevnený k lodi

harpya

dravý vták

hartley

vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logaritmom

haruspex

etruský veštec predpovedajúci budúcnosť z tvaru pečene obetovaného zvieraťa

haruspícium

veštenie z vnútorností, najmä pečene obetovaného zvieraťa

haskala

židovský osvietenský smer v Európe v 18. storočí

hašé

kašovitý pokrm; mleté alebo sekané mäso dusené na cibuľke

hašiš

omamná látka zo živice indického konope

hatéria

trojoká jašterica triasu a jury, dodnes žijúca na Novom Zélande

hathajóga

jóga, ktorej metódy vychádzajú z roviny telesnej, jógy tela

hatchback

osobný automobil so splývavou zadnou časťou, najčastejšie dvojdverový; kupé

hattrick, hetrik

v športových hrách strelenie troch gólov tým istým hráčom v jednom zápase; dosiahnutie troch víťazstiev za sebou

hausbót, houseboat

obývateľná riečna loď

hausnumero

vymyslené, náhodne vybrané číslo

haussa

vzostup burzových kurzov; rast cien

haute couture

špičková móda, špičková odevná produkcia; popredné módne salóny určujúce vývoj módy

haute volée

vznešená spoločnosť, smotánka

hautreliéf

výrazná vypuklá plastika vystupujúca z plochy, vysoký reliéf

havana

druh jemných kubánskych cigár; druh jemného hladeného papiera

havária

poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo priemyselná nehoda

havarijný stav

krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu

havarti

dánsky polotvrdý syr s malými dierkami

hazard

náhoda; nebezpečné konanie; ľahkomyseľné riskovanie; hra, ktorej výsledok je závislý na náhode a nie na hráčskom umení; nežiadúci výstupný signál logického prvku zapríčinený nepresnou synchronizáciou medzi vstupnými signálmi

hazardovať

ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo odvážne do stávky; neuvážene konať

HD Ready

skratka výrazu High Definition Ready, označenie televízorov schopných prijímať vysielanie vo vysokom rozlíšení

HDL

tzv. dobrý cholesterol

headline

titulok, nadpis; stručný prehľad; najdôležitejšia udalosť

Héba, Hébé

starogrécka bohyňa mladosti, čašníčka olympských bohov

hebreistika

štúdium jazyka, histórie a kultúry židovského národa

hedonický

rozkošnícky, zmyselný

hedonizmus

poňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra

hedžra

počiatok islamského letopočtu od Mohamedovho príchodu z Mekky do Mediny roku 622 nášho letopočtu, hidžra

Hefaistos

starogrécky boh ohňa a remesiel, ochrana výtvarných umení

hegelovstvo

filozofický systém G. W. F. Hegela

hegemón

vedúci činiteľ alebo sila

hegemónia

vedúce postavenie, vedúca úloha; nadvláda

heika

štýl ikebany aranžujúci kvety do vysokých váz

hej k

treskovitá morská ryba

hekatomba

hromadná obeť, najmä na ľudských životoch; ťažké straty

hektár

jednotka plošného obsahu rovná 10 000 metrom štvorcovým, 100 árov, značka ha

hektický

chorobný, nepokojný; prudký, vzrušený, horúčkovitý; ostro ohraničený (červeň)

hekto-

predpona vo význame násobku 100

hektografia

rozmnožovacia technika pre menší počet výtlačkov

hektoliter

jednotka objemu sypkých a kvapalných látok, 100 litrov, značka hl

hektopascal

jednotka tlaku, značka hPa

Helada, Hellas

staroveké označenie Grécka, používa sa však aj dnes

Helén

staroveký Grék

helénizmus

obdobie neskorého gréckeho staroveku; umenie a kultúra tejto doby; jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo starej gréčtiny alebo v nej vytvorený

helénsky

grécky

heliája

starogrécky ľudový porotný súd v Aténach

heliant

slnečnica

heligón

nátrubkový dychový hudobný nástroj

helikoid

skrutková plocha, ktorej vytvárajúcou krivkou je priamka

helikoptéra

vrtuľník

heling

mierne sklonená plocha v lodenici slúžiaca na spúšťanie lodí na vodu a ich vyťahovanie

helio var

sklo reagujúce na úroveň svetla a meniace podľa toho svoje sfarbenie

helio-

prvá časť zložených slov s významom slnko, svetlo

heliocentrizmus

predstava o Slnku ako o strede planetárnej sústavy

heliofilný

svetlomilný, slnkomilný

heliofóbia

strach pred slnečným svetlom; únik niektorých živočíchov pred denným svetlom

heliofóbny

tieňomilný, sciofilný

heliofyt

svetlomilná rastlina

heliogeofyzika

náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky

heliografia

popis Slnka; prvé pokusy kresby svetlom, predchodca che-migrafie

heliografický

udávajúci polohu na Slnku

heliografmerač

slnečného svitu, slnomer; prístroj na fotografovanie Slnka

heliolatria

uctievanie Slnka

helión

atómová častica; jadro atómu hélia

heliosféra

vrstva zemskej ionosféry

helioskop

okulár ďalekohľadu umožňujúci priame pozorovanie Slnka

heliotaxia

pohyb rastlín spôsobený slnečným svetlom

heliotechnika

technická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie

helioterapía

liečba slnečnými lúčmi

heliotrop

odroda tmavozelného chalcedónu s červenými škvrnami; prístroj na svetelnú signalizáciu vzdialených cieľov merania; nízka rastlina rodu Heliotropum

heliotropizmus

schopnosť rastlín orientovať sa v smere slnečných lúčov

heliport

letisko pre vrtuľníky

hélium

inertný plyn, prvok

helkom

vred

helm

v heraldike štylizovaná prilba umiestená v znaku nad štítom

helma

ochrana hlavy, prilba

helmint

cudzopasný bezstavovec, červ

helmintológia

náuka o červoch

helmintosporióza

ochorenie rastlín vyvolané hubami

helmintóza

ochorenie živočíchov vyvolané cudzopasnými červami

helmintozoonóza

helmintóza prenosná zo zvieraťa na človeka

helofyt

bažinatá rastlina zakorenená v bahne, s listami nad hladinou

hélót

bezprávny a neslobodný roľník v otrockom postavení voči Sparťanom; otrok vôbec

helvet

reformovaný evanjelik, kalvinista

hém

nebielkovinová zložka hemoglobínu

hemaglutinácia

zhluk červených krviniek

hemangioblastóm

zhubný nádor z krvných ciev

hemangióm

nezhubný nádor z krvných ciev

hemastóza

zastavovanie krvácania

hemateméza

zvracanie krvi pri chorobách žalúdka, pažeráka alebo dvanástnika

hematín

krvné farbivo, skupina krvného farbiva

hemato-

prvá časť zložených slov s významom krvný, krv

hematofág

hmyz sajúci krv, parazit živiaci sa krvou iných živočíchov, napr. komár

hematogénny

nachádzajúci sa v krvi

hematokrit

krvná sedimentácia, pomer červených krviniek v plazme

hematológ

odborník v hematológii

hematológia

náuka o krvi a krvných chorobách

hematom, hematóm

krvná podliatina, modrina

hematomyélia

krvný výron do miechy

hematopoéza

krvotvorba, tvorba červených krviniek

hematoxylín

organické farbivo na farbenie bunkových jadier v preparátoch používaných v histológii

hematúria

prítomnosť krvi v moci

hemendex, ham and eggs

opečená slanina alebo šunka s vajciami

hemeralopia

šeroslepota

hemerofilný

sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa u ľudských sídiel a komunikácií (niektoré rastliny a živočíchy), antropofilný

hemiachromatopsia

strata schopnosti rozlišovať niektoré farby v polovici zorného poľa

hemialgia

bolestivý záchvat v polovici hlavy; hemikrania

hemianestézia

znecitlivenie ľavej alebo pravej polovice tela

hemiatrofia

úbytok tkanív v jednej polovici tela, nedostatočná výživa jednej polovice tela

hemicyklus

polokruh

hemifáza

stupeň procesu vzniku hnedého uhlia

hemikrania, hemialgia

bolestivý záchvat v polovici hlavy, migréna

hemimorfit

kalamín kremičitý, kosoštvorcový nerast

hemín

zložka krvného farbiva s trojmocným železom

hemiparazit

poloparazitický organizmus

hemiparéza

čiastočné ochrnutie jednej polovice tela

hemiplégia

úplné ochrnutie polovice tela

hemisféra

polovica zemegule, pologuľa; polovica veľkého mozgu

hemo-

prvá časť zložených slov s významom krv, krvný

hemoblastóm

nádor z krvotvorného tkaniva

hemoblastóza

nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva

hemocefalus

výron krvi v mozgových komorách

hemodialýza

liečba umelým prečisťovaním krvi pri poruche funkčnosti obličiek

hemodynamika

štúdium vplyvu fyzikálnych vlastností krvi a ciev na tlak krvi a jej prúdenie cievami

hemofília

dedičná krvácavosť

hemoglobín

červené krvné farbivo prenášajúce kyslík

hemoglobinúria

prítomnosť hemoglobínu v moci

hemogram

krvný obraz

hemochróm

krvné farbivo

hemokoagulácia

zrážanie krvi

hemolymfa

krvná tekutina v tele bezstavovcov

hemolýza

rozpad červených krviniek, pri ktorom sa uvoľňuje hemoglobín

hemolyzín

protilátka rozpúšťajúca červené krvinky

hemopoéza

vznik a tvorba krvných buniek, krvotvorba

hemoptoe

vykašliavanie krvi z pľúc ako chorobný príznak, chŕlenie krvi, hemoptýza

hemoragia

krvácavosť, krvácanie

hemoroidy, hemeroidy

žilové uzliny v konečníku, tzv zlatá žila

hemostatický

zastavujúci krvácanie

hemostatikum

prostriedok zastavujúci krvácanie

hemotoxín

krvný jed spôsobujúci rozklad červených krviniek

hemp

pevná látka vyrábaná z konope

hena, henna

červené až hrdzavočervené rastlinné farbivo z listov tropického kríka Lawsonia, používané už v starovekom Egypte

hendikep, handicap

nevýhoda, prekážka; telesné postihnutie

henleinovci

príslušníci fašistického hnutia nemeckej menšiny v Čechách, tzv. piata kolóna, založil ho K. Henlein

henry

jednotka magnetickej vodivosti, vlastnej a vzájomnej indukčnosti

henryovka

ručná jednohlavňová strelná zbraň známa z westernov

hepar

zápal pečene

hepatický

pečeňový

hepatikum

látka, ktorá sa podáva pri poškodení pečene

hepatitída

zápal pečene

hepato-

prvá časť zložených slov s významom pečeň, pečeňový

hepatocyt

pečeňová bunka

hepatolit

žlčníkový kameň

hepatológia

lekárstvo chorôb pečene

hepodermis

vrstva buniek bezprostredne pod pokožkou, podkožka; pokožka členovcov vylučujúca vrstvy kutikuly

hepta-

prvá časť zložených slov s významom sedem, sedemnásobný

heptagón

sedemuholník

heptalín

chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov

Héra

starogrécka najvyššia bohyňa, ochrankyňa manželstva

Herakles

hrdina starogréckych bájí; prenesene neobyčajný silák; v starorímskej mytológii Herkules

heraklit

stavebná doska z drevitej vlny a cementu

heraldika

náuka o erboch a znakoch

herba

rastlina, bylina, vňať; sušená liečivá rastlina

herbár

bylinkár, zbierka sušených rastlín a kniha na ich uloženie; súpis liečivých rastlín

herbicíd

prostriedok na likvidáciu buriny

herbivor

bylinožravec

hercog

vojvoda, knieža

heredita

dedičnosť, napr. choroby

heretológia

náuka o plazoch

heréza

kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi; zastávame názorov odlišných od oficiálnych

heritabilita

dedičnosť, dedivosť

herkules

druh veľkého chrobáka

hermafrodický

bisexuálny, obojpohlavný

hermafrodit

obojpohlavný jedinec, ktorý má znaky oboch pohlaví

hermafroditizmus

výskyt samčích aj samičích pohlavných orgánov z toho istého jedinca, androgýnia, obojpohlavnosť

hermelín

kožušina z hranostaja; mäkký syr s bielou plesňou na povrchu

hermeneutika

výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod.; teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi

