Cudzie slovo na dnes
kamión
ťažkotonážny diaľkový nákladný automobil
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
dihybrid je
potomok jedincov odlišujúcich sa dvomi génmi, kríženec

 

Slovenský slovník - často hľadané slová

ambasador

velvyslanec

bionika

obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů

causa sui

příčina sebe sama

Kafeterie

Bonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.

koarktace

zúžení

litera

písmeno; písmo; doslovné znění (litera zákona)

maxilofaciální chirurgie

chirurgie zaobírající se plastikou zubů

olympijský

vztahující se k olympijským hrám, k olympiádě

peras

mezinárodní hranice, omezení

štof

vlněná tkanina, látka

Český slovník - často hľadané slová

andante

volně, volným tempem; skladba nebo věta skladby v tomto tempu

axiologický

hodnotový

bonton, bontón

společenské dobré chování; vybrané způsoby

buffeting

třepání, nepravidelné kmitání některých částí letadla během letu

ceuse occasionalis

příležitostná příčina

fatalistka

žena věřící v osud

heterolýza, heterolysa

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

paleozoikum

prvohory

sound

zvuk, zvukový

uterus

děloha