Cudzie slovo na dnes
legalizácia
uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
batymeter je
hĺbkomer pre veľké hĺbky

 

Slovenský slovník - často hľadané slová

bérec

část končetiny od kolene k nártu

dialektologie

odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem

gender mainstreaming

uplatňování hlediska pohlaví

hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismus

starořecký názor o formování látky životním principem

joint venture

forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu

kantýna

jídelna

komplexita

složitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost

matrimonium

manželství

tapiserie, tapisérie

tkaný nástěnný koberec

verzatilka, versatilka

patentní tužka

Český slovník - často hľadané slová

areopag

starořecká rada starších, archontů; soud

centrifuga

odstředivka

čakry

Jsou to myšlené energické body na těle. Základních čaker je 7. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam.; staroindická zbraň; kolo (sluneční kotouč) jako staroindický symbol koloběhu života

devotní

pokorný, ponížený; podlézavý

exa-

předpona ve významu 10 na 18 násobku

extenzivní, extenzívní, extensivní

rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se

extrasystola

předčasný srdeční stah

ikonografie

obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění

islám

muslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha

otoskopie

vyšetření zevního a středního ucha zrakem pomocí zrcátka