Hermes

starogrécky boh obchodu a pastierov, tiež posol bohov, v prenesenom význame obchodník

hermetický

dokonale uzavretý, vzduchotesný; oddeľujúci; tajný, mystický

hermetizmus

jeden z prúdov mysticizmu z počiatku tisícročia v Európe, rozšírený najmä v stredoveku; tajné učenie prístupné len hŕstke zasvätencov

hermovka

busta prechádzajúca do hranolového sokla, dekoratívny nosný architektonický článok, herma

herni-

prvá časť zložených slov s významom polovičný, polovica

hernia

kýla, pruh, prietrž

hernis

vakovité vychlípenie pobrušnice, kýla, pruh

heroický

hrdinský

heroín

ópiový alkaloid, diacetylénový morfín; droga

heroizmus

hrdinstvo, bohatierstvo

herold

stredoveký dvorný a šľachtický ceremoniár, vyhlasujúci správy alebo ohlasujúci príchod svojho pána; hlásnik

héros

hrdina

herostratizmus

porucha konania charakteristická chorobnou potrebou stať sa známym za každú cenu

herpes

vírusové pľuzgiernaté ochorenie kože alebo slizníc, opar

herpetofauna

plazy žijúce na konkrétnom území

herpetológia

náuka o hadoch

hertz

fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz

hetéra

starogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža; antická vzdelaná a kultivovaná priateľka

hetero-

prvá časť zložených slov s významom rôzny, iný, odlišný

heterocyklický

súvisiaci s organickými cyklickými zlúčeninami

heterofág

živočích živiaci sa rôznorodou potravou, pantofág, omnivor

heterofázia

porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť

heterofória

porucha rovnováhy očných svalov, skrytá škuľavosť

heterofýlia

rôznolistosť; vytváranie odlišných listov na tej istej rastline

heterogamia

cudzoprašnosť

heterogenéza

teória o vzniku živých organizmov z látok neživej prírody; striedanie generácií

heterogenita

rôznorodosť, heterogénnosť

heterogénny

rôznorodý, nejednotný, protikladný

heterogónia

rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov rozmnožovania

heterochromozóm

pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie

heterokarpia

výskyt plodov rôzneho tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi

heterokinéza

nepriame bunkové delenie sprevádzané znížením počtu chromozómov

heteroklíza

gramatický jav, keď to isté slovo má tvary od rôznych kmeňov a skloňuje sa podľa rôznych vzorov, rôznosklonnosť

heterolália

chorobná neusporiadanosť rečového prejavu, iný slovný prejav ako hovoriaci pôvodne zamýšľal

heterolit

oxid mangánu a zinku, nerast

heterolýza

heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu

heteromorfia

mnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia

heteromorfný

rôznotvárny, mnohotvárny

heteronómia

jednanie podľa cudzích podnetov; závislosť na vonkajších činiteľoch; nahradenie funkcie orgánu iným orgánom

heteronómny

predkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený vonkajším podnetom

heteronýmia

pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov

heterosexualita

pohlavná náklonnosť k opačnému pohlaviu

heterosféra

časť zemskej atmosféry nad výškou 90 km

heterosugescia

ovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou

heterotrofia

výživa organickými látkami pripravenými inými organizmami

heterotropia

viditeľné škúlenie, strabizmus

heteróza

jav pri krížení organizmov, keď kríženci prvej generácie nejakým spôsobom prevyšujú rodičov

heterozygot

organizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty

hetrik, hat-rick

v športových hrách strelenie troch gólov tým istým hráčom v jednom zápase; tri víťazstvá za sebou

heuréka

našiel som - údajné zvolanie Archiméda pri objave hydrostatického zákona; zvolanie pri nečakanom spoznaní

heuristika

náuka o prameňoch vedy, ich zbieranie a štúdium; metodický návod ako objavovať nové; spôsob zápisu programu do počítača, heuristické programovanie

heurizmus

pedagogická zásada objavovania nových poznatkov

hever

prenosné zdvíhadlo, zdvihák

hexa-

prvá časť zložených slov s významom šesť, šesťnásobný

hexadecimálny

súvisiaci s číselnou sústavou so základom 16

hexadekán

uhľovodík s acyklickým reťazcom

hexaéder

pravidelný útvar so šiestimi stenami, kocka

hexagón

šesťuholník

hexalín

cyklický alkohol, známe rozpúšťadlo

hexameron

dielo šiestich dní; kniha o stvorení sveta za 6 dní

hexameter

šesťstopý verš

hexán

nasýtený uhľovodík so šiestimi atómami uhlíka

hexenšus

bolesť v oblasti bedrovej chrbtice

hexogén

cyklonit, druh výbušniny

hezitácia

porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách

hi-fi

skratka výrazu high fidelity označujúceho zvukovú dokonalosť zvukových nosičov a záznamov

hiát

medzera, štrbina, prerušenie; stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík

hibernácia

zimný spánok zvierat, prezimovanie; umelé podchladenie pri niektorých operáciách s utlmením a stabilizáciou neurovege-tatívnej sústavy; obdobie odpočinku rastlín

hic Rhodos, hic salta

tuje Rliodos, tu skoč; v prenesenom zmysle tu ukáž, čo vieš

hic sunt leones

tu sú levy; označenie neprebádaných, tzv. bielych miest na najstarších mapách

hidro-, hidr-

prvá časť zložených slov s významom pot, potný

hidrodermia

nadmerné vylučovanie potu

hidróza

potenie

hidžra

opustenie; nútený odchod Mohameda z Mekky; masová emigrácia, únik

hierarchia

vysokí cirkevní hodnostári; stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti

hierarchický

usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod.

hieratický

svätý, posvätný; kňazský

hiero-

prvá časť zložených slov s významom svätý, posvätný

hieroglyf

staroegyptský obrázkový znak; nerozlúštiteľné, nečitateľné písmo; v geológii nepravidelnosti na plochách vrstiev

hieromantia

veštenie z vnútorností zvierat, hieroskopia

hieronym

zmena mena, spravidla pri vstupe do kláštora

hieros gamos

posvätný sobáš, v mytológii zväzok medzi bohom a bohyňou, z ktorého má vzísť potomstvo

hig society

vznešená spoločnosť, tzv. horných 10 000

high life

vysoký, vznešený svet; smotánka, vznešená spoločnosť, horných 10 000 a ich životný štýl

high-tech

pokročilá, vyspelá technológia, veľmi vyspelé výrobné systémy

highway

diaľnica, cesta vyššej kategórie v USA

hikory, hickory

tvrdé svetlé drevo, z ktorého sa vyrábajú lyže a športové náradie

Himalaya

spoločenská hra o putovaní s jakom cez Himaláje

hínajána

jeden z troch hlavných smerov budhizmu

hind

vyznávač hinduizmu alebo bráhmanstva

hinduizmus

široký indický náboženský prúd charakteristický učením o kastách, karme a prevteľovaní

hintov

koč, kočiar

hipický

týkajúci sa koni alebo jazdy na nich; týkajúci sa hnutia hippies

hipo-

prvá časť zložených slov s významom kôň, konský

hipodróm

staroveké konské závodisko; jazdiareň

hipológia

náuka o koňoch

hipoterapia

liečba jazdením na koni

hippie, hippies

hnutie a jeho príslušníci hlásajúci a svojrázne presadzujúci ideály lásky a slobody, tzv. deti kvetov

hippokratický

majúci smrteľný vzhľad, svedčiaci o blízkosti smrti

hiragana

jedna z dvoch japonských slabikových abecied

hirsutizmus

nadmerné ochlpenie u žien spôsobené endokrinnou poruchou

hispanistika

štúdium jazyka, histórie a kultúry španielskeho národa

hiss

rušivé syčanie, zvuky na veľmi dlhých vlnách

histamín

silná organická zásada podieľajúca sa na vzniku alergií; zásaditá látka v tkanivách živočíchov so širokým využitím vo farmaceutickom priemysle

histiocytóm

nezhubný nádor s tukovými látkami v bunkách

histo-

prvá časť zložených slov s významom tkanivo, tkanivový

histofyziológia

časť histológie zaoberajúca sa činnosťou a funkciou tkanív organizmu

histogenéza

vznik a vývoj tkanív organizmu

histografia

zobrazovanie tkanív tela

histogram

stĺpcový diagram

histológ

odborník v histológii

histológia

oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá organickými tkanivami, mikroskopickou stavbou organizmu

histolýza

rozklad tkaniva

históny

bielkoviny v živočíšnom materiáli

histoplazmóza

choroba vy volaná plesňami, prejavujúca sazdurením sleziny a pečene, lymfatických uzlín a pod.

