Cudzie slovo na dnes
čorba
polievka zo zeleniny, húb, rýb, hydiny, mäsa a fazule
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
echinokokóza je
infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je echinokok

 

Slovenský slovník - často hľadané slová

anamnéza, anamnesa

předchorobí; soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta (a. osobní), rodičů a sourozenců (a. rodinná), o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného

boat

člun, loď

design

vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled

devoluce

1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor

entrée

vstup; slavnostní hudba ke vstupu významných osob; jídlu podávané před hlavním chodem

fikce

zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka

chalífe

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif

kardinál

hodnostář římskokatolické církve oprávněný volit papeže

lichenologie,

obor zabývající se lišejníky

metalíza

nátěrová hmota obsahující kovové částice

Český slovník - často hľadané slová

algor

chlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla

crazy

bláznivý, potřeštěný, šílený

finitizmuz, finitismus

přesvědčení o nepřípustnosti kategorie nekonečnosti, protože překračuje možnou zkušenost

intravenózní, intravenosní

nitrožilní

juta

lýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy

kilometrovník

ukazatel nebo seznam vzdáleností v kilometrech

merkantilie

příležitostné tiskoviny, akcidence

nihil nocere

především neškodit; nikdy nepoškodit

satelizace, desatelizace, resatelizace

slovo satelit (průvodce, bodyguard) přišlo do Evropy snad z etruštiny přes latinu (srv. Český etymologický slovník, LEDA). V oblasti pedagogiky by satelizace mohla znamenat například vytvoření pedagogického vztahu. Přesnější význam musí takovým neologismům dát kontextem ten, kdo je použil.

serendipita

schopnost nalézt ztracené, neznámé; drobná zbytečnost jen pro radost, serepetička