Cudzie slovo na dnes
suši
japonský pokrm pozostávajúci zo surovej ryby s ryžou, v podobe závitku v liste
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
emócia je
cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie

 

Slovenský slovník - často hľadané slová

august

druh klauna

biocenóza, biocenosa

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza

demagogie

využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin

emitor

elektroda tranzistoru, ze které vychází proud

erb

rodový, městský, zemský, státní znak

heterosféra

část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí

humifikace

rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu

kolikvace

zkapalnění, rozbřednutí, rozplynutí, odumření

marginální

okrajový; mezní

polygynie

soužití jednoho muže s několika ženami, mnohoženství

Český slovník - často hľadané slová

alfanumerický

abecedně-číslicový, např. kód

deviace

odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy

hebraizmus, hebraismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený

henry

jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost

kraniometrie

vyšetřování a hodnocení velikosti lebky měřením

nitrifikace

aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek, součást přeměny dusíkatých látek v půdě

noetika

teorie poznání, epistemologie, gnozeologie

propagovat

doporučovat, uvádět ve všeobecnou známost

quieto

hud. klidně, mírně

superaerodynamika

aerodynamika velmi zředěných plynů