história

dejepis; dejiny; príbeh, udalosť

historiografia

dejepisectvo

historizácia

zdôrazňovanie vývoja, minulosti

historizmus

prístup ku skutočnosti v ich dejinnej premenlivosti, rešpektovanie dejinnej situácie; kultúrne hnutie nadväzujúce na javy minulosti a obnovujúce ich; vedomý návrat k starším umeleckým slohom; slovo označujúce zaniknuté skutočnosti, archaizmus; historka, krátky príbeh; vymyslený príbeh

histrión

starorímsky herec; stredoveký kaukliar

hit

úspešná pieseň, skladba, šláger; módny predmet alebo jav

hitmaker

tvorca úspešných skladieb, hitov, šlágrov

hitparáda

odborníkmi alebo poslucháčmi zostavený rebríček hitov

HIV

Human Immunodeficiency Virus, retrovírus spôsobujúci AIDS

hlaholika

najstaršie slovanské písmo

hľuzovka

veľmi chutná jedlá huba s podzemnými plodnicami

hobby

vášeň, záľuba, koníček

hoboj

dvojjazýčkový drevený dychový hudobný nástroj

hobra

mäkká doska lisovaná z drevených vlákien bez pojiva, používaná najmä v stavebníctve

hodegéza, hodegetika

úvod ku štúdiu

hodograf

v matematike krivka zobrazujúca hodnoty vektora pri pohybe bodu v priestore alebo v rovine

hodochrona

krivka udávajúca závislosť doby šírenia seizmickej vlny určitého typu na vzdialenosti od epicentra

hodža

v islamskom prostredí moslimský kňaz alebo vzdelanec

hohoľ, hoholka

polárny vodný vták

hochštapler

podvodník väčšieho formátu, dobrodruh

hoko

hrabavý vták s dlhým zobákom

holba

stará objemová miera rovná 0,7071 nádoba na pitie, s uchom a vekom

hold

okázalá pocta, verejná pocta; výkupné, vynútený poplatok vo vojne

holding

právna forma subjektu (holdingová spoločnosť), ktorý svojim kapitálom ovláda a kontroluje iné firmy

holender

stroj na mletie a spracovanie surovín na výrobu papiera; rozoberateľná závitová spojka trubíc s predstavnou maticou

holizmus

pojatie celostnosti nadobúdajúce nové vývojové kvality

holmium

kovový prvok, značka Ho

holo-

prvá časť zložených slov s významom celý, nedotknutý, úplný

holocaust

vyvražďovanie Židov nacistami; zničenie, skaza

holocén

najmladšie oddelenie štvrtohôr, alúvium; geologická prítomnosť

holofrastický

majúci platnosť celej vety

hologamia

pohlavné splynutie gamét do jedinej cysty

holografia

zobrazovanie so zachovaním trojrozmernosti predmetov

holografický

písaný vlastnou rukou; týkajúci sa holografie

hologram

holografický záznam

holokarst

úplný kras s dokonalým vývojom všetkých povrchových aj podzemných krasových javov

holos

celok

holotopia

poloha časti tela v pomere k celku

holotyp

jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu; jediná skamenelina

holport

spoločné vlastnenie a užívanie niečoho

holt

skrátka a dobre

homár

morský rak s chutným mäsom

homeless, houmlesák

bezdomovec

homeo-

prvá časť zložených slov s významom rovnaký

homeomorfia

rovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách živočíchov

homeopat

lekár, ktorý lieči podľa zásad homeopatie

homeopatia

liečba malými dávkami prostriedkov, ktorých väčšie dávky vyvolávajú príznaky liečenej choroby, opak alopatie

homeostatický

udržujúci rovnováhu v určitom rozmedzí

homeostáza

rovnováha v živom organizme alebo v ekosystémoch živej prírody; udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva

homicidium

vražda človeka

homilet

kazateľ

homiletika

náuka o kazateľskom umení

homília

kázeň

hominidi

čeľaď primátov, ku ktorej patrí aj človek vyspelý

hominizácia

poľudšťovanie primátov

homo

človek

homo creator

človek ako bytosť schopná tvoriť

homo erectus

človek vzpriamený - v prírodovedeckom zmysle

homo faber

človek ako bytosť schopná niečo vyrábať

homo habilis

najstarší stupeň vývoja človeka

homo homini lupus

človek človeku vlkom

homo ludens

človek ako bytosť hravá, schopná činnosti iba pre radosť z činnosti samej

homo oeconomicus

človek ako bytosť hospodáriaca

homo sapiens

človek mysliaci - v prírodovedeckom zmysle

homo sapiens sapiens

súčasný človek

homo-

prvá časť zložených slov s významom zhodný, totožný, týkajúci sa človeka

homocentrický

sústredený na človeka, považujúci človeka za stred všetkého diania

homofónia

skladba s jedným hlavným hlasom doprevádzaným jednoduchým akordom

homogamia

jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom; súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu

homogenita

rovnorodosť, homogénnosť

homogenizácia

postup, ktorým sa z nerovnorodej látky (zmesi) dosiahne dokonalým premiešaním jednotná a rovnorodá látka (zmes)

homogénny

zložený z rovnakých zložiek, rovnorodý

homochrónia

časová zhoda nejakého javu, izochrónia

homoioméria

zloženie z rovnakých častí

homoiotermia

teplokrvnosť vtákov a cicavcov, ich schopnosť udržiavať stálu telesnú teplotu

homokarpia

výskyt plodov rovnakého tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi

homológ

člen skupiny zlúčenín rovnakého typu a podobných vlastností

homologácia

overenie vlastnosti určitého výrobku z hľadiska prípustnosti jeho použitia, úradný súhlas s použitím

homológia

odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom; náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov; zhoda orgánov rozličných organizmov

homologizácia

overenie zhodnosti, podobnosti

homolýza

homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály

homomorfia

rovnakotvarosť

homomorfizmus

v matematike vzťah podobnosti

homomorfný

rovnakotvarý

homomorfóza

nahradenie stratenej alebo poškodenej časti organizmu novými útvarmi rovnakého druhu (napr. chvost jašterice)

homonýmia, homonymita

súzvučnosť slov rôzneho významu

homonymum

súzvučné slovo

homopauza

vrstva medzi homosférou a heterosférou

homosexuál

človek, ktorý sa sexuálne zaujíma o osoby rovnakého pohlavia

homosexualita

pohlavná náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia

homosféra

tá časť atmosféry Zeme, v ktorej sa zloženie vzduchu málo mení s výškou, vrstva asi do výšky 100 km

homotalizmus

systém pohlavného romznožovania u niektorých nižších organizmov

homotécia

rovnakoľahlé zobrazenie

homotypia

v biológii zhodnosť symetrických orgánov

homunkulus

umelý človek podľa stredovekých predstáv

honorabilis

ctihodný, ceremoniálny titul vysokoškolského profesora, okrem dekana a rektora

honorácia

panstvo, spoločenská smotánka, majetkom alebo postavením významná osobnosť, pocta

honorár

odmena za vedeckú alebo umeleckú prácu

honorárny

čestný, bezplatný, neplatený

honoris causa

čestný akademický titul, skratka h.c.

honorovať

odmeňovať, platiť

hoper

plávajúci bager s priestorom pre vyťaženú zeminu

hóra

v katolíckej cirkvi čas modlitieb, cirkevnej hodinky

horda

banda, skupina surovcov, nájazdných kočovníkov

horentný

veľký, strašný, úžasný, prehnaný

horizont

obzor; v geológii vrstva alebo poloha odlišujúca sa nejakým znakom

horizontála

vodorovná priamka; čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou

horizontalizmusvodorovnosť,

v architektúre tendencia k prevahe vodorovných línií

horizontálny

vodorovný, rovnobežný

hormón

organický produkt činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním s dôležitou funkciou v organizme; inkret

horn, horná

lesný roh, hudobný nástroj

horne care

domáca starostlivosť, domáca opatera

horológium

hodiny, orloj

horor

hrôza, strach; umelecké dielo so strašidelnou tematikou

horoskop

úsudok o osude ľudí podľa postavenia hviezd v určitom čase, schematický obrazec so zakreslenými horoskopickými prvkami

horror vacui

strach z prázdnoty

hors ď oeuvres

predjedlo, nedôležitá záležitosť

horse power

konská sila, britsko-americká jednotka výkonu = 745,7 wat-tov, skratka HP

hortenzia

veľkolistá rastlina alebo ker s pestrofarebnými kvetmi

hortikultúra

záhradníctvo, záhradnícka veda

hortológia

náuka o záhradníctve

hortus

záhrada, hnojivo na hnojenie okrasných rastlín a zeleniny

hosana

hebrejský výraz (pomôž!), (vyslobodí), v kresťanskej liturgii sláva, pôvodne náboženský prosebný výkrik

hospic

cirkvou prevádzkovaný útulok pre ľudí v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby

hospitácia

účasť pri pracovnom úkone odborníka, napr. učiteľa, hosťovanie

hospital

nemocnica, špitál; stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic

hospitalita

pohostinnosť, pohostenie

hospitalizácia

umiestenie chorého v lôžkovom zdravotníckom ústave

hostel

útulok, ubytovňa, študentský internát, lacná turistická nocľaháreň

hosteska

platená sprievodkyňa, spoločníčka

hostia

omšová oplátka podávaná ako symbol Kristovho tela

hostilita

sklon ublížiť inému človeku, nepriateľstvo

hot-line, hotlájn

horúca linka, priame telefonické spojenie štátnikov, tzv. červený telefón; poradenstvo cez telefón

hotel

zariadenie na prechodné ubytovanie, spravidla na dobrej až špičkovej úrovni

hotentot

človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo hlúpo, nechápavý človek, čudák

houseboat, hausbót

obývateľná riečna loď

howgh

indiánsky výraz znamenajúci (dohovoril som), (koniec)

hrivna

menová jednotka Ukrajiny

hubernit

volfráman mangánu, jednoklonný nerast

hubertus

teplý plášť, pôvodne poľovnícky

hucul

malé horské plemeno koňa, pôvodom z Karpát

hugenot

francúzsky stúpenec učenia cirkevného reformátora Calvina, kalvín

hula-hup

módny tanec v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia s vírivými pohybmi bokov, prípadne aj s obručou okolo nich

hulán, ulán

vojenský jazdec; český ľudový tanec

human relations

medziľudské vzťahy, sociálna a personálna politika zameraná na medziľudské vzťahy

humanita

ľudskosť

humanitárny

ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi

humanitný

vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný

humanizmus

ľudskosť; starostlivosť o blaho človeka; európsky umelec-ko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru

