Cudzie slovo na dnes
ekológ
odborník v ekológii
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
paleografia je
náuka o vývoji písma a o starých textoch

 

Slovenský slovník - často hľadané slová

exhaláty

odpadní látky unikající /vypouštěné/ do okolního prostředí, viz exhalace

hypostatis

umístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka

konsignace

seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží

krematorium

budova, v níž se provádí kremace

mikrovlny

mikrovlnné záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 0.001 až 1 m

mixáž

způsob konečné úpravy zvuku

neonka, neónka

1. barevně světélkující akvarijní rybka; 2. barevně svítící výbojová trubice

progesteron

ženský pohlavní hormon ovlivňující početí a průběh těhotenství

standardizace, standardisace

jednotná úprava, normování, egalizace

šoulet

husí maso pečeně s vařeným hrachem, kroupami, popř. s rýží

Český slovník - často hľadané slová

bárka

loď nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou

bibelot

drobný ozdobný předmět

endemizmus, endemismus

omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území

expedient

pracovník vypravující zásilky

kópia

kopie - slovensky

prostatektomie

operativní odstranění zbytnělé prostaty

skútr

kapotované jednostopé motorové vozidlo

superintendant, superintendent

vedoucí, dozorce, kontrolor, inspektor, komisař, náčelník; hodnost policejního důstojníka; vyšší hodnost evangelického duchovního

suplovat

nahrazovat, zastupovat, dočasně vypomáhat

vitalita

živost, životnost, životní způsobilost, životaschopnost; energičnost