humánny

ľudský

humbug

podvod; umelo vyvolaný rozruch

humérus

kosť pažná

humidita

vlhkosť

humídny

vlhký

humifíkácia

rozklad látok v pôde spojený s tvorbou humusu

humifikovať

rozkladať látky na humus

humor

veselá a dobrá nálada, žartovanie, vtipkovanie, zmysel pre vtip

humorálny

súvisiaci so šťavami, tekutinami v organizme

humoreska

krátka vtipná poviedka, drobná veselá inštrumentálna hudobná skladba

humoristika

literárny žáner jemne zosmiešňujúci komické situácie zo života

humus

odumreté organické látky v pôde, ktoré zvyšujú jej úrodnosť

hungarológia, hungaristika

veda o Maďarsku, jeho dejinách, jazyku a kultúre

hunt

banský vozík

hunter

lovecký kôň v írsku a v Anglicku, poľovnícky pes

huntovať

kaziť, ničiť

hurdiska

dutá tehla alebo trám na stropné konštrukcie, preklady

hurikán

vyvinutý tropický cyklón v oblasti Karibského mora a Západnej Indie, hurikán

huriska

krásne a večne mladé dievča v raji; v islame neviestka, milenka

hurónsky

divoký, nespútaný

hurtovať

náhliť sa, lomoziť, naliehať

husár

vojak ľahkej jazdy; český ľudový tanec

hyacint

ľaliovitá záhradná rastlina; priehľadná odroda zirkónu, drahokam

hyalínny

priehľadný, priezračný; sklovitý, podobný sklu

hyalit

sklený opál

hyalo-

prvá časť zložených slov s významom sklo, sklovitý, sklený

hybrid

rastlinný alebo živočíšny kríženec; látka vytvorená spojením rôznorodých zložiek, v prenesenom význame obluda, netvor

hybridizácia

kríženie; zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu

hybridný

krížený, vytvorený krížením

hydra

mnohohlavá príšera, obluda, bájny obrovský morský had; v prenesenom význame niečo hrozné, obludné

hydrant

zariadenie na odber vody na verejnom priestranstve

hydratácia

zavodnenie organizmu; zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia

hydratúra

stupeň nasýtenia rastliny vodou

hydraulický

týkajúci sa vody; využívajúci vodnú silu

hydraulika

odbor skúmajúci využitie mechaniky kvapalín, hydraulické zariadenie

hydrémia

štandardné množstvo vody v krvnej plazme

hydrid

zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami

hydro-

prvá časť zložených slov s významom voda, vodný

hydroaerodynamika

dynamika kvapalín a plynov

hydroalternátor

alternátor poháňaný vodnou turbínou

hydrobiológia

náuka o organizmoch žijúcich vo vode

hydrobiont

organizmus viazaný na vodné prostredie

hydrocefália

nahromadenie mozgomiešneho moku vo vnútrolebečnom priestore, vodnateľnosť mozgu, hydrocefalus

hydrocentrála

vodná elektráreň

hydrodynamika

náuka o prúdení kvapalín a pohyboch telies v kvapalinách, súčasť hydromechaniky

hydrofília

vodomilnosť; schopnosť látok zlučovať sa s vodou; opeľovanie rastlín prostredníctvom vody

hydrofilný

vodomilný; rozpustný vo vode; viažúci vodu

hydrofóbia

strach z vody; neschopnosť látky zadržiavať vodu

hydrofóbny

neznášajúci vodu, bojaci sa vody

hydrofyt

vodná rastlina

hydrogamia

opeľovanie rastlín sprostredkované vodou

hydrogén, hydrogénium

vodík, bezfarebný plyn, značka H; hovorové označenie peroxidu vodíku

hydrogenácia

pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov

hydrogeochémia

náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

hydrogeológia

náuka o podzemných vodách a zemskej kôre s výskytom podzemných vôd

hydrograf

prístroj na meranie vodného stavu

hydrografia

náuka o vodstve, vodopis

hydrochémia

náuka o chemických vlastnostiach vody

hydrochória

rozširovanie výtrusov a iných rozmnožovacích orgánov vodou

hydrokéla

vodná kýla, najčastejšie v obale varlát

hydrokortizón

hormón produkovaný kôrou nadobličiek

hydroláza

enzýmy katalyzujúce štiepenie látok za účasti vody

hydrológia

náuka o vodách, ich obehu v prírode; vodoznalectvo

hydrolýza

rozkladná reakcia vyvolaná pôsobením vody

hydrometalurgia

výroba kovov mokrými procesmi

hydrometeor

atmosferický jav tvorený kvapkami vody alebo ľadovými kryštálikmi, napr. rosa alebo zrážky

hydrometeorológia

náuka o atmosferických zrážkach

hydrometer

prístroj na meranie rýchlosti vodného toku

hydroperoxid

peroxid vodíka

hydropónia

pestovanie rastlín v živných roztokoch, bez pôdy

hydrosféra

súhrn vody všetkých skupenstiev (aj podpovrchovej a atmosferickej)

hydroskopický

navlhavý, naväzujúci vodu

hydrostatika

náuka o rovnováhe kvapalín

hydroterapia

vodoliečba

hydrotropizmus

orientovaný pohyb rastlín v smere alebo proti smeru podráždenia v dôsledku vlhkosti

hydrotropný

zvyšujúci rozpustnosť

hydrotypia

spôsob fotografickej tlače

hydroxid

zlúčenina s funkčnou skupinou, OH

hydroxylácia

zavádzanie jednej alebo viacerých hydroxylových skupín do organických zlúčenín

hyena

psovitá šelma živiaca sa zdochlinami

hyenizmus

neúcta k mŕtvym, využívanie nešťastia iných, surovosť, bezcitnosť, beštialita

hyfa

hubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia

hygiena

zdravoveda; osobná čistota, čistota prostredia; náuka o zdravom spôsobe života; opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty; duševná vyrovnanosť

hygienik

odborník v hygiene

hygro-

prvá časť zložených slov s významom vlhko, vlhký

hygrofília

vlhkomilnosť organizmov alebo látok

hygrofilná rastlina

vyskytujúca sa v trvalé vlhkom prostredí

hygrofyt

rastlina prispôsobená životu vo vlhkom prostredí

hygrograf

prístroj na meranie vlhkosti vzduchu

hygrometer, hygroskop

vlhkomer

hygroskopia

schopnosť látok pohlcovať vlhkosť a udržiavať ju

hylozoizmus

starogrécky názor na formovanie látok životným princípom

hymen

panenská blana

hymnus, hymna

slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev

hypemeréza

nadmerné vracanie

hyper-

prvá časť zložených slov s významom veľký, nadmerný, prebytočný

hyperaktivita

nadmerná činnosť

hyperbola

geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály; nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz

hyperdaktýlia

vyvinutie väčšieho počtu prstov, vrodená chyba

hyperestézia

zvýšená citlivosť

hyperfunkcia

zvýšená činnosť orgánu

hypergalakcia

nadmerná tvorba mlieka u dojčiacej ženy

hyperglobúlia

zvýšenie počtu červených krviniek

hyperglykémia

zvýšená hladina cukru v krvi

hypermangán

manganistan draselný v kryštalickej podobe, používaný na dezinfekciu a v chemickom priemysle

hyperodoncia

vrodená chyba prejavujúca sa nadmerným počtom zubov

hyperocha

časť výťažku zo súdnej dražby, ktorá po úhrade všetkých dlhov a záväzkov pripadá dlžníkovi

hyperón

elementárna častica patriaca medzi baryóny

hyperosmia

chorobne zvýšená čuchová schopnosť

hyperpatia

zvýšená vnímavosť na rôzne podráždenia

hyperplázia

zväčšenie orgánu premnožením jednotlivých buniek

hypersalivácia

nadmerné vylučovanie slín, ptyalizmus

hypersekrécia

nadmerné vylučovanie

hypersenzitívny

precitlivený

hypersexualita

zvýšená sexuálna dráždivosť

hypersomnia

chorobná spavosť

hypersonický

nadzvukový

hypersthenia, hyperstenia

nadmerná sila

hypertenzia

vysoký krvný tlak

hypertermálna voda

termálna voda s teplotou nad 42 stupňov Celzia

hypertermia

stav zvýšenej teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulácie a prehriatím

hypertextový

vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami

hypertónia

zvýšený krvný tlak

hypertrichóza

nadmerné ochlpenie

hypertrofia

zväčšenie, nadmerný rast

hypervitaminóza

zvýšený prísun vitamínov, opak hypovitaminózy

hypestézia

znížená citlivosť, znížené vnímanie podnetov

hypnabilita

psychické vlastnosti podmieňujúce ľahké zhypnotizovanie

hypno-

prvá časť zložených slov s významom spánok, snívanie

hypnolepsia

chorobná ospalosť

hypnológia

náuka o spánku a hypnóze

hypnopatológia

náuka o poruchách spánku

hypnopédia

výučba - najčastejšie cudzích jazykov - prebiehajúca v hypnotickom spánku

hypnotický

mrákotný stav, nie celkom pri zmysloch, sugestívny účinok

hypnotikum

uspávací prostriedok

hypnóza

umelé uvedenie do stavu podobného spánku

hypo-

prvá časť zložených slov s významom dolný, malý, nedostatočný

hypoblast

vnútorný zárodočný list vznikajúci pri vývoji embrya živočíchov

hypobúlia

chorobný nedostatok pevnej vôle

hypocentrum

ohnisko zemetrasenia

hypoderma

podkožie tvorené tukovým a väzivovým tkanivom

hypodermický

podpovrchový

hypofora

rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky

hypofunkcia

znížená, nedostatočná činnosť

hypofýza

podmozgová žľaza; žľaza s vnútorným vylučovaním

hypogalakcia

znížené vylučovanie materského mlieka

hypogénny

súvisiaci s geologickými procesmi vo vnútri zemskej kôry, hlbinný

hypoglykémia

znížené množstvo cukru v krvi

hypochonder

človek sťažujúci sa na domnelú chorobu

hypochondria

chorobný sklon presvedčovať sa o vlastnom ochorení

hypokaustum

zariadenie na vykurovanie horúcim vzduchom a spalinami pod podlahou a dutinami v múroch, využívané v antických domoch už v 1. storočí pred n. 1.

hypokrit, hypokrita

pokrytec, človek, ktorý sa pretvaruje

hypokríza

pokrytectvo, pretvárka

hypolipémia

znížené množstvo tukov v krvi

hypomnézia

zníženie pamäti alebo niektorých jej zložiek

hyponymum

slovo významovo podriadené nadradenému slovu a označujúce tak nižšiu triedu

hypoplázia

neúplné vyvinutie niektorého orgánu

hyposmia

znížené vnímanie čuchových podnetov

hyposomnia

chorobná nespavosť

hypostáza

pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov u dlhodobo ležiacich pacientov

hypostázia

spodstatnenie, zvečnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu

hypostylos

stĺpová sieň

hypotalamus

spodná časť medzimozgu

hypotaxa

vetná podradnosť

hypotaxia

nedostatok kyslíka v krvi pri nedostatočnom dýchaní

hypotéka

založenie nehnuteľnosti ako ručenie za úver, zástavné právo na nehnuteľnosť

hypotekárny úver

pôžička s ručením nehnuteľnosťou

hypotenzia

zníženie krvného tlaku, krvný podtlak, hypotónia

hypotenzívum

látka znižujúca krvný tlak

hypoterapia

liečba niektorých telesných a duševných postihnutí jazdou na koni

hypotermálna voda

podzemná voda s teplotou od 25 do 5 stupňov Celzia

hypotermia

nižšia telesná teplota ako je normálna hodnota

hypotermný prameň

prameň s teplotou nižšou ako je teplota vzduchu alebo o viac ako 2 stupne Celzia nižšou ako je teplota pôdy

hypotetický

predpokladaný, neskutočný, neistý

hypotéza

domnienka, predpoklad; výklad nepreverených javov

hypotrachelion

dolná časť hlavice stĺpa

hypotrofia

podvýživa, obmedzenie rastu tkaniva alebo orgánu

hypovitaminóza

chorobné zníženie počtu vitamínov v tele

hypso-

prvá časť zložených slov s významom výška, výškový

hypsofóbia

chorobný strach z výšok

hypsografický

znázorňujúci výškové a hĺbkové pomery na Zemi

hypsometer

prístroj na meranie nadmorskej výšky na základe teploty varu vody, ktorá sa mení so zmenou atmosferického tlaku

hypsometria

výškopis; meranie výškových rozdielov a ich znázornenie na mape vrstevnicami

hysteralgia

bolestivosť maternice

hysterektómia

chirurgické odstránenie maternice

hysteréza

závislosť určitého stavu fyzikálnej sústavy od predchádzajúcich stavov; starnutie bioplazmy

hystéria

nenormálna duševná reakcia na podnety z okolia, prejavujúca sa plačom, kŕčovitým smiechom a pod.

hysterický

trpiaci hystériou; spôsobený hystériou; nepríčetne sa správajúci človek

hysteron proteron

obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí, napr. javov, obrátená časová a príčinná následnosť

hysteroskop

optický prístroj na vyšetrovanie maternicovej dutiny a vykonávanie liečebných úkonov

hysterostomatómia

nastrihnutie hrádze pri pôrode

hysterotómia

chirurgické otvorenie dutiny maternice

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'h'

habán

1. potomek německých novokřtěnců; 2. dlouhán

habanera

španělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa; hudební skladba téhož charakteru

habdala

židovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu

habešani

africký národ - Habeš je dnešní Etiopie; slengové pojmenování vojenských jednotek německé armády během II.světové války,při vstupu na naše území; dřívější cukrovinky podobné dnešnímu nugátu

habet

(lat.) ve starém Římě zvolání lidu, v okamžiku kdy gladiátor dostal těžký zásah

habilitace

udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent

habilitovat

dosáhnout hodnosti docenta

hábit

dlouhý řeholní oděv; splývavé šaty

habitace

bydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu

habitat

místo výskytu určitého organizmu, biotop

habituace

navykání, zdomácňování,přijímání

habitualita

vznik návyků

habituální

obvyklý, ustálený

habitué

každodenní návštěvník,stálý host

habitus

celkový vzhled, souhrn zjevných vlastností

hac via

touto cestou

hacienda

chata; venkovská usedlost

hacker

počítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank

hadál

nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů

hádes

podsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii

hadrom

dřevní část cévního svazku rostlin

hadron

těžká elementární částice podléhající silné interakci

hadž, hadždž, hadj

pouť do Mekky

hadži, hádždží, hadji

muslim,který vykonal pouť do Mekky

háfiz

titul muslima, který zná korán zpaměti

hafo

hodně, mnoho, mrtě

hagada, heggádá

vyprávění, líčení; vyprávění obsažená v talmudu

hagiografie

písemnictví s náměty životních osudů a činů světců

hagiolatrie

uctívání světců

hagiotika

nauka o světcích

hajduch

1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř

hajduk, hejduk

lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně

hajlovat

zdravit německým pozdravem Heil

hajtra

kůň ve špatném stavu; zchátralina

hajzl

1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák

haknkrajc

hákový kříž, odznak nacizmu

halace

odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy

halacha, haláchá

způsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu

halal

nezávadný, čistý podle muslimských náboženských předpisů (srov. košer); pokrmy a nápoje neobsahující alkohol a prasečí maso, popřípadě maso zdechliny

halali

lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu

halapartna

bodná a sečná zbraň

halászlé

maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami

halftime

1. v džezu tempo o polovinu pomalejší než předchozí; 2. sport poločas

halfvolej, half-volley

úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy

halibut

platýs; uzená nebo mražená úprava platýse

halit

kamenná sůl

halitóza, halitosis

Nepříjemný zápach z úst.

halitóza, halitosis

Nepříjemně páchnoucí dech z úst.

halma

1. desková společenská hra; 2. druh starořeckého atletického skoku

halo

světelný kruh kolem zdroje světla, kolo; kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí

halo-

první část složených slov mající význam sůl, solný

haló-efekt

zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu

halobiont

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy

halofilní

slanomilný

halofobní

slanobojný, vyhýbající se slaným půdám

halofyt

slanomilná rostlina

halogen

chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků

halogenace

chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny

halogenid

binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou

halogenidový

související s halogenidem

halogenový

související s halogenem

halotan

tekutina užívaná k inhalační narkóze

haltýř

dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody

halucinace

vidina, přelud, blouznění

halucinogen

droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace

halucinogenní

způsobující halucinační stavy

halušky

místní název pro různá jídla z těsta; noky z těsta připraveného ze syrových brambor

halv, half

ve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek

halvbek, halfback

halv

hamada

skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin

hamak, hamaka

visuté lůžko, houpací síť

hamal

v Orientu nosič břemen

hamartia

minutí cíle ( řečtina ~1stol)

hamburger

masový karbanátek v žemli

hamerleska

lovecká palná zbraň

hampejz

nevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma

hampshire

plemeno prasat

hamr

buchar poháněný vodním kolem

hamstring curl

zanožení nohy pokrčené v koleni

handbal, handball

házená

handheld

přenosný

handl

obchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna

handling

způsob užití, používání, aplikace

handmade

vyrobený ručně, rukodělný

handout

vydané informační podklady pro jednání

handrkovat se

dohadovat se, smlouvat, přít se

hangár

velká budova, přístřeší

hansvurst, hansvuřt

komická postava staršího lidového německého divadla

hantýrka

zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang

hanza, hansa

středověký obchodní svaz německých měst

hapatotoxický

jedovatý pro játra

haplo-

první část složených slov mající význam jednoduchý

haplografie

chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku

haploidie

přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky

haplologie

vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči

happening

improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity

happy end, happy-end, happyend

šťastný konec

haprovat

nefungovat, váznout, mít závadu

haptalgie

bolestivost při doteku

haptický

hmatový, týkající se hmatu

harakiri

starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha

harassment

sexuální obtěžování, obv. na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení

harašení

sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment

harcovat

útočit; potloukat se, putovat

hard disk, harddisk

pevný disk; pevná disková paměť počítače

hard-core music

velmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu

hard-rock

klasický legendární hudební styl rockové hudby

hardcopy

přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky

hardware

technické vybavení počítače

harém

ženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen

harfa

drnkací rámový strunný hudební nástroj

harlekýn

1. komická postava italské improvizované komedie; závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště; 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou

harmatan, harmattan

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

harmonický

souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)

harmonie

soulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek

harmonika

jazýčkový dechový hudební nástroj

harmonium

jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí

harmonizace, harmonisace

sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem

harmonizovat, harmonisovat

uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem

harmonogram

diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností

harmonovat

být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku

harpagon

lakomec

harpsichord

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo

harpuna

oštěp zakončený hákem a připojený obv. lanem k lodi

haruspex

etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete

haruspicium

věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete

haskala

směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století

hastrman

vodník

haše, hašé

kašovitý pokrm; mleté nebo sekané maso dušené na cibulce

hašiš

droga z indického konopí

haterie

tříoká ještěrka z triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu

hathajóga, hatha-jóga

jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti

hatchback

karoserie automobilu s otevírací zadní částí

hattrick, hatrick

vstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání; dosažení tří vítězství za sebou

haur

1. člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha; 2. horník

hausarest

domácí vězení

hausbót

obytná loď

hausnumero

vymyšlené, náhodně zvolené číslo

haussa

růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

haussista

obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer

haustafeln

tabulky, na kterých byla zaznamenána mravouka prvními křesťany

haute couture

přední módní salony určující vývoj módy

haute volée

vznešená společnost, smetánka, panstvo

hautreliéf

vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů

hauzírovat

provozovat podomní obchod; stále s něčím obcházet

havana

1. havano druh jemných doutníků; 2. druh tenkého hlazeného papíru

havárie

nehoda; porucha, neštěstí

havarijní

vztahující se k havárii; naléhavý; ohrožující bezpečnost

havelok

dlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou

hazard

1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě; vysoké riziko; 2. tech. nežádoucí výstupní signál logického prvku vzniklý nepřesnou synchronizací mezi vstupními signály

HBs

hemoglobin S HBsAg - angl. zkr. povrchový antigen viru HBV (srov. hepatitida B), tzv. australský antigen, který se vyskytuje na obalu virové částice. Jeho přítomnost v krvi svědčí o onemocnění (akutním, popř. i chronickém), event. o nosičství. Obsahuje tři proteiny z jednoho genu s různou translací. Je přítomen v krvi při akutní i chronické infekci. Anti-HBs jsou známkou překonané infekce, pozitivní jsou rovněž po očkování. Existují ještě další antigeny viru HBV (HBcAg, HBeAg) a též protilátky proti nim (antiHbs,c,e). Jejich vyšetření patří k podrobnějším vyšetřením u hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)

HDP

hrubý domácí produkt

headhunting

přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment

headline

titulek, nadpis; stručný přehled

hearing

veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů

heavy metal

hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy

hebefilie

náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace

hebraizmus, hebraismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený

hebreistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa

hedge

zeď, ochrana, bariéra; h. obchod krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů

hedonik

rozkošník, požitkář / viz Akademická slovník cizích slov

hédonizmus, hédonismus

pojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra

hegelovství, heglovství

filozofický systém G. W. F. Hegela

hegemon

držitel moci, nadvlády

hegemonie

nadvláda, vůdcovství

hegemonistický

usilující o vedoucí postavení, hegemonii

hegemonní

související s hegemonem, hegemonů; vedoucí

hegeš

slangově nepořádek

heika

styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz

hejtman

náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí

hekatomba, hekatombé

hromadná oběť; těžké ztráty

hektický

1. vzrušený, prudký, horečný; 2. souchotinářský; 3. ostře ohraničený (červeň)

hekto-

předpona ve významu násobku 10 na 2

hektografie

rozmnožovací technika pro menší počet otisků

helénistický

vztahující se k helénizmu

helénizmus, helénismus

1. období pozdního řeckého starověku; 2. umění a kultura této doby; 3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený

helénský

řecký

helfnout

pomoci někomu

helikoid

šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka

helikon, helikón, heligón

nátrubkový dechový hudební nástroj

helikoplán

letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou

helikoptéra

vrtulník

heling

mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování

helio-

první část složených slov mající význam slunce, světlo

heliocentrický

vztažený ke středu Slunce

heliocentrizmus, heliocerrtrismus

teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

heliofilní

světlomilný, slunomilný, sciofobní

heliofobie

únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu

heliofobní

stínomilný, sciofilní

heliofyt

světlomilná rostlina

heliograf

zařízení k měření slunečního svitu, slunoměr

heliografický

udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)

heliografie

1. popis Slunce; 2. první pokusy kresby světlem, předchůdce chemigrafie

heliogravura

přenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky; technika ručního tisku z hloubky

helioletrie

uctívání Slunce

helioskop

helioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce

heliostat

přístroj k pozorování Slunce

heliotechnika

technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie

helioterapie

léčení slunečním zářením

heliotrop

1. odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami; 2. přístroj k světelné signalizaci vzdálených měřických cílů; 3. nízká rostlina rodu Heliotropum, otočník peruánský

heliotropizmus, heliotropismus

pohyb nebo růst rostlin ve směru světla

heliport

letiště pro vrtulníky

helm

v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem

helma

ochrana hlavy, přilba

helmint

cizopasný červ

helmintologie

nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních

helmintosporióza, helmintosporiosa-

onemocnění rostlin vyvolané houbami

helmintóza, helmintosa

onemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy

helmintozoonóza, helmintozoonosa-

helmintóza přenosná ze zvířete na člověka

helofyt

bažinatá rostlina

help

vnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů

hem

nebílkovinná složka hemoglobinu

hemangiom

nádor endotelu cév - viz endotel

hemato-, haemato-

první část složených slov mající význam krev, krevní

hematofág, hematofag

hmyz sající krev

hematokrit

poměr červených krvinek k plazmě

hematologie

nauka o krvi a krevních chorobách

hematom

modřina, krevní podlitina

hematomyelie

krevní výron do míchy

hematopoéza, hematopoesa

tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba

hematorea

prudké krvácení

hematurie

příměs krve v moči

hemendeks, hemeneks, ham and eggs

šunka s vejci

hemeralopie

šeroslepost

hemerofilní

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní

hemi-

první část složených slov mající význam polovina, poloviční

hemiachromatopsie

ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole

hemianopsie

omezení zorného pole

hemiatrofie

úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla

hemikranie

bolest jedné poloviny hlavy - lokalizovaná najčastěji za jedním okem, je tepavá a vyskytuje se při migréně

hemin

složka krevního barviva s trojmocným železem

hemiparazit, hemiparasit

poloparazit

hemiparéza

částečné ochrnutí poloviny těla

hemiplegie

úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla

hemisféra

polokoule

hemo-, haemo-, hema-, haema-

první část složených slov mající význam krev, krevní

hemoblastóza, hemoblastosa

nádorové bujení krvetvorné tkáně

hemodynamika

studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami

hemofilie

dědičná chorobná krvácivost

hemoglobin

krevní barvivo

hemogram

krevní obraz

hemokoagulace

srážení krve

hemolymfa

krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza

hemolýza, hemolysa

rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin

hemopoeza

vznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba

hemoptoe

vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza

hemoptýza, hemoptysa

vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe

hemoragie

krvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště

hemoroidy, hemeroidy

zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky

hemostatikum

prostředek zastavující krvácení

hemostáza, hemostasa

zástava krvácení

hemp

pevná látka vyrobená z konopí

hena, henna

červené až rezavě červené rostlinné barvivo

hendiadys

Vyjádření jedné věci dvěma slovy souřadnými (oslavil jaro a přírodu místo oslavil jarní přírodu

hendikep, handicap

nevýhoda, překážka; tělesné postižení

hendikepovaný, handicapovaný

znevýhodněný, v nevýhodě; invalidní

henry

jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost

henryovka

ruční jednohlavňová zbraň

hepar

játra

hepatikum

prostředek užívaný v léčbě jaterních chorob

hepatitida

zánět jater

hepato-

první část složených slov mající význam játra, jaterní

hepatocyt

jaterní buňka

hepatolit

žlučníkový kámen

hepatologie

obor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob

hepatotoxin

jaterní jed, jed poškozující jaterní buňky

hepodermis

1. vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka; 2. pokožka členovců vylučující vrstvy kutikuly

hepta-

první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný

herakles

neobyčejný silák Herkules

heraklit

stavební deska z dřevité vlny a cementu

heraldika

nauka o erbech

herba,

rostlina, bylina, nať; sušená léčivá rostlina

herbář

sbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin

herberk, herberg

nepořádek; ubytovna pro mládež

herbicid

chemický prostředek na hubení plevele

herce

karetní výraz pro červenou (srdcovou) kartu

hercok, hercog, herzog

vévoda, kníže

heredita

dědičnost

hereditální

dědičný

heretik

bludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky

hereze, herese

kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních

herkules

silák mohutný člověk

herma

hermovka

hermafrodit

obojetník, oboupohlavní tvor

hermafroditizmus, hermafroditismus-

oboupohlavnost, bisexualita, sexuální náklonnost k oběma pohlavím

hermelín

1. kožešina z hranostaje; 2. měkký sýr s bílou plísní na povrchu

hermeneutika

1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy

hermetická poesie, hermetická poezie

Snad poezie vycházející z hermetické filosofie, viz http://www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm, http://www.fysis.cz/hnauky/hnauky.htm. Jako "hermetické nauky" jsou v tradici renesančního hermetismu označovány nejčastěji "hermetická filosofie", "alchymie", "astrologie" a "magie". "Hermetický" může znamenat cosi jako esoterický nebo mystický.

hermetický

1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující

hermetizmus, hermetismus

tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců

hermovka

bysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma

hernie

vakovité vychlípení pobřišnice,kýla

herodeský, herodesovský

připomínající krutostí Herodesa, krutý

heroický

hrdinský

heroin

opiový alkaloid, diacetylovaný morfin

heroina

1. žena hrdinských vlastností; 2. představitelka hrdinských rolí

heroizmus, heroismus

hrdinství, bohatýrství

héros

hrdina, heroj

herostratizmus, herostratismus

porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu

herpes

virové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar

herpetologie

nauka o plazech

hertz

fyzikální jednotka pro frekvenci

herynek, herynk

slaneček, nasolený sleď

hetéra

antická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně

hetérizmus, hetérismus

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě

hetero-

první část složených slov mající význam jiný, různý

heterocyklický

související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík

heterocysty

Tvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.

heterofág

živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor

heterofázie

porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit

heteroforie

porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání

heterofylie

různolistost

heterogamie

cizosprašnost

heterogeneze, heterogenese

teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody

heterogenita

různorodost, heterogennost

heterogenní

různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený

heterogonie

různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování

heterokarpie

výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci

heteroklize, heteroklise

mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost

heterolalie

slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel

heterolýza, heterolysa

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

heteromorfie

mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus

heteronomie

závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem

heteronomní

předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem

heteronymie

pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů

heterosexualita,

pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost

heterosféra

část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí

heterosporie

různovýtrusnost

heterosugesce

ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou

heterotrofie

výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy

heterotrofní

odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy

heterotropie

zjevné šilhání, strabizmus

heteroze, heterose

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

heterozygot

organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty

heuréka

našel jsem, zvolání při nečekaném objevu

heuristický

heuristický princip studia = metodicky výzkumný

heuristika

teorie řešení problémů; neobvyklé řešení

heurizmus, heurismus

pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků

hever

přenosné zdvihadlo, zvedák

hexa-

první část složených slov mající význam šest šestinásobný

hexadecimální

související s číselnou soustavou o základu 16

hexaedr

pravidelný šestistěn, krychle

hexagon

šestiúhelník

hexagonální

šesterečný, šestiúhlý, šestihranný

hexagram

šesticípá hvězda vzniklá přeložením dvou rovnostraných trojúhelníků přes sebe

hexameron

dílo šesti dní; kniha o stvoření světa za šest dní

hexametr

druh verše o šesti stopách

hexapla

bible v šesti jazycích

hexenšus, hexnšus

bolest v oblasti bederní páteře

hezitace

porušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách

hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FI

mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí

hiát

1. mezera, přerušení, skulina; 2. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik

hibernace

zimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích

hic

horko, parno

hidro-, hidr-

první část složených slov mající význam pot, potní

hidrodermie

nadměrné vylučování potu

hidróza, hidrosa

pocení

hidžra, hljra

opuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik

hierarchie

posloupnost, stupnice hodnot,hodností

hieratický

posvátný

hiero-

první část složených slov mající význam svatý, posvátný

hierofanie

zjevování posvátného;vyjevování se posvátna

hieroglyf

1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo

hierogram

hieroglyfický nápis

hierokracie

vláda kněží

hieromantie, hieromancie

věštění z vnitřností obětních zvířat, hieroskopie

hieronym

změna jména, obv. při vstupu do kláštera

high key

fotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami

high life

vysoký, vznešený svět; vznešená společnost, smetánka; život horních deseti tisíc

high society

vznešená společnost, horních deset tisíc

high-tech

pokročilá technologie, velmi vyvinuté výrobní postupy

highball

míchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu

highlander

horalů obyvatel vysočiny; Highlander - Skot z hor

highway

dálnice, silnice vyšší kategorie

hikory, hickory

tvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí

hin

1. hín vyčerpaný, zničený, mrtev; 2. hín biblická míra pro tekutiny; 3. hyn tam

hind

vyznavač hinduizmu nebo bráhmanství

hinduizmus, hinduismus

široký indický náboženský proud

hinin

ve středověkém Japonsku nejnižší vrstva společnosti (doslovný překlad - nelidé)

hip-hop

taneční mutace metalového hudebního stylu

hipický

1. týkající se koní nebo jízdy na koni; 2. týkající se hnutí hippie

hipo-

první část složených slov mající význam kůň, koňský

hipodrom

antické závodiště pro závody na koních a vozech; budova s jízdárnou a stájemi

hipologie

nauka o koních

hiporehabilitace

rehabilitace využívající jízdu na koni

hipoterapie

pedagogická metoda spojená s rehabilitací na koni

hippie

hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky

hippokratický

mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti

hiragana

jedna ze dvou japonských slabičných abeced

hirsutizmus, hirsutismus

nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou

hispanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa

hiss

rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách

histamin

silná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií

histo-

první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový

histogeneze, histogenese

proces vzniku tkání

histogram

sloupkový diagam

histologie

nauka o tkáních

histolýza, histolysa

rozklad tkáně

histon

bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)

histori magistra vitae

Hostorie, učitelka života

historicizmus, historicismus

přeceňování významu dějin, historizmus

historie

1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh

historiografie

dějepisectví

historizace, historisace

zdůrazňování, napodobování minulosti

historizmus, historismus

1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti

historka

krátké vypravování; vymyšlený příběh

histrión

starověký a středověký herec, kejklíř

hit

mimořádně úspěšná novinka; úspěšná hudební skladba

hitmejkr, hitmaker

tvůrce hitů

hitparáda

žebříček hudebních hitů

HIV

Human Immunodeficiency Virus, vir ze skupiny retrovirů způsobující AIDS

hlaholice

glagolice, nejstarší slovanské písmo

hlezno

kotník

hoax

poplašná zpráva

hobitt

antropologický název pro poddruh homo erektus. ostatky nalezeny ve východní asii

hoboj

dvojjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj

hobok

kbelík s víkem

hoby, hobby

koníček, záliba

hodochrona

křivka udávající závislost doby šíření seizmické vlny určitého typu na vzdálenosti od epicentra

hodža

v islámském prostředí muslimský kněz nebo vzdělanec

hofmistr

představený dvorského služebnictva; vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách

hochštapler

podvodník, dobrodruh

hokejbal

hokej s míčkem

hokus pokus, hokuspokus

kejklířská manipulace; nepodařený pokus

holba

1. stará objemová míra rovná 0,707 l; 2. nádoba na pití, s uchem a víkem

hold

1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce

holding

právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy

holendr

1. holandr stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru.; stroj na loupání ječmene při výrobě krup; 2. rozebíratelná závitová spojka trubic s přesuvnou maticí, šroubení

holizmus, holismus

pojetí celostnosti nabývající nové vývojové kvality

holo-

první část složených slov mající význam úplný, celý, nedotčený

holocaust

vyvražďování Židů nacisty; zničení, zkáza

holocén

nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium

holofrastický

jaz. mající platnost celé věty

holografický

1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie

holografie

způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem

hologram

záznam holografického zobrazení

holokarst

úplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů

holos

celek

holotyp

geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu

holport

společné držení a užívání něčeho

holt, halt

inu, zkrátka a dobře

homar

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, humr

home care

domácí péče

homeless

bezdomovec, tulák, obv. městský

homeo-

první část složených slov mající význam stejný

homeopatie

léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným

homeostatický

udržující rovnováhu v určitém rozmezí

homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasa

stálost vnitřního prostředí; stejný stav

homespun

hrubá vlněná tkanina užívaná na oděvy sportovního stylu

homiletika

nauka o kazatelském umění

homilie

kázání

hominidi

čeleď primátů, ke které patří člověk vyspělý

hominizace, hominisace

polidštění

homo

člověk

homo aestheticus

člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno

homo creetor

člověk jako bytost schopná tvořit

homo erectus

člověk vzpřímený, 1mil.-350.000 let poddruh- Pitekantropus erectus

homo faber

člověk kovář, jako bytost vyrábějící

homo habilis

člověk zručný,

homo homini lupus

člověk člověku vlkem

homo ludens

člověk jako bytost hravá, schopná činnosti jen pro radost z činnosti samé

homo oeconomicus

člověk jako bytost hospodařící

Homo sapiens

člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk

homo-

první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk

homocentrický

soustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění

homofobie

strach či odpor vůči stejnopohlavně eroticky zaměřeným osobám nebo z myšlenky o vlastním homosexualním erotickém zaměření. Podle teorií, které tento pojem zavedly, je nezřídka obrannou reakcí ega v rámci potlačení těchto složek ve vlastním cítění.

homofonie

způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem

homofórion

třímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích

homogemie

1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem

homogenita

stejnorodost, homogennost

homogenizace, homogenisace

postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)

homogenni

stejnorodý

homogennost

homogenita

homochronie

časová shoda nějakého jevu,izochronie

homoiomerie

složení ze stejných částí

homoiotermie

teplokrevnost

homokarpie

výskyt plodů stejného tvaru a velikosti na témže jedinci, stejnoplodost

homolog

člen skupiny sloučenin stejného typu a podobných vlastností

homologace

ověření vlastností určitého výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití; úřední souhlas s použitím

homologický

stejný, souhlasný, shodný, rovnocenný

homologie

souhlasnost, shodnost; vnitřní shoda; zevní podobnost

homologizace, homologisece

ověření shodnosti, podobnosti

homolýza, homolysa

homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály

homomorfizmus, homomorfismus-

vztah podobnosti

homomorfóza, homomorfosa

náhrada ztracené nebo poškozené části organizmu novými útvary stejného druhu

homonymie

stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu, homonymita

homonymum

slovo souzvučné

homosexualita

sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví

homosféra

část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou

homoskedasticita

stejnorozptylovost

homotalizmus, homotalismus

systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů

homotetie

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení

homotypie

biol. shodnost symetrických orgánů

homunkulus

alchymisticky vytvořený, umělý člověk

honorabilis

ctihodný majetkem nebo postavením

honorace

významná osobnost, panstvo; pocta

honorář

odměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti

honorární

čestný, bezplatný, neplacený,

honoris causa

vztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c.

honorovat

zaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku

hookspin

akrobatický prvek - křížený kop s otočkou

hopak

tradiční ukrajinský tanec

hoper

plovoucí bagr vybavený prostorem pro vytěženou zeminu

horda

banda, cháska, skupina surovců; tlupa nájezdních kočovníků

hóre

v katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky

horentní

obrovský, ohromný; strašný

horine

starší bočný způsob skoku do výšky

horizont

1. obzor; 2. geol. vrstva nebo poloha lišící se nějakým znakem; 3. vykrytí boků a pozadí jeviště, atelieru, studia

horizontála

vodorovná přímka

horizontalizmus, horizontalismus

vodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií

horizontální

vodorovný

hormon

vysoce účinná látka vytvářená organizmem v endokrinních žlázách, regulující funkci jednotlivých orgánů a ovlivňující důležité životní procesy

hormonální

týkající se hormonů

horna

lesní roh

horor, horror

hrůza, zděšení; hrůzostrašný příběh

horoskop

schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu

horoskopie

část astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů

horror vacui

strach z prázdnoty

hors ďoeuvres

předkrm; vedlejší věc, podružná záležitost

horse power, horsepower

koňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP

hortologie

nauka o zahradnictví

hortus

zahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících

hosana

pomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik

hospic

1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce

hospitace

vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování

hospital

nemocnice

hospitál

1. ve středověku ústav pro nemocné, staré a chudé, špitál; 2. útulek pro pocestné, hospic

hospitalita

pohostinství, pohostinnost

hospitalizace, hospitalisace

umístění pacienta v nemocnici

hospodářství

mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))

hostel

ubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna

hosteska

průvodkyně, společnice

hostie

mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla

hostilita

nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným

hot

označení specificky džezové výrazové a zvukové kvality

hot dog, hotdog

párek v rohlíku; bageta s teplou uzeninou a oblohou

hot money

finanční prostředky převáděné ze státu do státu za účelem zisku při změnách kurzu, horké peníze

hot-line

horká linka, přímé telefonní spojení státníků, červený telefon

hotel

zařízení poskytující přechodné ubytování, obvykle dobré až špičkové úrovně

hotelbus

autobus s možností přespání

hotentot

člověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně

house music

taneční mutace a hudební styl s úderností rytmů zpracovaných převážně syntezátorovou linkou

howg

v indiánských jazycích domluvil jsem, konec

hrdobec

hrdý člověk

hrivna

grivna, hřivna,připravovaná měnová jednotka Ukrajiny

HTTP

Hyper-Text Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos HTML stránek a souvisejících souborů. Vyžaduje klienta na jedné straně (Internet explorer, Mozilla, ...) a server na druhé straně (Apache, IIS, ...). HTTP je na Internetu nejběžnější protokol. Další často používané protokoly jsou například HTTPS (šifrovaný HTTP protokol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol Version 3), IMAP (Internet Message Access Protocol).

HTTPS

šifrovaný protokol HTTP (HyperText Transport Protocol - Secure)

hubertus

teplý plášť, původně myslivecký; huberťák

hucul

plemeno malého horského koně původem z Karpat, huculský kůň

hugenot

francouzský stoupenec calvinova učení

hujer

postava z filmu Marečku podejte mi pero - přeneseně pak podlézavý člověk

hula-hup

módní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich

hulán

1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec

húlava

1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí

human reletions

1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy

humanista

lidumil, humánní člověk; odborník v humanitních vědách

humanita

lidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství

humanitární

lidský, lidumilný, humánní, humanitní

humanitní

vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární

humanizace, humanisace

polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy

humanizmus, humanismus

uznání hodnot člověka a lidskosti; kulturněhistorický směr renezance

humánní

lidský, humanitární, humanitní

humanoid

bytost (i umělá - android) mající znaky člověka - dvě nohy, dvě ruce, hlava

humbuk

klam, podvod; planý rozruch

humidita

vlhkost

humifikace

rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu

humor

dobrá a veselá nálada, žertování

humorální

související se šťávami, tekutinami v organizmu

humoreska

1. krátká vtipná povídka; 2. drobná veselá instrumentální hudební skladba

humorista

vtipálek; spisovatel humoristických děl

humoristika

literární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace

humorizmus, humorismus

humoristický literární směr

humózní, humosní

obsahující humus, humusový

humr

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar

humulus lupulus

chmel obecný (otáčivý): Pravotočivá liána s tuhými, dvouramennými příchytnými chlupy. Vstřícné listy jsou dlanitě tří až pětilaločné, hrubě pilovité. Lodyha bývá až 10 m dlouhá. Kvete v červnu a červenci, plody (chmelové hlávky) dozrávají koncem srpna. Chmel je rostlina dvoudomá. Citace z http://www.sweb.cz/ajaxx/CHMEL.htm

humus

souhrn organických látek v půdě

hungaristika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa

hunt

1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu

hunter

1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes

huntovat

ničit, kazit

hurdiska

dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce

hurikán

místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v severních částech Atlantského oceánu; uragán

huriska

1. krásná, věčně mladá dívka v ráji; 2. Milostnice

hurónský

hlučný, divoký

hurtovat

spěchat, naléhat, lomozit

husar

1. voják lehké jízdy; 2. český lidový tanec

husarský

divoký, bujný, odvážný

hyalinní

průsvitný, čirý, opticky homogenní

hyalit

skelný opál

hyalo-

první část složených slov mající význam sklo, skleněný, sklovitý

hybernace

změna světské osoby v člena františkánského řádu hybernů - srovnej s hibernace

hybrid

míšenec; kříženec

hybridizace, hybridisace

1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu

hybridní

vzniklý křížením, smíšením; kříženecký, míšenecký

hydra

obluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného

hydrant

nástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství

hydratace

1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění

hydratura

stupeň nasycení rostliny vodou

hydraulický

1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky

hydraulika

1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení

hydremie

normální množství vody v krevní plazmě

hydrid

sloučenina vodíku s jinými chemickými prvky

hydro-

první část složených slov mající význam voda, vodní

hydroalternátor

alternátor poháněný vodní turbínou

hydrobeton

vodotěsný a málo nasákavý beton pro vodní stavby

hydrobiologie

obor studující organizmy žijící ve vodě

hydrobiont

organizmus vázaný na vodní prostředí

hydrobus

menší říční osobní loď se sedadlovým uspořádáním k rychlé místní přepravě cestujících

hydrocefalie

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru, vodnatelnost mozku, hydrocefalus

hydrocefalus

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostom, vodnatelnost mozku, hydrocefalie

hydrodynamika

nauka o pohybu kapalin

hydroelektrárna

vodní elektrárna

hydroenergetika

technický obor zabývající se využitím vodní síly

hydrofilní

schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný

hydrofobie

1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu

hydrofobní

odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě

hydrofyt

vodní rostlina

hydrogamie

vodosnubnost, opylování rostlin zprostředkované vodou

hydrogen

vodík, hydrogenium

hydrogen-

první část složených slov mající význam vodík

hydrogenace

přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů

hydrogenium

vodík, hydrogen

hydrogeologie

vědní obor o podzemních vodách

hydrográd

vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu

hydrograf

vodočet, přístroj k měření vodního stavu

hydrografie

vodopis

hydrogram

čára průtoků

hydrochorie

rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody

hydrokortizon, hydrokortison

hormon produkovaný kůrou nadledvin

hydrokrém

hydrofilní emulzní kosmetický přípravek

hydroláza, hydrolasa

skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody

hydrologie

věda o vodstvu a oběhu vody na Zemi

hydrolýza, hydrolysa

rozkladná reakce působením vody

hydromechanika

nauka o rovnováze a pohybu kapalin

hydrometalurgie

výroba kovů mokrými procesy

hydrometeor

jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa

hydrometeorologie

nauka o atmosférických srážkách

hydrometrický

vodoměrný

hydrometrie

měření vodních toků a hydrologických jevů

hydromodul

rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vodním stavem

hydroplán

vodní letadlo

hydroponie

pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy

hydrosféra

souhrn vody všech skupenství na Zemi, včetně podpovrchové a atmosférické

hydrostatika

nauka o rovnováze kapalin

hydrotechnika

souhrn vědních oborů zabývající se komplexním využíváním vody a ochranou životního prostředí před nežádoucími účinky vod

hydroterapie

vodoléčba

hydrotropizmus, hydrotropismus

orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti

hydrotypie

způsob fotografického tisku

hydroxid

sloučenina s funkční skupinou -OH

hyena

1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk

hyenizmus, hyenismus

neúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita

hyfa

houbové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub

hygiena

očista; nauka o zdravém způsobu života

hygro-

první část složených slov mající význam vlhko, vlhký

hygrofilie

vlhkomilnost

hygrologie

nauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu

hygrometr

vlhkoměr

hygroskopicita

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost

hygroskopie

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost

hygrostat

regulátor vlhkosti

hylémorfismus

filosofický pojem vysvětlující vztah mezi látkou (z řeč. hýlé) a tvarem (morfé) v daném subjektu - vysvětluje vznik a zánik substancí

hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismus

starořecký názor o formování látky životním principem

hymen

panenská blána

hymna

slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv

hymnus

1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha

hyper-

první část složených slov mající význam nadbytečný, přehnaný, velký

hyperaktivita

nadměrná činnost

hyperbola

1. zveličení, nadsázka; 2. jedna z kuželoseček

hyperbolický

mající tvar hyperboly, související s hyperbolou

hyperboloid

jedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie

hyperdaktylie

vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů

hyperechogenní

místo s velkou odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)

hyperfunkce

nadměrná činnost

hyperglykemie

zvýšené množství cukru v krvi

hyperinflace

rychlá inflace

hypermangan

manganistan draselný

hypermetropie, hyperopie

dalekozrakost

hypermnézie, hypermnésie

nadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování

hyperodoncie

vrozená vada projevující se přespočtem zubů

hyperocha

suma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů

hyperon

elementární částice patřící mezi baryony

hyperonymie

významová nadřazenost slova (hmyz je hyperonymem slova moucha)

hyperosmie

chorobně zvýšená čichová schopnost

hyperpatie

zvýšená vnímavost na různá podráždění

hyperpigmentace

místně zvýšené množství kožního barviva v pokožce projevující se ztmavnutí kůže, zvláštním případem hyperpigmentace je pihovatost

hyperplazie, hyperplasie

zvětšení orgánu způsobené zmnožením jednotlivých buněk

hyperpnoe

prohloubené dýchání

hyperprosexie

až příliš zvýšené soustředění pozornosti na úkor jejímu rozdělování (distribuci) a její pohyblivosti (vigility); zvýšená pozornost, přehnané sebepozorování

hyperreflexie

Nadměrné vystupňování reflexních pohybů

hypersenzitivita

Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.

hypersomnie

chorobná spavost

hypersonický

nadzvukový

hyperstezie, hyperstézie, hyperstesie-

zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů

hypersthenia, hyperstenia

nadměrná síla

hypertenze, hypertense

zvýšený krevní tlak

hypertenzní, hypertensni

související s vysokým krevním tlakem

hypertermie

stav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí

hypertextový

pracující s významy, ne pouze se slovy

hypertextový odkaz, hyperlink

text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor (specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo otevřené stránky

hypertonie

zvýšené napětí; zvýšený krevní tlak

hypertrichóza, hypertrichosa

nadměrné ochlupení

hypertrofický

zbytnělý, zvětšený

hypertrofie

zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části

hypertrofovaný

zvětšený

hypervitaminóza, hypervitaminosa

chorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu

hypestezie, hypestézie, hypestesie-

snížená citlivost, snížené vnímání podnětů

hypnabilita

psychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra

hypnagogický

hypnagogický stav je stavem předcházející spánku, v tomto stavu je člověk schopen vnímat hlasové podněty, ne ovšem jejich význam (stav následující po spánku se nazývá hypnapompický)

hypno-

první část složených slov mající význam výška, výškový

hypnolepsie

chorobná ospalost

hypnologie

nauka o spánku a hypnóze

hypnopedie

výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku

hypnoteraple

léčba pomocí hypnózy

hypnotický

mrákotný stav, ne zcela při smyslech; sugestivní, omračující vliv, účinek

hypnotikum

uspávací prostředek

hypnotizér, hypnotiser

člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér

hypnóza, hypnosa

uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby

hypnozie, hypnosie

spavá nemoc, chorobná ospalost

hypo-, hyp-

první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní

hypoblast

vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů

hypobulie

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle

hypocentrum

ohnisko zemětřesení

hypocykloida

jedna z kotálnic

hypodermický

podpovrchový

hypodermis

podkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání

hypoechogenní

místo s slabší odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)

hypofunkce

snížená, nedostatečná činnost

hypofýza, hypofysa

žláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový

hypogalakcie

snížené vylučování mateřského mléka

hypogenní

souvisící s geologickými procesy uvnitř zemské kůry, hlubinný

hypoglykemie, hypoglykémie

snížené množství cukru v krvi

hypogonation

široký pás přes bedra zdobený křížem a mečem

hypochondr

člověk se sklonem zveličovat nebo vsugerovat si neexistující nemoci

hypokoristika

zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)

hypokrit

pokrytec, přetvařující se člověk

hypomnezie, hypomnézie, hypomnesie

snížení paměti nebo některých jejích složek

hyponatrémie

Ak straty sodíka prevažujú nad stratami vody, koncentrácia Na v ECT sa znižuje, vzniká hyponatrémia Pozn. ECT - extracelulárna tekutina = okolo bunky.ICT=v bunke

hyponutrice

celkově snížená výživa; podvýživa

hyponymie

významová podřazenost slova (moucha je hyponymem slova hmyz)

hypoplazie, hypoplasie

neúplné vyvinutí některého orgánu

hypoprosekcie

porucha pozornosti - snížená pozornost

hypoprosexie

porucha pozornosti - snížená pozornost

hyposomnie

chorobná nespavost

hypospadie

Hypopsadie je anomálie, při níž uretra neprobíhá celým penisem, ale ústí na dolní části nebo hned za glandus.

hypostatis

umístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka

hypostáze, hypostase

1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů

hypostylos

sloupová síň, chodba

hypotalamus, hypothalamus

spodní část mezimozku

hypotaxe

jaz. podřadnost

hypoteční

vztahující se k hypotéce,hypotekární

hypotéka

zástavní právo k nemovitosti

hypotekární

vztahující se k hypotéce, hypoteční

hypotenze, hypotense

snížení krevního tlaku, krevní podtlak, hypotonie

hypotermie

nižší tělesná teplota, než je normální

hypotetický

neskutečný, nejistý, předpokládaný

hypotéza, hypothesa

předpoklad, domněnka, navržená teorie

hypotonie

snížené napětí (tonus), např. svalu; snížený krevní tlak, hypotenze

hypotrachefion

spodní část sloupové hlavice

hypotrofie

nedostatečná výživa; omezení růstu orgánu nebo tkáně

hypovitaminóza, hypovitaminosa-

chorobný stav vyvolaný nedostatkem vitaminů

hypoxie

snížený obsah kyslíku ve tkáních

hypso-

první část složených slov mající význam výška, výškový

hypsografický

znázorňující výškové a hloubkové poměry na Zemi

hypsogram

úrovňový diagram

hypsometr

přístroj k měření výškových rozdílů

hypsometrie

1. výškopis; 2. měření výškových rozdílů

hysteralgie

bolestivost dělohy

hysterektomie

operativní odstranění dělohy

hystereze, hysterese

1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče

hysterický

1. nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií; 2. připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý

hysterie

neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností

hysteron proteron,

obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost

hysteroskop

optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů

hysteroskopie

vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu

Hľadané slovo - h2 so3

h2 so3 cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová